Een Amerikaanse LEUGEN 


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #345 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


… is een Amerikaanse LEUGEN is een Amerikaanse LEUGEN! We komen in een kritieke fase van het machtsmechanisme van de overheid, en een sterk toenemende scepsis tegen de overheid op het gebied van veiligheidsbeleid en buitenlands beleid. 


Februari 24, 2023 Als we nu de huidige Amerikaanse maatschappelijke crisis nader bekijken, gezien de context van allerlei leugens, onwaarheden, verdraaiingen en valse vlaggen die we steeds te horen krijgen en de manier waarop die gemakshalve aan het grote publiek in de VS en het collectieve Westen worden voorgeschoteld, lijkt het Amerikaanse grote publiek diep verdeeld. 

De scepsis onder de pro-Dems (demograten) bevolking neemt echter toe, de pro-Trump aanhangers zijn altijd al sceptischer geweest. In de VS loopt een veelheid aan juridische onderzoeken naar sommige van deze zaken. Toch hebben de pro-Dems aanhangers in de VS de neiging om volledig te negeren wat Seymour Hersh onlangs heeft blootgelegd. Een prangende vraag is hoe het komt dat de leden van het Amerikaanse Congres niets wisten over de ontploffing van Nord Stream? schrijft Tatiana Obrenovic. Dit alles stort het hele land in een zeer ernstige politieke crisis die zich alleen maar verder kan verdiepen. Men kan een logische conclusie trekken dat in plaats van de echte Amerikaanse instellingen een kleine groep mensen beslissingen neemt over het nationale buitenlands beleid namens de hele VS. 

Seymour Hersh zegt dat de beslissing over Nord Stream werd genomen door William Burns, CIA-baas, op aanbeveling van de regering-Biden en Biden zelf. Jake Sullivan, nationale veiligheidsadviseur, was een van de belangrijkste verantwoordelijken. De regering-Biden blijft de ontkenning van de ontploffing van Nord Stream hardnekkig volhouden en verwerpt arrogant het verhaal van Hersh, maar het Noorse ministerie van Defensie zei dat het allemaal begon met de BALTOPS NAVO-oefeningen op 17 juni 2022, toen de mijnen fysiek op de pijpleidingen werden geplaatst. De Noorse troepen activeerden de explosieven op het vooraf ingestelde tijdstip. Herinnert iemand zich de beruchte sms van Liz Truss aan Antony Blinken onmiddellijk na de ontploffing? De Noorse regering ontkent met een slap politiek excuus dat er een mijnenveger in deze wateren aanwezig was. De rol van Noorwegen is daarin nogal intrigerend, aangezien de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg zelf een Noor is. 

Was er een kans dat dit alles gebeurde zonder dat alle hoge NAVO-functionarissen ervan wisten? Ja, dat was mogelijk. Heel goed zelfs. Want de Amerikanen hebben het voor het zeggen, zij trekken aan alle politieke touwtjes en de Noren blijven “in het pikzwarte politieke duister”. Als de Amerikanen de informatie met niemand willen delen, zijn hun politieke en militaire “lippen” beslist verzegeld. De Noren komen met een slinkse ontkenning en zeggen slechts een zwak klinkend feit over de mijnenvegers met de verwerping van hun eigen rol daarin. Om de explosieven te activeren, kunnen hoogopgeleide professionals de trekker voorprogrammeren en op het vooraf ingestelde tijdstip activeren. Op de een of andere manier komt de historische Quisling in gedachten. De Noorse politieke en militaire elite lijkt weer de nieuwe quislings van het nieuwe Reich te zijn, waarbij de NAVO haar meest verraderlijke spel tot nu toe speelt. De NAVO brandstichter chef Jens Stoltenberg wil dat de Westerse burgers betalen voor een Oekraïense brand die hij hielp aansteken. 

Wat betreft de schijnbaar categorische ontkenning van hun vermeende betrokkenheid bij de Nord Stream explosie door de Amerikaanse machtsstructuren, kunnen Scott Ritter en Larry Johnson, beiden langdurig bevriend met Seymour Hersh, hetzelfde bevestigen. Zij kunnen zonder vrees voor tegenspraak zeggen dat Seymour Hersh de meest geloofwaardige en oprechte rapporten levert met een onberispelijke professionele integriteit, omdat hij nooit gebruik maakt van slechts één bron en, wat belangrijker is, zijn bronnen normaal gesproken afkomstig zijn van de Amerikaanse inlichtingenstructuren, militaire structuren of beide. Larry Johnson, een ervaren CIA-analist, herinnert ons in een van zijn rapporten aan de cynische Amerikaanse slogan “Ontken alles en voer een tegenaanval uit”. En helaas gaat de lijst van regelrechte leugens eindeloos door, in die zin dat wij ons alleen maar kunnen herinneren dat Mike Pompeo een paar jaar geleden gul zijn advies uitdeelde over hoe de CIA pleegt te denken. 

“We hebben gelogen, bedrogen en gestolen”, zei hij met arrogant sarcasme. Fervente Sherlock Holmes-lezers kunnen zich een oude regel herinneren: “Voor wie is het een voordeel?”. Amerikaanse politieke elites probeerden het weer op de Russen af te schuiven. Waarom zouden de Russen dat ooit doen? Op welke manier zouden zij er baat bij hebben? 

De Amerikaanse Deep State deed zelfs al het denkbare om de ontwikkeling van Nord Stream 1 te dwarsbomen door een aantal EU-ambtenaren te chanteren, maar Angela Merkel hield voet bij stuk. Toch begonnen de Amerikanen hun operationele acties om het project te vernietigen. Zij deden hetzelfde met de Southern Stream in Servië, Zuidoost-Europa, door enorme druk uit te oefenen om de aanleg ervan te belemmeren en te stoppen. Om terug te komen op Seymour Hersh: hij is zeker een journalist met een goede reputatie en een grote reputatie als verslaggever. Hij is beroemd vanwege het winnen van de Pulitzer Prize in de jaren ’70 en een aantal andere gerenommeerde prijzen. Tot op heden heeft hij vele andere zaken aan het licht gebracht. 

Op 22 december 1974 onthulde Hersh Operatie Chaos, een omvangrijk CIA-programma voor het afluisteren en infiltreren van anti-oorlogsgroepen tijdens de regering-Nixon. Hij schreef ook om de Amerikaanse leugens over Irak te ontmaskeren en vervolgens over de vermeende dodelijke Sarin-aanvallen die volgens de Amerikaanse handig verkeerd geïnterpreteerd narratief door Assad zouden zijn veroorzaakt. Hersh was degene die al die flagrante Amerikaanse leugens uitvoerig ontmaskerde. De Amerikaanse politieke elite(s) zijn blijkbaar geobsedeerd om elke samenwerking tussen Rusland en de rest van Europa te belemmeren en te verhinderen, wat überhaupt allemaal weer neerkomt op de (on)fijne en gemene geopolitiek. Er is dringend behoefte aan de gloednieuwe alliantie van machten die de Amerikanen uit Eurazië zou verdrijven, hoewel de Amerikanen dat als een levensgevaarlijk gevaar zien, zozeer zelfs dat zij alles in het werk zullen stellen om dat te voorkomen, zelfs als zij hun toevlucht zouden moeten nemen tot een oorlog. George Friedman, van STRATFOR, herhaalde precies hetzelfde in 2015. 

De Amerikaanse geopolitiek is sterk doordrongen van hun fixatie om de wereld te regeren, maar helaas gaat dit gepaard met uitzonderlijk moorddadige gevolgen. De enige manier om die stand van zaken aan te vechten is wellicht de consolidatie van land op Euraziatisch grondgebied. Alleen dan kunnen de VS de wereld regeren. Rusland en China worden gezien als hun voortdurende en dodelijke bedreigingen. Dat is de reden waarom zij de spanningen met China nu opvoeren. Ook het Amerikaanse publiek is gevaarlijk verdeeld in twee extreme polariteiten. Er lopen in de VS veel juridische onderzoeken naar een aantal van deze recente zaken. 

Als we teruggaan naar de laptop van Hunter Biden, bedreigen een aantal “elitaire” Amerikaanse advocaten enkele van de meer waarheidszoekende onderzoeksjournalisten die alle snode zaakjes aan het licht brengen, dat zij voor de rechter zullen worden gedaagd omdat zij de privégegevens van hun cliënten zouden hebben blootgelegd. En nu wordt er in de mainstream media niet meer over de laptop gesproken, behalve dan dat het weer als “de Russische samenzwering” wordt bestempeld (aka Hillary Clinton-stijl). Dit wijst op de meest kritieke fase in het Amerikaanse bestuur, want of de informatie nu uitlekt of niet, daar hebben zij geen invloed op. Nu moeten ze hun toevlucht nemen tot druk en geweld, voortdurend gevoed door de mainstream media hype en cancelcultuur tactieken. Tot nu toe zijn er brute arrestaties geweest van iedereen die hun narratieven in twijfel trekt. 

We komen in een kritieke fase van het machtsmechanisme van de regering, en een sterk toenemende scepsis tegen de regering wat betreft het veiligheidsbeleid en het buitenlands beleid. Men hoeft alleen maar te denken aan de gestolen verkiezingen van Donald Trump en het frauduleus uit zijn ambt zetten van Trump in 2020. Voor de commentatoren die in staat zijn historische en politieke parallellen te trekken, werden veel vergelijkbare of zelfs dezelfde tactieken van de zogenaamde oranje revoluties toegepast om te voorkomen dat Donald Trump in 2020 zijn tweede ambtstermijn zou krijgen. Sommige van de daders van de oranje revoluties wereldwijd hebben hun onschatbare’ ervaring wereldwijd opgedaan, waarna ze op de een of andere manier naar huis “terugkeerden” en hetzelfde deden in hun eigen thuisland. Ooit gehoord van die blijkbaar populaire, met sarcasme gevulde grap: “Waarom zijn er geen oranje revoluties in de VS? Het antwoord is: “Omdat er geen Amerikaanse ambassadeur in de VS is”. 

Al deze gekleurde revoluties meesterbreinen zijn nu naar huis “teruggekeerd”. Zij passen nu dezelfde strategieën en tactieken van de oranje revolutie toe op hun eigen land. Ze zijn verplicht tot alles hun toevlucht te nemen om aan de macht te blijven, wat de wil tot macht bij uitstek is die voorheen in de VS ongekend was. Het is de vraag of zij bereid zijn hun machtsposities op te geven zonder een gewapend conflict van enorme proporties in de VS. Vroeger werden zij het Establishment genoemd, maar nu worden zij doorgaans de vervreemde of zelfs kwaadaardige elites genoemd. De frauduleuze Amerikaanse verkiezingen van 2019 zijn een ander blik wormen, dat mogelijk een ander lang artikel verdient. Westerse media: Een pathologie van desinformatie, haat en militarisme Gezien de ernstige recessie die snel nadert, is een van de gevaren telkens wanneer de Establishment een grove economische crisis had veroorzaakt, een van de enige manieren om die op te lossen een (grote) oorlog. Ze lijken er alles aan te doen om een frontale oorlog tegen Rusland en in toenemende mate tegen China te voeren. Op een politiek bord vol Amerikaanse collusies en gekleurde revoluties is de schade, zowel in financiën als in slachtoffers, niet te overzien. 

Zal de kritische massa in de VS zich gaan vormen om hier een einde aan te maken? Staat u mij toe dit artikel af te sluiten met het citaat van Dwight Eisenhower, zoals ik dat ook in het aanvullende artikel heb gedaan: “Op 17 januari 1961 beëindigt Dwight D. Eisenhower zijn presidentiële termijn door de natie te waarschuwen voor de toenemende macht van het militair-industrieel complex.” Ik ben er ook niet helemaal van overtuigd dat hier in de VS of het collectieve Westen serieus rekening mee zal worden gehouden. De rest van de wereld, die 85% van de hele planeet uitmaakt, is in de loop van tientallen jaren – lange terreurregeringen en -regimes uit de VS – “verlicht”, zodat zij nu hun eigen gelederen dienovereenkomstig sluiten. En terecht. ©Tatiana Obrenovic.

Deze elites bestaan maar uit een paar honderd figuren! Het zijn deze figuren (want ik wil ze zeker niet de status mens geven) hebben over de hele wereld mensen die het mogelijk maken dat ze kunnen doen wat ze doen.

Wie zijn deze mensen?

Dat zijn de mensen die in hun onwetendheid werken voor het levensonderhoud, JIJ dus!!! Want JIJ zorgt voor de winsten die deze mensen maken om er oorlogen mee te kopen! En zij kopen oorlogen om aan de macht te blijven!

Ze geven niets om een mensenleven! Ook niet dat van jou of je kinderen!

Maar jullie zijn niet alleen schuldig! Jullie weten te weinig! Jullie willen ook te weinig weten! En misschien verdienen jullie wel slachtoffer van oorlogsgeweld te worden!

De militairen die in de legers van de NAVO zitten verdienen het slachtoffer zijn in ieder geval! Ja, onze jongens en meisjes in het groene pak vergeten een heel belangrijk iets! Ze vergeten dat ze in een defensie leger dienen. En weten jullie wat defensie betekend? Defensie betekend verdediging. Maar wat doen jullie? Jullie vechten in andere vreemde landen!! Landen die jullie land nooit hebben aangevallen. En ook geen land dat lid is van de NAVO. Dus beste knurften ga eindelijk eens doen waarvoor je werkelijk militair bent geworden. En ik kan je heel duidelijk vertellen wat dat is!

Je hebt trouw gezworen aan de grondwet. Het is dus ook je plicht die grondwet te verdedigen. En wanneer die grondwet door een stel corrupte politici verkracht wordt om andere wetjes daarvoor in de plaats te maken, moeten militairen direct dit stel politici arresteren en via het militair recht berechten! Jullie andere taak is het Nederlandse volk te beschermen! Defensie, weet je nog?

Dus wanneer een president zegt dat een oorlog die ergens ver weg gevoerd wordt ook onze oorlog is, wapens en geld stuurt om deze oorlog de zijne te maken, dan betrekt deze misdadiger de Nederlandse bevolking in een oorlog en heeft – in dit geval Rusland – het recht Nederland aan te vallen! Dus kan het nu uit zijn met dit gekonkel en doe jullie plicht! Arresteer het hele kabinet en alle partijen in de 2e Kamer die het hebben goedgekeurd dat we in een oorlog gerommeld worden!

Dan kan het zijn dat Poetin het Nederlandse volk niet aanvalt met het Russische leger! En wanneer jullie de moed hebben mijn voorstel werkelijkheid te maken zullen andere NAVO legers ook hun plicht herkennen en hun leiders voor het militair recht brengen!

Iedereen mag dit delen met anderen opdat we allemaal onze verantwoording hebben en nemen!

©PikiBericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk