Rusland heeft al gewonnen in Oekraïne


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #353 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Elke keer dat je hoort dat “iedereen” het ergens over eens is, is het tijd om een stapje terug te doen… vooral wanneer “iedereen” op de loonlijst staat van de Gecontroleerde Media, schrijft Guy Somerset.


In de weken voorafgaand aan de glorieuze verjaardag van Oekraïne was de enige uitzondering op de televisie uitgezonden mantra “Rusland verliest in Oekraïne!”: “Rusland heeft al verloren in Oekraïne!” Dit is niet alleen overduidelijk onjuist, het feit dat er geen tegengeluid is, zou u moeten vertellen dat het tegendeel waar is. Gelukkig hebben de lezers een plichtsgetrouwe correspondent voor de zaak.

De wapens: Tanks

Eerst en vooral krijgt koning Zelensky niet wat hem beloofd is. Om eerlijk te zijn heb ik dit niet aangekondigd. Toen de hele Tank To-do tot stand kwam, leek het echt alsof… de geallieerden?… de NAVO?… de Coalitie van de Lafaards?… de Westerse regeringen, bij gebrek aan een betere term… wel, het leek erop dat ze hun beloftes echt zouden nakomen. Maar dat blijkt nu niet zo te zijn.

Veel van de aanbeden tanks zijn in verval of ongeschikt om te worden uitgezonden. Sommige van de landen die beloofd hadden, hebben blijkbaar opnieuw overwogen of ze hun tanks niet paraat willen houden. Andere landen hebben hun aanbod zonder veel uitleg ingetrokken. Uiteindelijk lijkt het erop dat Oekraïne slechts een kwart van de aanvankelijk toegezegde tanks krijgt.

En Rusland? The Guardian beweert dat er nog maar 1.800 tanks in plaats van 2.927 zijn… maar geven schaapachtig toe dat Moskou er nog eens 5.000 in reserve heeft. Kortom, de Russen hebben er ongeveer twee keer zoveel als hun tegenstander. Ondertussen smeekt koning Zelensky om genoeg voor een enkel bataljon van ongeveer 50, dat nog maanden op zich zal laten wachten.

Jachtvliegtuigen

Onmiddellijk na het stelen van miljarden voor de spook tankbrigade ging tsaar Zelenski aan de slag met het bedelen om gevechtsvliegtuigen, blijkbaar onbewust van hoe vervelend zijn constante verzoeken – en vaak eisen – overkomen op de gemiddelde burger van het Westen die zijn verwarmingsrekening probeert te betalen of zich eieren probeert te veroorloven. Hoe het ook zij, Mr Combat Cosplay Zelensky krijgt waarschijnlijk nog steeds geen straaljagers.

Biden antwoordde met een nadrukkelijk “Nee!” en verschillende andere Europese leiders hebben het soort antwoord gegeven dat je van je ouders verwacht als je vraagt of je voor je verjaardag naar Disneyland mag: “Nou… we zullen zien…”. Met andere woorden, er komen voorlopig geen gevechtsvliegtuigen.

Dit is tot op zekere hoogte verzacht door de alomtegenwoordige training van Oekraïners in bijna elke hoek van Europa. (Men kan zich afvragen of er in Groot-Brittannië een energiecrisis zou zijn als er evenveel tijd werd besteed aan het opleiden van Oekraïners tot elektriciens als aan het opleiden van piloten). Hoewel de deskundigen u anders zullen vertellen, duurt het in het Verenigd Koninkrijk zes jaar – dat is uitgesproken JAAR – om een Tornado te leren vliegen.

Zelfs als we toegeven dat er een zeker bureaucratisch verschil in het spel is, aangezien elk toestel 40 miljoen dollar kost om aan te schaffen en 45.000 dollar per uur om te vliegen, is het onwaarschijnlijk dat er binnenkort veel Oekraïense Top Guns zullen rondvliegen.

Over het algemeen lijkt de hele “trainingsoefening” een afleidingsmanoeuvre om koning Camouflage een tijdje het zwijgen op te leggen, terwijl de volwassenen hem zullen proberen te overtuigen om niet te proberen de Krim binnen te vallen. Misschien is niets zo tekenend voor de tendens van de Westerse Regering als het verzoek om clusterbommen dat de Oekraïense bende vorige week deed. Als er een duidelijker voorbeeld is van hoe ver deze gekken afstaan van de werkelijkheid, wie weet wat het dan wel is.

Bijna elke regering in de Europese Unie heeft de verklaring tegen dergelijke wapens ondertekend, dus het was belachelijk om specifiek voor die wapens naar de Veiligheidsconferentie van München te gaan. Erger nog was dat de Oekraïense delegatie, in plaats van haar faux pas toe te geven toen ze geconfronteerd werd met schok en afschuw, het lef had om te beweren dat het allemaal wel meeviel omdat ze alleen op eigen grondgebied cluster bombardementen zouden uitvoeren. Voor zover het tij aan het keren is met betrekking tot de voortdurende smeekbeden, is het misschien goed om deze datum in gedachten te houden.

Granaten

Dit is echter het grootste probleem waarmee Zelensky en zijn trawanten de komende maanden zullen worden geconfronteerd – ze hebben niet eens conventionele munitie om mee te schieten.

De 155 mm granaten zijn bijna op. De cijfers over wanneer en of dergelijke munitie op tijd geleverd kan worden voor eventuele zomerse jamborees lopen uiteen. Volgens sommige schattingen zal Oekraïne binnen een maand zijn wapenvoorraad volledig hebben opgebruikt.

Zelfs als dat niet helemaal juist is, is er het kleine feit dat deze week in The Guardian werd gemeld dat de wapenproducenten niet eens nieuwe bestellingen hadden ontvangen!

Zet dit eens af tegen Rusland, dat momenteel in een drieploegendienst dergelijke munitie produceert. Nogmaals: de ene kant staat op het punt zonder granaten te komen zitten. Aan de andere kant worden ze non-stop geproduceerd. Dus leg me nog eens uit hoe Rusland op het punt staat een gevecht te verliezen waarin alleen zij zullen schieten?

De spelers

Het Westen. Naarmate de tijd verstrijkt en de burgers van het Westen, die zonder goede reden in deze onzin worden meegesleept, elke dag meer en meer lijden… broeit er een massale en wijdverspreide ontevredenheid. In veel landen daalt de levensstandaard snel.

Voor Groot-Brittannië wordt een recessie voorspeld. Duitsland deïndustrialiseert in zekere mate. Hongarije heeft verklaard dat deelname aan het Zelensky Drama honderden miljarden heeft gekost – ja, dat zijn miljarden.

Ondertussen hangt er wat betreft de Oekraïense vluchtelingen een onrustig gevoel in de lucht. Wist u dat de regering in Tsjechië betaalde advertenties plaatst om de bevolking gerust te stellen dat Oekraïense vluchtelingen hun werk niet inpikken? Dat mag dan een uitschieter zijn, het is een indicatie van iets wat wel eens heel lelijk zou kunnen worden.

De rest. Terwijl steeds meer mensen over de hele wereld uit deze zinkende boot willen springen, zijn er anderen die hun neutraliteit belofte lijken te heroverwegen.

India en andere landen beginnen te profiteren van lucratieve oliedeals of treffen regelingen om de betalingsprocessen te omzeilen die de westerse regeringen onverstandig hebben gekozen om Rusland te ontkoppelen. Dan is er nog de grote jongen in de mondiale buurt – China. Het lijkt erop dat Peking binnenkort wapens aan het Kremlin zal leveren.

“Maar, Somerset, waarom? Waarom, oh waarom, zouden ze dat doen?”

Nou, in de eerste plaats omdat China er misschien eindelijk achter komt dat als Rusland valt, zij de volgende zijn op de hit-lijst van de “op regels gebaseerde orde”. Misschien zien ze een goede gelegenheid om geld te verdienen terwijl ze de nieuwste hardware testen. Of misschien houden ze er gewoon niet van om getreiterd te worden door het soort dat Antony Blinken vertegenwoordigt als hij zeurt: “Jullie Chinezen kunnen er maar beter niet aan denken om wapens naar Rusland te sturen… of anders!”.

Enkele adviezen voor Volodymyr Zelensky. Ik weet niet zeker hoe je in het Chinees zegt: “Of anders, wat?”, maar ik weet vrij zeker dat Xi het onlangs heeft gezegd.

De tijdlijn – Verkiezingsseizoen

Overigens is er nog de kleine kwestie van de Lokale Werkelijkheid.

Dat wil zeggen, de Russische tijd is anders dan de tijd in Washington en dat heeft niets te maken met uw klok. Laten we beginnen met de basis: volgend jaar zijn er Amerikaanse verkiezingen. Er zijn ook Britse verkiezingen die voor 24 januari 2025 moeten plaatsvinden, maar waarschijnlijk in de zomer of herfst van 2024. Duitsland moet op of voor 26 oktober 2025 verkiezingen houden.

Dit zijn allemaal de plaatsen waar de burgers het meest te lijden hebben om Rajah Vlodomor Zelensky te overladen met rijkdom. Ik vermoed dat velen na anderhalf jaar ontbering niet staan te trappelen om de machthebbers… nou ja, aan de macht te houden.

Eigenbelang: Nu de steun voor Oekraïne een duikvlucht neemt – en dat doet het, ondanks wat u hoort van de gecontroleerde media – zullen veel van deze “heilige plicht”-types die nu in functie zijn hun geloof heroverwegen.

In Rusland zijn er inderdaad presidentsverkiezingen gepland voor maart 2024 … maar er zijn verschillen. Niemand in het Verenigd Koninkrijk denkt dat het Oekraïne-conflict een existentiële crisis is. Weinigen in de VS hebben nauwe familiebanden in het gebied waar gevochten wordt. Bijna geen enkele Duitser denkt dat als Kiev verliest, dit de koers van hun nationale ideologie radicaal zal veranderen.

Dat geldt niet voor Rusland. Poetin heeft veel minder te vrezen van een volksopstand dan zijn tegenstanders in het buitenland.

Ten slotte is er de algemene waardering voor opoffering. Als McDonald’s uit het Amerikaanse landschap zou verdwijnen, zou Washington voor het vallen van de avond in brand staan. In Rusland gaf niemand er iets om toen ze het weghaalden. Hetzelfde geldt voor Starbucks … en Victoria’s Secret … en andere merken.

Accepteer dat als anekdotisch als u wilt, maar het zegt iets over wie het langer volhoudt dan de ander.

De omstandigheden – De Krim

Belangrijk is dat de voorwaarden om zelfs maar te beginnen praten over een staakt-het-vuren of vrede met de dag idioter worden. Koning Zelensky blijft er niet alleen op aandringen dat hij onophoudelijk etnische Russische burgers in de Donbass mag doden, hij beweert ook dat de Krim – al 30 jaar Oekraïens en 300 jaar Russisch – aan hem moet worden teruggegeven … ondanks een vrij en eerlijk volksreferendum waarin de eigenlijke inwoners van de Krim verklaarden dat zij liever niet worden gebombardeerd en zich bij Rusland willen aansluiten voor bescherming.

Herstelbetalingen

Alsof deze domheid nog niet genoeg was om u ervan te overtuigen dat Koning Cocaïne Zelensky weer hoogtij vierde, is er de nieuwste onzin – “Herstelbetalingen”. Het horen van “herstelbetalingen” als algemeen thema hoort in het beste geval thuis in een komedie en in het slechtste geval in een horrorshow. Het is reductief, het is collectief straffend en van Versailles tot Zuid-Afrika heeft het nog nooit gewerkt.

Nog verbazingwekkender vind ik dat deze Zelensky-types in hun rechtschapen verontwaardiging nooit stilstaan bij de alternatieve zienswijze. Dat wil zeggen, als de keuze voor Rusland wordt: A) zich overgeven in Oekraïne en ook eeuwig betalen aan de Oekraïners, of B) blijven vechten omdat het een gevecht op leven en dood is… welke logische reden zou iemand in Rusland dan hebben om tot een overeenkomst te komen?

Redelijke partijen zouden het land kunnen opdelen en het daarbij laten omwille van de vrede… maar als de overeenkomst een clausule bevat om Moskou failliet te laten gaan, wat voor stimulans is er dan om er ooit mee op te houden? Waarom niet gewoon doorbijten tot het leger de rivier bereikt en dan burgers die willen vertrekken naar een failliet Europa een veilige doorgang bieden en alle anderen Russisch staatsburger laten worden?

De realiteit – Onderhandelen

Iedereen – en daarmee bedoel ik iedereen die gekocht en betaald wordt – is het erover eens dat het Oekraïne-conflict zal eindigen met een verdrag.

Sean (vermeende Steroid Tweaker en Bestie van Zelensky) Penn zei het. Meerdere Amerikaanse functionarissen hebben het gezegd. Een reeks NAVO-generaals heeft het gezegd.

“Alle conflicten eindigen aan de onderhandelingstafel.”

Geschiedenis

Echt? Leef ik in een alternatieve realiteit?

Eindigde Vietnam aan een tafel of op een dak?

Eindigde Afghanistan aan een tafel of met wanhopige mensen die aan vluchtende Amerikaanse vrachtvliegtuigen hingen?

Integendeel, er is geen objectieve reden voor Rusland om ooit in te stemmen met onderhandelingen over de beëindiging van dit geschil. Tenminste, niet wanneer de Russische president Poetin wordt gekarakteriseerd – dat wil zeggen, gekarikaturiseerd – als “puur kwaad” en Russische soldaten wordt verteld dat ze allemaal “oorlogsmisdadigers” zijn, en Russische burgers wordt verteld dat ze “herstelbetalingen” moeten betalen totdat ze in een staat van nationale ontbinding verkeren.

Ik zou zeggen dat de meeste van de genoemden beleefd zouden weigeren zich in hun eigen ondergang te laten praten.

De realiteit

Hier zijn de feiten die u niet zult horen op de IdiotTube:

De Westerse regeringen trekken zich al terug…

Het Westerse volk is het zat om zich arm voor Oekraïne te moeten betalen…

De Oekraïners zitten zonder granaten…

De Russen laten de klok rond fabrieken draaien om munitie te maken…

De wereld is ongeveer drie maanden verwijderd van het begin van een verkiezingscyclus…

Een kant (Hint: het is niet Kiev) heeft ongeveer 300.000 infanteristen bij de grens staan en er komen er nog meer…

De andere kant (Hint: het is niet Moskou) vertrouwt op Poolse vrijwilligers om hun gevechten voor hen uit te vechten…

Zelfs als alle kaarten niet in het voordeel van Rusland zouden zijn, zou er nog steeds geen reden zijn om te praten als de enige woorden die worden gebruikt laster tegen hen zijn…

Wat uw persoonlijke filosofie over de omstandigheden ook is, dit is de praktische realiteit van de situatie… Niets van dit alles eindigt “aan de onderhandelingstafel” dit jaar – het eindigt aan de Dnipro in de komende twee of drie jaar.

@Guy  Somerset.

Guy geeft een zeer realistisch beeld van de situatie met betrekking tot de inval en de daaruit voortvloeiende oorlog tussen de NAVO landen en Rusland in Oekraïne. Een oorlog die al langer geplant was door de VS!

De NAVO landen. en met name de VS, kunnen deze oorlog ook niet verliezen omdat ze dan, met name de VS, hun wereldheerschappij ook verliezen. Al ongeveer honderd jaar is de VS bezig de wereldheerschappij te veroveren door landen aan te vallen, democratieën omver te werpen, gekozen leiders van landen te vermoorden, volksopstanden te organiseren en te financieren! Dus is het voor de VS een strijd op leven en dood! En wanneer ze die verliezen ze terugvallen naar ongeveer het stenen tijdperk als ze niet geholpen worden door de rest van de wereld.

Voor Europa is dat heel anders! Europa wordt nu leeggezogen door de VS en de VS wil graag wapens leveren aan Europa waarvoor Europa miljarden moet betalen waardoor de Europese bevolking steeds meer inboet aan voorzieningen! Nu al heeft de VS het bevel gegeven geen gas en olie uit Rusland te betrekken wat een enorme terugslag is voor de Europese economie!Overigens een economie die al sinds 1990 aan het teruglopen is. Maar het is natuurlijk niet alleen de economie die hier onder gaat lijden. Nee, het zijn vooral de burgers die steeds meer moeten betalen voor minder. Nu al zijn politici de raarste dingen aan het bedenken de burgers te laten lijden onder het energie tekort! Minder of zelfs koud douchen, de thermometer op 18 graden zijn de bekendste adviezen. Houden de politici die dit verzinnen zich hier zelf aan? Wie dat geloofd verdiend niet beter dan kou te lijden!

Rusland heeft al vele jaren de zwarte Piet toegespeeld gekregen. Met name Poetin is de grote boef en boosdoener. Dan zeg ik altijd het volgende: A is de aarde, die gaat naar de maan. B is de buurman, die heeft het gedaan. Met andere woorden, je beschuldigd iets of iemand terwijl je daar zelf schuldig aan bent! Dat is de VS ten voeten uit! Iedereen die een gevaar is voor de globalisten, die nu geloven de macht te hebben, wordt de mond gesnoerd!

Maar Poetin heeft sinds 2010 het roer omgegooid en zijn land voorbereid op de boycotten door zelf steeds meer producten te gaan maken. De land en tuinbouw hervormd zodat de bevolking zelfstandig en onafhankelijk van de westerse wereld voedsel is gaan verbouwen. Rusland is nu de grootste leverancier van graan in de wereld. Rusland heeft ons niet nodig, wij hebben eerdaags Rusland nodig!

©PikiBericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk