Hoe de EU-leiders de betrekkingen met Rusland vernietigden.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #018


Daarmee hun burgers de toegang tot betrouwbare goedkope energie ontzegden. Het Westen vernietigde meer dan een halve eeuw samenwerking in de energiesector en heeft geen enkel betaalbaar vooruitzicht in het verschiet.


April 2, 2023 © Ivan Radic 

De Europese Unie heeft de eerste acute fase van haar huidige energiecrisis overleefd, maar ze is nog niet voorbij – en het is onwaarschijnlijk dat de consumenten hun rekeningen ooit weer zo laag zullen zien, schrijft Tyler Kay. De aardgasprijs in Europa staat op het laagste punt in 18 maanden – lager dan vóór de militaire operatie in Oekraïne die de EU ertoe aanzette zich los te maken van de Russische leveringen. Dit is te danken aan een combinatie van een dalende vraag aan het einde van de winter, een groter aanbod van vuilere alternatieven – zoals steenkool – en enorme bedragen die zijn gestoken in het aanvullen van EU-opslagfaciliteiten met gas uit andere bronnen. 

Maar de crisis heeft zijn tol geëist, waardoor de inflatie tot ongekende hoogten is gestegen in bijna 50 jaar en de consumenten en bedrijven van het blok in een wurggreep worden gehouden. Het belangrijkste is dat de ongekende sancties tegen Rusland, de belangrijkste leverancier van betaalbare energie, in combinatie met de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen, de meest betrouwbare energiepartner van de EU onherroepelijk van zich heeft vervreemd. Eenvoudig gezegd: de Russische energie verdwijnt uit West-Europa. Vervangen zal niet gemakkelijk zijn en Moskou terugbrengen naar de tafel van de energiezekerheid zal bijna onmogelijk zijn. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maakte dit vorig jaar duidelijk toen hij de diplomatieke situatie besprak: “Het is geen verrassing dat deze betrekkingen vandaag afwezig zijn. Maar we zijn nooit afgesloten. Ik zeg alleen dat we de Verenigde Staten of de Europese Unie nooit meer zullen vertrouwen.” Het sleutelwoord hier is “vertrouwen” en het is geen dubbelzinnige diplomatieke taal. Rationele mensen begrijpen het belang van vertrouwen. 

Een vertrouwenscrisis 

Dit brengt ons bij de huidige crisis in West-Europa. De EU is een netto-importeur van zowel fossiele als nucleaire brandstoffen, en dat al tientallen jaren lang. Rusland levert sinds de jaren zestig en zeventig grote hoeveelheden olie, gas en aardolieproducten in het kader van overeenkomsten die voor het eerst tussen het Westen en de Sovjet-Unie werden gesloten. Moskou heeft het grootste deel van de voorraden van de USSR geërfd en is een energiegrootmacht. In 2020 stond de Russische olie- en gasproductie op de tweede plaats in de wereld volgens het verslag van 2021 van het Internationaal Energieagentschap over de belangrijkste energiestatistieken in de wereld. Rusland staat op de zesde plaats wat betreft de productie van steenkool en in de top tien van gedolven uranium. Volgens de Europese Raad is Rusland goed voor ongeveer de helft van alle gasinvoer in de EU tot juni 2021. Noorwegen is het enige andere Europese land dat de top 15 haalt wat betreft gas- (8) en olieproductie (11). De EU-lidstaten staan voor de grote uitdaging om de Russische energie, die niet volledig zal stoppen, maar wel in volume afneemt, te vervangen. 

Voor olie zal de taak niet zo moeilijk zijn, aangezien er een overvloed aan olieproducenten in de wereld is die aan de vraag kunnen voldoen, terwijl Russische olie zijn weg naar andere markten zal vinden. Gas is problematischer en wel om verschillende redenen. Ten eerste is het transport van gas moeilijker en duurder. De enige economische manier om gas over zee te vervoeren is het om te zetten in vloeibaar aardgas (LNG) door het in te vriezen. Dit systeem vereist een speciale terminal op de plaats van herkomst om het gas in te vriezen en een andere op de plaats van bestemming om het weer om te zetten in bruikbaar gas. Dit verhoogt de kosten aanzienlijk, tot wel 40% meer dan de prijs voor gas uit pijpleidingen, en zelfs meer wanneer de vraag het grootst is. De bouw van deze speciale faciliteiten kost tijd en veel kapitaal. 

Pijpleidinggas vereist daarentegen een investering in de aanleg en het onderhoud van een netwerk van de oorsprong naar de bestemming. Hoe groter de afstand, hoe hoger de kosten voor aanleg en onderhoud. Toch zijn pijpleidingen in vergelijking met LNG-terminals veel kosten effectiever en winstgevender, mits je een gegarandeerde afnemer hebt aan de ontvangende kant. Hier komt het vertrouwensprobleem van de EU om de hoek kijken. De Sovjet-Unie, en daarna Rusland, hebben het kapitaal uitgetrokken om de nodige pijpleiding infrastructuur aan te leggen om gas naar het Westen te transporteren. In het begin werd de energie verhandeld voor technologie en hoogwaardige materialen zoals Duits staal, compressoren en machines die werden gebruikt bij de aanleg en het onderhoud van de pijpleidingen. Het was een win/win-scenario voor de partners, maar toch begon het langzaam en ontwikkelde het zich in de loop van de tijd – tientallen jaren. De West-Europeanen en de Sovjets bouwden dat vertrouwen elk jaar laagje voor laagje uit, waardoor er meer handel kwam tussen de twee tegenstanders van de Koude Oorlog. 

Auteur Per Högselius beschrijft de ontwikkeling van deze relatie in zijn boek “Red Gas: Russia and the Origins of European Energy Dependence”, en hij merkt op hoe beide partijen ijverig werkten om hun verplichtingen tegenover de ander na te komen. Elk van de partners werd deels gedreven door ideologische trots, en in het geval van de Sovjet-Unie werden soms zelfs binnenlandse behoeften opgeofferd om aan de gasleveringen te voldoen. Hoewel Högselius een enigszins cynische kijk heeft op de groeiende energieafhankelijkheid van de EU, blijkt uit een evenwichtiger beoordeling dat het Westen en het Oosten een partnerschap begonnen te ontwikkelen op basis van vertrouwen en wederzijds voordeel – een partnerschap dat de vijandigheden van de Koude Oorlog oversteeg. Die relatie hield vijftig jaar stand en duurde voort na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Rusland bleef zijn verplichtingen tegenover zijn westerse partners bijna zonder mankeren nakomen. Ironisch genoeg vond de enige onderbreking van de gasleveringen tot nu toe plaats in de winter van 2008-2009, toen de pas verkozen regering van de Oranje Revolutie in Oekraïne voor korte tijd de gaslevering stopzette en de leveringen aan zijn Europese buren afsloot als gevolg van een geschil met Gazprom over levering en betaling. 

De handelsrelatie tussen Rusland en zijn West-Europese partners doorstond talloze politieke stormen, sociale omwentelingen en grenswijzigingen, en zag de ontwikkeling van een gasnetwerk waarmee alleen het uitgebreide pijpleiding systeem in de VS kan wedijveren. De wederzijdse investeringen in de verschillende pijpleiding netwerken, waaronder Nord Stream 1 en 2, zijn gigantisch en omvatten opdrachtgevers en actoren in heel Eurazië. Huishoudens en bedrijven in de EU kregen betaalbare energie en de Russische energiebedrijven groeiden samen met de belastinginkomsten van de overheid. Vervolgens trokken westerse leiders in de EU en de VS ten strijde tegen de economie van Moskou. Er zou een apart artikel kunnen worden geschreven, misschien zelfs een boek, over de hercules maatregelen die de EU en de VS hebben genomen om de Russische energieleveranties aan West-Europa te verminderen en te elimineren, maar de bureaucratische oorlog begon in de jaren 2000 en heeft geleid tot waar we nu zijn. In het kort begon de EU met een reeks wijzigingen in de regelgeving onder de naam “energiepakketten” (klinkt bekend?) met als verklaard doel de gassector in het blok concurrerender te maken. Het belangrijkste probleem met het grootste deel van deze aanpak was het gebrek aan significante concurrentie van andere gasproducenten, wat betekent dat de meeste van deze hervormingen gericht waren op en te maken hadden met Russisch gas. 

Russische bedrijven deden verschillende pogingen om Oekraïne als doorvoerland te omzeilen, omdat Kiev bleef bewijzen dat het een onbetrouwbare partner was. Zowel corruptie als de slechte economische prestaties van het land werkten diefstal van doorvoergas in de hand (zoals in 2008-2009). 

De EU (aangemoedigd door de VS) stopte of vertraagde verschillende initiatieven zoals South Stream (door de Zwarte Zee) en de Nord Stream-pijpleidingen, die werden geplaagd door vertragingen op grond van “milieueffecten”. In 2014, na de staatsgreep van Maidan in Kiev, kreeg Rusland sancties opgelegd voor zijn olie- en gassector als reactie op de herinvoering van de Krim. 

Waar blijft de EU-bevolking dan? 

Hoe gaat de EU die stroom grondstoffen tegen betaalbare prijzen vervangen? Het korte antwoord is: dat gebeurt niet. De talrijke sanctiepakketten tegen de Russische energiesector, de regelrechte diefstal van Russische activa en deelnemingen binnen het westerse financiële kader, en de “mysterieuze” vernietiging van de Nord Stream-pijpleidingen met een volledig ondoorzichtig onderzoek door Denemarken, Zweden en Duitsland hebben het vertrouwen – zowel het bestaande als het potentiële – verminderd, zo niet weggevaagd. De meeste berichtgeving is uitsluitend gericht op de economische gevolgen, zoals de piek in de energieprijzen in de EU en de inflatoire druk die dit heeft uitgeoefend op het op de markt brengen van goederen, waardoor de uitdagingen van de consumenten zijn toegenomen. Ondertussen werden mensen in de hele EU aangemoedigd om “de buikriem aan te trekken” en Oekraïne te steunen door midden in de winter de verwarming lager te zetten. Duitse fabrieken gingen failliet, Britse pubs werden gesloten, gezinnen hadden moeite om hun huizen te verwarmen en de leiders van de VS en de EU gaven Rusland de schuld. De prijsplafonds voor olie en olieproducten hebben de Russische economie niet verwoest en de EU-burgers benadeeld door hogere prijzen, maar de reputatie van het blok als betrouwbare handelspartner heeft grotere schade opgelopen. 

In reactie op de maatregelen van de VS, de EU en de G7 tegen Rusland zijn in de OPEC+ landen en het mineraalrijke Mondiale Zuiden de wenkbrauwen gefronst. Het voornaamste gevolg van de anti-Russische maatregelen van het Westen is dat andere handelspartners op hun hoede zijn voor de “op regels gebaseerde orde”, die snel en onvoorspelbaar kan veranderen. Landen die rijk zijn aan grondstoffen hebben snel rampenplannen ontwikkeld, voor het geval ze de volgende keer in het vizier van het Westen komen. Waar zal de EU in de toekomst haar gas vandaan halen? De VS zullen niet genoeg LNG kunnen verschepen om het verlies van de Russische gasstromen te compenseren – niet eens in de buurt – en het gas dat de VS wel levert, zal drie keer of meer zo duur zijn. Volgens energie adviesbureau Timera Energy in een winterprijs vooruitzicht: “LNG alleen kan niet aan dit volume voldoen, gezien een gebrek aan nieuwe wereldwijde lique factie capaciteit op de korte termijn, ook in de VS, beperkte verdere vraag elasticiteit in Azië en Europese beperkingen van de hervergassings capaciteit. Daarom zal de Europese vraag moeten dalen.” Andere landen gaan niet in de rij staan om pijpleidingen van miljarden dollars aan te leggen om de EU te bevoorraden, wetende dat ze ergens in de toekomst sancties opgelegd kunnen krijgen of dat de VS de pijpleiding gewoon geheel kan vernietigen. Ze weten heel goed wat er gebeurt als je ruzie krijgt met de VS en de NAVO – zie Irak, Libië en Syrië voor voorbeelden. 

Deze omstandigheden duwen de EU terug naar steenkool om het gat op te vullen, waardoor het blok in de tegenovergestelde richting gaat om zijn ambitieuze doelstellingen inzake schone energie te bereiken. Duitsland, Polen en Oekraïne (dat overtollige steenkool aan de EU verkoopt) hebben ter compensatie de productie van de “vuile brandstof” opgevoerd. De initiatieven van de EU op het gebied van duurzame energie zijn bewonderenswaardig, maar ondanks enorme subsidie-injecties van sommige landen zijn ze nog steeds niet prijs concurrerend en produceren ze ook niet genoeg consistente energie. De EU zal deze crisis overleven en uiteindelijk oplossingen vinden, maar tegen hoge kosten. Het is jammer dat zij een betrouwbare handelspartner had die de goedkoopste en momenteel schoonste oplossing bood om in haar energiebehoeften te voorzien. Maar de westerse leiders kozen voor extreme maatregelen tegen Rusland en hebben nu het point of no return gepasseerd. 

Moskou van zijn kant gaat verder. 

Tijdens zijn recente ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping zei de Russische president Vladimir Poetin dat bijna alle parameters van de overeenkomst over de nieuwe gaspijpleiding Power of Siberia 2 zijn geregeld. Volgens de Russische vicepremier Aleksandr Novak zal de overeenkomst naar verwachting eind dit jaar worden gesloten en zal de nieuwe pijpleiding 50 miljard kubieke meter extra gas toevoegen aan de bestaande export die “het Nord Stream-energienetwerk volledig zal vervangen”. Vertrouwen is belangrijk. Het is het fundament van het maatschappelijk middenveld en van samenwerking. Deelnemers aan de samenwerking nemen beslissingen op basis van de eerdere beslissingen van hun partners, zoals iedereen die bekend is met de basale speltheorie weet. Dit is nog belangrijker in de energiesector, omdat er op lange termijn rendement op investeringen nodig is. Bedrijven moeten weten dat zij een gegarandeerde afzet en vertrouwen hebben voordat zij tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van energiebronnen en passende infrastructuur. Daarom worden contracten voor nieuwe projecten afgesloten in termen van tientallen jaren en niet van jaren. Om de langetermijnresultaten van de samenwerking te bereiken, zal de EU op korte termijn minder optimale beslissingen moeten nemen in de energierelaties als zij hoopt nieuwe partnerschappen aan te gaan. 

Helaas betekent dit dat de burgers van het blok voor de kosten zullen opdraaien totdat het vertrouwen en de geloofwaardigheid kunnen worden hersteld. Onmiddellijke oplossingen zullen niet goedkoop zijn, en betaalbare oplossingen zullen er binnen afzienbare tijd niet komen. Het blok heeft uiteindelijk de beste energiepartner die het ooit heeft gehad, van zich afgeschud. Dus, terwijl veel Europeanen bevriezen en meer van hun zuurverdiende salaris uitgeven aan energierekeningen, kunnen ze naar de Amerikanen kijken met hun relatief goedkope verwarming en elektriciteit en hun eigen leiders met nieuwe verwarmde zwembaden, en hen bedanken voor hun “steun aan Oekraïne”. ©Ivan Radic

Zoals duidelijk naar voren komt in het bovenstaande artikel zijn de politici van de bij de EU aangesloten landen volkomen onbetrouwbaar!  Op enkele na! Ze verraden hun bevolkingen en hun land! We weten allemaal welke straffen er staan op landverraad. Maar verraad tegen de bevolkingen is schijnbaar niet strafbaar. Was dit wel zo dan hadden we bijna alle west Europese politici moeten vervangen! Hun bezittingen geconfisqueerd en voor de rechter gedaagd! Maar waarom moeten de meeste west Europese politici dit lot ondergaan? Ze hebben alle inwoners van west Europese landen in een situatie gebracht waardoor alle producten vele malen duurder zijn en nog worden. Dit komt omdat ze de afspraken met Rusland niet nakomen. Niet alleen de afspraken omtrent het voorkomen van oorlog, gemaakt tijdens de onderhandelingen in Minsk om de afgescheiden provincies in Oekraïne te respecteren en te erkennen, maar ook de oorlogsagressie tegen deze provincies te laten doorgaan! Dit heeft het leven gekost aan meer dan 14.000 burgers in deze provincies. Er er waren zelfs plannen deze provincies met het Oekraïense leger aan te vallen met de bedoeling deze weer terug te veroveren en in te lijven bij Oekraïne. Terwijl de inwoners, net als in de Krim, er voor hebben gekozen bij Rusland te willen horen! 

Door deze bedriegerij is dit allemaal geëscaleerd tot wat het nu is! Door leugens en bedrog hebben westerse politici hierdoor hun eigen bevolkingen in de kou gezet en alle producten duurder gemaakt! Maar dat is niet het enige en niet het ergste! Ze brengen de bevolkingen van de NAVO landen ook in oorlogsgevaar door wapens en geld te leveren en zodoende de oorlog veel langer te laten duren. Het is tot nu toe te danken aan de kalmte van het Russische bestuur dat Rusland nog geen andere NAVO landen heeft aangevallen! Hadden we verstandige, eerlijke, betrokken en voor de bevolkingen opkomende politici, dan was het allang vrede in Oekraïne! Dan hadden we geen energie problemen en werden de prijzen van producten niet elke week duurder! En dan hebben we nog de grote, giftige, onbetrouwbaardere, leugenachtiger grote bazin van de EU, frau Ursela von der Leyen. 

Het is meer voorgekomen in de geschiedenis dat narcistische, psychopathische idioten dergelijke belangrijke functies verknalden voor een natte droom. Maar zij spant echt de kroon! Zij vindt namelijk dat het Europese volk maar moet lijden voor het goede doel. En dat goede doel is het doel dat de VS ook heeft, Rusland verslaan in een alles omvattende wereldoorlog. Desnoods met nucleair geweld! Maar wil je dit, dan behoor je te weten hoeveel en welke wapens er voorradig zijn en wel van beide partijen. Dan behoor je ook te weten welke motivatie de volkeren hebben die deze oorlog moeten lijden. In beide gevallen blijkt dat er een enorm verschil is! In beide gevallen is de motivatie en de bewapening in het westerse kamp niet te vergelijken met de militaire kracht en motivatie van Rusland. Rusland is vele malen sterker. 

Maar mijn vraag aan jou is, wil jij je in een oorlog laten rommelen door oneerlijke, liegende, onbetrouwbare stromannen die op posities zitten waar ze niet mogen zitten! 

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk