Van wappieschaap naar wakker schaap


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #262 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


In 2020 en 2021 is er een gapende tweedeling ontstaan onder de bevolking, die van de ‘wakkere’ wappies en van de ‘slapende’ schapen. Extreme maatregelen hebben extreme gevolgen en aangezien de overheid de samenleving op scherp zette met allerlei ‘verplichte’ gedragsregels was je of voor de maatregelen of ertegen.


Door Mike Donkers Factsforum | Dotcom.radio

Zij die ‘bewust’ waren werden al snel ‘wappies’ genoemd en op hun beurt noemde de wappies de voorstanders van de maatregelen ‘schapen’. Dit heeft rechtstreeks tussen vriendschappen en relaties gestaan, terwijl deze mensen in het ‘oude normaal’ prima omgang met elkaar konden hebben, ondanks eventuele tegenstellingen.

Het wordt tijd dat we elkaar weer leren vinden, want uiteindelijk zullen we toch met elkaar door moeten.

Ik ben de afgelopen 2+ jaar gaan geloven dat tegenovergestelde en schijnbaar onoverbrugbare meningen en houdingen niets meer zijn dan een wederzijdse spiegel. We kunnen dus wel degelijk iets van elkaar leren. Wat kunnen wappies schapen leren? Dat ligt nogal voor de hand: dat ze geen blinde volgers moeten zijn en niet zo naïef maar juist bewuster en kritischer in het leven zouden moeten staan. Het is goed voor ons ego om deze woorden te lezen, maar ondertussen dragen wij wel het leed van de wereld op onze schouders, met alle negatieve gevolgen van dien voor onze fysieke en mentale gezondheid. Want al dat bewust zijn eist wel zijn tol!

Met grote frustratie en afgunst kijken wij toe hoe waar ‘ignorance is bliss’ is [onwetendheid is een zegen], want de schapen lijken wel fluitend door het leven te gaan met niet of nauwelijks gezondheidsklachten (de toenemende gezondheidsproblematiek en oversterfte als gevolg van de vaccins even buiten beschouwing latend). Dus wat kunnen de schapen ons leren? Dat zorgeloosheid zeer gezondmakend is! Hoe mooi zou het zijn als we bewust en kritisch in het leven staan zouden kunnen combineren met zorgeloosheid. Maar hoe kun je nou zorgeloos zijn als je weet wat er allemaal speelt in de wereld, dat kan toch niet? Het kan wel en ik zal uitleggen hoe en waarom dit wel degelijk mogelijk is.

De truc is om niet naar de verschillen te kijken maar naar de overeenkomsten tussen beide groepen. Vanuit AA en de bijbehorende 12 stappen heb ik geleerd dat we allemaal lijden aan de spirituele ziekte van het ego, dat gedefinieerd moet worden als een personage dat we creëren vanuit psychische en emotionele beschadiging en verwonding en waarbij het basistrauma is dat we ons miskend voelen, we worden niet voor vol aangezien en zijn tot in zekere mate ontmenselijkt. Dit ego, dat zich groter kan voordoen dan de persoon zelf (arrogantie, betweterigheid) of juist kleiner (slachtofferschap, zelfmedelijden), heeft een enorme geldingsdrang en dat is wat we gedurende de ‘pandemie’ ook in volle hevigheid hebben gezien.

De wappie heeft zich tegen het onrecht gekeerd en is ten strijde gegaan tegen de overheid, terwijl het schaap er juist in mee ging. Beide gedragingen komen echter voort uit dezelfde pijn, want waar de een verzet en weerstand toont tegen onrecht om te voorkomen dat dit hem/haar ooit nog weer overkomt kiest de ander juist de weg van de minste weerstand om te voorkomen dat hem/haar ooit nog onrecht wordt aangedaan. Hoeveel wappies ken jij die uiterst gevoelig zijn voor paniek, sensatie en hysterie? Zijn deze paniek- en doemwappies niet essentieel hetzelfde als de bange schapen, die gevoelig zijn voor dezelfde negativiteit? In hoeverre is de strijd niet een even grote vlucht van het gewonde/beschadigde zelf als de zelfgekozen onwetendheid? We hebben meer met elkaar gemeen dan we denken. Dit heeft mij tot een nieuwe term gebracht:

Het wappieschaap

Sommigen van ons zijn in staat 100% verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen denken en handelen en te erkennen dat The Great Awakening allereerst bij jezelf begint. En dat betekent je eigen pijn, angst, wrok en woede onder ogen willen zien, want dit bij jezelf erkennen is jezelf weer voor vol aanzien (the good, the bad and the ugly) en daarmee je menselijkheid terugwinnen. Uit eigen ervaring weet ik dat als je dat proces succesvol hebt doorlopen er iets veel beters in de plaats komt, namelijk geduld, geloof en vertrouwen. Je leert dat je een feilbaar mens bent en dus ook niet meer kan en mag vallen over andermans feilbaarheid. Je leert vergevingsgezindheid en naastenliefde op te brengen en je ziet hoeveel je gemeen hebt met andermans beschadigingen en verwondingen. Ineens ga je op zoek naar de onderliggende medemenselijkheid die we allemaal delen. Er ontstaat een ‘wakker schaap’.

Wat bedoel ik met deze term? Ik heb vaker aangegeven dat er geen atheïstische oplossing is voor de spirituele ziekte waaraan de mensheid nu al vele duizenden jaren lijdt. We zullen dus moeten erkennen dat we allemaal schapen zijn in Gods kudde. En ja, deze herder moeten we blindelings volgen, want Hij kent het program van het concert des levens van ieder van ons, wij krijgen slechts 24 uur per dag voorgeschoteld van Zijn plan voor ons. Dus ja, we zijn schapen, niemand uitgezonderd, ook de atheïsten niet want ook zij ontlenen hun bestaansrecht aan de allerhoogste baas. En deze strenge maar rechtvaardige Vader wil dat we bewust in het leven staan, maar tegelijkertijd ook nederig, bescheiden en tolerant blijven naar onze medemens. We hoeven als wappies dus niet onze principes op te geven, maar wel onze pijn, leed en trauma’s. Wappies strijden voor vrijheid, maar ze zullen nooit echt vrij zijn als ze hun eigen spirituele huis niet schoonmaken. Hetzelfde geldt voor de schapen, die denken dat als je wegkijkt het er niet is. Ook zij willen niets liever dan vrijheid, het is onze gezamenlijke, goddelijke natuur die ons hiertoe drijft.

Terug naar de schijnbare zorgeloosheid van de schapen. Echte zorgeloosheid voor beide groepen komt voort uit de sereniteit die voortkomt uit een onwrikbaar geloof en vertrouwen in het Allerhoogste, gekoppeld aan kalme maar gerichte daadkracht, no faith without action [geen vertrouwen zonder actie]. Het wakkere schaap is activistisch op een slimme en tactische manier, vanuit neutrale acceptatie in plaats van hyperemotionele knie reflexen. Hij erkent maar één baas en dat is degene die hem het leven heeft geschonken en hij beseft dat ten volle leven in het hier en nu enkel en alleen mogelijk is door middel van acceptatie, overgave en vergeving. Ik ben dus geen wappie meer, ook geen schaap en zeker geen wappieschaap. Ik ben een wakker schaap!Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk