de Amerikaanse misleiding valse vlag 

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #019


En Amerika gebruikt deze misleiding al jaren. Het rot van de Amerikaanse elite en de CIA zit al jaren zo diep, dit land deinst werkelijk voor niets terug. Niet voor oorlogen, corruptie, mensenhandel, kinderhandel, massale moorden of het inzetten van nucleaire troep op bevolkingen, alles is geoorloofd voor de macht.


In de Jensen show 556 heeft hij het over Operation Northwoods waar ik nog nooit van had gehoord dus zocht op internet en ik vond onderstaande. Weer een grondig bewijs dat het rot in de Amerikaanse regeringen al jarenlang de wereld terroriseert.

Valse Vlag Operaties hebben de loop van de wereldgeschiedenis honderden jaren lang talloze malen veranderd. De hedendaagse term valse vlag beschrijft door de regering geleide geheime operaties die bedoeld zijn om de bevolking van het eigen land zodanig te misleiden dat het lijkt alsof de operaties worden uitgevoerd door andere entiteiten, groepen of naties. Historisch gezien vindt de term “valse vlag” zijn oorsprong in de oorlogsvoering ter zee, waarbij een andere vlag dan de echte strijdvlag van de oorlogvoerende partij wordt gebruikt als misleiding of “ruse de guerre” voordat de vijand wordt aangevallen.

Als men het geld volgt in een valse vlag operatie, zal men zien dat de mensen met de meeste winst altijd de belangrijkste militaire en civiele posities bezetten, niet alleen om het succes van de missie te verzekeren, maar ook om de misdaad te verdoezelen en de meeste beloning te oogsten.  Dat is het kenmerk van valse vlag operaties door de geschiedenis heen. 

Vooraanstaand Nazi Hermann Göring verklaarde ooit: “Natuurlijk wil het gewone volk geen oorlog, noch in Rusland, Engeland, Amerika of Duitsland. Dat wordt begrepen. Maar het zijn tenslotte de leiders van het land die het beleid bepalen, en het is altijd eenvoudig om het volk mee te slepen, of het nu een democratie, een fascistische dictatuur, een parlement of een communistische dictatuur is. Stem of geen stem, het volk kan altijd naar de pijpen van de leiders worden geholpen. Dat is gemakkelijk. Je hoeft ze alleen maar te vertellen dat ze worden aangevallen, en de pacifisten aan te klagen wegens gebrek aan vaderlandsliefde en het blootstellen van het land aan gevaar.  Het werkt hetzelfde in elk land.”

De meest voorkomende valse vlag operaties bestaan uit een overheidsinstelling die een terroristische aanval op haar eigen mensen ensceneert, om vervolgens de niet betrokken entiteit (land/organisatie enz.) valselijk de schuld te geven. Het resulterende bloedbad veroorzaakt een golf van publieke verontwaardiging en opinie ten gunste van de regering en het beleid dat zij voorstelt. Ten minste twee millennia hebben bewezen dat valse vlag operaties, met een gezonde dosis propaganda en onwetendheid, een geweldig recept zijn voor eindeloze oorlog. In de 20e eeuw waren ze even talrijk als verraderlijk. Van het Manchurian Incident in China, de Reichstag Fire in Berlijn, de mythe van de ‘verrassingsaanval’ op Pearl Harbour, tot het Tonkin Gulf incident dat de oorlog in Vietnam mogelijk maakte.

In 1962 stelden de stafchefs van de VS, onder leiding van generaal Lyman Lemnitzer, unaniem terroristische daden voor op Amerikaanse bodem, tegen de eigen burgers. Het hoofd van elke tak van de Amerikaanse strijdkrachten gaf schriftelijke toestemming om Amerikaanse schepen tot zinken te brengen, gekaapte Amerikaanse vliegtuigen neer te schieten, en burgers in de straten van Washington, D.C. en Miami neer te schieten en te bombarderen. Het plan werd pas ongedaan gemaakt toen president Kennedy weigerde het goed te keuren. Het concept van Operatie Northwoods was om een situatie te creëren waarin de schuld voor het (zelfveroorzaakte) terrorisme bij Cuba’s leider, Fidel Castro, zou komen te liggen, waarna het Amerikaanse publiek zou smeken en schreeuwen om de bestorming van Havana door de mariniers. Naast andere gruwelijke daden, stelde Operatie Northwoods voor om het neerstorten van een Amerikaans commercieel vliegtuig na te bootsen. De ramp moest worden uitgevoerd door een commerciële vlucht van de VS naar Zuid-Amerika na te bootsen. Het vliegtuig zou op een openbare luchthaven worden ingescheept door CIA-agenten, vermomd als studenten die onder een alias op vakantie gingen.  Een lege, op afstand bediende, kloon van het commerciële vliegtuig zou dan op een bepaald rendez-vous punt tijdens de vlucht, bij het verlaten van Florida, van plaats verwisselen en het echte vliegtuig zou dan landen op een beveiligd terrein in Eglin Air Force base. Een May-Day transmissie, die van het commerciële vliegtuig afkomstig zou zijn, zou dan uitgezonden worden met de mededeling dat ze waren aangevallen door een Cubaanse MIG jager. De lege op afstand bediende kloon zou dan worden opgeblazen en het publiek zou worden verteld dat alle Amerikaanse burgers aan boord waren gedood.

Operatie Northwoods was slechts één van de plannen onder de paraplu van Operatie Mongoose. Kort nadat de Joint Chiefs het plan in maart 1962 hadden ondertekend en gepresenteerd, verklaarde president Kennedy, nog steeds gebukt onder het fiasco van de Varkensbaai, dat hij nooit een militaire invasie van Cuba zou toestaan en weigerde hij het Northwoods-project goed te keuren. In september ontzegde Kennedy de voorzitter van de Joint Chiefs, generaal Lyman Lemnitzer, een tweede termijn als de hoogste militaire functionaris van het land, en in de winter van 1963 werd Kennedy vermoord, naar het schijnt door Lee Harvey Oswald, een communistische sympathisant, in Dallas Texas.

Het publiek zou pas 35 jaar later over Northwoods te weten komen, toen het Top Secret document werd vrijgegeven door de John F. Kennedy Assassination Records Review Board. Bijna 40 jaar later zou een soortgelijke gebeurtenis op Amerikaanse bodem plaatsvinden, met alle kenmerken van operatie Northwoods – de vernietiging van het World Trade Centre op 11 september 2001.

Bovenstaande is een vertaling van de link hieronder.

FALSE FLAG – OPERATION NORTHWOODS

Recent is door de CIA toegegeven dat het de CIA zelf was die de moord op Kennedy  pleegde!

Kennedy wist af van de deep state, de plannen van de elite en was er tegen dus moest uit de weg geruimd worden. Zie de link hieronder en wat ik heb geknipt uit het artikel over Kennedy.

Het woord ‘geheimhouding’ alleen al, is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving; en wij zijn als volk -inherent en historisch gezien- tegen geheime genootschappen, tegen geheime eedaflegging en geheime handelingen. Wij hebben al lang geleden besloten dat de gevaren van het overdreven en ongerechtvaardigd verzwijgen van relevante feiten, veel groter waren dan de gevaren die worden aangehaald om dit handelen te rechtvaardigen. Zelfs vandaag de dag heeft het weinig zin om de dreiging van een gesloten samenleving tegen te gaan, door haar willekeurige beperkingen na te bootsen.

Zelfs vandaag de dag, heeft het weinig zin om het voortbestaan van onze natie te verzekeren, als onze tradities niet tegelijkertijd mee overleven. En er is een zeer groot gevaar, dat een aangekondigde behoefte aan meer veiligheid, door hén zal worden aangegrepen om de betekenis ervan uit te breiden tot de grenzen van de officiële censuur en verhullingen. Dat ben ik niet van plan toe te staan voor zover ik het in de hand heb. En geen enkele ambtenaar van mijn regering, of zijn rang nu hoog of laag is, civiel of militair, mag mijn woorden hier vanavond interpreteren, als een excuus om het nieuws te censureren, afwijkende meningen te onderdrukken, onze fouten te verdoezelen, of de pers en het publiek de feiten te onthouden, die ze verdienen te weten te komen.

Want we worden over de hele wereld bestreden door een monolitische en meedogenloze samenzwering, die berust op geheime middelen om haar invloedssfeer uit te breiden – op infiltratie in plaats van invasie, op subversie in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keuze, op guerrilla’s ’s nachts in plaats van op legers overdag. Het is een systeem dat enorme menselijke en materiële hulpbronnen heeft ingelijfd in de bouw van een hechte, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke, inlichtingen-, economische, wetenschappelijke en politieke operaties combineert.

De voorbereidingen (van deze samenzwering) zijn verborgen, worden niet gepubliceerd. Hun fouten zien we niet met krantenkoppen geschreven worden, maar worden begraven. Hun dissidenten worden tot zwijgen gebracht, niet geprezen. Geen enkele uitgave wordt in twijfel getrokken, geen enkel gerucht wordt gedrukt, geen enkel geheim wordt onthuld.

Geen enkele president moet bang zijn voor publieke controle van zijn programma. Want uit dat onderzoek komt begrip; en uit dat begrip komt steun of oppositie. En beiden zijn nodig. Ik vraag uw kranten niet om de regering te steunen, maar ik vraag uw hulp bij de enorme taak om het Amerikaanse volk te informeren en te waarschuwen. Want ik heb het volste vertrouwen, in het antwoord en de toewijding van onze burgers, wanneer zij volledig geïnformeerd zijn.

President John F. Kennedy de complotdenker..?

En nu de valse vlag over Rusland ….. dat Poetin heel Europa wil veroveren en de oorlog in Oekraïne zwaar aan het verliezen is klopt dus niet. De verliezen onder Oekraïense jongens, steeds jonger aan het front is gigantisch.

Amerika wil koste wat kost voorkomen dat Europa samen gaat werken met Rusland. Dat zou een te groot machtsblok worden wat Amerika als bedreiging ziet dus Rusland moet kapot en in stukjes gehakt middels regime change. En regime change daar hebben de Amerikanen ervaring mee. Irak, Afghanistan, Oekraïne, Syrië, de Arabische lente enz…. nu  in de planning staat India en Rusland.

De geschiedenis laat zien dat juist het Westen keer op keer landen binnen viel en juist het Westen de macht over de wereld wil. Xi kwam met een vredesvoorstel wat Amerika uiteraard afwees. Want Amerika wil deze oorlog en spelen die uit over de rug van de Oekraïense bevolking en de Europeanen waar de Europese leiders als duivelse schapen aan mee werken.

Maar het behouden van de wereldmacht gaat ze niet lukken want meer en meer landen keren zich tegen het Westen en sluiten deals met Rusland en China waardoor het einde van de dollar nadert en de wereldmacht van Amerika absoluut tot zijn eind komt en het verval van het Westen een feit is. 

Dus Amerika is de kat in het nauw……met bijzonder rare gevaarlijke sprongen! Maar goed zolang wij Westerlingen onze ogen sluiten voor de openlijke leugens en corruptie van de westerse leiders lopen we vrijwillig de fuik in. Westerse leiders kunnen openlijk liegen en hoeven hun corruptie niet te verdoezelen want de massa ziet het niet, wil het niet zien want zijn bezig met zichzelf …. Carrière, vakantie, luxe etentjes en ….. het leven moet vooral leuk zijn en leuk blijven.

De propaganda, corruptie, de onkunde van westerse leiders is nog nooit zo extreem toegepast als nu in deze tijd. Zelfs zo extreem groot dat het voor de meesten niet te bevatten is dus niet geloofd wordt.

De elite is jullie dankbaar want het lukt ze (nog wel) op glorieuze wijze de massa te laten geloven dat Chat GPT en CBDC of een geïmplanteerde chip een handige uitvinding is, dus een verrijking voor de mensheid.

En dat de Chinezen en de Russen het kwaad zijn en oorlog willen en de westerse wereld wil controleren.

IS NOU ECHT HET ENIGE WAT DE GESCHIEDENIS ONS LEERT, DAT MENSEN ER NIETS UIT LEREN?

Nee toch……Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk