Europa: Begin van de politieke ommekeer? 


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #048


Europa moet zijn afhankelijkheid van de Verenigde Staten verminderen en voorkomen dat het wordt meegesleurd in een confrontatie tussen China en de VS over Taiwan, zei de Franse president Emmanuel Macron in een interview in zijn vliegtuig terug van een driedaags staatsbezoek aan China.


Bron artikel Politico:
Europe must resist pressure to become ‘America’s followers,’ says Macron

Macron: Europa moet weerstand bieden aan de druk om “vazalen van Amerika” te worden schrijft Politico.

In een gesprek met Politico en twee Franse journalisten, nadat hij tijdens zijn reis ongeveer zes uur had doorgebracht met de Chinese president Xi Jinping, benadrukte Macron zijn lievelingstheorie van “strategische autonomie” voor Europa, vermoedelijk onder leiding van Frankrijk, om een “derde supermacht” te worden.

Hij zei dat “het grote risico” voor Europa is dat het “verstrikt raakt in crises die niet de onze zijn, waardoor het zijn strategische autonomie niet kan opbouwen”, terwijl hij van Peking naar Guangzhou, in het zuiden van China, vloog aan boord van COTAM Unité, de Franse Air Force One.

Xi Jinping en de Chinese Communistische Partij hebben Macrons concept van strategische autonomie enthousiast onderschreven en Chinese functionarissen verwijzen er voortdurend naar in hun contacten met Europese landen. Partijleiders en theoretici in Peking zijn ervan overtuigd dat het Westen in verval is en China in opkomst en dat het verzwakken van de trans-Atlantische relatie deze trend zal helpen versnellen.

“De paradox zou zijn dat we, overmand door paniek, geloven dat we slechts de volgelingen van Amerika zijn,” zei Macron in het interview. “De vraag die de Europeanen moeten beantwoorden … is het in ons belang om [een crisis] op Taiwan te versnellen? Nee. Het ergste zou zijn om te denken dat wij Europeanen in deze kwestie volgelingen moeten worden en ons moeten laten leiden door de agenda van de VS en een Chinese overreactie,” zei hij.

Slechts enkele uren nadat zijn vlucht uit Guangzhou was vertrokken op weg naar Parijs, lanceerde China grote militaire oefeningen rond het door China zelf geregeerde eiland Taiwan, dat China als zijn grondgebied beschouwt maar dat de VS hebben beloofd te bewapenen en te verdedigen.

Die oefeningen waren een reactie op de 10-daagse diplomatieke rondreis van de Taiwanese president Tsai Ing-Wen door Midden-Amerikaanse landen, waarbij zij op doorreis in Californië een ontmoeting had met de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis Kevin McCarthy. Mensen die bekend zijn met de gedachten van Macron zeiden dat hij blij was dat Peking ten minste had gewacht tot hij buiten het Chinese luchtruim was, alvorens de gesimuleerde “omsingeling van Taiwan” te beginnen.

Peking heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gedreigd met een invasie en voert een beleid om het democratische eiland te isoleren door andere landen te dwingen het te erkennen als onderdeel van “één China”.

Gesprekken over Taiwan

Macron en Xi bespraken Taiwan “intensief”, volgens Franse functionarissen die de president vergezelden, die een meer verzoenende aanpak lijkt te hebben gekozen dan de VS of zelfs de Europese Unie. “Stabiliteit in de Straat van Taiwan is van het grootste belang”, zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die Macron tijdens een deel van zijn bezoek vergezelde, tegen Xi tijdens hun ontmoeting in Peking. “De dreiging [van] het gebruik van geweld om de status quo te veranderen is onaanvaardbaar.”

Xi reageerde door te zeggen dat iedereen die dacht Beijing te kunnen beïnvloeden met betrekking tot Taiwan misleid werd. Macron lijkt het daarmee eens te zijn.

“De Europeanen kunnen de crisis in Oekraïne niet oplossen; hoe kunnen we geloofwaardig zeggen over Taiwan: ‘kijk uit, als jullie iets verkeerd doen zijn wij erbij’? Als je de spanningen echt wilt opvoeren is dat de manier om het te doen,” zei hij.

“Europa is eerder bereid een wereld te aanvaarden waarin China een regionale hegemoon wordt,” zei Yanmei Xie, een geopolitiek analist bij Gavekal Dragonomics. “Sommige van zijn leiders geloven zelfs dat een dergelijke wereldorde voordeliger kan zijn voor Europa.”

In zijn trilaterale ontmoeting met Macron en von der Leyen afgelopen donderdag in Peking ging Xi Jinping slechts over twee onderwerpen – Oekraïne en Taiwan – van het script af, volgens iemand die in de zaal aanwezig was. “Xi was zichtbaar geërgerd omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor het conflict in Oekraïne en hij bagatelliseerde zijn recente bezoek aan Moskou,” zei deze persoon. “Hij was duidelijk woedend op de VS en zeer ontstemd over Taiwan, over de doorreis van de Taiwanese president door de VS en [het feit dat] kwesties van buitenlands beleid door Europeanen aan de orde werden gesteld.”

In deze ontmoeting namen Macron en von der Leyen vergelijkbare standpunten in over Taiwan, aldus deze persoon. Maar Macron bracht vervolgens meer dan vier uur door met de Chinese leider, waarvan een groot deel alleen met vertalers, en zijn toon was veel verzoenender dan die van von der Leyen toen hij met journalisten sprak.

Waarschuwing ‘vazallen’

Macron stelde ook dat Europa voor wapens en energie afhankelijker is geworden van de VS en zich nu moet richten op het stimuleren van de Europese defensie-industrie.

Hij stelde ook voor dat Europa zijn afhankelijkheid van de “extraterritorialiteit van de Amerikaanse dollar” moet verminderen, een belangrijke beleidsdoelstelling van zowel Moskou als Peking. Macron is al lange tijd een voorstander van strategische autonomie voor Europa.


“Als de spanningen tussen de twee grootmachten oplopen … zullen we de tijd noch de middelen hebben om onze strategische autonomie te financieren en zullen we vazallen worden,” zei hij.

Rusland, China, Iran en andere landen zijn de afgelopen jaren getroffen door Amerikaanse sancties die zijn gebaseerd op het ontzeggen van toegang tot het dominante, in dollar uitgedrukte mondiale financiële systeem. Sommigen in Europa hebben geklaagd over de “bewapening” van de dollar door Washington, die Europese bedrijven dwingt zaken te doen en banden met derde landen te verbreken of verlammende secundaire sancties tegemoet te zien.

Terwijl hij in de cabine van zijn A330-toestel zat, met op de borst de woorden “French Tech”, beweerde Macron dat hij “de ideologische strijd over strategische autonomie” voor Europa al had gewonnen. Hij ging niet in op de kwestie van de voortdurende Amerikaanse veiligheidsgaranties voor het continent, dat sterk afhankelijk is van Amerikaanse defensiehulp te midden van de eerste grote landoorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Als een van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en de enige kernmacht in de EU neemt Frankrijk een unieke militaire positie in. Het land heeft echter veel minder bijgedragen aan de verdediging van Oekraïne tegen de invasie van Rusland dan veel andere landen.

Zoals gebruikelijk in Frankrijk en veel andere Europese landen, stond het kantoor van de Franse president, bekend als het Elysée-paleis, erop dat alle citaten van de president die in dit artikel zouden worden gepubliceerd, werden gecontroleerd en “nagekeken” als voorwaarde voor het toestaan van het interview. Dit is in strijd met de redactionele normen en het beleid van POLITICO, maar we hebben ingestemd met de voorwaarden om rechtstreeks met de Franse president te kunnen spreken. POLITICO stond erop haar lezers niet te misleiden en zou niets publiceren wat de president niet heeft gezegd. De citaten in dit artikel zijn allemaal daadwerkelijk door de president gezegd, maar sommige delen van het interview waarin de president nog openhartiger sprak over Taiwan en de strategische autonomie van Europa zijn er door het Elysée uitgehaald.


Het is de hoogste tijd dat Europa op eigen benen gaat staan. Europa is vanaf de 2e wereldoorlog de zuigspeen van de VS geweest en dat heeft ons veel geld gekost!

We werden zo goed als verplicht Amerikaanse wapens en goederen te kopen. En dat was niet het beste van het beste. Ook domineerde de VS in de handel! En het was Donald Trump die de handels TTIP onderhandelingen stopte. Anders waren we nu overspoeld met het slechte voer dat de Amerikanen nu zelf moeten eten. En het is duidelijk dat er daardoor een enorm groot probleem is in de VS.

Het Pentagon heeft een maand geleden een onderzoek gedaan om te zien of er voldoende jongelui waren die geschikt waren om in het leger te kunnen. De score was bedroevend. Te dik, te zwak, geestelijk niet in orde, te veel onderliggende ziekten, allergieën en tot slot was een groot deel mentaal niet geschikt om soldaat te worden! Niet dat dit iets zegt! Want een mens dat verschrikkelijke dingen ziet die in een oorlog kunnen voorkomen moet van een opgelopen spanning wel PTSS krijgen. En daar zijn al veel jonge mannen en vrouwen de dupe van. Ze kunnen vaak niet goed meer functioneren in de (normale) maatschappij [?]. Het aantal zelfdodingen onder deze groep is zeer hoog. Het is duidelijk dat een groot deel van de Amerikaanse bevolking zeer ongezond is, mede dankzij de voeding!

In Europa is het idee dat alles dat uit de VS komt goed is voor ons. Maar dit is een zeer grote vergissing! Zelfs waar de VS zo bekend om is, wapens, zijn te vaak van slechte kwaliteit. Dit is b.v. zichtbaar als we goed kijken naar de F35, de vliegende roestbak waar de electronica nog steeds van inferieure kwaliteit is. Die moesten we ook kopen terwijl zowel Zweden als Frankrijk betere en vooral veel goedkopere vliegtuigen in de aanbieding had. Maar nee, het moest de F35 worden. En dit dankzij omgekochte politici.

En zo was en is Europa onder curatele van de VS. Zichtbaar aan het economisch verval van Europa door de door de VS opgelegde sancties tegen Rusland. Want de olie uit Rusland was de drijfveer voor de Europese, maar met name de Duitse economie die nu als een kaarthuis in elkaar stort. Mede omdat we nu duur schaliegas uit de VS moeten afnemen. Ook de andere producten die onze energie leveren moeten we nu via omwegen en veel te duur inkopen.

Nu heeft de VS, in opdracht van Jo Biden, de Nord stream opgeblazen met de wetenschap dat het erg lang zal duren voordat die weer energie kan leveren aan Europa. Dit was dus een bewuste poging Europa voor langere tijd energie te onthouden. En dan hebben we nog de opdracht van de VS aan de Europese landen wapens te leveren aan Oekraïne waardoor Europa hun verdediging op de Oekrainse schroothoop gooide en de oorlog daarmee ook verlengde wat alleen in het voordeel van de VS is! En het dodental schrikbarend opliep. Maar wat is de waarde van een mens!? Is de mens alleen maar een economische factor?   

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk