Democratie 2.0: Zelf bestuur met Functioneel Stemrecht

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #177
Countdown to Freedom # 54 + 1 day


Onze wetgeving is al idioot, dus laten we eens brainstormen voor wat beters. Op zoek naar wat er al geschreven was kwam ik niets bruikbaars tegen dus dit onderwerp gepost op het fac(s)forum met een kleine opzet en de voorwaarde dat het binnen 48 uur geregeld moest zijn. Hieronder de resultaten van onze gezamenlijke gedachten.

10 regels om het land en de wereld te besturen, alles beter dan de huidige idioterie!

Een artikel ontstaan uit gedachten uitwisseling tussen mij (Henk Mutsaers) en voornamelijk Mike Donkers ergens in 2020. Opnieuw onder de aandacht gebracht vanwege een Twitter bericht. Bovenstaande 10 regels, … dat was de oude titel van dit artikel, maar bij een idee hoort ook een pakkende benaming:

Een wet is een regel die is afgesproken om een land bestuurbaar te houden door vertegenwoordigers van het volk. In principe moet iedereen de afgesproken wetten kennen. Dat op zich roept bij mij de vraag op, …

Welke -idioot- vindt het normaal dat we een wetboek hebben, en zelfs meerdere waar alle -leef- regels zijn omschreven. En dat is zelfs nog onvoldoende want we blijken sommige regels ook nog eens op een andere manier te kunnen toepassen zodat daar weer mensen voor zijn die dat tegen stevige honoraria voor je kunnen uitzoeken, de zogenaamde mazen in de wet.

Is er geen -tafel van tien- te bedenken die we uit ons hoofd moeten leren op de lagere school waar we het de rest van ons leven mee moeten doen. Dat is beter dan wat ik op internet vond. “10 boeken die elke rechten student zou moeten lezen” Moeten wij dat allemaal doen om te mogen ‘leven’ ?

Iets of iemand is gek geworden en ik zeg -Allemaal- !!

En dan praten ze nu over de wet aller wetten, –de NOODWET

Omdat ze zelf ook wel inzien dat in al die wetboeken wel mazen te vinden zijn die contraproductief zijn op het gewenste DICTATORIALE beleid wat men wil gaan voeren.

Iedereen die daar niet met elke vezel van zijn lijf tegen in opstand komt is net zo’n idioot als de idioten die deze idioterie over ons wensen af te roepen.

1). Elke vrijheid die je wenst voor jezelf moet iedereen bezitten.

Normen en Waarden op elk vlak dienen gerespecteerd te worden bij een geschil afspraken maken via een bestuurlijk referendum.

2). Geweld, zowel fysiek als mentaal is niet toegestaan.

Wie zou er geweld willen uiten als je in een wereld van overvloed leeft. Met andere woorden, wordt geweld niet uitgelokt door het inbinden van iemand anders zijn vrijheden? Met een verdeling van de rijkdommen van de aarde zijn vluchtelingen problemen en internationale geschillen gelijk opgelost.

3). Educatie is een recht en geen plicht

De vrijheid en creativiteit mag nooit beïnvloed worden indien men dat niet wenst De grote uitvindingen vonden nooit plaats omdat iemand hen dat geleerd had.

4). Voeding & Gezondheid, basis huisvesting en energie zijn eerste levensbehoeften en gratis

De basis voeding zal 100% biologisch zijn, kunstmatige toevoegingen, zijn verboden evenals pesticiden en de basis voeding zal gratis verkrijgbaar zijn voor iedereen. Farmaceutisch medicijnen zullen na verloop van tijd overbodig worden (te denken valt aan een half jaar) en daar waar de kans op dodelijke bijwerkingen aanwezig is geldt een verbod zoals bij bestralingen, chemotherapie en vaccinaties. Natuurgeneeskunde zal weer hersteld worden als de leidende geneeswijze.

Omdat alle basis levensvoorzieningen gratis zijn is de AOW overbodig, voor een pensioen dien je zelf te sparen waarbij we een waardevast goud gedekt waardevast geldsysteem hanteren.

Energie = nulpunt energie

5). Lands & Lokaal bestuur is zelfbestuur met functioneel stemrecht.

Bestuursfuncties zullen per bindend basis referendum gekozen worden met blockchain technologie. Alleen diegene die werkzaam zijn, sociale functies en vrijwilligerstaken uitvoeren hebben stemrecht. Te denken valt aan een vijftal aantal minimaal uren per week.

Diegene die meer als xx (bijvoorbeeld 30 uur) werken krijgen volledig stemrecht, een bestuurlijk referendum. Alle zaken worden geregeld via dit referendum waar de politiek dus uitsluitend met voorstellen mag komen en geen enkele eind beslissingsbevoegdheid draagt. Elke stem over elk onderwerp kan simpel met een simpele

– JA,
– Nee,
– Weet niet beantwoord worden.
Bij onzekerheid moet de keuze opnieuw gedefinieerd / uitgelegd worden.

Noot: Stemmen gebeurd via een blockchain beveiligde app op je telefoon of computer.

6). Belasting

Basis behoeften voor levensonderhoud, energie & huisvesting. Deze zijn ons vrijelijk geschonken door God in overvloed. Hier hoeft dus niemand voor te betalen.

Belasting wordt alleen geheven als BTW op nieuwe producten bijvoorbeeld 17%, alle andere belastingen vervallen. De besteding van deze gelden valt natuurlijk onder het bestuurlijke referendum.

7). Rechten

Soevereine naties en hun inwoners. Onder The law of the land dient wet te worden, niet Maritime Admiralty Law. Alleen wetsovertreders dragen reisdocument en een ID bij zich. Grondrechten en mensenrechten zijn door God gegeven geboorterechten en kunnen nooit afgenomen worden, maar kunnen bij slecht gedrag wel worden beperkt.

Vergunningen, benodigde certificaten, lokale zaken alles wordt geregend via het bestuurlijke referendum. Voor elke nieuwe regel moet een ander afgeschaft worden zodat voor een ieder alles beknopt en overzichtelijk blijft en je dus de wet uit je hoofd kan.

8). Werk en ondernemen

Werken doe je in principe net al nu om voor jezelf en je gezin van luxe zaken te voorzien. Alle basis voorzieningen zijn immers voorzien dus arbeidsongeschiktheid is geen risico meer zoals we dit nu kennen. Ook een basis pensioen is daarmee overbodig. De aarde en samenleving heeft genoeg overvloed en rijkdom om hierin te voorzien. Met de minimale gezamenlijke inspanning die als plicht geldt om het basis stemrecht te verwerven kan alles geregeld worden.

Op basis van werkelijke vrijemarktwerking kan iedereen een zinvolle besteding van zijn/haar tijd en energie krijgen. Kleine ondernemingen krijgen in dit systeem volop kans om kapitaal en bezit op te bouwen, evenals hun werknemers. Een systeem dat beloont levert veel meer leef- en arbeidsvreugde op dan een systeem dat straft. Zodra een enkele kostwinner (lees: de man) weer ouderwets een gezin kan onderhouden en iedereen weer in zijn/haar natuurlijke (geslachts)rol kan vervallen neemt het levensgeluk en welzijn automatisch weer toe en krijgen we weer een gezond functionerende maatschappij. Bedenk dat vrijheid = keus = geen slavernij!

9). Beveiliging, Leger & Politie

Vuurwapenbezit legaliseren en het vormen van goed opgeleide burgermilities, die aanvankelijk de politie en het leger kunnen ondersteunen maar uiteindelijk politie en leger zullen vervangen.

Er is geen behoefte meer aan een transatlantische organisatie als we soevereine natiestaten zijn. Wel kunnen we besluiten als soevereine staten om samen te werken, maar niet op basis van oude globalistische structuren.

10). Betaalbare of zelfs gratis medische/psychische zorg

… dient in de nieuwe wereld ook een grondrecht te worden. Deze is uitsluitend gereserveerd voor geboren of genationaliseerde Nederlanders.

Wat andere gedachten: Het leger mag niet op Nederlands grondgebied ingezet worden tegen de eigen burgers, hun taak is de burger juist te beschermen. Dit dient hoe dan ook een BINNENLANDS leger te zijn, dus geen VN-leger of EU-leger dat aangestuurd wordt uit andere landen of gebieden. Idem voor de politiemacht. En ook de politie dient de Nederlandse burger te beschermen en mag slechts gewelddadig ingrijpen indien er sprake is van vandalisme of andere vormen van geweldpleging en/of vernieling door burgers. Dit politiegeweld dient proportioneel te zijn t.o.v. het vergrijp. Agenten zijn te allen tijde verplicht zich te kunnen legitimeren aan burgers en ME dient een duidelijk leesbaar en uniek rugnummer te hebben, dat ook zichtbaar is op de voorkant van hun kleding en op hun helm.

Kartelvorming dient te worden tegen gegaan door de overheid om het MKB een eerlijke concurrentiepositie te geven op de vrije markt.

We zullen vast nog wel op nog meer ideeën komen. Laten we gewoon door blijven denken met z’n allen!

Nawoord van Mike Donkers

De details werken we later wel uit, het gaat nu om de grote lijnen. Voor ernstig fysiek of mentaal gehandicapten die volledig niet in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de samenleving zal er een vangnet moeten zijn  Bedenk dat zij in veel gevallen slachtoffers zijn van het oude systeem buiten hun schuld om, bijv. ernstige geleden vaccinatieschade.

Het is te hopen dat er medische doorbraken gaan komen die dergelijke schade geheel of gedeeltelijk ongedaan gaan maken. Wie The Body Electric heeft gelezen weet dat het zelfs mogelijk moet zijn om het menselijk lichaam aan te zetten geamputeerde ledematen aan te laten groeien. Dus wie weet wat er allemaal nog mogelijk is in de (nabije) toekomst!

Uitgaande van de huidige realiteit zie je dat geestelijk gehandicapten opbloeien als ze zich nuttig kunnen maken op sociale werkplaatsen of in de bediening bij speciaal daarvoor opgerichte initiatieven. We moeten daarom dan ook zo snel mogelijk uit de corona-waanzin.

Wat ik maar wil zeggen is dat er veel meer mogelijk is qua nuttige dagbesteding voor hen die om welke reden dan ook ongelukkig worden getroffen door omstandigheden buiten hun schuld om. Laatst zag ik dat er ergens in Amerika een initiatief was dat oorlogsveteranen met PTSS de kans gaf om bomen te helpen snoeien. Een veteraan vertelde dat werken in de buitenlucht maar vooral SOCIALE OMGANG en het gevoel weer onderdeel uit te maken van de samenleving voor hem uitermate helend waren.

Het probleem is de isolatie, de oplossing menselijke interactie. Dit is echt het allergrootste medicijn, we zullen het samen moeten doen als een werkelijke samen-leving. De creatieve oplossingen dienen zich pas aan als we weer op elkaar aangewezen zijn en ons hebben gespeend van die overheidstiet.

P.S. Ook dit waren weer van die radicale extreemrechts. geweld oproepende Q anon gedachten


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk