Hebben politici wel gezond verstand en empathie?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #039


Als een kat in het nauw maakt de VS samen met andere NAVO landen rare sprongen die niet zijn te rijmen met gezond verstand, empathie of enig ander mededogen tegenover de westerse mens!


In de komende weken en maanden voert de Noord-Atlantische Verdrag Organisatie haar grootste oorlogsmanoeuvres ooit! De oorlogsoefeningen in Europa zijn naar verluidt de grootste ooit sinds de oprichting van de NAVO in 1949 na de nederlaag van nazi-Duitsland. 

Hetzelfde geldt voor de oorlogsoefeningen in Azië en de Stille Oceaan. Samen bevestigen zij dat China samen met Rusland in het vizier van de NAVO is. Maar deze provocerende manoeuvres – laten we het gewoon noemen wat het is: agressie – worden op de een of andere manier genormaliseerd door de westerse mainstream media. 

Ook op een moment dat het westerse publiek bruut wordt verpletterd door dictatoriale economische bezuinigingen, zoals in ons interview deze week wordt besproken. De westerse nieuwsmedia zijn een regelrechte schande en belediging geworden voor de intelligentie en het fatsoen van het gewone publiek. Zelfbenoemde bolwerken van journalistiek en publieke informatie, zoals de New York Times en de BBC, zijn meesters in het gebruik van stroperige syntaxis om de door de VS geleide wereldwijde oorlogsmobilisatie te verhullen als “defensieve oefeningen”, terwijl het in werkelijkheid voor de meeste mensen duidelijk zou moeten zijn dat het snode doel is om de spanningen op te stoken en de wereldwijde vrede en veiligheid aan te tasten. 

Het is crimineel roekeloos van Washington en zijn bondgenoten om de wereldhelften tegelijkertijd te militariseren in een tijd van al beladen spanningen met de kernmachten Rusland en China. En, nogmaals, die betrekkingen zijn beladen door Rusland en China voortdurend te demoniseren als agressieve, expansionistische mogendheden, terwijl het in werkelijkheid de door de VS geleide westerse imperialistische as is die schuldig is aan het projecteren van zijn eigen plunderingen. 

Rusland streefde naar een politieke veiligheidsregeling voordat het conflict vorig jaar in Oekraïne uitbrak. Moskou werd door het Westen genegeerd. China heeft herhaaldelijk gepleit voor het beëindigen van de Koude Oorlog-mentaliteit en voor een multipolaire dialoog en samenwerking. Beijing wordt door Washington en Europa moedwillig verguisd en gekarikaturiseerd als “autocratisch” en een “veiligheidsbedreiging”. De Amerikanen en hun vazallen gebruiken narcistische zelfingenomen retoriek over op regels gebaseerde orde en werelddemocratie, terwijl zij in de praktijk elke gelegenheid aangrijpen om conflicten op te voeren. Dat komt omdat militarisme, oorlog, conflicten, verdeeldheid en spanningen – dood en vernietiging – de levensader zijn van het door de Amerikanen geleide kapitalisme. 

De zogenaamde Defender-oorlogsoefeningen van de NAVO beginnen deze maand in Europa en zullen uitmonden in meerdere andere grootschalige manoeuvres met even melige namen als Noble Jump en Dynamic Guard (George Orwell eat your heart out!). 

Volgens Seymour Hersh vormden de BALTOPS-oorlogsspelen van afgelopen juni de dekmantel voor het opblazen van de Russische Nord Stream-gaspijpleidingen in september door de Amerikaanse marine, op persoonlijk bevel van president Joe Biden. 

Dit jaar is de grootste inzet van Amerikaanse troepen en vliegtuigen op het Europese continent sinds 1949. De New York Times prijst de “VS is terug in het hart van de Europese defensie”. De pure idiotie en goedgelovigheid van de New York Times en andere westerse media zijn onthutsend. De komende NAVO-operaties strekken zich uit van IJsland in de Noordzee tot Duitsland en de Baltische Zee, helemaal tot aan Roemenië en de Zwarte Zee. Bij de massale mobilisatie zijn alle leden van het 30 landen tellende NAVO-blok plus partnerlanden betrokken. Het doel is volgens de militaire commandanten “offensieve simulatie” en het vormen van een “oorlogsalliantie”. 

En toch blijven de westerse media ons vertellen dat het allemaal om “verdediging” gaat. Deze media zijn dus medeplichtig aan het normaliseren van agressie. Het is veelzeggend dat de NAVO-leden steeds meer worden samengevoegd onder één enkel militair commando van de Verenigde Staten en dat de belangrijkste doelstellingen “interoperabiliteit” en “snelle inzetbaarheid” zijn. Het nieuwe lid Finland zal deelnemen, waardoor dit jaar de NAVO-troepenmacht in de buurt van de noordwestelijke grens van Rusland wordt verdubbeld. 

In Oekraïne, “There’s Something Happening Here” Duitsland zal tijdens de komende oefeningen dienen als steunpunt voor alle NAVO-strijdkrachten. Volgens de Duitse luchtmachtcommandant luitenant-generaal Ingo Gerhardt “wordt er een boodschap naar Rusland gestuurd”, zoals geciteerd door de U.S. Air Force Times. Welke boodschap kan dat zijn? Een brutale en verfoeilijke echo van Operatie Barbarossa, de massale invasie door nazi-Duitsland van de Sovjet-Unie in juni 1941, waarbij tot 30 miljoen Sovjet burgers en militairen omkwamen. 

Ondertussen houden de Verenigde Staten en hun NAVO-partners aan de andere kant van de wereld record brekende oorlog oefeningen in Azië en de Stille Oceaan. De “Noord-Atlantische (sic) Verdrag Organisatie” zou het mandaat voor een dergelijke mobilisatie in de Stille Oceaan toch zeker moeten ontkrachten. Maar daar heb je het al. De wereld is niet genoeg! Bij deze “oorlogsspelen”, bekend onder de naam Talisman Sabre, zijn de VS, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Australië en Nieuw-Zeeland betrokken. Ook Japanse strijdkrachten, Zuid-Korea, de Filipijnen, Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en andere landen zullen aan de oefeningen deelnemen. Deze oefeningen vinden plaats in het kader van Washingtons nieuw gevormde AUKUS-alliantie met Groot-Brittannië en Australië, waarbij Australië een centrum voor kernonderzeeërs wordt voor de Verenigde Staten om China beter te kunnen aanpakken. De ongekende manoeuvres in de regio Azië-Stille Oceaan volgen ook op een reeks verklaringen van Pentagon-commandanten die uitdrukkelijk oproepen tot paraatheid voor een oorlog met China. 

Er vinden deze zomer dus twee historische militaire gebeurtenissen plaats waarbij Duitsland en Japan betrokken zijn, de twee verslagen agressiemachten van de Tweede Wereldoorlog die het Russische en Chinese volk enorme dood en leed hebben berokkend. Het dodental in China, veroorzaakt door het keizerlijke Japan, wordt geschat op 20 miljoen. En toch zijn diezelfde twee naties – Duitsland en Japan – met hun verachtelijke geschiedenis van oorlogsmisdaden opnieuw bezig met neo-imperiale agressie onder leiding van Washington. 

Elke overlevende van de Tweede Wereldoorlog moet wel verbijsterd zijn over het verschrikkelijke déjà vu. Iedereen met gezond verstand zou ook ontzet moeten zijn. De belangrijkste impuls voor deze verdorvenheid is de doodsstrijd van het Amerikaanse imperialisme en zijn kapitalistische economie. De Verenigde Staten en hun westerse onderdanige volgelingen ondergaan allemaal een existentiële crisis van historisch falen in hun kapitalistische samenlevingen. Net als in eerdere perioden van de geschiedenis is de uitweg uit dergelijke terugkerende crises in het kapitalistische systeem het voeren van oorlog. De Eerste en Tweede Wereldoorlog waren het afschuwelijke resultaat met een gecombineerde dodentol van wel 100 miljoen mensen. Vandaag de dag bevinden de door de VS geleide kapitalistische westerse naties zich in dezelfde uitzichtloze situatie. Daarom slepen de Amerikaanse leiders van het westerse kapitalistische systeem – de banken, ondernemingen, oligarchen enzovoort – hun politieke en mediafiguren mee om tegen elke prijs aan te zetten tot oorlog. Net als in vorige periodes wordt oorlog verkozen boven bijvoorbeeld een socialistische revolutie tegen de kapitalistische orde. 

De vraag is echter of de westerse oorlogsstokers deze keer hun verachtelijke ontsnappingsroute niet kunnen uitvoeren, omdat a) Rusland en China te sterk zijn, en b) omdat deze keer de politieke revoluties in de westerse samenlevingen wel eens werkelijkheid zouden kunnen worden. Niettemin is het manische westerse oorlogszuchtige instinct nog steeds viraal en een potentieel catastrofaal gevaar. De proxy-oorlog van Washington in Oekraïne tegen Rusland wordt steeds meer gezien als een ramp: militair, politiek en financieel. De recente Pentagon lekken getuigen van dat absolute debacle en het failliet van de westerse mediapropaganda. Het afgelopen jaar hebben westerse staten tot 200 miljard dollar uitgegeven aan deze zinloze oorlog, terwijl westerse samenlevingen uiteenvallen door armoede en ontbering. In plaats van zich terug te trekken uit hun rampzalige fouten en misdadige misrekeningen, verdubbelt de door de VS geleide oorlogsmachine de spanningen en agressie tegen Rusland en China.

De oorlogsmachine weet per definitie geen andere weg. 

Als de westerse nieuwsmedia ook maar een beetje van de onafhankelijkheid en het ethos van openbare dienstverlening hadden waarop zij zich eindeloos beroemen, dan zouden zij de oorlogszuchtigen aan de kaak stellen met voor de hand liggende kritische vragen en opmerkingen. Maar de Amerikaanse, Europese en Australische media maken deel uit van het probleem. Zij bieden zelfs geen sprankje oplossing. Want dergelijke mediaorganisaties worden gekocht en betaald door de westerse oligarchie die de kapitalistische oorlogsmachinerie leidt. Hier is het ultieme bewijs. De door de VS geleide NAVO-  oorlog zuchtige voeren praktisch in elke hoek van de wereld oorlog en toch proberen de Goebbels-achtige media propagandadiensten ons wijs te maken dat het allemaal voor de nobele “verdediging van de wereld” is. Ze worden ontmaskerd door hun eigen abjecte absurditeit. ©Strategic Culture.


Als een kat in het nauw maakt de VS samen met andere NAVO landen rare sprongen die niet zijn te rijmen met gezond verstand, empathie of enig ander mededogen tegenover de westerse mens! En juist dat is zeer vreemd omdat die zelfde mens via hun arbeid het mogelijk maakt om deze sprongen te maken! Maar er niets over mogen beslissen!! Het zijn weer dezelfde figuren die de rijkdom hebben die beslissen dat ze via oorlogvoeren weer meer geld willen verdienen. Dit ondanks de wetenschap dat weer miljoenen het slachtoffer worden. Ze willen de macht behouden ondanks dat ze weten dat die macht niet legaal is, en niet meer gesteund wordt door de bevolkingen van de NAVO landen! Helaas is dat die bevolkingen buitenspel zijn gezet door de politici die worden omgekocht, gechanteerd of op een andere manier hun inzet geven aan iets dat tegen de wil en wens is van de bevolkingen. Ze bedriegen de bevolkingen! Ze hebben lak aan de wensen van hun bevolkingen. Maar waarom accepteren de bevolkingen nog steeds dat ze genegeerd worden?

Waarom accepteren de bevolkingen nog steeds dat ze weer in een oorlog betrokken worden? Dat hun zonen en dochters worden misbruikt om deze oorlogen te bemannen? Hebben ze nog niet voldoende ervaring uit vorige oorlogen? Of denken ze dat hun zonen en dochters onbeschadigd en levend terug komen? Dat kunnen ze misschien even contact opnemen met de ouders die hun zonen en dochters hebben verloren met de door het westen uitgelokte oorlog in Oekraïne! Want ook in deze, door het westen uitgelokte oorlog, worden ouders en kinderen slachtoffer! 

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk