Nieuwsleiders roepen op tot het einde van objectieve journalistiek, …

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #323 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Objectiviteit, ongebonden, niet beïnvloed door belangenverstrengeling, zo zou de verslaggeving moeten zijn. Dat is natuurlijk al 100 jaar niet zo, gaan ze het dus nu officieel toegeven?


Bron artikel JONATHAN TURLEYObjectivity Has Got To Go“: News Leaders Call For End Of Objective Journalism

Eerder bespraken we de beweging in journalistieke scholen om de principes van objectiviteit in de journalistiek af te schaffen. Advocacy journalism is de nieuwe toetssteen in de media, zelfs nu uit peilingen blijkt dat het vertrouwen in de media keldert. Leonard Downie Jr., voormalig uitvoerend redacteur van The Washington Post, en Andrew Heyward, voormalig voorzitter van CBS News, hebben de resultaten bekendgemaakt van hun interviews met meer dan 75 media kopstukken en zijn tot de conclusie gekomen dat objectiviteit nu als reactionair en zelfs schadelijk wordt beschouwd. Emilio Garcia-Ruiz, hoofdredacteur van de San Francisco Chronicle zei het ronduit: “Objectiviteit moet verdwijnen.” 

Terwijl Bob Woodword en anderen eindelijk hebben toegegeven dat de berichtgeving over de Russische samenzwering niet objectief was en resulteerde in onjuiste berichtgeving, zetten mediafiguren zich nog harder in tegen objectiviteit als kernwaarde in de journalistiek.

We hebben het gehad over de opkomst van de advocacy journalism en de afwijzing van objectiviteit in journalistieke opleidingen. Schrijvers, redacteuren, commentatoren en academici, waaronder de gekozen president Joe Biden en zijn belangrijkste adviseurs, hebben de toenemende roep om censuur en controle op de meningsuiting omarmd. Deze beweging omvat academici die het concept zelf van objectiviteit in de journalistiek verwerpen ten gunste van openlijke voorspraak.

Columbia Journalism Dean en New Yorker schrijver Steve Coll hekelde hoe het Eerste Amendement recht op vrijheid van meningsuiting wordt “bewapend” om desinformatie te beschermen. In een interview met The Stanford Daily benadrukte Ted Glasser, hoogleraar journalistiek aan Stanford, dat de journalistiek zich moest “bevrijden van het begrip objectiviteit om een gevoel van sociale rechtvaardigheid te ontwikkelen”. Hij verwierp het idee dat journalistiek gebaseerd is op objectiviteit en zei dat hij “journalisten ziet als activisten omdat journalistiek op haar best – en ook geschiedenis op haar best – draait om moraliteit.” Dus, “journalisten moeten open en openlijk pleiten voor sociale rechtvaardigheid, en het is moeilijk om dat te doen onder de beperkingen van objectiviteit.”

Lauren Wolfe, de ontslagen freelance redacteur van de New York Times, heeft niet alleen haar pro-Biden tweet publiekelijk verdedigd, maar ook een stuk gepubliceerd met de titel “I’m a Biased Journalist and I’m Okay With That”.

Nikole Hannah-Jones, voormalig schrijfster van de New York Times (en nu hoogleraar journalistiek aan de Howard Universiteit) is een van de belangrijkste pleitbezorgers van de journalistiek.

Hannah-Jones heeft zelfs verklaard dat “alle journalistiek activisme is”. Haar 1619 Project is aangevochten als zeer gebrekkig en ze heeft een lange staat van dienst als journaliste wat betreft intolerantie, controversiële standpunten over rellen en het aanwakkeren van samenzweringstheorieën. Hannah-Jones zou later mede leiding geven aan de inspanningen van de Times om een redacteur te ontslaan en zich te verontschuldigen voor het publiceren van een column van Senator Tom Cotten als onjuist en opruiend.

Uit peilingen blijkt dat het vertrouwen in de media een historisch dieptepunt heeft bereikt: minder dan 20 procent van de burgers heeft vertrouwen in televisie of gedrukte media. Toch blijven verslaggevers en academici de kernbeginselen vernietigen die de journalistiek en uiteindelijk de rol van een vrije pers in onze samenleving ondersteunen. Met name schrijvers die herhaaldelijk zijn beschuldigd van valse of misleidende columns zijn enkele van de grootste voorstanders van het laten vallen van objectiviteit in de journalistiek.

Nu sluiten de leiders van mediabedrijven zich aan bij deze zelfdestructieve beweging. Ze hebben het niet over columnisten of kabelpresentatoren die routinematig meningen delen. Ze hebben het over echte journalisten, de mensen die het nieuws brengen.

Zeggen dat “Objectiviteit moet verdwijnen” is natuurlijk bevrijdend. Je kunt afzien van de noodzaak van neutraliteit en evenwichtigheid. Je kunt inspelen op je “basis” zoals columnisten en opinieschrijvers. Het delen van de tegengestelde mening wordt nu afgedaan als “bothsidesism”. Klaar. Je hoeft geen geloof te hechten aan tegengestelde meningen. Het is een bekende realiteit voor degenen onder ons in het hoger onderwijs, dat steeds intoleranter is geworden voor tegengestelde of afwijkende meningen.

Downie vertelt hoe nieuwsleiders vandaag de dag

“geloven dat het nastreven van objectiviteit kan leiden tot vals evenwicht of misleidend “bothsidesism” bij het verslaan van verhalen over ras, de behandeling van vrouwen, LGBTQ+ rechten, inkomensongelijkheid, klimaatverandering en vele andere onderwerpen. En in de steeds diverser wordende nieuwsredacties van vandaag hebben ze het gevoel dat het veel van hun eigen identiteiten, levenservaringen en culturele contexten ontkent, waardoor ze in hun werk niet naar de waarheid kunnen streven.”

Er was een tijd dat alle journalisten een gemeenschappelijke “identiteit” deelden als professionals die hun eigen vooringenomenheid en waarden konden scheiden van de berichtgeving.

Nu is objectiviteit vrijwel synoniem met vooroordelen. Kathleen Carroll, voormalig hoofdredacteur bij de Associated Press verklaarde: “Objectief volgens wiens norm? …Die standaard lijkt blank, opgeleid en redelijk rijk te zijn.”

Verkooppunten als NPR wissen snel alle grenzen uit tussen journalisten en voorstanders. NPR kondigde aan dat verslaggevers kunnen deelnemen aan activiteiten die pleiten voor “vrijheid en waardigheid van mensen” op sociale media en in het echte leven.

Downie sluit zich daarbij aan en verklaart: “Wat we hebben gevonden heeft ons ervan overtuigd dat waarheidszoekende nieuwsmedia verder moeten gaan dan wat ‘objectiviteit’ ooit betekende om betrouwbaarder nieuws te produceren.”

Echt? Minder objectief zijn maakt het nieuws betrouwbaarder? Dat lijkt al jaren niet te werken, maar Downie en anderen verdubbelen als slechte gokkers in Vegas.

Inderdaad, het hele “Let’s Go Brandon” gezang is evenzeer kritiek op de media als op president Biden.

Als er weinig verschil is tussen de mainstream media en de alternatieve media, zal het publiek zich blijven afkeren van de eerste. MSM heeft het meest te verliezen van deze beweging, maar het blijft populair om als individuele redactie toe te geven aan voorstanders in hun gelederen. Dat is wat de New York Times deed toen het zijn eigen redacteuren onder de bus gooide om de menigte tevreden te stellen.

Terwijl mediakanalen worstelen om te overleven, zagen deze medialeiders koortsachtig aan de boomtak waarop ze zitten.Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk