Frans verzet; “Geen woorden, maar daden !!

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #035


DAT, … kan wel gesteld worden als je het dagelijkse verzet volgt in Frankrijk, en dat niet mis is. Ook de politie [?] moet af en toe rake klappen incasseren want de tijd van eenzijdig geweld naar de burgers toe is voorbij.


Bron: En stukje uit het eMail verslag van Florian Philippot, Président des Patriotes.

Noot: De Franse taal is niet goed te vertalen door Deeple qua uitdrukkingen, maar dat moet je maar voor lief nemen, …

Beste mevrouw, beste heer, beste patriotten,

De sluier van leugens is gescheurd, we zien alles! Een president die totaal geen contact heeft, minachtend, overvloedig uitgejouwd waar hij ook gaat! Hetzelfde geldt voor de ministers. Een Constitutionele Raad die op pensioenen, zoals tijdens de Covid, heeft bevestigd dat het is ingediend, voor de kaste tegen de Fransen!

Maar ook een volkswoede die niet afneemt, die steeds luidruchtiger wordt met deze concerten van pannen overal in Frankrijk, een opstand die steeds scherper wordt tegen de macronie en tegen de oligarchie!

Wij willen ademhalen, ons bevrijden van de macronistische kliek en de Europese Unie, van het grootkapitaal, dit wereldje dat zich dik maakt over onze ruggen, onze soevereiniteit steelt, onze vrijheden, ons leven. We zijn met miljoenen: we nemen het allemaal terug! Wij dringen aan op moties van afkeuring om de regering omver te werpen, op het ontslag van Macron, op bevrijding door Frexit!

Dit is geen “oppositie”, maar totaal verzet!

Ook op mondiaal niveau wordt de sluier van leugens verscheurd! Het kamp van de Amerikaanse haviken krimpt als een steen; opkomende machten smeden banden, brengen de wereld opnieuw in evenwicht en stellen plannen voor Vrede voor! Oorlog is een verschrikking: we moeten het stoppen. Frankrijk heeft alles om zijn plaats in te nemen in deze wereld van nieuwe evenwichten. Zijn prachtige overzeese gebieden, zijn historische, culturele en diplomatieke diepgang geven het de mogelijkheid om, als het dat wil, een bemiddelaar te zijn, een brug tussen deze werelden en een drijvende kracht voor de Vrede! Het is natuurlijk door vrij te zijn dat wij echt kunnen handelen, dat wil zeggen buiten de EU en de NAVO om, en niet door het lot te aanvaarden van een Amerikaanse kolonie die in de 3e wereldoorlog wordt geworpen! Dit mag niet het lot zijn van Frankrijk, noch van de wereld, noch van degene die we samen opbouwen voor de toekomstige generaties!

Samen handelen is de sleutel tot succes!

Op 1 mei wordt de mars van “totaal verzet in heilige eenheid” die wij organiseren kolossaal. Samenkomst in Parijs om 14.00 uur op het Trocadero-plein. We eindigen bij het Ministerie van Volksgezondheid voor de geschorste werknemers, die ondanks de beloften van maart nog steeds niet hersteld zijn! Niet vergeten is al een anti-oligarchische actie, want het systeem steunt op het vergankelijke, op het vergeten. Wij vergeten niet, wij vechten, wij verzamelen, wij marcheren samen naar de bevrijding en de overwinning! Dit is het motto van de patriotten, ons actieprincipe: vanaf nu, welkom voor iedereen!Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk