We komen voor je [!], wij de mensen.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #017


Toen de Powers That Be, dat wil zeggen, de Deep State [DS], alias [Khazariaanse Maffia] erop uit was om Wij, het Volk van de Westerse Liberale Republieken aan te vallen, deden ze dat met psychologische oorlogsvoering.


Door Clif High [data analist] We’re coming for you!

Noot: Dit artikel is eigenlijk voor de gevorderde complot denker / onderzoekers. Iemand die hier rauw invalt zal er niet alles tot weinig van begrijpen. Maar het is zoals het is. Hele volksstammen hebben zo-ie-zo niet in de gaten wat er allemaal in de wereld aan het gebeuren is

Het is oorlog. Volgens de [DS]’s eigen berekeningen, hebben ze 7 miljoen mensen gedood met hun Covid psyop van een “pandemie”, wat weer een andere vorm van gewapende Munchhausen by Proxy was, losgelaten op de bevolking, aangedreven door zware en voortdurende propaganda die ze zo dominant hadden gepland dat meer dan 400 miljoen mensen zouden zijn omgekomen.

Het gebeurde niet zoals de [DS][KM] het gepland had.

‘n Grote Oeps!

Wel, nu de andere plannen voor genocide. Dit omvat hun ‘volgende stap’, die ze zojuist hebben genomen, namelijk de ‘bewapening van het recht’. Dus ze klagen Trump …. aan en, zeer waarschijnlijk, zal dit ook niet helemaal werken zoals gepland.

Asimov’s beroemde citaat uit de Foundation Trilogy gaat over het punt dat ‘het een slecht wapen is dat niet naar twee kanten wijst’.

Dus de [DS][KM] bewapende taal om hun oorlog tegen ons, het volk, te beginnen.

Wij reageren, in het besef dat zij hebben geprobeerd de onderliggende betekenissen te veranderen, door de betekenis van hun definities te veranderen. We vallen niet alleen de valse rechtvaardigingen voor hun “klimaatnoodtoestand” aan, maar gooien ook hun hele geschiedenis van leugens naar hen terug. Langzaam maar zeker, en met definitieve zekerheid, worden de geesten gewonnen en sterft de “klimaatcrisis” uit als een motiverende wig tegen Wij, de Mensen.

Wij, de bevolking, nemen onze taal terug. Niet voldoen aan de herdefinitie werkt. Aandringen op betekenis, werkt. Langzaam wordt de propaganda teruggeslagen.

De [DS][KM] viel ons aan met een ziekte. Een ziekte van de collectieve, sociale, geest dan van het lichaam, maar nog steeds een complex complot om de mensheid ziek te maken.

Het is mislukt. Nu is het onze beurt. We kunnen hen terug aanvallen door hun ziekte te benoemen, die van “gewapende MBP” wat betreft hun maatschappij destabiliserende tactiek van “trans”, en “trans kinderen” wat een gewapend beroep is op “mededogen”. Kijk naar de woorden die ze gebruiken! Allemaal tragische, allesomvattende verdraaiingen zoals ‘genocide’.

Maar ze hebben ons het wapen gegeven om te gebruiken, dat van “ziekte”. We kunnen de ‘transaanval’ afslaan door middel van het gewapende medische systeem, als we het omdraaien, waardoor ze de paria van de ‘zieke’ worden. We kunnen erop aandringen dat ze geestelijk ziek zijn, en dat er geen civiel of wettelijk debat met hen mag plaatsvinden, totdat ze “vrij” zijn verklaard van de bewapende MBP. Laat ze maar proberen te betwisten dat “gewapende MBP” een “ding” is, net zoals wij moesten betwisten dat hun “covid” een “ding” is. Laat ze tegen hun eigen bewapende medische systeem aanlopen, terwijl wij volhouden dat ze inderdaad geestesziek zijn, en dringend behandeling nodig hebben.

Als zij kunnen volhouden dat Covid echt is, dat maskers werken, dan kunnen wij volhouden dat gewapende MBP echt is (het heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1965), en dat psychologische onderzoeken werken.

De [DS] [KM] heeft nu de tactiek geëscaleerd door de DOJ en de wet te bewapenen tegen Wij, het Volk hier in de USA door het embleem dat Trump is als doelwit te nemen. Deze aanval zal doorgaan zoals het moet, maar merk op dat dit ons ook voorziet van een andere ‘atoom blaster’.

Als de [DS] Trump kan beschuldigen van valse misdaden, kunnen wij, het volk, de [DS][KM] spelers beschuldigen van echte misdaden. We kunnen ze aanklagen voor misdaden tegen de menselijkheid. Het maakt niet uit dat de rechters gekocht zijn, en eigendom van de [KM]. Ja, de gecompromitteerde rechters zullen de zaken seponeren, MAAR de rechtszaken zijn slechts een doel met de tactiek.

De [KM][DS] MOETEN de illusie van een functionerend rechtssysteem handhaven, al was het maar om de andere illusie op te pompen dat hun aanval op het embleem van Wij, het Volk, Trump, ‘legitiem’ is. Dit betekent dat ze er alles aan MOETEN doen om het idee in stand te houden dat de DOJ, en de rechters NIET gecompromitteerd zijn, NIET afgekochte critters van de [KM] zijn.

Dit betekent dus dat ze de procedure, zo niet de feiten, en de intentie, in acht moeten nemen. Dus we hebben ze bij de ballen. We kunnen zo hard knijpen als we willen, en zij moeten daar staan, en grijnzen en het verdragen. Alleen om de illusie in stand te houden. Ze zitten in de val.

Net als met hun taalveranderingen, en tienduizenden, zo niet honderdduizenden, of miljoenen mensen die terugvechten, aandringen op echte definities en feiten, als een verpletterend dagelijks gewicht op die inspanning om ons allemaal te vangen in ‘klimaatcrisis’, of ‘trans kinderen’ (wat leidt tot gewapend mededogen voor de ‘trans menselijke kinderen’ die ze van plan zijn naar buiten te brengen). [ZeroHedge | “Unprecedented” Chinese Genetic Experiment May Lead To Army Of Radiation-Resistant Super Soldiers] kunnen we ook de [KM][DS] bewapening van de wet verpletteren.

We kunnen dit doen door hun wapen uit te buiten. Snap je het ontwerppatroon dat hier te zien is? De [DS][KM] pakken een knuppel om ons aan te vallen, en wij pakken hem van hen af om ze ermee om de oren te slaan!

Ja. Hun aanklagers (betaald door Soros, de Boze Rat) zullen onze claims afwijzen, maar ze zullen dat MOETEN doen binnen de procedure, dus, indien foutloos voorbereid, zelfs als het argument wordt afgewezen, kosten we hen tijd, energie en moeite om te reageren. Verder, met elk van die processen tegen hun gereedschap (de mensen die het systeem tegen ons gebruiken), putten we hen uit door uitputting van middelen, maar we maken ook meer mensen wakker voor de #5GUW.

En we benadrukken de vijand. Verder kan de vijand worden gedegradeerd door hun volgelingen te beïnvloeden met Angst, Onzekerheid en Twijfel.

FUD is een zeer goede tactiek die zij tegen ons gebruikten. Wij kunnen het terugdoen. Als we de propagandisten, zoals de belangrijkste gezichten op CNN, MSNBC en FOX wettelijk aanklagen wegens medeplichtigheid aan moord door gewapende medicijnen tijdens Covid, OF enige andere aanklacht wegens hun censuur, en andere illegale tactieken, hoe kunnen de mensen die dat werk nu doen dan reageren? Ja, ze zullen de aanklacht denigreren, en het afdoen als “rechtse samenzweringsgekken die gek zijn”, maar op dat moment is de worm van de twijfel in hun gedachten gekomen! Net als in de hoofden van alle ondergeschikten bij uw lokale propaganda station! Zullen ze dan net zo effectief zijn? Zullen ze niet denken, “hmmm…misschien kunnen sommige van deze woorden me aanklagen…of arresteren?”

En ja, misschien zouden duizenden van dergelijke zaken die worden aangespannen, worden weggegooid. Maar er zijn kosten om het juridisch te verwerken tot dat punt van verwerping. Dat zijn geen goedkope kosten. Vermenigvuldigd met enkele duizenden, en hele rechtbanken kunnen tot stilstand komen, verdrinken in papierwerk. Plus er is een kans dat het Universum een voorkeur heeft, en een of meer aanklachten blijven staan. En wij, het volk, kunnen ons werk delen, en de AI het zware werk laten doen om de juridische taal voor de documenten te produceren.

En we kunnen dit herhaaldelijk doen. Geen straf, behalve verontwaardiging, voor het indienen van de ene zaak na de andere.

Misschien zien we binnenkort een echt juridisch strontgevecht.

Zodra je de grondbeginselen van de sociale orde gaat politiseren, dus bewapenen, liggen ze daar gewoon, voor iedereen, om op te pakken en te gebruiken; zoals atoombommen die over de weg verspreid liggen. Bukken en oprapen.

Ze wijzen beide kanten op.Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk