Dé onthullingen openbaar maken.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #269 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


In een sneltreinvaart, als een tsunami wordt het nieuws over ons uitgestort. Telegram, RSS feed reader items, eMailberichten, nieuws websites, allen schermen om mijn aandacht, lees mij, lees dit, kijk hier, zie dat, etc. Er komt geen einde aan. En alles gaat voorbij aan de ’Normies’!


Normie is jargon voor een “normaal persoon”, vooral iemand met conventionele, gangbare smaken, interesses, standpunten, enz. Het is bedoeld als een belediging, maar wordt vaak ironisch gebruikt. De aanduiding Normie wordt vaak gebruikt door groepen die beter geïnformeerd zijn om zich te onderscheiden van de massa, mensen die nog in de Matrix leven.

De Matrix is een onechte, onrealistische wereld die als een spiegel voorgehouden wordt om de echte wereld, het echte leven verborgen te houden. 

Wanneer gaan anderen, de massa, de normies het zien? 

Terwijl de groep ontdekkers, de wakkeren en half wakkeren steeds groter werd met een tempo van èèn plus èèn kwam er bij het groter worden van de groep wakkeren langzaam een versnelling. Het ontwaken van de massa gaat voor deze groep echter tergend langzaam. Omdat ze de gevaren zien en iedereen wel vast zouden willen pakken en recht en links in het gezicht willen slaan; “De wereld staat in brand, kijk, zie het en probeer jezelf te redden”. Die zelfredzaamheid bezitten veel mensen, maar pas op het moment dat ze de gevaren inzien!

De MSM media gaan het het zeker niet doen, zij gaan het niet vertellen, dat zou een bekentenis zijn van; “Wij zijn schuldig”. – “Wij hebben je al die jaren in het duister gehouden”.

Het groeiende leger ‘anons’ die de ‘Q’ beweging liet zien gaf de hoop dat die versnelling er aan zat te komen maar lang niet in de mate zoals gehoopt.

Een ieder klampt zich vast aan het leven zoals men dat kende, kende want dat het veranderd was dat is voor iedereen duidelijk. Het komt wel goed is de spiegel die men zich voorhoudt, bang voor de verandering voor wat zich mogelijk gaat ontvouwen?

Elke dag is de oversterfte zichtbaar, de oorlog is echt, de vragen ook en soms de vertwijfeling in de ogen van de getroffenen die de vragen niet durven te stellen en de ‘anons’ gaan door, de strijders voor een betere wereld met elke dag de optelsom; èèn plus èèn, en èèn plus èèn. 

Wij weten dat als eenmaal de onthullingen de massa gaan bereiken er een ongekende vereniging gaat plaatsvinden, rechts of links, blank of neger, katholiek of islam, arm of rijk, er een totale versmelting van eenheid zal ontstaan die als “allen tegen èèn”, tegen de gezamenlijke vijand zullen keren. De Deep State met hun verderfelijke misdaden tegen juist de kinderen. Pas dan gaat er een einde komen aan de oorlog tegen de mensheid.

De totalitaire dictatuur die zijn netwerk tegen ons in rap tempo proberen te sluiten, die het controle systeem technisch al getest hebben. Nee, het is nog bij lange niet operationeel in alle gewenste facetten, maar men weet dat tezamen met de factor angst men die totale controle ook kan verwerven.

Pas als mensen alles dreigen te verliezen, waar ze heel hun leven voor gewerkt hebben, of hun dierbaren hebben verloren, daar aan de rand van de afgrond, het ravijn, als het niets meer uitmaakt of iemand hen een zetje geeft of dat ze zelf willen springen de bevrijdende dood tegemoet, … Zijn ze dan pas bereid om na te denken, om te veranderen?

De afgrond, … walk this way?

Maar diegene die het niet zover laten komen zijn er ook, immers dat pad heb ik zelf ook bewandeld en velen met mij. Langzaam wakker worden en willen ontdekken hoe de wereld echt in elkaar steekt. Ontsnappen uit de Matrix, het monster recht in de ogen kijken.

Maar ook in gedachten al die nieuwe wereld vormgeven en in de realiteit gaan creëren wat er nu al mogelijk is, leiden door een voorbeeld te geven. Die nieuwe wereld komt eraan. Immers de grote meerderheid van alleen mensen willen niets anders dan wat ik ook wil, een eerlijke vrije wereld met voorspoed en overvloed voor een ieder. En wij zijn de massa, wij gaan de macht weer overnemen en verdelen onder elkaar. 

Elke week opnieuw zag ik tekenen van hoop, begin 2022, de goudstandaard gekoppeld aan de Roebel, de énigste waardevaste munteenheid ter wereld op dit moment en de Russische economie floreert daardoor en onttroonde de oliedollar. Ja het is oorlog in de Oekraïne, Rusland, de beer, die het in een proxy oorlog opneemt tegen de VS, de Navo, de NWO, de Deep State, tegen de bio-wapen labs aan hun grens.

De wereld die al jaren en jaren grote protestmarsen laten zien waar de wereldbevolking aan het oefenen zijn voor de grote opstand. Een opstand die zich in een stroomversnelling nu toont in  Brazilië, opstanden zelfs in China, een van de meest onderdrukte landen ter wereld. 

En ja, daar vallen doden zoals in elke oorlog, maar de meeste doden vallen nu onder de burgers die niet eens weten dat er oorlog gevoerd werd tegen hen. Dat is wat maakt dat er ongeduld heerst onder de ‘anons’, het algemeen geloof is dat hét nu aan het gebeuren is met de onthullingen op Twitter, maar, … we zijn gedwongen te wachten op de achterblijvers want. WWG1WGA – Where We Go One, We Go All – Waar de een gaat gaan we met z’n allen !!

QIA Q secret service
Q Anon”s activisten wereldwijd 50 miljoen, volgers 300 miljoen | cijfers 08-’18


Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk