Verkiezingen: “Ben jij ‘n Globalists?”


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #363 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


De globalisten hebben jarenlang geprobeerd hun agenda voor de Nieuwe Wereldorde een nieuwe naam te geven en in een nieuw jasje te steken, en zij zijn op de proppen gekomen met de Reset. In plaats van onschuldig te klinken, dreigt de term met een systemische omwenteling en een uitwissen van het verleden.


Wanneer men iets “reset” gaat het gewoonlijk terug naar nul – Een blanco lei die de ingenieurs kunnen gebruiken om de code en de functies te herschrijven. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Wat willen de globalisten ECHT?

Hier zijn de details, voor zover ik die kan bewijzen of met bewijzen kan staven, van wat de “Grote Reset” eigenlijk is en welke programma’s zij hopen af te dwingen:

Totale wereldwijde economische centralisatie

Sommige mensen zullen misschien beweren dat wij reeds een globale economische centralisatie hebben, maar zij begrijpen niet wat dit werkelijk betekent. Hoewel de nationale centrale banken allemaal lid zijn van het IMF en de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) en hun orders van deze instellingen krijgen, willen de globalisten een open mondiaal bestuur van de financiën, waarschijnlijk via het IMF. Met andere woorden, het is niet genoeg dat zij de economieën in het geheim manipuleren door nationale centrale banken als gevolmachtigden te gebruiken; wat zij willen is ophouden zich te verbergen en in het licht treden als de grootmoedige heersers die zij denken te zijn.

Het uiteindelijke doel is het idee van vrije markten uit te wissen en een handjevol mensen elk aspect van handel en zaken te laten micro- managen. Het gaat niet alleen om invloed, het gaat om economisch imperium. Om tot een wereldomspannende centrale bank te komen, moeten zij echter eerst een plan voor één wereldvaluta uitvoeren.

Een één wereld digitaal valuta systeem

Het IMF heeft het er al jaren (sinds minstens het jaar 2000) over dat zij hun mandje met speciale trekkingsrechten willen gebruiken als basis voor een wereldmunt. Ongeveer tien jaar geleden begon China biljoenen dollars schuld op zich te nemen, alleen maar om zich te kwalificeren als lid van het SDR systeem, en het IMF heeft laten doorschemeren dat, als puntje bij paaltje komt, dat systeem digitaal zal gaan. Alles wat nodig is, is de juiste soort crisis om het publiek tot naleving te choqueren. Dit bleek op het hoogtepunt van de covid-pandemie en de dreigende economische ramp, toen de globalistische instellingen begonnen te suggereren dat de SDR van het IMF gebruikt konden worden als vangnet voor de naties, uiteraard met de nodige voorwaarden. Maar buiten de spanningen van de pandemie is er een veel grotere crisis; namelijk de stagflatiecrisis die nu voor de deur staat. Nu meerdere nationale munteenheden in verval zijn en de status van de dollar als wereldreservemunt steeds meer op losse schroeven komt te staan, twijfel ik er niet aan dat de globalisten van de gelegenheid gebruik zullen maken om het publiek hun digitale munt als oplossing aan te bieden. Het nieuwe systeem zou voor een tijd meer lijken op een fantoommunt. De SDR zou de lijm of de ruggensteun zijn, terwijl de nationale valuta’s in omloop blijven totdat het digitale kader alomtegenwoordig wordt. Het IMF en de mensen erachter zouden in feite de centrale bank van de wereld worden, met de macht om de koers van alle nationale economieën te sturen door middel van een enkel valutamechanisme.

Aan de micro-economische kant zou ieder individu nu afhankelijk zijn van een digitale munt of crypto Currency, die alle privacy in de handel wegneemt. Alle transacties zouden getraceerd worden, en door de aard zelf van de blockchain-technologie en het digitale grootboek zou dat nodig zijn. De geldelites zouden het volgen niet hoeven uit te leggen, zij zouden alleen maar hoeven te zeggen: “Zo werkt de technologie nu eenmaal; zonder het grootboek werkt het niet.”

Een globaal sociaal kredietsysteem Het kwaad dat inherent is aan het globalisme bleek overduidelijk tijdens de recente lockdowns en de gewelddadige drang naar medische tirannie. Ondanks het feit dat covid volgens tientallen officiële studies slechts een mediane Infection Fatality Rate van 0,27% had, schuimde het WEF-contingent van politici en wereldleiders de mond, verkondigend dat het bestaan van covid hun het recht gaf om de totale controle over het leven van de mensen te nemen. De opkomst van het Nieuwe Normaal Reich Klaus Schwab en het WEF kondigden vrolijk aan dat de pandemie het begin was van de “Grote Reset” en de 4e Industriële Revolutie, en verklaarden dat de covidcrisis een perfecte “kans” bood voor verandering.

De vaccin paspoorten werden gelukkig door talrijke conservatieve rode staten in de VS verworpen, wat leidde tot de volledige omkering van dergelijk beleid in het grootste deel van de westerse wereld. Wij waren jarenlang vrij, terwijl veel blauwe staten en andere landen te maken kregen met autoritarisme, en dat leverde de globalisten heel wat problemen op. Het is moeilijk om een wereldwijde medische dystopie in te stellen als de mensen over de hele wereld naar de conservatieven in de VS kunnen kijken en zien dat wij prima leven zonder de controles. De vaccinpaspoorten moeten gezien worden als een eerste stap naar iets anders – Het begin van een massaal sociaal kredietsysteem, zoals dat nu in China gebruikt wordt. Als u denkt dat de cancel-cultuur vandaag een nachtmerrie is, bedenk dan eens wat er zou gebeuren als de collectivistische meute de macht had om een herzieningsbom op uw sociale kredietrekening te laten vallen en u onaantastbaar te verklaren? Stelt u zich eens voor dat zij de macht hadden om uw mogelijkheid om een baan te krijgen, om boodschappen te doen en zelfs om de toegang tot uw geld af te sluiten, eenvoudigweg af te sluiten?

Zonder uw gehoorzaamheid aan het collectief zou de toegang tot normale overlevingsbehoeften onmogelijk zijn. Dat is wat de globalisten willen, zoals zij openlijk toegaven aan het begin van de pandemie, en de vaccinpaspoorten zouden een inleiding tot die technocratische verschrikking geweest zijn, als wij conservatieven niet voet bij stuk hadden gehouden. Tegen 2030 zult u niets bezitten en gelukkig zijn De “Sharing Economy” (ook wel eens parallel genoemd met “Stakeholder Capitalism”) is een concept dat nu al een paar jaar de ronde doet in het WEF. De media hebben om de haverklap geprobeerd leugens en desinformatie te verspreiden door te beweren dat het plan niet bestaat; maar nogmaals, het wordt openlijk toegegeven.

De sharing economy is in wezen een communistische economie, maar dan gedistilleerd tot een bizar minimalisme dat zelfs mensen die in de Sovjet-Unie leefden niet hebben hoeven meemaken. De structuur wordt beschreven als een soort commune-gebaseerde maatschappij, waarin mensen leven in Sectie 8-achtige woningen, met gedeelde keukens, gedeelde badkamers, en nauwelijks enige privacy. Alle eigendommen worden gehuurd, of geleend. Alle auto’s worden geleend en gedeeld, het meeste vervoer is openbaar vervoer, persoonlijke basisvoorwerpen zoals computers, telefoons, en zelfs kookgerei kunnen gedeelde of geleende voorwerpen zijn.

Zoals het WEF zegt, u zult niets bezitten. Er gelukkig mee zijn is een andere zaak. Het argument voor zo’n maatschappij is natuurlijk dat “de klimaatverandering” en de zwakheden van de consumptie-economie vereisen dat wij onze levensstandaard tot bijna nul verlagen en het heilige ideaal van eigendom in het belang van de planeet opgeven. Laat terzijde het feit dat de opwarming van de aarde op basis van koolstof een farce is. De wereldtemperaturen zijn in de loop van een eeuw slechts met 1 GRAAD CELSIUS gestegen, volgens de NOAA. Dit waren gegevens die de klimaatwetenschappers jarenlang hebben geprobeerd te verbergen of te verdoezelen, maar nu is het voor iedereen zichtbaar. Er is geen bewijs van een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Geen enkel.

De globalisten zijn al minstens sinds 1972, toen de Club van Rome een verhandeling publiceerde, getiteld “De grenzen aan de groei”, bezig om het milieu te gebruiken als een excuus voor centralisatie. Twintig jaar later zouden zij een boek publiceren met de titel “The First Global Revolution. In dat document bevelen zij specifiek aan om de opwarming van de aarde als vehikel te gebruiken: Een patent uitgegeven voor het doel om alle gevaccineerde mensen wereldwijd te traceren – “Word wakker domme kleine schapen. Jullie worden naar de slachtbank geleid.”

“Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke vijand waartegen wij ons kunnen verenigen, kwamen wij op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke, daar wel bij zouden passen. In hun totaliteit en in hun onderlinge wisselwerking vormen deze verschijnselen inderdaad een gemeenschappelijke bedreiging die door iedereen gezamenlijk moet worden bestreden. Maar door deze gevaren als de vijand aan te wijzen, trappen wij in de val, waarvoor wij de lezers reeds gewaarschuwd hebben, namelijk symptomen voor oorzaken te verwarren. Al deze gevaren worden veroorzaakt door ingrijpen van de mens in natuurlijke processen, en het is alleen door een veranderde houding en gedrag dat zij overwonnen kunnen worden.

De echte vijand is dan de mensheid zelf.” De verklaring komt uit hoofdstuk 5 – Het vacuüm, waarin hun standpunt over de noodzaak van een wereldregering wordt behandeld. Het citaat is betrekkelijk duidelijk; er moet een gemeenschappelijke vijand worden opgeroepen om de mensheid ertoe te bewegen zich onder één vlag te verenigen, en de elites zien de milieucatastrofe, door de mensheid zelf veroorzaakt, als de best mogelijke motivator. Zij stellen de oplossing van het concept van de gedeelde economie voor alsof het een nieuw en gewaagd idee is. Wat de globalisten echter uiteindelijk willen voor hun Grote Reset, is een vloedgolf van vrijheid en individuele welvaart terug naar een heel oude manier van doen, vergelijkbaar met het oude feodalisme.

U wordt een boer die werkt op land dat eigendom is van de elites, of van de staat, en u zult dat land nooit mogen bezitten. Het enige verschil zou zijn dat in een feodaal rijk uit het verleden de boeren vanwege het klassensysteem geen land konden bezitten. Deze keer zult u niets meer mogen bezitten, ook geen land, want iets willen bezitten is “egoïstisch” en destructief voor de planeet. Totale controle over informatie De waarheid is tegenwoordig een zeldzaam goed, maar lang niet zo zeldzaam als het zal zijn als deze elitisten krijgen wat zij willen. De globalisten zijn vandaag veel opener over hun agenda dan zij ooit geweest zijn, en ik vermoed dat dit is omdat zij geloven dat zij de geschiedenis van de gebeurtenissen van vandaag straffeloos zullen kunnen herschrijven nadat de Reset zich ontvouwd heeft. Zij denken dat zij de wereld van de informatie zullen bezitten en ons cultureel geheugen gaandeweg zullen kunnen bewerken. De mainstream media noemt dit alles “samenzweringstheorie”. Ik noem het samenzweringswerkelijkheid.

Het is moeilijk om openlijk uitgesproken bekentenissen van de globalisten zelf te ontkennen, het enige wat zij kunnen doen is proberen de informatie zo veel mogelijk te verdraaien om het publiek aan het lijntje te houden wat betreft wat er gedaan moet worden, namelijk een zuivering van de globalisten uit ons land en misschien wel de hele wereld. Als wij dit niet doen, zal er een tijd komen dat niets van wat ik hier zeg nog herinnerd wordt en er geen bewijs van het Reset-plan zal bestaan. De gevestigde orde zal alle noties ervan uit de geschreven geschiedenis hebben verwijderd, en alleen een fantasieverhaal over hoe de wereld instortte en een kleine organisatie van “visionaire” globalisten haar van de vergetelheid redde door een nieuwe godsdienst van centralisatie. ©Brandon Smith.

Onze eigen Mark Rutte werd erop geattendeerd dat hij een relatie heeft met Klaus Schwab en het WEF. Dit ontkende Rutte in alle toonaarden. Maar Gideon van Meijeren, een grote kracht bij het Forum voor Democratie had hier een duidelijk bewijs voor en confronteerde Rutte hiermee. En Rutte ging af als een gieter. Iets waar Rutte heel goed in is maar daar niets om geeft omdat Rutte een narcist is. Wat wil ik hiermee zeggen?

Wel, namelijk dat je als minister president van een land je zo kan verlagen door te liegen. En dat is juist iets dat Rutte doet alsof een minister president dat behoort te doen. Maar wat Rutte hiermee ook doet is nog minder mooi! Hij verraad en verkoopt de Nederlandse bevolking aan een particuliere vereniging die de macht wil grijpen in deze wereld en de mens onderdrukken. Dat is iets waar de hele westerse wereld aan bloot staat. Door de hoge energieprijzen zien we al dat veel bedrijven hun deuren sluiten. De Corona crisis heeft al veel bedrijven tot een faillissement gedwongen. Dit kon een kind bedenken dat dit zou gebeuren. Maar de meeste mensen lieten zich dit gebeuren. Dit heeft ons gebracht waar we nu zijn. Er ontstaat nu een voedseltekort. Niet in Rusland, want die hebben goed voor zichzelf gezorgd. Nee, het voedsel tekort ontstaat in de landen van melk en honing, de westerse wereld. En dezelfde politici die hun volk verraden aan het WEF zeggen dat deze tekorten ontstaan door de oorlog in Oekraïne! En dat dit de schuld van Rusland is.

Maar vergeten dat dit al veel eerder begon! Dat westerse politici altijd liegen weten we. Maar waarom geloven we nog steeds wat ons verteld wordt? Dat komt omdat het heel veel keren verteld wordt! Maar je weet toch dat wanneer een leugen een miljoen keer verteld wordt het nog steeds een leugen is!

Dat voedsel tekort wordt gecreëerd. De schulden die de westerse wereld maakt worden gecreëerd. En met een doel! Want ooit moeten die schulden terugbetaalt worden! En wie moeten die schulden terugbetalen? Wel, dat ben jij. Jij hebt een huis, een bankrekening, een vakantiewoning, of mooi meubels. Maar de staat zegt dat jouw schulden hoger zijn dan je bezittingen. Inleveren dus! En dan heb je niets, maar je bent wel gelukkig. Althans, dat beweren de elites die dit voor jou verzonnen hebben. Maar ze geven niet aan waardoor je je gelukkig kan voelen. Maar jij wel? ©PikiBericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk