Chemtrails: Komt al het goede werkelijk van boven?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #055


Zal de massale Chemtrails vergiftiging van ons hemeloppervlak een Killing Field Effect veroorzaken?


Wanneer mensen naar de hemel kijken en hoog in de lucht parallelle en kriskras door elkaar lopende witte sporen zien, weten ze niet dat ze geen “condensatie” zien, maar in plaats daarvan getuige zijn van een door de mens veroorzaakte “klimaat technische CRISIS” waarmee alle lucht ademende mensen en dieren op de planeet aarde worden geconfronteerd. 

Deze witte vliegtuigsporen zijn het resultaat van wetenschappelijk aantoonbare verstuiving van aluminiumdeeltjes en andere giftige zware metalen, polymeren en chemicaliën. Deze giftige atmosferische aërosolen worden gebruikt om de weerpatronen te veranderen, waardoor in sommige regio’s droogte en op andere plaatsen overstromingen ontstaan. Zelfs extreme koude kan onder andere omstandigheden worden gecreëerd door klimaatengineering. Helaas trekken deze rampen niet de aandacht van de Amerikaanse burgers of politici. Weeroorlog is al bijna voorbij de mogelijkheid van verwoesting van mens en dier. Zo ernstig is het, en het is tijdgebonden.” Getekend: Generaal Charles Jones, brigadegeneraal, Amerikaanse luchtmacht.

De term Chemtrails, hoewel accuraat, is een algemene term die op grote schaal verkeerd wordt gebruikt door de algemene bevolking en de media, zeker met opzet, om alle inspanningen tegen weer- en klimaat geoengineering, Cloud- seeding, en de productie en het sproeien van chemisch-gebaseerde kunstmatige wolken bedoeld om zonlicht te weerkaatsen, door de atmosfeer te besproeien met chemicaliën, dodelijke metalen en toxines, in diskrediet te brengen. Dit gebeurt, en gebeurt al heel lang, in de valse naam van “bescherming” tegen de bespottelijke en frauduleuze “dreiging” van door de mens veroorzaakte “klimaatverandering”. 

Degenen die deze fraude aan de kaak stellen, worden natuurlijk meestal “samenzweringstheoretici” genoemd. Dit is meestal een ongerechtvaardigde en retorische ad hominem aanval op het karakter in plaats van de inhoud te onderzoeken; allemaal om een discussie te vermijden over wat een geldig onderwerp is met betrekking tot de van bovenaf opgelegde manipulatie van het weer, en de vergiftiging van alle levende wezens. Er is inderdaad sprake van door de mens gemaakte weertechniek, en giftige verstuiving van metalen en chemicaliën, maar dat is niet het gevolg van autorijden of een vliegreis, maar van overheids- en militaire operaties. Met andere woorden, opwarming van de aarde, afkoeling van de aarde, of de goedaardige term “klimaatverandering” zijn opzettelijke handelingen, en niet simpelweg te wijten aan het menselijk bestaan en de dagelijkse basisfuncties van het leven.

Ik zal de rest van mijn commentaar inleiden met een anekdotische ervaring die ik de afgelopen twee dagen persoonlijk heb meegemaakt in de Rocky Mountains hier in Montana. Wat ik zag, komt hier bijna dagelijks voor, en bijna overal elders ook, maar ik heb beide dagen het hele verloop van de chemische nep-wolkenbezetting en de daaruit voortvloeiende atmosferische veranderingen gadegeslagen. We hadden een zeldzame periode van volledig blauwe lucht, hoewel niet zo blauw als in het verleden. Op beide dagen keek ik van 9 uur ’s ochtends tot laat in de avond, toen jet na jet metalen en chemicaliën over de horizon bleef sproeien. De patronen kruisten elkaar, en op verschillende hoogtes, en bewogen van sectie naar sectie van de hemel, waarschijnlijk afhankelijk van windstromingen. Voor beide dagen was voorspeld dat het helder zou zijn, maar tegen de middag was het onnatuurlijke wolkendek voldoende om de zon volledig te blokkeren; althans van gedeeltelijk tot zwaar.

Wat begon als een volledig heldere hemel, veranderde in een door de mens gemaakt en breed wolkendek dat in de lucht bleef hangen tot ik de lucht niet meer kon zien. Dit was duidelijk het doelbewust sproeien van giftige stoffen om vitaal zonlicht te blokkeren, maar er is veel meer aan de hand dan alleen het blokkeren van de zon, want al deze metalen en chemicaliën verspreiden zich uiteindelijk en vallen op aarde, waardoor elk levend wezen schade oploopt. Dit heeft zeer nadelige gevolgen voor alle planten en dieren, inclusief de mens. Gezien wat is bewezen in deze ladingen, zijn het risico van verwoesting van de landbouw, veranderende weerpatronen, het doden van insecten en bestuivers, manipulatie van het weer, geo-engineerde weersystemen, en kankerverwekkende gifstoffen bestaande uit nanodeeltjes metalen en chemicaliën, allemaal bedreigingen voor de hele natuur, inclusief het water, de bodem, insecten, dieren, vogels, vissen en mensen.

Dit is al tientallen jaren aan de gang, maar op dit moment wordt het luchtruim overal in dit land en in de wereld overspoeld. Een deel hiervan wordt gedaan door commerciële vliegtuigen, maar het meeste lijkt te worden gedaan door het leger, voornamelijk de luchtmacht, door en met goedkeuring van deze regering, door NASA, en door anderen. Dit is een opzettelijke en geplande aanval op de mensheid en de aarde. Dit is een gewapende vorm van oorlog tegen al het leven in eigen land en wereldwijd. Deze tactieken kunnen worden gebruikt als oorlogswapens, voor de vernietiging van voedsel en landbouw, en voor ontvolking door vernietiging van het lichaamssysteem.

De laatste tijd zijn er extreme weersverschijnselen geweest. Het is zeker moeilijk te bewijzen dat dit geen normale, maar geplande gebeurtenissen zijn, maar deze anomalieën doen zich zo vaak voor en gaan zo ver boven het redelijke uit, dat men er niet omheen kan dat deze gebeurtenissen waarschijnlijk gepland zijn. Ruim bovengemiddelde temperaturen in het midden van het voorjaar zijn in veel gebieden in het land veranderd in zeer koude en zware sneeuw, en vervolgens weer in hoge temperaturen. Zelfs in mijn gebied zag ik de afgelopen twee weken recordtemperaturen, daarna zeer koude en recordsneeuw, een meter of meer, en nu temperaturen van bijna 80 °F. Dit gebeurt overal, en niet overal. Dit gebeurt overal en is niet te wijten aan wat men “klimaatverandering” noemt, maar naar mijn mening aan door de mens vervaardigde systemen. Er zijn massa’s tornado’s, 90 °F en dan sneeuw, onwerkelijke overstromingen, zoals onlangs in Florida, en vele weersverschijnselen die de verbeelding te boven gaan, in die zin dat er in bijna elk gebied tegelijk een enorme omkering van de normaliteit plaatsvindt.

Maar dit is niet de enige dreiging die uitgaat van de giftige chemicaliën en metalen die voortdurend over het land en de wereld worden gesproeid. Wij worden letterlijk vergiftigd, ziekte breidt zich sterk uit en kanker neemt in aantal en ernst toe. Dit is zeker te wijten aan dit afschuwelijke sproeien, maar het is ook duidelijk te wijten aan dodelijke “covid” biowapen injecties, vergiftiging van voedsel, inclusief planten en dieren, vernietiging van landbouw en veeteelt, en land- en watervergiftiging door zeer giftige chemicaliën en metalen. Deze bevolking en anderen worden van alle kanten aangevallen in wat lijkt op een poging tot massale ontvolking door de staat, zijn controleurs, farmaceutische fabrikanten, de CIA en het leger, NASA, HAARP, de zogenaamde wetenschappelijke gemeenschap en de technologische reuzen. 

Deze oorlog tegen de mensheid lijkt nooit te eindigen.

Geo-engineering, weer-engineering en nep-beleid inzake “klimaatverandering” zijn niet bedoeld om de mensheid of de aarde te helpen, maar worden doelbewust alleen gebruikt om schade aan te richten en te controleren. In aanvulling op wat ik hier heb vermeld, zijn er een buitensporig aantal chemische lozingen, massale explosies en branden geweest, niet alleen van giftige stoffen, maar ook in voedsel productiefaciliteiten in het hele land. Op dit moment is geen enkele massale voedseldistributie te vertrouwen, omdat het onmogelijk is te weten wat er in onze voedselvoorziening wordt gestopt.

Geo-engineering op zonne-energie, golven met hoge energie en vergiftiging van de hemel en de aarde veroorzaken een verhoogde stormactiviteit, droogtes, overstromingen, tornado’s, branden, aardbevingen, tsunami’s, orkanen en extreme vulkanische activiteit. Bovendien wordt de gezondheid van de mensheid systematisch vernietigd. Zoals ik vorig jaar opmerkte: “Het belangrijkste principe van deze grote aanval op de mensheid door toedoen van de manipulerende staat, is het bevorderen van de ‘klimaatverandering’-agenda, zodat de totale controle over de hele mensheid en alle bezittingen, met zeer weinig weerstand kan worden versterkt. Het is allemaal gebaseerd op valse angst, zoals altijd, maar de staatsspelers hebben in hun haast om deze staatsgreep te voltooien, door klimaat- en weermanipulatie ook zichzelf in gevaar gebracht. Het complot mocht doorgaan omdat er meerdere staatsagenda’s werden nagestreefd, en het bestaat nog steeds, zelfs met de risico’s voor allemaal door dit afschuwelijke plan. Oh, wat een ingewikkeld web weven zij.”

“Wat komen gaat, zal post-apocalyptische films doen lijken op een Disney-wereldvakantie.” ~ Dane Wigington

Verwijzingen en bronvermeldingen:

Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth

Geoengineering Watch

Geoengineering Parts I, II, and III–Congressional Hearings 2009 and 2010

Elana Freeland: Geoengineering Transhumanism

“The Dimming: Exposing the Global Geo-Engineering Cover-Up”

Weather Modification History Timeline

HAARP and the Sky Heaters

Spain Allows Geoengineering as do over 50 Other Countries

Spain Admits to Spraying Chemtrails in Secret U.N. Program

 Chemtrail Poisons Are ruining Your Health From Above

© Dane Wigington


Bij mij komt de vraag op of je als mens dat wordt aangevallen zoals in bovenstaande artikel, je het recht hebt op zelfverdediging! Elk mens heeft het recht op zelfverdediging. Maar hoe ver strekt dit?

Het is niet alleen de vergiftiging van de lucht die we inademen, het werkt veel dieper. Ook het voedsel dat we eten en het water dat we drinken zijn onderhevig aan deze vergiftiging. Daarbij komt dat ons voedsel gemanipuleerd wordt en opgroeit door chemicaliën toe te voegen zodat ze sneller groeien maar niet voedzamer zijn. Wat ook een negatief effect heeft op onze gezondheid!

Ook ons drinkwater zit vol chemische stoffen die gebruikt worden in de landen tuinbouw. Omdat het zo makkelijk is! Even met de trekker en de gifspuit erover en de natuurlijke aanvallers zijn weer tijdelijk verdreven of gedood.

Hoeveel mensen moeten er nog gedood worden voordat er iemand opstaat die zegt dat het genoeg is? En komt er zo’n persoon, of wachten we allemaal totdat die persoon komt! Want ook hier weer is het kalf verdronken voordat we de put dempen!

Mogen we de put dempen voordat het kalf erin valt?
Dat is de grote vraag van dit moment!

De wet heeft bepaalt dat men zich mag verdedigen, maar geen buitenproportioneel geweld mag gebruiken! Dit is een zeer interessant gegeven. 

Geen buitenproportioneel geweld?

Hoe kunnen we dit stellen ten opzichten van wat er gebeurt. Je wordt stelselmatig en zeer langzaam vermoord door wat hierboven beschreven is! Is het dan geoorloofd zand of suiker in de Kerosine van vliegtuigen te doen zodat het vliegtuig zal neerstorten. Mogen we een oproep doen aan de mensen die de Kerosine in vliegtuigen doen, dit te doen om de mensheid te redden? Mogen we aan militairen, die trouw hebben gezworen aan de grondwet en ook om de bevolking te verdedigen tegen geweld van buitenaf, vragen te stoppen met het vermoorden van de mensheid?

Of moeten we Stinger raketten kopen die verkocht worden door Oekraïnse militairen om op deze manier langzaam alle vliegtuigen uit de lucht te schieten? Maar dat kan dan niet omdat je dan de eventuele passagiers kan doden. Het is een complex gegeven dat toch wel om een oplossing vraagt voordat we allemaal vergiftigd zijn en het kalf verdronken is!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk