Accepteer je een water rantsoen?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #029


Water is geen mensenrecht: WEF beveelt regering om water in huizen te rantsoeneren Zoals u ongetwijfeld weet, zet de mondiale elite stappen om de mensen “niets te laten bezitten en gelukkig te laten zijn”. 


De wereld zal worden gecontroleerd door een autoritaire één wereldregering en de mensheid zal volgens Klaus Schwab en het World Economic Forum worden onderworpen aan een totalitair systeem met massabewaking, verplichte vaccinaties en wanhopige knechting, schrijft ThePeoplesVoice. 

Het zou niet zo erg zijn als het WEF niet zo invloedrijk was. Klaus Schwab heeft openlijk opgeschept over het vermogen van zijn organisatie om regeringen over de hele wereld te infiltreren. Op de Harvard Kennedy School’s Institute of Politics besprak hij hoe de modus operandi van het WEF erin bestaat regeringen te penetreren door zijn “Young Global Leaders” te installeren. De afgelopen jaren hebben we deze modus operandi zien uitwerken. 

Het WEF is geïnfiltreerd in regeringen over de hele wereld en heeft elk links stemmend land stevig onder controle. Vergis u niet, deze Young Global Leaders, waaronder Justin Trudeau, Emmanuel Macron en in Nederland Mark Rutte, mevrouw Kaag en de rest van het huidige kabinet werken nauw samen met Davos om de globalistische agenda van de elite uit te voeren. 

Nu, in een verontrustende ontwikkeling, beweert de globalistische elite dat water geen mensenrecht is en dat de watervoorraden in de wereld moeten worden geprivatiseerd en gecontroleerd door de elites. Het World Economic Forum werkt samen met de VN om de controle over de watervoorraden van de wereld over te nemen en de mensheid te gijzelen. Het World Economic Forum en de V.N. hebben de wereldregeringen opgedragen zich voor te bereiden op het rantsoeneren van de watervoorziening van de mensen als onderdeel van hun “Great Reset” agenda voor de mensheid. De globalistische organisaties organiseren een conferentie over water in New York als onderdeel van het streven van de V.N. om haar 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken, een lijst die, indien volledig bereikt en in werking gesteld, de globalistische elites totale controle zal geven over alle menselijke activiteiten. Wereld Economisch Forum maant mensen aan om zeewier, algen en cactussen te eten om de planeet te redden “De conferentie is bedoeld om het bewustzijn van de mondiale watercrisis te vergroten en besluiten te nemen over maatregelen om internationaal overeengekomen water gerelateerde doelen te bereiken,” schrijft het World Economic Forum in een recent bericht. 

“De Global Commission on the Economics of Water, gelanceerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in 2022, zal rapporteren over baanbrekende manieren om water te waarderen en te beheren als een gemeenschappelijk goed,” schrijft het World Economic Forum in dezelfde recente post. Net zoals het Akkoord van Parijs een einde aan de vervuiling beloofde – als de mensen maar zouden stoppen met vliegtuigen en auto’s en met het verwarmen van hun huizen en het gebruik van gaskachels – zal dit opbloeiende waterverdrag nu ongetwijfeld een einde aan de dorst beloven. 

Ja, een einde aan de dorst – zolang de mensen van de wereld zich verenigen en zich houden aan alle komende waterdictaten van het WEF. De Verenigde Naties zijn van plan water te beschermen dat wordt gebruikt om in te baden, water dat wordt gebruikt voor ontwikkelingen, water waar zeedieren leven en water dat wordt gebruikt voor transport. De komende controles zullen dus waarschijnlijk gericht zijn op beperkingen van het watergebruik in woningen, en kostbare verhogingen om toegang te krijgen tot dat water; op een verbod op landbouwgebruik, en kostbare verhogingen voor boeren; op strenge controles op de soorten en aantallen schepen die de zeeën en rivieren en kanalen mogen bevaren, en kostbare verhogingen voor deze vorm van vervoer. 

Dan komen de compensatie-eisen – net als bij koolstofcompensatie zullen de water Tsaren van het WEF handel in activiteiten eisen om de vermeende vervuiling van de waterwegen te compenseren. Tot zover het jetskiën. Tot zover het vissen in het weekend met het gezin. Het wordt te duur – en te gereguleerd. 

“Natuurlijke hulpbronnen crises, inclusief voor water en voedsel, behoren tot de top 10 grootste risico’s voor de mensheid in het komende decennium,” schrijft het World Economic Forum. 

De hysterie is begonnen. 

De hysterische beweringen verhitten de media. “Naarmate de opwarming van de aarde doorzet, behoort gewoon weer tot het verleden, wat onze watercrisis nog verergert”, schrijft het World Economic Forum. Daar heb je het. De dubbele klap van klimaatalarm en een watercrisis: laat de angst voortduren. “Het is duidelijk dat we opnieuw moeten nadenken over hoe we water het beste kunnen toewijzen en waarderen,” schrijft het World Economic Forum. “Hoe kunnen we de kosten delen van het voorkomen of beperken van droogtes en overstromingen die worden verergerd door de opwarming van de aarde?” Het is een vraag die de wereldwijde bureaucraten op deze manier willen beantwoorden: door alle menselijke activiteit over te dragen aan de controle van de Verenigde Naties en haar selecte partners in de wereldpolitiek. Dat is waar deze waterconferentie toe leidt. 

De globalisten zullen niet stoppen voordat zij alle macht hebben overgenomen van alle mensen in alle landen – zelfs als zij dat druppelsgewijs moeten doen. De elites hebben hun zinnen al lang gezet op het grijpen van de controle over de watervoorziening. Dat gaf Nestle CEO Peter Brabeck-Letmathe toe tijdens een schokkend interview waarin hij onbedoeld de psychopathische mentaliteit van de elite blootlegde. In een tijd waarin de inflatie met dubbele cijfers is gestegen, voedsel productiebedrijven in brand staan, de toeleveringsketen in een crisis verkeert en voedseltekorten in het verschiet liggen, begrijpen we nu dat de elites achter de schermen stappen ondernemen om de controle over het water van de planeet over te nemen. 

Dus, is water een vrij en fundamenteel mensenrecht, of moet al het water op de planeet toebehoren aan grote bedrijven en de elite? Moeten de armen die deze zogenaamde “watercompensaties” niet kunnen betalen, gedwongen worden de staat toe te staan hen te euthanaseren vanwege hun gebrek aan financiële rijkdom? Dat is de toekomst van de mensheid volgens de mondiale elites. 

Misschien herinnert u zich de Oregon “Rain Man” of Gary Harrington – die in 2015 werd veroordeeld tot 30 dagen in de Jackson County gevangenis en een boete van $1.500 kreeg voor het opvangen van regenwater op zijn 170 hectare grote landgoed? Hij moest zijn dammen doorbreken en zijn vijvers met meer dan 13 miljoen liter water, genoeg om 20 olympische zwembaden te vullen, laten leeglopen. Hij heeft een boodschap voor ons allemaal over de regering en de globalistische elite en hun plannen om de controle over het water in de wereld over te nemen. “De regering is aan het treiteren,” zei Harrington in een interview. “Het zijn gewoon grote pestkoppen geworden en als je je erbij neerlegt en opgeeft, worden het alleen maar grotere pestkoppen. Dus moeten wij als Amerikanen opkomen voor onze grondwettelijke rechten, voor onze rechten als burgers en ons hard opstellen. Dit is een goed land, we zullen zegevieren,” zei hij. ©Thepeoplesvoice

Nu ongeveer 10 jaar geleden schreef ik een artikel over het belang in elk land ter wereld meren aan te leggen om water op te vangen en zodoende voldoende water te hebben om alles dat water nodig heeft van water te kunnen voorzien.

Jammer dat onze water management koning hier nooit aan heeft gedacht!

Ik zal dit artikel weer eens uit de mottenballen halen en plaatsen zodat je weet welke enorme voordelen deze meren geven!

Maar nu even over de plannen van het WEF. Deze psychopaten zijn zeer gevaarlijke mensen en mensen die op posities zitten waar ze zeker niet horen. Het zijn premiers, ministers, staats secretarissen, belangrijke ambtenaren en leiders van internationale bedrijven. De Rockefellers, Rothschilds en natuurlijk de virusman bij uitstek Kill Bill Gates. Bill Gates mag verschillende landen niet meer in omdat hij en zijn medewerkers in deze landen kinderen heeft blootgesteld aan medicijnen en veel van deze kinderen zijn overleden of zwaar gewond. En je begrijpt dat dit landen waren die allemaal aan de armoede grens zitten zoals India en enkele Afrikaanse landen. 

Je merkt nu al dat alle prijzen van goederen stijgen, ook van voedingsmiddelen. Dit komt door de politici die denken dat ze het recht hebben jou in de problemen te duwen. En die problemen worden veroorzaakt doordat deze politici zo dom zijn dat ze denken dat de boycotten die ze tegen Rusland hebben ingezet Rusland wel op de knieën kan dwingen! Het tegendeel is gebeurd omdat er nu in heel Europa een tekort aan energie is en de energie die naar Europa komt voor veel geld uit de VS komt. Dus de VS verdient hier aan en Europa is het haasje. 

Beetje dom hè! Maar jij bent de dupe! Dus het grootste probleem van Europa zijn de politici! En laten we mevrouw Ursela von der Leyen niet vergeten. Dat is ook zo een WEF figuur met veel te veel macht die ze misbruikt en waar jij onder moet lijden! Bovendien is het dat grote multinationale bedrijven al tientallen jaren bezig zijn watervoorraden over de hele wereld te kopen. Danone, Nestle en veel van dit soort bedrijven die van goed voedsel rotzooi weten te maken en dat ook nog aan jullie weten te verkopen en daarmee je gezondheid negatief beïnvloeden, zijn hier verantwoordelijk voor. 

En ik had het net even over boycotten! 

Weet je dat je invloed kan uitoefenen op bedrijven door ze te boycotten? Maar je kan er ook voor kiezen slaaf te worden en vergeet dan niet je kinderen mee te nemen.

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk