Wel of niet stemmen? Ik zeg volmondig “Stem wel!”


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #340 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Ik begrijp het niet stemmen standpunt wel als je eigenlijk je hele leven al bedonderd wordt door deze en gene op gemeentelijk, landelijk en internationaal niveau. Daar moet zeker verandering in komen en wel DIT JAAR NOG. 


Burgerfront roept op om niet te stemmen: “Met stemmen geef je -letterlijk- je stem weg; je hebt zelf geen stem meer en staat toe dat iemand anders je bestuurd. Wil je dat niet? Zeg dan je ‘machtiging besturen’ op, en stem niet/bewaar je stempas”.

Is dat standpunt geen mosterd na de maaltijd, heb je die macht niet heel je leven al niet weggeven toen het even niet uitkwam en je het druk had met wegkijken omdat je het allemaal zo goed had, … zelf ?

Als je niet stemt, wie gaat dan jouw standpunt vertegenwoordigen op wereldniveau, op landelijk niveau en bij de gemeente. ken je daar soms mensen persoonlijk die dat voor je gaan waarnemen? Het antwoord zou op gemeentelijk niveau nog wel kunnen wellicht maar landelijk en internationaal heb je geen been om op te staan.

Zomaar iets roepen zonder een vast omlijnt plan; hoe het dan wel te doen vindt ik geen oplossing. Totaal niet, denkt je echt dat de dictators zich ook maar iets aantrekken van jou beslissing om niet verantwoordelijk gehouden te worden voor het wanbeleid. 

Een overheid die het gewoon toestaat dat grote mensenmassa uitgemoord worden, hé laat me niet lachen, je zal echt met een beter plan moeten komen. En al die mensen die zich laten verleiden met deze beweegredenen om niet verantwoordelijk te zijn door NIETS te doen? Hou je eigen voor de gek maar mij niet.

Het is juist mijn verantwoordelijkheid om in verzet te komen en IETS te doen. Kijk eens hoe bang ze zijn als er iemand met een fakkel voor het huis vreedzaam staat te betogen. Hier in Frankrijk deden we dat met 100 mensen bij de lokale burgermeester van Autun (ik was erbij) De organisator kreeg later een levenslang verbod als marktkoopman op de locale markt. Op nieuw een duidelijk teken van vrees.

Guerrilla protest acties zijn daarop het antwoord en mensen met ballen, verzin geweldloze korte Guerrilla acties die de politie inzet tot het bot uitputten. Een groot deel van het politie korps is op zoek om hun pensioen binnen te hengelen en zijn zeer ontevreden met de gang van zaken. Aanwas van nieuwe agenten is minimaal, wie wil er immers zo’n kut baantje waar alle respect al lang het gootputje in is verdwenen. Geen vooraankondigingen, geen afspraken via hotmail, Gmail, WhatsApp etc die te onderscheppen zijn, wees slim, vernietig niets, bekladder niets, maar geef zoveel mogelijk overlast aan de dictatuur. 

In Frankrijk weten ze hoe dat moet. Ze demonstreerden tegen de pensioen met bijna 2,5 miljoen mensen in drie dag tijd. Maar ook in het verleden “Nuit deboit” in 2016 in de nachtelijke uren met potten en pannen zo hard mogelijk rammelen in de nachtelijke uren. De Gillets Jaunes met giga opkomsten in honderden steden te gelijk, een uitputtingsslag voor de politie, en altijd vredig, de onlusten werden door de overheid en media zelf georganiseerd en in handen gegeven van betaalde Antifa criminelen. De Gillets Jaunes die tolpoortjes open zetten met wat spuitlijm en ducktape, en weg waren ze weer voor de politie kan komen opdraven. Ik kan je verzekeren, die tape verwijderen kost tijd. 

Als we ooit van die criminelen af willen komen is massa verzet de enige oplossing, niet stemmen lost NIETS op, het is slechts verantwoordelijkheid uit de weg gaan. Aan de zijlijn staan roepen dat ‘jij’ niet verantwoordelijk gehouden kan worden is in mijn ogen slechts een daad van pure lafheid. 

Protesten krijgen pas echt impact als we het massaal doen elke dag met miljoenen te gelijk, niet voorspelbaar maar overal tegelijk met kleine en grote inzet, bovendien, …

We naderen het punt waar mensen gaan -voelen- dat ze niets meer te verliezen hebben. Ze kunnen hun rekeningen niet meer betalen, de overheid heeft hun verlaagd door zich aan te moeten melden bij de voedselbank. Hoe eervol is dat? En zo langzaam maar zeker heeft een ieder wel een familielid, collega of kennis als vaccinatie dode. Daar begint een ieder nu wel achter te komen, het is niet meer te bedekken met de censuur en propaganda machine.

Bedenk dat uitstel niet meer aan de orde is, eerst de mRNA gifbommen bio-wapen aanslag, de voedingsketen is al tientallen jaren vergiftigd, in de VS zijn de gifaanslagen nu aan de orde van de dag en wordt het milieu voor jaren en jaren vergiftigd. Een oorlogsdaad tegen Rusland werd door de VS regering van Biden openlijk gepleegd. De Epstein files komen binnenkort vrij, adrenochrome, kinderhandel, pedofilie, het zal allemaal openbaar nieuws worden. De tijd van wegkijken is voorbij, wellicht zit de tijdbom al in je lichaam? De tijd dat iemand aangespoord moet worden om te protesteren komt ook dit jaar ten einde. Dat voorspelt data analist Clif High. Wellicht worden de politici wel uit hun huizen getrokken tegen die tijd als de volkswoede echt losbarst en zijn ze daarom zo bang voor een fakkeldrager? 

Daarmee is de vraag wel of niet stemmen geen orde punt meer. Het land zal bestuurd moeten worden en dit maal onder democratische voorwaarden en de dood aan de huidige criminelen en niets minder, uitgesproken onder militaire tribunalen, de enige mogelijkheid gezien de orde van de misdaad en de vergeldingen die het volk gaat eisen !!Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk