Geen Totale Oorlog: ‘Poetin denkt daar anders over dan het westen!’


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #317 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Overal om mij heen zie ik berichten opduiken dat Rusland uit zou zijn op een totale oorlog als eenmaal de Oekraïne gevallen is daarom moeten we dat met hand en tand voorkomen. Wat een -domme- praat. Steek je licht eens op bij de bron en luister zeker niet naar de VS van Biden en andere oorlogzuchtige presidenten / ‘leiders’. De VS, het land dat grossierde in oorlogvoering is het slechtste voorbeeld voor vrede!


Bron artikel 31-10-2022 The National Interest: ‘A Higher Price’: Putin Lays Out His Vision for a Multipolar World’
Mark Episkopos

Een hogere prijs’: Poetin schetst zijn visie op een multipolaire wereld

Poetin heeft zijn compromisloze aanpak, die hij in zijn toespraak van september ter erkenning van de annexatie van vier Oekraïense regio’s uiteenzette, enigszins herzien.

De Russische president Vladimir Poetin heeft vorige week opmerkingen gemaakt tijdens een zitting van het jaarlijkse forum over buitenlandse zaken van de Valdai Discussion Club. Zoals bij eerdere optredens van Poetin op grote conferenties in en buiten Rusland, was de bijeenkomst ten minste gedeeltelijk bedoeld om het gevoel over te brengen dat de door het Westen onder druk gezette campagne om Rusland te isoleren heeft gefaald. Poetin maakte dit punt duidelijk tijdens de drie uur durende vraag- en antwoordsessie na zijn voorbereide opmerkingen door vragen van buitenlanders te beantwoorden en het beeld over te brengen van een leider en een regering die betrokken zijn bij de rest van de wereld. De optiek van de discussie sloot aan bij de inhoud, waarbij de visie van Poetin op een “multipolaire wereld” centraal stond, ter vervanging van wat hij beschouwt als de door het Westen gedomineerde internationale orde die is ontstaan na de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

In tegenstelling tot veel van de leidende intellectuelen en beleidsmakers in Moskou heeft Poetin geen uitgesproken Euraziatische visie en heeft hij dat ook niet gedaan. In plaats daarvan probeerde hij een bredere maar minder gerichte coalitie in kaart te brengen, met als argument dat alle niet-westerse culturen er belang bij hebben zich te verzetten tegen de voortdurende pogingen van het Westen om zijn “onvoorwaardelijke dominantie” over de rest van de wereld op te leggen. “Ik ben ervan overtuigd dat de volkeren van de wereld hun ogen niet zullen sluiten voor een dwangbeleid dat zichzelf in diskrediet heeft gebracht. Elke keer zal het Westen een hogere prijs moeten betalen voor zijn pogingen om zijn hegemonie te behouden. Als ik een westerse elite was, zou ik dit vooruitzicht ernstig overwegen”, zei hij.

Poetin heeft de compromisloze aanpak die hij in zijn toespraak van september ter erkenning van de annexatie van vier Oekraïense regio’s uiteenzette, enigszins bijgesteld. “Als een onafhankelijke en onderscheidende beschaving heeft Rusland zichzelf nooit als vijand van het Westen beschouwd en doet dat ook niet”, zei hij in Valdai. “Amerikafobie, anglofobie, francofobie en germanofobie zijn dezelfde vormen van racisme als russofobie of antisemitisme, en trouwens ook vreemdelingenhaat in al zijn gedaanten.” De opmerkingen onderstreepten Poetins stelling dat Rusland niet in conflict is met het Westen als zodanig, maar met een deel van de westerse elites en instellingen die erop uit zijn hun wil op te leggen, niet alleen aan Rusland maar aan de hele niet-westerse wereld.

Poetin benadrukte dat Moskou geen ruzie heeft met de deelverzameling van het Westen die geworteld is in “traditionele, hoofdzakelijk christelijke waarden, vrijheid, patriottisme, grote cultuur en nu ook islamitische waarden”. In plaats daarvan stelde hij dat Rusland zijn soevereiniteit laat gelden tegenover de “agressieve, kosmopolitische en neokoloniale” impulsen van sommige westerse elites. Om zijn stelling kracht bij te zetten dat er een versie van het Westen is waarmee Rusland zaken kan doen, hekelde Poetin het fenomeen van de “cancelcultuur” met een retoriek die de conservatieven in de Verenigde Staten en Europa niet onbekend in de oren zal klinken. “De zogenaamde ‘cancelcultuur’ en in werkelijkheid – zoals we al vele malen hebben gezegd – de echte cancelcultuur is het uitroeien van alles wat leeft en creatief is en verstikt de vrije gedachte op alle gebieden, of het nu gaat om economie, politiek of cultuur,” zei Poetin voordat hij wat hij omschreef als de “neoliberale” drang om alternatieve standpunten te onderdrukken, veroordeelde.

Poetins onderscheid tussen “twee Westen” – het ene dat een existentiële bedreiging vormt voor Rusland en het andere dat ten minste gedeeltelijk de Russische waarden aanvult – is een poging om zijn eerdere manicheïstische beschuldigingen van het Westen als een uniforme roofzuchtige beschaving gebaseerd op “totalitarisme, despotisme en apartheid” te nuanceren.

Terwijl Poetins toespraak in september de deur leek dicht te slaan voor inhoudelijke onderhandelingen met het Westen, suggereerden zijn opmerkingen in Valdai dat Moskou openstaat voor een dialoog met Westerse regeringen die niet gedreven worden door wat hij veroordeelde als “neokolonialistische” waarden. Deze boodschap strookt met de bredere aanpak van het Kremlin sinds de Russische inval in Oekraïne in februari. Hoewel de betrekkingen tussen Moskou en de Europese Unie (EU) zijn verslechterd, heeft het Kremlin aangegeven open te staan voor het onderhouden van handels- en politieke banden met individuele Europese staten die bereid zijn het westerse beleid van maximale druk tegen Rusland te trotseren.

De verschuiving in de retoriek van de Russische president komt op een moment dat westerse deskundigen en ambtenaren zich opnieuw zorgen maken dat Moskou de basis legt voor een nieuwe escalatiefase in de Russisch-Oekraïense oorlog.

Poetin bevestigde zijn reeds lang bestaande standpunt dat de vijandelijkheden tussen Moskou en Kiev in feite een “burgeroorlog” zijn, met het argument dat Russen en Oekraïners “één volk” zijn, tragisch gescheiden door eeuwenlange geopolitieke intriges van Ruslands tegenstanders. Maar de Russische leider benadrukte dat Oekraïne niet het middelpunt is en nooit is geweest van het huidige conflict, dat hij zag als een confrontatie tussen Rusland en de NAVO die al tientallen jaren aan de gang was. Poetin gaf het uitbreken van de oorlog de schuld van “de uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne” en het gebrek aan bereidheid bij de “westerse leiders” van Oekraïne om druk uit te oefenen op Kiev om het akkoord van Minsk uit te voeren. De oorlog in Oekraïne, aldus Poetin, maakt deel uit van een wereldwijde overgang naar een multipolaire wereld waarin het Westen niet langer als hegemoniale macht zal kunnen optreden.

Prominent Russisch politiek analist en moderator Fjodor Loekjanov vroeg Poetin of hij zijn tegenstanders in Oekraïne “onderschat”. “Nee,” zei de Russische president, met het argument dat Rusland de “speciale militaire operatie” – de officiële uitdrukking van het Kremlin om de oorlog in Oekraïne te beschrijven – moest starten vanwege de zware militaire betrokkenheid van de NAVO in Oekraïne.

De opmerkingen van Poetin, hoewel inhoudelijk nauwelijks nieuw, accentueren de denkwijze die consequent ten grondslag ligt aan het oorlogsbeleid van Moskou: Rusland voert in Oekraïne een oorlog tegen de NAVO, en het conflict kan alleen worden beëindigd door brede strategische besprekingen met de NAVO.

De regering Biden, die de Oekraïense oorlogsinspanningen gaande houdt met een ongekend programma van wapenoverdracht en het delen van inlichtingen, is niet ingegaan op de subtiele diplomatieke toenaderingen van Moskou. Functionarissen van het Witte Huis hebben erop aangedrongen dat de impuls voor mogelijke onderhandelingen moet komen van Kiev, dat zegt een beleid van totale overwinning op Rusland na te streven. De regering Zelenskyy heeft eerder deze maand een decreet uitgevaardigd dat vredesbesprekingen met Moskou verbiedt zolang Poetin aan de macht is. Topfunctionarissen in Kiev hebben oproepen tot onderhandelingen door westerse waarnemers veroordeeld als immoreel en beledigend.

Poetin, die zichzelf ziet als een actor van verandering in de onvermijdelijke overgang naar een multipolaire wereld, bevestigde opnieuw dat hij van plan is de koers met betrekking tot Oekraïne aan te houden tenzij en totdat het Westen ontvankelijk wordt voor de belangrijkste veiligheidseisen van Rusland. Westerse regeringen en instellingen hebben tot dusver vastgehouden aan hun beleid om Kiev te steunen “zolang het duurt”, zonder zich in te spannen om een diplomatiek spoor te cultiveren. “We kunnen niet toestaan dat president Poetin wint”, zei de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, eerder deze week. “Dat zou een ramp zijn, een tragedie voor de Oekraïners, maar het zou ons, NAVO-bondgenoten, ook kwetsbaarder maken.” Nu de strijdlijnen tussen Rusland en het Westen zijn getrokken, is het toneel klaar voor een grimmige winter.

Mark Episkopos is nationaal veiligheidsverslaggever voor National Interest.


“Een multipolaire wereld vereist een systemische manier van denken die verder gaat dan unipolair of command-and-control. Bedrijven moeten multipolaire discussies stimuleren; leiders moeten de omgeving waarin hun organisaties opereren vanuit verschillende gezichtspunten analyseren”, dat klinkt een stuk democratischer dat je moet doen wat ‘wij’ zeggen. Wordt vervolgd, …Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk