De toekomst verschaft; “Het verworven recht van doorgang”


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #013


Cliff High omschrijft de reis die we nu maken als; “Het verworven recht van doorgang”. Hij noemde als voorbeeld; “Een soldaat komt terug van het front, kort of lang, maar de persoon komt terug als een andere mens”. 


Gevormd door deze levenservaring, voorgoed zijn de gedachten, het gedrag en acties in het leven veranderd.

De afgelopen decennia werden getekend door wegkijkers, dienstweigeraars zoals je wilt, waaronder vele pure lafaards. De mensen die de werkelijkheid niet onder ogen durfden te zien om wat voor reden dan ook. 

Maar we stonden op een nooit gekende splitsing in 2020, nog nooit eerder in de geschiedenis gezien.

Niemand ging naar het front, het slagveld,
Het slagveld kwam naar ons !! 

Het “Vaxperiment” werd uitgerold over vrijwel de gehele wereld, je deed mee of weigerde een andere keuze was er niet. Het begon met de gehoorzaam cursus van sociaal afstand houden, handjes wassen en de mondkapjes, of zelfs twee over elkaar. De aangewakkerde angst maakte dat ‘niemand’ meer leek te beschikken over een logisch en gezond verstand. 

HET WAS DE WAARHEID

“Hun waarheid”. Want zo leerde ik deze week van Clif High; “Waarheid is slechts een emotie”. Een emotie die een ieder zich kan toe-eigenen, maar wat er echt bedoeld wordt met de ‘Waarheid’, dat is de weergave van de feiten. 

Feit is dat het Vaxperiment een bio-wapen is wat door de overheid aangeraden / of bevolen werd. Velen werden als het ware onder de wapenen geroepen om deel te nemen aan het Vax-Experiment, het bio-wapen. Velen zouden sneuvelen soms binnen enkele uren zoals de soldaten ook in de Oekraïne ondervinden. Anderen komen terug met de schrik in de benen als waren ze getroffen door een schampschot door een onzorgvuldig samengesteld vaxperiment. Miljoenen zijn echter getekend voor het leven, levend in onzekerheid of het bij een schampschot blijft of dat er een tijdbom op scherp staat.

Zijn dit de mensen waarop je kan bouwen, die geleerd hebben hun kameraden op elk moment te ondersteunen onder vijandelijk vuur?

Nee, ze kozen de zijde van de vijand en gingen mee met de verderfelijke apartheid zonder ook maar hun stem te verheffen. Ze stuurden je weg van de deur omdat je ‘geen van hen’ was en een mogelijke bedreiging van ‘hun’ vrijheid, hun waarheid, los staande van alle feiten die ze niet onder ogen wilden zien. 

Maar wie zijn het dat dan in deze oorlog die; “Het recht van doorgang hebben verworven?”

Dat is het onverschrokken leger ongevaccineerden, die de druk van de propaganda machine weerstonden. De mensen die actie ondernamen, gingen demonstreren, de anons. Sommigen met jarenlange front ervaring, gesterkt door wat zij onder ogen durfden te zien, gevormd door het leven. Klaar voor de feiten lawine, klaar voor ‘hun’ waarheid.

Maar onder de ongevaccineerden zitten er nog velen die wel-eens-waar een goede beslissing hebben genomen maar slechts een deel van de puzzel in zicht hebben.

Ken je hem nog die spreuk [?] 

“Gezonde mensen hebben duizenden wensen, ongezonde slechts èèn” 

De Vaxperiment groep heeft het te druk met hun [on]gezondheid, die hebben geen tijd, lust en/of energie om een nieuwe wereld op te gaan bouwen. Ze hebben hun recht op doorgang zelf reeds verspeeld, gegokt en verloren, zonder na te denken of verlamt door angst, levend op de automatische piloot.


Google Censuur: Stand van zaken gedachtenvoer

31.097 pagina bezoekers in deze maand tot heden
Zo’n 2,4% van de bezoekers kwamen via de Google zoekmachine in deze maand.
Dat was enkele jaren geleden maar als 50%
In Maart 2020 waren er meer als 350.000 pagina bezoekers, zijn mensen minder ongerust nu als drie jaar geleden aan het begin van de lockdown ?


Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk