Dé complot-populist: Ga Leven en NEEM de Mensen-Rechten in acht !


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #310 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Als je zoekt naar mensenrechten wordt je gebombardeerd met artikelen van organisaties die jouw rechten beschermen. Als je die rechten hebt dan NEEM je ze toch gewoon !!


Waarom voelt iedereen zich niet vrij dan? Want dat proef ik de hele dag. De video vorige week van Alexander zette mij aan het denken. Ik moet wat “radicaler” worden in mijn communicatie, een duidelijk standpunt innemen tegen een ieder die “mijn rechten” schend in woorden en daden. Zoals het een populist beaamt en Populisme is “Wij het volk” Even wat gedachten op een rijtje gezet aangaande de grondwet, …

Artikel 1 – Het recht op vrijheid en gelijkheid: Mijn recht op vrijheid is de afgelopen jaren grof overtreden met de lockdowns en avondklok naar aanleiding van een leugen over een niet (nog nooit) bestaand levend virus. Daar gaan we dus niet meer aan meedoen een volgende keer! ‘Ik’ stel me niet meer ten dienste voor alle angstige mensen die het ‘verdomden’ om zich bij te scholen. Dus ‘ik’ doe het niet voor de ‘ander’.

Artikel 2 – Vrijwaring van discriminatie: Ik weet al lang dat er extreme gevaren aan onze voedselketen kleven met alle onnatuurlijke en giftige ingrediënten. Daarom heb ik al 12 een volkstuin om in ieder geval nog een deel redelijk gezond te kunnen eten. Het eten van insecten is gelukkig voor veel mensen een gruwel. Bij de overheidskantine en het World Economic Forum [WEF] staat/stond het niet op het menu. Dus vermijden die zaken die binnenkort in de supermarktschappen liggen. En aan de restaurateurs, ook al is uit eten gaan hier in Frankrijk nog redelijk goedkoop, ik beperk het ‘gezellig’ uit eten gaan als je weet wat er ’nu’ al; voor bagger in de voeding zit, … overal. Mijn vlees komt vaak rechtstreeks van de boer. Eet dus geen insecten zelfs als ik Schwab, Rutte en Kaag dit live zie eten. Het is namelijk niet alleen een gruwel maar ook nog eens ongezond.

Artikel 3 – Het recht op leven en veiligheid: Persoonlijk heb ik mij geen enkel moment onveilig gevoeld tijdens ‘de nep crisis’, maar ik heb mij wel zorgen gemaakt om ‘de ander’ en daar zijn mijn rechten dus behoorlijk aangetast. In plaats van creatief bezig te zijn met de hobby’s en de tuin voelde ik mij geroepen om in het geweer te komen de onnadenkenden, de angstigen en de ronduit domme mensen een beetje bij te scholen. Het recht op leven en veiligheid houdt namelijk niet op bij jezelf.

Artikel 4 – Vrijheid van slavernij: Iedereen kent wel de piramide van Maslow, die de basis behoeften van elke mens omschrijft. Het politieke schouwspel wat nu opgevoerd wordt heeft de levens van miljoenen mensen op zijn kop gezet, beroving van hun inkomstenbron, inkomen, geluk. Zelfmoorden tot gevolg. Hoe is het mogelijk denk ik dan?

mastlov piramide

Artikel 5 – Vrijwaring van foltering of wrede behandeling: Oeps, hoe wil je de vaccinatie dwang noemen, vrijwillig verplicht als je iemand van zijn vrijheid beroofd als hij of zijn het vaccin niet neemt? Vele rechten vallen tezamen. Nog nooit live voor de camera zoveel mensen dood zien gaan op onmenselijke wijze door een medisch experiment. De militaire tribunalen zullen het druk krijgen met de hoofdschuldigen en anderen die hun medewerking verleenden. Geen enkel mededogen, de doodstraf is zelfs nog geen antwoord op het verlies van zovele mensenlevens en leed. 

Artikel 6 – Het recht op gelijke behandeling overal: Nummer #1 is hier de onwettige basis van de QR code die mij een ‘apartheid besmettelijke’ buiten sloot van de samenleving. Het ergste was nog dat de gevaccineerden dit allemaal klaarblijkelijk heel normaal vonden op een enkele uitzondering na.  

Artikel 7 – Het recht op gelijke bescherming tegen discriminatie:

Artikel 8 – Het recht op bescherming door de rechtshandhaving: Laat ik eerlijk zijn. De politie zie ik meer als een bedreiging dan als rechtshandhaving. De TV beelden van demonstraties zeggen mij genoeg en deze houding straalt over het gehele korps uit. Punt !!

Artikel 9 – Vrijwaring van willekeurige arrestatie of detentie: Voorbeelden te over de laatste jaren internationaal die deze wet werden onthouden. 

Artikel 10 – Het recht op een (eerlijk) proces: Met de corrupte rechtspraak sta je machteloos op dit moment.

Artikel 11 – Het recht op het vermoeden van onschuld: Kijk even naar Willem Engel en je weet hoe de vlag ervoor hangt als je activist bent en je beroept op je rechten. 

Artikel 12 – Het recht op privacy: Waar is het verkeerd gegaan met veiligheidscamera’s en QR codes? Legale ‘wettelijke’ online spionage.  Ik heb nooit mee gaan met die QR onzin en mag daardoor ‘niet getest’ nog steeds niet in een ziekenhuis komen hier in Frankrijk. (als ik dat al zou willen, mij te gevaarlijk met die medicijnen kwakzalverij)

Artikel 13 – Het recht op vrij verkeer: Zie de eerste opmerkingen over de lockdowns. Onrechtmatig en dat staat dus boven de vermeende veiligheid van ongeïnformeerde bange mensen!

Artikel 14 – Het recht op asiel: Dus niet alle deuren openzetten voor alle landen om onze sociale voorzieningen kas leeg te roven door ‘vluchtelingen’!

Artikel 15 – Het recht op een nationaliteit:

Artikel 16 – Het recht op huwelijk en gezin: Dat zou dus ook moeten gelden voor mensen die hulpbehoevend worden en nu na menig jaar huwelijk verplicht gescheiden worden, onmenselijk!!

Artikel 17 – Het recht op eigendom: Dit geeft al aan hoe hoog het verraad is binnen de overheid als ze in zee gaan met een ‘organisatie’ als het World Economic Forum die als slogan hebben; “Je zal niets bezitten en toch gelukkig zijn” Wat zegt dat mij. de grondrechten worden in 2030 helemaal aan de laars gelapt. Hoogverraad dus !!

Artikel 18 – Het recht op vrijheid van godsdienst:

Artikel 19 – Het recht op vrijheid van meningsuiting: Dit is voor mij een hele belangrijke. In 2001 kreeg ik voor het eerst met het fenomeen vrijheid van informatie te maken toen ik niet mocht vertellen hoe gezond voedingssupplementen waren, zelfs niet verwijzen naar medische studies. Later was het Google die mij censureerde en mij buitensloot bij hun “adwords” advertentie programma. Dat koste mij als ZZPer een vijfde tot een kwart deel van mijn inkomen. Men beriep zich op de Codex Alimentarius wetgeving die de overheid als misbruiker van de grondwet maakte. 

Artikel 20 – Het recht op vreedzame vergadering:

Artikel 21 – Het recht op democratie: Ook weer een inkoppertje. De dictatuur in 173 landen afschaffen en vervolgens gelijk Zwitserland het enigste min of meer democratische land met een bindend referendum.

Artikel 22 – Het recht op sociale zekerheid: Hier valt voor mij persoonlijk wel wat over te zeggen als blijkt dat de pensioenkas is leeggeroofd. Maar daar heb ik ook mijn eigen gedachten over. Deze pensioenkas mag dadelijk rijkelijk aangepast worden door de allerrijksten der aarde als blijkt wat voor ongehoord gedrag ze vertoonden met mensensmokkel, pedofilie. Als je de executief order kent van Donald Trump van 21 december 2017 dan weet je dat iedereen die zich daaraan schuldig heeft gemaakt beslag zal worden gelegd op alle bezittingen en vermogen. Geld genoeg in kas dus zou ik zeggen, kom maar op!

Artikel 23 – Het recht op arbeidsbescherming: In mijn jaren als ZZPer was er wetgeving die grote bedrijven beschermde tegen concurrentie. Ik heb nooit aan die ongelijke rechten ‘wetgeving’ voldaan in de bijna 15 jaar en bijna dagelijks liep ik de kans op een hoge boete. Nooit betrapt, maar het geeft aan dat grondrechten niet tellen voor de werkman, je moet ze nemen zoals ik gedaan heb op eigen risico. 

Artikel 24 – Het recht op vrije tijd:

Artikel 25 – Het recht op een toereikende levensstandaard/basisbehoeften: In mijn ogen een manier hebben om zelfstandig te kunnen voorzien in je voedsel en niet gedwongen worden door hoge voedselprijzen tot een voedselbank slavenbestaan. De in Nederland extreme energieprijzen maken dat je niet meer moet betalen voor deze diefstal en kunstmatig in het leven geroepen crisis. Bij diefstal is het je plicht de portemonnee ‘gesloten’ te houden wil je aanspraak maken op je rechten. Alleen het bedrag wat voorheen betaald werd is al ruimschoots boven normaal. Want waarom zou er op de basis behoefte energie een luxe belasting geheven moeten worden? [Btw] Diefstal dus.

Artikel 26 – Het recht op onderwijs: Nog zo’n farce, alles is beter op het vlak van thuisonderwijs dan de échte school. Ik weet het uit eigen ervaring, tijdens het voortgezet onderwijs was ik het laatste jaar de leerling met het hoogste verzuim van de hele school. Toch met een cijfer 8 geslaagd omdat  de kleine werkgever een betere school was in de praktijk. 

Artikel 27 – Het recht op bescherming van oorspronkelijk werk: Deze rechten worden nu ook met voeten getreden weet ik op het vlak van muziek auteursrechten, de grote marktspelers laten het leeuwendeel in de eigen zak vloeien. In die mate dat ik het al jaren niet eens meer de moeite vond om een muziekwerk aan te melden. 

Artikel 28 – Het recht op een eerlijke en vrije wereld: Daarom ben ik niet alleen een voorstaander, maar eis de invoering van stemmen per referendum over alle belangrijke zaken, de enigste vorm van democratie. 

Artikel 29 – Zorgvuldigheid van het individu/eerbiediging van de mensenrechten: Iedereen heeft plichten tegenover de gemeenschap waarin alleen de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid mogelijk is. Daar heb ik mij dus de laatste jaren volledig voor ingezet naar eer en geweten en de jaren daarvoor part-time zover mogelijk sinds het jaar 2000.

Artikel 30 – Bescherming/behoud van de mensenrechten: Onder andere het recht op protesteren, niet eens voor mijzelf deelnemen aan de protesten  om de bewustwording van alle (bange) medemensen te activeren. We hebben die rechten immers al, en altijd gehad. Ook voor 1948 doen deze rechten hierboven beschreven werden, en met voeten getreden werden in de dagelijkse praktijk. 

Als ik bij deze summiere opsomming kijk naar onze grondwet dan ontbreekt er een vitale regel. Hoe te handelen voor de burger bij inbreuk op onze grondrechten? Ja je kan leven volgens die rechten maar als je in het gedrang komt omdat er zoveel mensen zijn die BANG zijn voor hun rechten op te komen dan sta je alleen. De rechtspraak is ook omgekocht en we hebben net als in de States eigenlijk helemaal geen goede wetten zoals de constitutie die mij het recht verschaft om wapens te dragen en mijzelf te beschermen tegen een overheid die totaal ontspoort is. 

Mijn ‘pen’, mijn blote handen en de messen aan het keukenrek zijn de enigste wapens. En toch zullen we het zelf moeten doen, dat begrijp ik wel. Want als er een revolutie plaatsvind moeten we wel aan de goede kant van de lijn staan en niet de revolutionairen tegenwerken, voor de voet lopen of zelfs afvallen / aanvallen.

Als mijn ogen mij niet bedriegen en mijn intuïtie zegt dat het goedkomt dan vertrouw ik daar op. Het is tevens de enige en laatste mogelijkheid die we hebben. We kruipen langs de rand van de afgrond. Het plan van de elites was om de bevolking minimaal met de helft te reduceren. Dat plan is voor een overgroot deel verijdeld niet door mij maar met medewerking van miljoenen mensen. Mensen die wisten wat er plaatsvond maar allemaal hun geduld konden bewaren zodat er geen burgeroorlog is uitgebroken, een klein wonder in het tot de tanden gewapende Amerika. 

Voor we naar een betere wereld kunnen gaan is het heel aannemelijk dat er op relatief ‘kleine schaal’ nog wat moord en doodslag taferelen zullen ontstaan van de mensen die dit niet zolang zagen aankomen en hun woede niet zullen kanaliseren. Clif High waarschuwde er al voor in zijn artikel van gisteren. Veiligheidsriemen vast, het is aan het gebeuren, … Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk