De Waarheid Ligt Nooit in het Midden


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #031


Afgelopen zondag in dotcom.radio aflevering 359 ging het over o.a. over deze quote: “We moeten partij kiezen. Neutraliteit helpt de onderdrukker, nooit het slachtoffer”, Mike verwees toen naar dit oude artikel op zijn forum.


Door: Mike Donkers Fa(c)sforum | dotcom.radio [2013]
De Waarheid Ligt Nooit in het Midden

Ik heb het vaker gezegd: hier in Nederland hebben we een poldercultuur, een cultuur van de ‘gulden middenweg’. In de topic over spiritueel nihilisme heb ik meermaals uiteengezet dat de natuur geen middenweg kent (en de natuur is mijn leermeester). De natuur kent polariteit en dualiteit, waarbij twee tegenovergestelde energieen (mannelijk en vrouwelijk van aard) elkaar proberen te vinden in een zoektocht naar evenwicht. Als dit evenwicht eenmaal bereikt wordt, vinden de twee polen elkaar in het midden en heffen ze elkaar op. Perfectie is dus dood en onbeweeglijkheid!

Het gaat in het leven om perfectionering door ervaring! Deze ervaring gebeurt op basis van contrasten, door het opzoeken van extremen. Je weet niet wat licht is als je de duisternis niet hebt verkend. Je weet niet wat goed is als je het kwaad niet heb bestudeerd. Je weet niet wat waarheid is als je niet door leugens heen kunt prikken.

De ‘gulden middenweg’ levert geen waarheidsvinding op, de waarheid ligt NIET in het midden, de waarheid ligt aan weerszijden van het midden. Met politieke correctheid kun je elke discussie monddood maken en de term is dan ook afkomstig uit het communisme. Angst om minderheden voor het hoofd te stoten is in ons ‘tolerante’ Nederland volop aanwezig en juist dit legt de kiem voor idioten als Wilders, die zegt wat veel mensen denken maar ondertussen een heel andere agenda heeft.

Als ik als ‘moderator’ dus niet neutraal ben, dan is dit om een reden. Het gaat hier om de WAARHEID. Ik heb deze niet in pacht, maar vertel hem wel zoals ik hem zie, op basis van voortdurend onderzoek. Termen als ‘neutraal’, ‘compromis’, ‘politiek correct’, ‘nihilistisch’ e.d. passen niet bij mij. Want, zoals gezegd, de waarheid ligt NIET in het midden. Wie zich in het ‘veilige’ midden begeeft, begeeft zich in een vacuum, een leegte, waarin alles mogelijk of onmogelijk is, de basis van creatie. Daarom kent de Schepper zichzelf niet, want als je alles kunt zijn wat je maar wil, wie of wat ben je dan eigenlijk? Onze rol hier op aarde is onszelf leren kennen en daarmee onze Schepper, op basis van polariteit en dualiteit, de tegengestelde principes van de materiele natuur, onze moeder (mater). Wat dat betreft hebben de Hindoestanen het bij het rechte eind met hun groet ‘namaste’, waarmee ze aangeven dat ze de Schepper in hun medemens herkennen.

Voor wie mij niet meer kan volgen, onthoud dan dit: waarheid vind je door persoonlijke ervaring (intuitie) op basis van contrasten en NIET door klakkeloos iets van een ander aan te nemen, incl. mijn woorden. Je moet ZELF op onderzoek uitgaan!Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk