Worden mannen met ‘ballen’ zeldzaam?

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #267 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Als man moet je lef hebben, je eigen mening durven uit te dragen, onkreukbaar, rechtschapen, betrouwbaar, eerlijk en nog wat andere zaken samen te vatten in de term; “je moet ballen tonen” !!


Waarom lijken er steeds meer als ‘watjes’ omschreven mannen frivool in de wereld rond te huppelen? Actie ondernemen, leiding geven, zaken aanpakken, de druk op de ketel houden, niet morgen maar nu mentaliteit. Deze watjes mentaliteit is totaal ontspoort, zit daar een plan achter?

The NewScientist schrijft; “Gender veranderende chemicaliën blijken jongens ‘vrouwelijker’ te maken”, een studie uit alweer 2005. De betrokken chemicaliën zijn ftalaten, die in plastic, veel cosmetica, speelgoed, baby zuigflessen, om verf plooibaarder maken die in water en voedsel kunnen lekken.

MedlinePlus schrijft; “Hormonale effecten bij pasgeborenen treden op omdat baby’s in de baarmoeder worden blootgesteld aan vele chemische stoffen (hormonen) die zich in de bloedbaan van de moeder bevinden. Na de geboorte worden de baby’s niet meer aan deze hormonen blootgesteld. Deze blootstelling kan bij een pasgeborene tijdelijke aandoeningen veroorzaken.”

Bovenstaande feiten zijn bijwerkingen van ons moderne leven, maar de zaken zijn veel serieuzer. Iets wat velen niet weten of enig idee van hebben.

PHYS.org schrijft; “Geslachtsgebonden gedrag getraceerd naar hormoon gestuurde genen in de hersenen

Hormonen vormen ons lichaam, maken ons vruchtbaar, prikkelen onze meest elementaire driften, en zoals wetenschappers al jaren weten, bepalen zij het gedrag dat mannen van vrouwen scheidt. Maar hoe?

Nu heeft een team wetenschappers van de Universiteit van Californië, San Francisco (UCSF) vele genen ontdekt die worden beïnvloed door de mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen testosteron en oestrogeen, en die op hun beurt verschillende specifieke soorten mannelijk en vrouwelijk gedrag bij muizen bepalen.

Het UCSF-team schakelde selectief veel van deze genen één voor één uit en ontdekte dat ze individueel gedrag van de muizen konden manipuleren, zoals hun geslachtsdrift, hun verlangen om te vechten of hun bereidheid om extra tijd te besteden aan de verzorging van hun jongen.

“Het is alsof je een sociaal gedrag kunt deconstrueren in genetische componenten,” zei Nirao Shah, MD, PhD, een universitair docent van de afdeling Anatomie van de UCSF die het onderzoek leidde, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Cell van 2/3/12. “Elk gen regelt een paar componenten van een gedrag zonder andere aspecten van mannelijk en vrouwelijk gedrag te beïnvloeden.

In het betreffende artikel komt men echter niet tot de conclusie waar het fout gaat, …

Maar nu komt hét, …

Dit kan je vinden op de ‘gerespecteerde’ PubMed.gov website the National Library of Medicine:

“Het gebruik van geaborteerd foetaal weefsel in vaccins en medisch onderzoek verdoezelt de waarde van alle menselijke levens.” 

“Dit advies behandelt de toelaatbaarheid, de quasi-voordelen en de gevolgen van het gebruik van geaborteerd foetaal weefsel in vaccins en in medisch onderzoek. De katholieke kerk staat tijdelijk het gebruik toe van vaccins die met behulp van geaborteerd foetaal weefsel zijn gemaakt om kinderen te beschermen tegen ziekten die te voorkomen zijn, totdat er alternatieve vaccins beschikbaar zijn waarbij geen geaborteerd foetaal weefsel is gebruikt. Bij medisch onderzoek moeten cellijnen die voortkomen uit electieve abortussen worden vermeden en moeten alternatieve cellijnen van legale oorsprong worden gebruikt. Het verband tussen in utero Zika-virusinfecties en microcefalie heeft de vraag naar foetaal weefsel doen toenemen om het oorzakelijk verband vast te stellen en het verloop van de ziekte te begrijpen. Deze studies vereisen uitgebreid toezicht omdat zij rechtstreeks electieve abortussen kunnen aanmoedigen. Het gevolg van het gebruik van foetaal weefsel van electieve abortussen is dat de begunstigden ongevoelig worden voor de oorspronkelijke illegale daad van abortus, waardoor de waarde van alle menselijk leven wordt verduisterd en een schandaal kan ontstaan.”

Het World Economic Forum WEF schrijft er ook wat over [?]

Een artikel over Gender Inequality | Geslachtsongelijkheid (of geestelijk gestoorde experimenten met instemming van het WEF)

“Alle samenlevingen verdelen mensen in mannelijk of vrouwelijk. Daar zit een biologische waarheid achter: verschillende geslachtschromosomen (XY, XX). Maar zouden veel gender verschillen te wijten zijn aan sociale conditionering? Als we meisjes en jongens vanaf de geboorte gelijk zouden behandelen, wat zouden dan de gevolgen zijn? Meer gelijke kansen? Of een volledige afbraak van de concepten mannelijkheid en vrouwelijkheid? Deze ideeën hangen gedeeltelijk af van wat we onder “gender identiteit” verstaan”.

Noot: Maar hier komt de aap uit de mouw, Satanische experimenten, alleen al de gedachte dat dit zomaar gedaan wordt met een prille mens !!

“In de jaren zestig overtuigde John Money, een vooraanstaand psycholoog, zichzelf ervan dat gender identiteit onafhankelijk was van vroege hormonen. Simpel gezegd: als een ouder dacht dat zijn baby een jongen was, en hem ook zo behandelde, dan ontwikkelde hij een mannelijke gender identiteit, en omgekeerd. Dit idee werd op de proef gesteld: na een chirurgisch  ongeluk (smoesje) werd een eenjarig jongetje gecastreerd en kreeg een vagina. Hij werd gekleed als meisje en kreeg een vrouwelijke naam. Maar het mislukte. Uiteindelijk werd het “meisje” weer een jongen. Je zou kunnen denken dat dit het einde was van de “ouder” theorie van geslachtsidentiteit. Maar een tweede zaak, die begon toen de baby twee maanden oud was, slaagde wel. De “jongen” groeide op als “meisje” en accepteerde haar geslachtsidentiteit, hoewel ze biseksueel was.” (Hoezo accepteerde haar geslachtsidentiteit?)

De conclusie van de WEF schrijver:

“Gelukkig zien we nu steeds meer vrouwen als vooraanstaande wetenschappers, CEO’s van grote bedrijven en wereldleiders. We kijken zelfs niet op als een vrouw King Lear speelt, de meest mannelijke rol. Gender identiteiten veranderen, maar laten we het essentiële onderscheid tussen gelijkenis en gelijkheid niet vertroebelen”.


In gedachten hoor ik mijn dotcom.radio maatje Mike al stoom afblazen. Hij heeft een bloedje, bloedhekel aan het feminisme en gefeminiseerde mannen die het gelijkheidsbeginsel aanhangen dat in feite helemaal niet bestaat en voor allerlei onrealistische redenen is gekaapt. Mannen en vrouwen vullen elkaar aan en vormen een team en verder gaat het niet. That’s it! Je wordt in het leven betaald en gewaardeerd naar wat je kan en doet en niet waar je denkt recht op te hebben.

We zitten in hoge mate verstrikt in een verstoorde samenleving die door zeer slimme Deep State ‘mensen’ of liever gezegd satanisten, zo ontwricht is. Een wereld waar dankzij de hormonale experimenten veel mensen twijfelen aan hun eigen indentiteit op alle gebieden. 

Met het ultieme heers en verdeel spel zijn wij in de basis al verdeeld in het rollenspel en daar maken de heersende elites dankbaar gebruik van. Een verdeelde maatschappij is een gemakkelijke prooi. Er is een behoefte aan ‘echte mannen met ballen’ die niet ‘verwijft’ lopen te kibbelen maar daadkrachtig en resoluut kunnen optreden. En die tijd is -nu-! Zet de verdeeldheid opzij, dat zoeken we nog wel eens uit en de dames krijgen best weer een podium, alleen minder hoog, zo stelt m’n maatje en daar ben ik het hartgrondig mee eens.Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk