MACHTSVERSCHUIVINGEN VOOR VREDE!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #046


BRICS-opkomst, dollar degradatie en multipolaire verandering – Het mondiale machtsevenwicht verschuift. Terwijl de wereld vol verwachting toekijkt, wordt de lang gekoesterde mondiale suprematie van de Amerikaanse dollar in twijfel getrokken.


Een recent rapport van Bloomberg onthulde dat maar liefst 19 landen staan te popelen om toe te treden tot de BRICS-alliantie – bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Deze ontwikkeling doet denken aan de theorie van Alexander Dugin over multipolariteit en suggereert een verschuiving in het machtsevenwicht in de wereld, schrijft Constantin von Hoffmeister.

Discussies over uitbreiding tijdens de top in juni.

Dit nieuws gaat vooraf aan de jaarlijkse top van de BRICS-groep, gepland voor 2 en 3 juni in Zuid-Afrika. Anil Sooklal, de Zuid-Afrikaanse ambassadeur bij de groep, verklaarde dat zij de uitbreiding van BRICS en de modaliteiten daarvoor zullen bespreken. Hij zei dat zij elke dag aanvragen krijgen voor toetreding en bevestigde ook dat zes landen informeel om toetreding hebben verzocht, terwijl de overige dertien formele aanvragen hebben ingediend.

In 2006 werd de BRIC-organisatie gevormd door de oprichting van vier landen, die vervolgens in 2010 met de toetreding van Zuid-Afrika uitgroeide tot BRICS. Tot op heden blijft dit het enige geval van toelating van een nieuw lid. Zoals Sooklal eerder dit jaar bekendmaakte, zijn Saoedi-Arabië en Iran onder de landen die een formele aanvraag voor lidmaatschap hebben ingediend, wat intrigerende dimensies toevoegt aan de samenstelling van de alliantie.

Een dalende dollarindex.

De US Dollar Index (DXY) is in vergelijking met zijn jaarlijkse hoogtepunt vorige maand aanzienlijk gedaald, met meer dan 4% op het moment van schrijven.

BRICS overtreft G7 in BBP

BRICS kondigde enkele maanden geleden aan bereid te zijn nieuwe leden toe te laten. Intrigerend genoeg overtreft deze groep landen nu al de G7 als het gaat om het BBP gemeten naar koopkrachtpariteit.

Deze ontwikkeling is van bijzonder belang omdat het blok werkt aan een nieuwe munt ter vervanging van de Amerikaanse dollar in de internationale handel, als reactie op de westerse sancties tegen Moskou en Peking. Dit betekent een potentiële financiële revolutie.

De stijging van “de-dollarisering” De term “de-dollarisering” is dit jaar om verschillende redenen steeds vaker gevallen, zoals de bezorgdheid over het Amerikaanse schulden plafond en de belofte van Saoedi-Arabië om de banden met Iran te herstellen.

Bovendien blijkt uit recente IMF-gegevens dat het aandeel van de USD in de wereldwijde reserves is gedaald van ongeveer 70% eind jaren negentig tot slechts 58,4% nu.

Indonesië is het laatste land dat zich aansluit bij de BRICS-landen in het proces van de-dollarisering, en afstapt van de Amerikaanse dollar voor handels- en financiële transacties, zoals de gouverneur van de centrale bank van het land op 21 april verklaarde.

Onderzoek van Dugin’s multipolariteit theorie

Dugin’s theorie van multipolariteit stelt dat één enkele macht (de Verenigde Staten) de wereld niet langer zou moeten domineren; in plaats daarvan zouden er verschillende machtscentra moeten ontstaan. Deze centra zouden de vrijheid hebben om met elkaar te communiceren, samen te werken en te concurreren, wat uiteindelijk zou leiden tot een evenwichtiger wereldorde. Zoals Dugin zelf zei in zijn boek The Fourth Political Theory dat in een multipolaire wereld het model van mondiaal bestuur gebaseerd zal zijn op de interactie van verschillende grote ruimten, of polen, die elk hun eigen autonome culturele en geopolitieke identiteit bezitten.

De uitbreiding van de BRICS-alliantie sluit aan bij deze theorie, omdat zij de hegemonie van de Verenigde Staten en hun munt uitdaagt. De verscheidenheid aan landen die zich binnen deze alliantie verenigen, elk met zijn eigen kracht en middelen, draagt bij tot de verschuiving van het mondiale machtsevenwicht.

In een wereld waar de machtige dollar de scepter zwaait, is het vooruitzicht van een alternatieve munt, gesteund door de opkomende BRICS-landen, genoeg om zelfs de meest solide financiers van Wall Street te verontrusten. Naarmate het BRICS-blok zich verder uitbreidt, zal het de multi polariteit beweging alleen maar meer vaart geven.

Deze brutale Wall Street-financiers, die lang gewend waren aan een wereld waarin hun geliefde dollar de levensader van de wereldhandel is, worden nu geconfronteerd met het spookbeeld van een multipolaire wereld. De pijlers van het Amerikaanse exceptionalisme die ooit onwankelbaar waren, beginnen te wankelen onder het gewicht van een nieuw internationaal landschap, dat de opkomst van nieuwe economische machten en de mogelijke teloorgang van de onbetwiste suprematie van de Verenigde Staten aankondigt.

De gevolgen: een nieuwe wereldorde in het verschiet?

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de wereldgemeenschap? Nu de dominantie van de Amerikaanse dollar in gevaar is, komt de wereld dichter bij Dugin’s visie van multipolariteit. Nu de BRICS-alliantie haar macht en invloed uitbreidt, zou er wel eens een nieuwe wereldorde kunnen ontstaan. De internationale gemeenschap moet zich absoluut voorbereiden op de mogelijke gevolgen van deze verschuiving in de machtsdynamiek.

Kortom, de groeiende macht van de BRICS-coalitie veroorzaakt golvende weerklank in de wereldfinanciën. Deze metamorfose, samen met de afnemende suprematie van de Amerikaanse dollar, kondigt de mogelijke opkomst van een steeds meer multipolaire wereld aan. Terwijl de internationale gemeenschap zich buigt over de gevolgen van deze buitengewone evolutie, is het toneel klaar voor een boeiend en ingewikkeld geopolitiek melodrama.

Om de tijdloze woorden van Shakespeare’s Hamlet te gebruiken: “The time is out of joint: O cursed spite / That ever I was born to set it right!”. (Akte 1, scène 5).

Deze welsprekende uitspraak vat het doordringende gevoel van wanorde en verplichting samen waarmee de wereldbevolking kan worden geconfronteerd tijdens het bevaren van de onbekende wateren van dit nieuwe tijdperk, vol fluctuerende machtsstructuren en onduidelijke loyaliteiten.

Meer Informatie:

De dollar heeft al flinke klappen gekregen. In de afgelopen weken hebben schattingen van de dreigende deflatie van de wereld de analyses van grote huizen gedomineerd.

De Westerse mediaoorlog wist de waarheid uit. Van Brazilië tot Saoedi-Arabië en van India tot Argentinië nemen “naar verluidt” steeds meer landen afstand van de hegemonie van de dollar.

Stephen Jen – berucht om zijn uitvinding van de “dollar smile” toen hij bij Morgan Stanley werkte – heeft onlangs gekwantificeerd hoe snel de de-dollarisatie verloopt. Jen, die nu geld beheert bij Eurizon SLJ, waarschuwde in een recente briefingsnota dat de dollar zijn reservestatus sneller verliest dan algemeen wordt aangenomen, omdat veel analisten geen rekening hielden met de wilde schommelingen in de wisselkoersen van het afgelopen jaar.

“De dollar leed in 2022 onder een dramatische ineenstorting van zijn marktaandeel als reservemunt, waarschijnlijk als gevolg van het gebruik van sancties,” schreef Jen. “De acties van de VS en haar bondgenoten tegen Rusland hebben de belangrijkste reserve houdende landen verrast,” waarvan de meeste opkomende economieën in het zogenaamde Mondiale Zuiden zijn, zei hij.

Zoals de Financial Times meldde, schat Jen dat het aandeel van de dollar in de officiële mondiale reservevaluta, gecorrigeerd voor prijswijzigingen, is gedaald van ongeveer 73% in 2001 tot ongeveer 55% in 2021. Vorig jaar daalde het tot 47% van de totale mondiale reserves.

Jen legt verder onheilspellend uit dat de Amerikaanse dollar zijn marktaandeel als reserve valuta veel sneller verliest dan gewoonlijk wordt aangenomen.

“Na een gestage daling van zijn wereldwijde marktaandeel in de afgelopen twee decennia, verloor de dollar in 2022 zijn marktaandeel 10 keer sneller. Analisten hebben deze grote verandering niet opgemerkt omdat zij de nominale waarde van de dollarholdings van de centrale banken van de wereld berekenen zonder rekening te houden met veranderingen in de dollarkoers.”

©von Hoffmeister.


In een ander artikel heb ik al eerder gememoreerd dat er een goede reden was en is dat Donald Trump zijn presidentschap nog niet heeft opgeëist. Dat had hij in mei 2022 al kunnen doen!

Donald Trump wist wat er ging gebeuren. Natuurlijk wist hij dat de NAVO landen steeds meer naar het oosten wilde en daarmee de grenzen van Rusland benaderen en bedreigen. En dit ondanks de Minsk akkoorden. Hij wist dat de democraten de macht wilde behouden en daardoor zulke domme stappen zouden ondernemen dat dit het einde zou betekenen van de NAVO alliantie en de heerschappij van de VS. En dat er een nieuwe machtsstructuur zou ontstaan omdat de BRICS landen economisch sterker werden en dat andere landen wilde toetreden bij de BRICS landen.

De VS heeft, onder leiding van Biden, zich met een Colt 45 in de voet geschoten door zich te mengen in de militaire actie van Rusland in Oekraïne. En juist de sancties van de VS, die ze ook opdroegen aan de EU landen, zijn de domste actie geweest! Want Europa’s economie was gebaseerd op de energie die uit Rusland kwam. Dat de VS ook nog de euvele moed had de energie ader in de Oostzee op te blazen en daarmee Europa af te sluiten van olie en gas uit Rusland, is op zich ook een misdaad tegen Europa! Dat dit bedoeld was om Europa te dwingen het veel duurdere Schaliegas uit de VS te kopen is niet in het belang van Europa!

En dat zullen de Europeanen ook gaan merken aan de prijzen van voedsel en de ineenstorting van de Europese economie! En wie zullen hier het meest onder gaan lijden? Juist, de bevolkingen die nooit hebben gekozen voor de EU. Die nooit enige invloed hebben gehad op de handel en wandel van de EU commissie en de zichzelf in discredit gebrachte Ursela von der Leyen!

Wanneer zal de bevolking van de EU landen inzien dat ze zijn verraden door hun politici en opstaan om hun vrijheid terug te krijgen en weer een veilig leven kunnen leven zonder oorlogen! 

Of zijn ze daar nog niet voldoende voor getergd?

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk