Zelensky, een grote of een gedwongen mislukking?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #041


Zelensky’s toekomstperspectieven worden steeds somberder. Vladimir Zelensky werd ooit door veel van zijn landgenoten beschouwd als de grote hoop van de Oekraïense politiek, die het door burgeroorlog verscheurde land na de rampzalige ambtstermijn van Petro Porosjenko weer vrede zou brengen, het eindelijk zou verenigen en alles toch weer beter zou maken. 


Dat was in feite ook het verkiezingsprogramma van de voormalige komiek: een einde maken aan het bloedvergieten in de Donbass, de rechten van de Russische bevolking van Oekraïne veiligstellen en de economische situatie in het land verbeteren, schrijft Alexander Männer.

Zelensky, die in 2019 met 73 procent van de stemmen tot president van Oekraïne werd gekozen, heeft echter geen enkele van zijn campagne beloften kunnen uitvoeren. In plaats daarvan heeft hij de crisis in de voormalige Sovjetrepubliek juist verergerd en was hij uiteindelijk grotendeels verantwoordelijk – bijvoorbeeld door zijn eigen schuld bij het niet uitvoeren van de vredesakkoorden van Minsk om het conflict in Oost-Oekraïne te beslechten – voor het feit dat zijn land nu een bloedige oorlog voert tegen een kernmacht. Een oorlog waarin Oekraïners massaal sterven, hun land wordt verwoest en waarvan vooral de VS en andere NAVO-staten profiteren. 

Washington en zijn medestanders verdienen niet alleen veel geld aan de oorlog – bijvoorbeeld door wapenleveranties of militair-technische ondersteuning – maar versterken ook hun geopolitieke belangen in de regio door de Oekraïense troepen te gebruiken als privéleger en als kanonnenvoer tegen de Russen, waardoor de oorlog in Oekraïne hun proxy-oorlog tegen Rusland wordt. 

Politieke druk door gebrek aan oorlogssuccessen 

Tegelijkertijd verwachten de VS, Groot-Brittannië en co. dat Kiev strategische oorlogssuccessen boekt, die na meer dan een jaar vechten echter uitblijven. Integendeel, de oorlog ontwikkelt zich beslist niet in het voordeel van Oekraïne, die volgens schattingen al meer dan 150.000 soldaten en duizenden tanks, pantservoertuigen en ander militair materieel heeft verloren. Zelensky is hier zeker medeschuldig aan, want vorig jaar weigerde hij bijvoorbeeld zijn troepen terug te trekken uit de toen zwaar bevochten Donbass-steden Severodonetsk en Lissichansk, waarmee hij de dood van duizenden Oekraïense soldaten accepteerde, onder meer voor politieke en propagandadoeleinden. Overigens geldt nu hetzelfde voor de stad Artyomovsk oftewel Bakhmut, waar al maanden om gevochten wordt en waar ook al duizenden Oekraïense soldaten zijn gesneuveld in plaats van zich tijdig terug te trekken. Ook hier wilde Zelensky de westerse media natuurlijk weer een heroïsche sage voorschotelen. 

Ondanks de uitgebreide militaire en financiële steun van het Westen raakt een overwinning voor Oekraïne dus steeds verder weg, en naar de mening van westerse toppolitici kan alleen een groot offensief van Oekraïense troepen helpen. Anders wordt het niet alleen krap voor het Oekraïense leger, maar ook voor de politieke leiding in Kiev en vooral voor Zelensky. Hij zou de steun van het Westen voorgoed kunnen verliezen, en daarmee ook de financiële middelen en politieke zekerheid die zijn greep op de macht garanderen. Het komende offensief zou ook een van de belangrijkste onderwerpen kunnen zijn geweest tussen Zelensky en de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, die donderdag een bezoek bracht aan Kiev. Er is op gewezen dat Stoltenberg geen militair is, maar vooral een politicus, en dat hij daarom wellicht eerder de politieke dan de militaire aspecten van de zaak met Zelenski heeft besproken. Want Zelensky van zijn kant lijkt het offensief te willen uitstellen, mogelijk omdat hij – net als veel andere Oekraïners overigens – niet gelooft in het welslagen van de onderneming en omdat hij vreest uit de gratie te vallen bij zijn westerse “partners” mocht het offensief echt mislukken. Er moet dus een vervanger voor hem worden gevonden. In dit verband is het goed te herinneren aan het oude en nog steeds smeulende conflict tussen de Oekraïense president en de militairen van het land. Eerst en vooral zou generale stafchef Valery Salushny, die al lang politieke ambities koestert en volgens het tijdschrift Time een van de honderd belangrijkste mensen van 2022 is, verschillende felle ruzies hebben gehad met de steeds impopulairdere Zelensky over militaire mislukkingen. Talrijke waarnemers gaan er nu van uit dat Zelensky een opstand van Salushny en de hele generale staf tegemoet kan zien in geval van een nieuw fiasco van de Oekraïense troepen, mocht Washington groen licht geven. 

Tot nu toe was de relatie van de VS tot de interne Oekraïense machtsspelletjes er echter een van acceptatie van de geschillen zolang het de gezamenlijke strijd tegen Rusland niet schaadde. In deze kwestie werd altijd eenheid geëist van de Oekraïners, vooral naar buiten toe. Daarom werd ook Salushny gedwongen zijn politieke ambities enigszins in te tomen en geen openlijke kritiek meer te uiten op Zelensky. Een mislukt offensief zou echter, zoals gezegd, het einde betekenen van Zelenski’s presidentschap en waarschijnlijk de kans voor Salushny, ook al heeft hij geen politieke ervaring. Maar die ervaring heeft hij waarschijnlijk niet echt nodig, gezien hoe de politiek in Oekraïne is verlopen sinds de zogenaamde “Euromaidan” in 2014 en waar die het land tot nu toe heeft gebracht. Want eigenlijk is daar alleen de populariteit van een politicus van belang, want de politieke processen van dit crisisland worden toch alleen maar geleid door de VS, Groot-Brittannië en de Europese Unie. Wat dat betreft zou Salushny de zoveelste buitenlandse marionet zijn die de Oekraïners er opnieuw van moet overtuigen dat alles goed gaat en dat de strijd tegen de “Moskovieten” nog steeds volgens plan verloopt. ©Alexander Männer.


In de eerste plaats vraag ik me af hoe het ooit mogelijk is geweest dat een clown/acteur als Zelensky in zo’n korte tijd voor de verkiezingen tot president is gekozen!

Om dit mogelijk te maken kunnen we dit vergelijken met de verkiezingen in de VS, waar Biden de president werd, in Nederland waar Rutte weer de mogelijkheid kreeg dit land nog verder de ellende in te drukken! Je begrijpt het al, ik heb het over verkiezingsfraude! Dat is al sinds een jaar of tien bezig. De enige keer dat dit mislukte was toen Trump president werd. Dat was een enorme klap in het gezicht van de democraten omdat die zeker wisten dat Hillary Clinton gekozen zou worden. Om een dergelijk debacle te voorkomen is er een enorm netwerk opgezet om de verkiezingen te frauderen waardoor Trump geen president werd. Dat Trump dit niet direct heeft aangepakt is een zeer slimme zet geweest die ik pas kortgeleden door had.

Trump heeft Biden lekker laten aanmodderen en zijn enorme fouten laten maken om de VS te brengen waar het nu is, een imperium in groot verval! En nu schreeuwt het Amerikaanse volk om een sterke leider die zorg heeft voor de Amerikanen zelf!

Dit is ook het voorland van Zelensky! De enige mogelijkheid te overleven is doorgaan en proberen de enorme fouten die hij heeft gemaakt onzichtbaar te maken. Iets waarvan hij hoopt dat hem dat wordt vergeven. Maar een acteur die honderden miljoenen steelt en dit doet samen met zijn generaals en andere hooggeplaatsten zullen elkaar niet snel verraden!

En dat is een probleem van de NAVO landen waar politici ook weten dat er van het belastinggeld van burgers wapens gekocht worden en miljarden naar Oekraïne gaan die deels in de zakken van zakken verdwijnen. Hoe krijg je dergelijk gespuis weer in het gareel wanneer je zelf, als NAVO politicus, ook niet zuiver op de graat bent en werkt voor een particuliere buitenlandse organisatie in plaats dat je opkomt voor je eigen bevolking!

Dezelfde politici die deze wapens en belastinggeld sturen naar Oekraïne weten ook wel dat daardoor de oorlog wordt verlengt en er dus veel meer slachtoffers vallen dan nodig is. Dan vraag ik me af wat dit voor empathie loze figuren dit zijn die betalen om meer slachtoffers te genereren in een oorlog die is uitgelokt door henzelf. Of zijn we vergeten dat Rutte het Oekraïne referendum in de prullenbak gooide omdat hij hier opdracht voor kreeg van zijn bazen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk