Wat betekent wateropslag?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #033


Ondanks dat CO2 niet de oorzaak is van de opwarming van de aarde, zijn we toch verplicht ons voor te bereiden op een watertekort in de toekomst.


Alles dat leeft heeft vocht nodig. Dat vocht is er wel, maar daar doen we niet veel mee. We laten het grotendeels wegvloeien naar zee. En ook dat is weer niet de juiste oplossing omdat daardoor de zee steeds zouter wordt en er ook verschrikkelijk veel rotzooi in de zee terecht komt. De plastic soep is hier slechts één voorbeeld van!

We kunnen een beter gebruik maken van al dit water! Om dit wegstromende water op te vangen en te bewaren voor moeilijker tijden kunnen we het beter opslaan als er veel voorhanden is! Daarvoor kunnen we het water opslaan in grote meren. Meren die gegraven kunnen worden en meren die achter dammen komen.

In landen als Nederland kunnen grote meren worden aangelegd die meerdere functies kunnen krijgen. De meren in vlakke landen met weinig bergen zullen in het algemeen gegraven moeten worden. Deze geven veel voordelen. Het hoofddoel zal altijd zijn het hebben van een watervoorraad voor drinkwater en irrigatie. De bijkomende voordelen zijn recreatie in de vorm van zwemmen, zeilen, roeien, vissen en kamperen. Recreatie die ervoor kan zorgen dat steeds meer mensen hun vakantie en vrije dagen doorbrengen in eigen land en daarmee minder vervuiling produceren in de vorm van uitlaatgassen van alle vervoermiddelen waarvan de huidige mens gebruik maakt. 

Bij deze meren zullen pompstations horen die het water kunnen brengen naar die gebieden die daar behoefte aan hebben. Het zelfde kan omgekeerd. Als de rivieren hoog staan kunnen deze pompen het water uit de rivier naar het meer pompen. Het is zelfs mogelijk het water uit de rivier op natuurlijke wijze uit de rivier naar het meer te laten stromen omdat, als het rivierwater hoog staat, er een grote pijpleiding, die in een dijk ingebouwd kan worden, het overtollige water uit de rivier naar het meer kan stromen. Dan zijn geen pompen nodig.

<– LE LAC DE PANNECIERE

Voor landen met heuvels en bergen is het een ander verhaal. Die kunnen grote waterbekkens aanleggen in dalen. Water dat via riviertjes door het dal stromen kan worden opgevangen. Ook hier is het waarschijnlijk mogelijk een groot meer te graven. In een aantal gevallen zullen mensen moeten verhuizen omdat hun huis staat op de plaats waar het meer komt. Uiteraard moeten deze mensen goed gecompenseerd worden! Zelfs in landen die dikwijls kampen met grote droogte, kunnen geholpen worden met deze techniek! Het geldt nog steeds: waar een wil is, is een weg!

Dan is er nog een ander belangrijk element dat speelt. Er is een aantal multinationale bedrijven dat watervoorraden opkoopt. Tot nu toe zuiveren ze dit water en doen dit in plastic flesjes met de weekmaker BPA erin die de gezondheid kunnen aantasten. Deze opkoping heeft voor gewone mensen gevolgen die we niet willen. Ten eerste zijn deze watervoorraden al eeuwenlang gebruikt door de mensen die er wonen. Dit water is dus al van mensen. Nu zijn er politici die denken een slaatje te kunnen slaan door dit water te verkopen aan een groot bedrijf dat voor weinig geld deze voorraden in bezit krijgen.

De tijd dat mensen voor goed drinkwater 10 € per liter moeten betalen is niet ver weg. Door deze waterbekkens aan te leggen kunnen we dat voorkomen.

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk