Er ontstaat een -andere- nieuwe wereldorde


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #050


De speciale militaire operatie in Oekraïne heeft gediend als een keerpunt in de ontwikkeling van nieuwe internationale betrekkingen. Het Westen, geleid door de Verenigde Staten, kon zich scharen achter het opleggen van ongekend brede sancties tegen Rusland. Tegelijkertijd oefenden onze tegenstanders enorme druk uit op opkomende economieën, door hen te dwingen zich aan te sluiten bij hun inspanningen tegen Rusland, schrijft Veniamin Popov.


Bron artikel New Eastern Outlook: A new world order is emerging

Het mondiale machtsevenwicht is echter verschoven. De landen van het zogenaamde “Mondiale Zuiden” willen vrij en autonoom leven en handelen en hun eigen belangen verdedigen. Het dictaat van Washington wordt steeds hinderlijker, wat niet verwonderlijk is aangezien de opkomende landen hun leven willen inrichten volgens hun eigen normen, zonder sturing van buitenaf. En daarin valt het beleid van Rusland en deze staten samen: gelijkheid, respect voor elkaars belangen – begrippen die het Westen niet kent, maar de overgrote meerderheid van de rechtzoekenden wel.

Het verschil in kernbeginselen tussen het Westen en de rest van de wereld wordt steeds zichtbaarder; het blijft niet beperkt tot verschillen in politiek leiderschap of vermeende belangen: dit alles draagt bij tot een “kloof” tussen rijke democratieën en opkomende landen.

De houding van de meerderheid van de wereld tegenover het Westen wordt het best verwoord door de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu, die verklaarde dat “de Verenigde Staten door de hele wereld worden gehaat en Europa de pion van Washington is” (de krant Aydınlık berichtte hierover medio april van dit jaar).

Zelfs Amerikaanse journalisten geven toe dat “de publieke opinie in ontwikkelingslanden veel warmer staat tegenover Rusland dan tegenover de VS”. Een afdeling van de Universiteit van Cambridge kwam onlangs tot hetzelfde resultaat. Bovendien gaf The Economist toe dat het aantal landen dat tegen de invasie van Rusland is, is afgenomen, terwijl het aantal landen dat neutraal is of Rusland steunt, is gestegen.

Half april moest The New York Times concluderen dat de wereld opschuift in de richting van Rusland en China.

Het blijft niet beperkt tot beleidsverschillen: ontwikkelingslanden worden geleidelijk minder afhankelijk van de dollar en steeds meer landen kondigen aan over te stappen op hun nationale valuta voor de afwikkeling van de handel. De huidige ontwikkelingen worden zo duidelijk dat zelfs westerse academici deze duidelijke waarheid erkennen: volgens Bloomberg hebben de BRICS-landen “het Westen achter zich gelaten” op het gebied van economische groei. Sinds 2020 hebben de BRICS-landen het consequent beter gedaan dan de G7 wat betreft hun bijdrage aan de wereldwijde economische groei: het bureau schat dat de BRICS-landen in 2028 goed zullen zijn voor meer dan 33% van de economische groei, terwijl de G7-landen goed zullen zijn voor minder dan 28%. In 2020 hebben de BRICS-landen de G7 ingehaald.

China levert de belangrijkste bijdrage. In de periode 2023-2028 zal zijn bijdrage aan de mondiale bbp-groei 22,6% bedragen. India komt op de tweede plaats met 12,9%, terwijl de Verenigde Staten de derde plaats innemen met 11,3%. Slechts 20 landen zullen goed zijn voor driekwart van de wereldwijde groei, en vier voor de helft (de drie bovengenoemde plus Indonesië, dat goed zal zijn voor 3,6%). China heeft de Verenigde Staten, Duitsland en Japan voorbijgestreefd om de grootste exporteur ter wereld te worden. Staal, cement, mobiele telefoons, kopieerapparaten en andere producten dragen aanzienlijk bij tot de ontwikkeling van China.

Dankzij deze producten, in combinatie met huishoudelijke artikelen, meubels, textiel en schotelantennes, is de Chinese export naar de Verenigde Staten de afgelopen 15 jaar met 1700% gestegen. Als gevolg daarvan is het handelstekort van de Verenigde Staten met China opgelopen tot 382 miljard dollar, terwijl het handelstekort van de EU met China 164 miljard dollar bedraagt.

Beijing heeft de grootste deviezenreserves ter wereld, naar schatting 3,46 biljoen dollar in 2022. De BRICS-landen leveren 25% van de olie in de wereld en 50% van het ijzererts dat voor de staalproductie wordt gebruikt. Zij produceren ook 40% van de maïs en 46% van de tarwe in de wereld. BRICS beslaat ongeveer 28% van het grondgebied van de wereld en herbergt 45% van de bevolking. Twintig staten hebben al aangekondigd zich op de een of andere manier bij BRICS of de Shanghai Coöperation Organization te willen aansluiten.

In 2014 lanceerden de BRICS-leden de Nieuwe Ontwikkelingsbank als alternatief voor de Wereldbank; in 2021 werden aandelen in deze nieuwe bank verworven door: Egypte, de VAE, Uruguay en Bangladesh.

Het Koninkrijk Saudi-Arabië, in het recente verleden een nauwe bondgenoot van de Verenigde Staten, heeft de afgelopen jaren tweemaal de verzoeken van Washington om de olieproductie te verhogen afgewezen. Bovendien hebben de Saudi’s, in nauwe samenwerking met Moskou, tweemaal hun olieproductie verlaagd en andere OPEC-leden dienovereenkomstig beïnvloed. De Saoedi’s zijn in Peking overeengekomen de betrekkingen met Iran, die al enkele jaren waren verbroken, te normaliseren. Dit alles was voor sommige Amerikaanse kranten aanleiding om te concluderen dat zich een nieuwe alliantie vormde van Rusland, China, Iran en Saoedi-Arabië, die zou optreden tegen de Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten.

Er was een trend in de richting van een regeling van het langdurige Syrische conflict, waarbij drie staten – Rusland, Turkije en Iran – de hoofdrol speelden. Ondertussen heeft het Westen allemaal spaken in de wielen van dit proces gestoken. Toch hebben de Arabische staten in feite besloten Damascus weer toe te laten tot de Arabische Liga. Veel kranten uit het Midden-Oosten wijzen erop dat Moskou een positieve rol heeft gespeeld bij het boeken van vooruitgang bij het oplossen van de crisis in Jemen, vooral na het bezoek van de Saudische minister van Buitenlandse Zaken aan Rusland.

Rusland en China versterken ook serieus hun positie op het Afrikaanse continent: Rusland heeft traditioneel sterke banden met Afrika, nadat het de onafhankelijkheidsbewegingen van bijna alle staten die vochten om de koloniale overheersers te verdrijven, heeft gesteund. Veel Afrikaanse landen – Zuid-Afrika, Mali, Burkina Faso, enz. – behoren tot de landen die Rusland openlijk steunen. De zoon van de Oegandese president, generaal Yoweri Kaguta Museveni, verklaarde dat “Oeganda soldaten zal sturen om Moskou te beschermen als het ooit door imperialisten wordt bedreigd.”

Uit de recente reis van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov naar een aantal Zuid-Amerikaanse landen blijkt dat ook daar de steun voor de koers van Moskou toeneemt.

De nieuwe successen van Rusland in de speciale militaire operatie zullen de vorming van een nieuwe, meer rechtvaardige wereldorde verder versnellen.

©Veniamin Popov

De VS heeft als een valse Buldog verschillende landen hard in de kuiten gebeten. Wanneer je niet deed wat de VS eiste dan werd eerst een poging gedaan de verantwoordelijken te paaien, te chanteren, te bedreigen, te straffen, te vermoorden en wanneer dat allemaal mislukte werd er tegen dat land een oorlog gevoerd! Dat is jarenlang de tactiek geweest! Dat doe je dan bij een aantal landen om een voorbeeld te stellen waardoor de landen die werden aangesproken zich wel drie keer bedachten voordat ze weigerden aan de eisen van de VS te voldoen!

Maar dat geeft ook verzet, stil en onderhuids! 

Maar nu was het Rusland die gedwongen zichzelf te verdedigen tegen het opdringerige niet thuis beleid van de VS.  Ondanks de gemaakte afspraken hielden de VS en haar satelliet landen van de NAVO zich niet aan de gemaakte afspraken. Dat is overigens niet vreemd voor deze landen omdat dit een onderdeel is van hun beleid.

Nu kan je twee dingen doen! Of je legt je neer bij de situatie en je bent slaaf van je eigen angst en lafheid! Of je zorgt er voor dat bij een volgende confrontatie je paraat bent en voldoende wapens hebt om je te verdedigen! 

En dat is precies wat een aantal landen hebben gedaan! Rusland, China, maar ook India en Noord Korea hebben nieuwe wapensystemen van de hoogst mogelijke kwaliteit en superioriteit ontwikkeld waardoor ze zeker weten dat ze een eventuele strijd kunnen winnen. Want anders is verzet nutteloos.

Dus toen de VS aan de grenzen van Rusland begonnen te knabbelen deed Rusland iets dat niemand echt had verwacht, ze gingen de bevolkingen van twee provincies in Oekraïne verdedigen. Dit escaleerde omdat de VS Oekraïne na 2014 zwaar hadden bewapend en soldaten getraind voor een aanval op Rusland. Want Rusland werd te sterk en had zeer veel grondstoffen die de VS graag wilde stelen, net als dat in andere landen was gebeurd!

En nu kunnen we zien wat er gebeurt! Veel landen keren zich af van de VS. De VS verraad Europa door Europa te dwingen geld en wapens te leveren aan Oekraïne om de oorlog te verlengen. De energie toevoer uit Rusland stop te zetten en de Noord Stream te saboteren zodat Europa geen Olie en gas meer kan krijgen van Rusland! Wat ook meteen duidelijk maakt hoe de Europese politici hier in meegaan ten kosten van de bevolkingen van de Europese landen die zijn aangesloten bij de EU!

Maar in de voorgaande jaren hebben een aantal landen zich aangesloten bij het idee een sterke handelsovereenkomst te sluiten die zich heeft uitgebreid tot de BRICS landen. Steeds meer landen willen hier bij horen omdat ze zien dat dit een kwaliteit heeft en waarin al de aangesloten landen soeverein zijn en hun eigen cultuur kunnen behouden! Alleen cultuur excessen waarin de menselijke soevereiniteit en de menselijke vrijheid in het geding komen zullen niet worden toegestaan! (Iets dat in de NAVO landen niet kan! Daar moet je Woke zijn en lopen je kinderen vanaf twaalf jaar het risico misbruikt te worden door pedofielen. En ik weet dat zeer veel westerse politici pedofiel zijn! Want waarom zou je anders je best doen hier wetten voor te maken.)

De BRICS landen willen ook een wereldregering die is opgebouwd uit wederzijds respect, vertrouwen, gelijkheid, maar ook op gezonde concurrentie. 

Dit idee en de uitvoering hiervan kan leiden tot vrede in de wereld en heeft niemand het nodig andere landen aan te vallen omdat er een open handel is waar iedereen gelijkwaardig gebruikt van kan maken!

Dit geeft de mens een unieke kans zich verder te ontwikkelen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk