Het was me ’t jaartje wel, kijken we terug of vooruit?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #289 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Het liefst kijk ik natuurlijk vooruit naar de ontwikkelingen in 2023, koffiedik kijken? Ja en Nee, ik weet net als een ieder niet hoe het gaat gebeuren maar dat we de positieve lijn te pakken hebben is duidelijk.


Het begin van 2022 was het nog het (nep) virus wat de klok sloeg maar na de start van de oorlog in de Oekraïne was dat gelijk een bak minder. De Deep State zag na de mislukte virus coup en de hoogst succesvolle vaccinatie ronde in het ‘westen’ en de gedeeltelijk mislukte wereldwijde uitrol waar geschat slechts 50% viel voor de angst. Op zoek naar een manier om de gehele wereld te vaccineren worden er nu nieuwe wegen ingeslagen zoals milieu lockdowns want ook de oorlog, die zou moeten uitgroeien tot de derde wereldoorlog, dat -plannetje- was eveneens mislukt. 

Ja er wordt snel geschakeld tussen al die plannen maar dat is meer vanuit de paniek mode omdat ze de totale controle kwijt zijn, totaal kwijt zelfs. De Oekraïne gaat uitdraaien op een vleesmolen waar het de restanten van het Oekraïne leger vermorzeld gaan worden. Rusland moet wel want er worden steeds modernere wapens het land binnen geloodst tezamen met westerse troepen die de proxi-oorlog machine proberen draaiende te houden, bovendien vinden er al westerse aanslagen plaats op Russisch grondgebied. Dat moet gestopt worden en alhoewel Poetin aangegeven heeft te willen onderhandelen past dit niet in het strijdplan van de VS / NAVO / Deep State vazallen. 

De invoering van de goud gedekte Roebel was een aangename verrassing. Na ruim een halve eeuw weer eens echt waardevast geld en, dat gaf Poetin gelijk de mogelijkheid om de oliedollar te ondermijnen en daarmee de financiële bodemloze put om oorlogen te financieren te ontmantelen. Kijk nu eens wat ze voor verouderd materiaal naar het Oekraïne front sturen. De Deep State gelddruk machine is nu al krakend tot stilstand gekomen.

Vanaf februari kwamen ook de berichten binnen druppelen dat er bio-wapen laboratoria gehuisvest zaten in de Oekraïne dicht tegen de Russische grens en rond de zomer dat in een van die laps ook het CARS-Cov virus ontwikkeld zou zijn waarvan de `Russen claimen bewijs te hebben. De aanklacht binnen de VS veiligheidsraad wordt echter binnen kamers gehouden vooralsnog met veto stemrecht.

Veel mensen vragen zich af wat er nu staat te gebeuren?

Als je denkt dat de MS Media verslag gaan doen van ‘het Nieuws’ dan heb je het aan het verkeerde eind. De media -zijn- in handen van de vijand en kunnen dus niets publiceren bovendien zou dat het bekennen zijn van meewerking aan massa moord.

De enige bevrijde media is het veel besproken Twitter die in èèn maand gingen van Twitter censuur is een complot, naar de Twitter files waar juist al die complotten ontmanteld worden zoals “Het COVID vaccin is een bio-wapen.

Terwijl in de -grote boze buitenwereld- dit feit onder de gevaccineerden nog geheel onbespreekbaar is gaat het bewijs inbrengen in meer en meerdere mate rond onder de -ontwaakten-

Onderstaande Meme geeft aan waar we staan momenteel in  mijn ogen. In het oog van de storm. 

Deel via Twitter

Vijf jaar lang werd het leger anons voorgelicht en getraind in op wat komen ging. Vijf jaar lang konden ze oefenen in waarheid vinding, gedrag en vooral zichzelf verbeteren en sterken.


Terwijl het aantal vaccinatie doden blijft stijgen en stijgen gaan we het moment naderen van de harde landing. De massa die gaat ontdekken bij de neus genomen te zijn, er is geen virus, vaccinaties zijn altijd al totaal overbodig geweest. Chemotherapie en bestralingen genezen geen kanker. Vrijwel alle medicijnen zijn  gevaarlijk, onnodig en een gevaar voor de gezondheid. De moderne voeding in de supermarkt is niet voedzaam en ongezond tot zelfs giftig. 

Daarbij wordt nog ander gif toegevoegd aan biologische voeding, aan het water, de tandpasta, via de lucht met Chemtrails. 

De gehele LGBTO, … -en nog wat letters- machine gaat tot stilstand komen evenals de Abortus moord machine, het feminisme pootje gelapt en alle menselijke normen en waarden dienen weer in ere gesteld te worden. Terug naar ouderwetse menselijkheid waar het gezin weer in oude vorm de spil van gemaakt gaat worden.

Maar ook de monsterlijke pedofilie wereld is / wordt ontmanteld. En als je denkt dat je al het een en ander gezien hebt de afgelopen jaren in het artiestenwereldje, maak de gordels maar vast, want veel van je muziek, filmacteurs en sporthelden gaan deze omwenteling niet overleven. De politici die hun macht te danken hebben omdat ze meegingen in hun vieze spelletjes met kinderen, met moordpartijen die vastgelegd op film werden gebruikt om de heren, … en dames af te persen.

Eenmaal “JA” gezegd tegen te verleiding van macht en ‘aanzien’ is de weg terug gebarricadeerd en juist zij gaan samen met vele machtswellustige die de vaccinatie waanzin mede mogelijk hebben gemaakt de Neurenberg 2.0 tribunalen tegemoet zien. 

Met cijfers waar de tweede wereldoorlog holocaust qua aantallen doden in de vernietigingskampen nu al verbleekt zullen de daders hun straf niet ontlopen. 

Hun daden zijn immers genadeloos in beeld gebracht of ze liepen er fnuikend mee te koop op de TV en sociale media. Bij een ieder, van hoog tot laag en de kleinste meelopers is bekend aan welke kant van de lijn ze stonden.

En de wereld, de totale bevolking zal de grote ontwaking uit de Matrix gaan meemaken. Een zucht van verlichting voor de strijders van het eerste uur, een harde landing voor anderen, een niet meer te overziene barrière voor een kleinere groep. Een zelfmoord golf voor de groep die te laf zijn om de veroordeling onder ogen te zien.


Deze informatie oorlog die net als andere oorlogen een bloedige oorlog, een slagveld te zien gaf, daarvan weet niemand hoe en wanneer deze gaat eindigen. Want lang nadat de laatste kogels afgevuurd zijn (de vaccinaties) is niet bekend hoe snel en hoe lang er nog ‘oversterfte’ blijft plaatsvinden.

Het vertrouwen in de politiek zal niet 1-2-3 weer opgepoetst worden maar het vertrouwen in de dokters, verpleegkundigen en wetenschap zal in een vrije val terecht komen. 

Winston Churchill

“Nooit hebben zo velen aan zo weinigen zoveel te danken gehad”

-vertaald naar deze tijd-

“Nooit zijn er zoveel mensen gedood die dat te danken hadden aan den slaafse medewerking van zo weinigen”

De dokters die nu geen bloed aan de handen hadden bij het redden van levens maar figuurlijk met het bloed aan de handen van de onmetelijke misdaad, de grooste misdaad ooit uit de geschiedenis. 

Dat is, wat ik denk, dat 2023 gaat laten zien. Voor de een bevrijding, voor de ander een mentale marteling voor een groep een onherroepelijke doodstraf uitgesproken door militaire tribunalen. Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk