Ivermectine voor langdurige COVID ?(vaccinatieschade)

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #252 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Er staat al veel gepubliceerd op gedachtenvoer over Ivermectine, uit een artikel van ZeroHedge slaan we het ‘voorspel over’ om te kijken wat er met ivermectine nog te bewerkstelligen is na vaccinatieschade.


Bron artikel ZeroHedge: The Truth About Ivermectin

Ivermectine kan zich binden aan het spike-eiwit – een kenmerkende structuur van het COVID-‘virus’ [lees: bio-wapen] dat een cruciale rol speelt in de pathogenese ervan. Bij systemische ziekte kan het spike-eiwit in de bloedbaan terechtkomen en zich binden aan rode bloedcellen om bloedklonters te vormen. Ivermectine kan de vorming van bloedstolsels in het lichaam voorkomen.

Ivermectine voor langdurige COVID en symptomen na vaccinatie [lees: vaccinatieschade ?]

Het aantal studies ter ondersteuning van ivermectine voor de behandeling van lange COVID- en post-COVID-19-vaccinsymptomen is beperkt. Artsen die deze aandoeningen behandelen hebben echter succesvolle resultaten waargenomen met ivermectine.

Een Argentijnse studie gepubliceerd in maart 2021 is de enige peer-reviewed studie die ivermectine evalueert voor langdurige COVID.

Onderzoekers ontdekten dat bij patiënten die langdurige COVID-symptomen rapporteerden – waaronder hoesten, hersenmist, hoofdpijn en vermoeidheid – ivermectine hun symptomen verlichtte.

Mechanistisch gezien kan ivermectine de autofagie verbeteren. Dit proces wordt gewoonlijk uitgeschakeld tijdens COVID-19 infecties. Door autofagie weer in te schakelen, kan ivermectine de cellen helpen restanten van virale eiwitten op te ruimen, waardoor de cel weer stabiel wordt.

Net als bij acute en ernstige COVID-19 veroorzaakt chronisch spikeiwit ontstekingen, en ivermectine kan dergelijke reacties verminderen door ontstekingswegen te onderdrukken en de schade aan weefsels en bloedvaten te verminderen.

De veranderende berichtgeving over Ivermectine voor de volksgezondheid
Het standpunt van de NIH over ivermectine is meermaals gewijzigd.

In het begin van de pandemie was er weinig informatie over ivermectine als mogelijke behandeling van het virus.

De eerste studie waarin ivermectine als mogelijke behandeling van COVID-19 werd genoemd, kwam in april 2020 uit Australië. Onderzoekers dienden ivermectine toe aan met SARS-CoV-2 geïnfecteerde apenniercellen in het laboratorium en vonden het middel in zeer hoge doses heilzaam. De onderzoekers concludeerden echter dat verdere studie nodig was. Veel gezondheidsinstanties, waaronder de NIH, de CDC en andere regelgevende instanties voor de wereldgezondheid, concludeerden dat ivermectine het virus alleen bij toxische niveaus kon doden.

Zelfs nu luidt de verklaring van de NIH over ivermectine voor COVID-19: “Van ivermectine is aangetoond dat het de replicatie van SARS-CoV-2 in celculturen remt. Uit farmacokinetische en farmacodynamische studies blijkt echter dat voor het bereiken van de plasmaconcentraties die nodig zijn voor de in vitro vastgestelde antivirale werkzaamheid, doses moeten worden toegediend die tot 100 keer hoger zijn dan die welke voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.”

In oktober 2020 werd de eerste klinische studie die de voordelen van ivermectine aantoont, gepubliceerd door het tijdschrift CHEST. De studie toonde aan dat ivermectine het sterftecijfer bij COVID-19-patiënten vermindert en trok onmiddellijk de aandacht.

De hoofdauteur van de studie, Dr. Jean-Jacques Rajter, is een critical care arts gespecialiseerd in longgeneeskunde.

Rajter gaf een getuigenis (pdf) van zijn bevindingen aan de Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid en Overheidszaken in december 2020.

De dag nadat hij de Australische studie had gezien, verslechterde een van zijn COVID-patiënten dramatisch van een normale ademhaling op kamer zuurstofniveau tot een noodzaak tot intubatie. De zoon van de patiënt smeekte Rajter zijn moeder te redden met alle beschikbare opties. Rajter zag in dat hydroxychloroquine niet effectief zou zijn in de gevorderde stadia van COVID. Na veel wikken en wegen probeerde hij ivermectine.

“De patiënt verslechterde zoals verwacht nog ongeveer 12 uur, maar stabiliseerde na 24 uur en verbeterde na 48 uur. Hierna hadden nog twee patiënten soortgelijke problemen en werden behandeld met het op ivermectine gebaseerde protocol. Op basis van ervaring zouden deze patiënten het slecht hebben moeten doen, maar ze hebben het allemaal overleefd,” luidde de verklaring.

Er werden meer klinische studies gepubliceerd die de voordelen van ivermectine als profylactische behandeling aantoonden. (pdf 1, pdf 2).

De bevindingen moedigden het gebruik van ivermectine aan bij artsen die wanhopig op zoek waren naar een remedie.

Ondertussen was in oktober 2020 het onderzoek naar COVID-19 vaccins en het gebruik van remdesivir om het virus te behandelen al in volle gang.

Volgens de FDA moet aan specifieke criteria worden voldaan om de EUA (Emergency Use Authorization) voor vaccins en medicijnen te verlenen, waaronder dat er “geen adequate, goedgekeurde en beschikbare alternatieven” zijn. Noot: De vaccins hadden dus nooit op de markt mogen komen als dit bekend zou worden !!

Sommige artsen zeggen dat als het gebruik van ivermectine voor COVID was goedgekeurd, dit de EUA’s voor vaccins en remdesivir ongeldig zou hebben gemaakt.

Na de Australische studie publiceerde de FDA een verklaring, “FAQ: COVID-19 and Ivermectin Intended for Animals”, waarin het gebruik van ivermectine bij dieren wordt benadrukt en het gebruik van ivermectine voor COVID-19 wordt afgeraden.

De NIH ontraadde ook het gebruik van ivermectine, zij het kortstondig. Op 14 januari 2021 veranderde de NIH haar verklaring en schreef dat er geen bewijs was om het gebruik van ivermectine aan te bevelen of af te keuren. In april 2022 veranderde de verklaring echter in het sterk afkeuren van het gebruik van ivermectine.

“Wij [Marik, Kory en Dr. Andrew Hill, een viroloog en adviseur van de WHO] hadden een conferentie met de NIH in januari 2021. Wij presenteerden onze gegevens, en Andrew Hill presenteerde de gegevens die hij had gedaan…er waren toen een aantal studies, die zeer positief waren,” zei Marik.

Overreach van de gezondheidsautoriteit

Ondanks de neutrale verklaring van de NIH over ivermectine gedurende het grootste deel van 2021, voerde de FDA actief campagne tegen het gebruik van ivermectine bij COVID-19 patiënten. Op 26 augustus 2021 stuurde de CDC een noodwaarschuwing tegen het gebruik van ivermectine; een paar weken later riepen de American Medical Association en aangesloten verenigingen op het gebruik van ivermectine te staken.

Veel artsen werden daardoor ontmoedigd om ivermectine te gebruiken, en apotheken weigerden het voor te schrijven. Staatsgezondheidsinstanties waarschuwden tegen het gebruik van ivermectine, en medische commissies schrapten de medische vergunningen van artsen die ivermectine voorschreven, op grond van onjuiste informatie.

Maar de verklaring van de FDA tegen ivermectine gebruiken om het gebruik ervan in COVID-19 gevallen te verbieden zou beschouwd worden als een te grote stap. Aangezien de FDA ivermectine goedkeurde in 1996, maakte dit het middel aanvaardbaar voor off-label gebruik.

“Het feit dat het niet door de FDA is goedgekeurd voor COVID is irrelevant omdat de FDA het gebruik van off-label medicijnen naar goeddunken van de arts goedkeurt,” zei Marik.

Een ironisch neveneffect van de berichtgeving over ivermectine was dat mensen plotseling geen toegang meer hadden tot ivermectine, en sommigen wendden zich tot ivermectine van veterinaire kwaliteit.

Hoewel veterinaire ivermectine hetzelfde product is als medicinale ivermectine, is de productienorm niet dezelfde als voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Tegenstrijdig onderzoek en campagnes

Hoewel het eerste onderzoek in 2020 veelbelovende resultaten liet zien voor ivermectine, meldden gepubliceerde studies het jaar daarop tegenstrijdige bevindingen.

De NIH heeft veel studies naar de effectiviteit van ivermectine gefinancierd, waarvan ACTIV-6 de meest recente is.

Personen kunnen aan de studie deelnemen zodra zij COVID ontwikkelen door ivermectine te kiezen uit vier andere geneesmiddelen. Het geneesmiddel werd hen per post toegezonden. Deze methode betekent dat sommige mensen in de studie hersteld kunnen zijn tegen de tijd dat zij de ivermectine ontvangen.

Er zijn enkele controverses over deze studie.

De eerste is dat de auteurs de primaire eindpunten tijdens de studie veranderden, wat sterk wordt afgekeurd omdat het de geldigheid en betrouwbaarheid van de resultaten kan aantasten.

Aanvankelijk was het primaire eindpunt het aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnames en symptomen die op dag 14 werden gemeld.

Er waren ook andere implementaties in de studie die de waargenomen doeltreffendheid van het geneesmiddel zouden kunnen beïnvloeden.

Gemiddeld kregen de deelnemers aan deze studie de behandeling zes dagen na de eerste melding van symptomen. Patiënten moesten in aanmerking komende symptomen melden en positief testen op COVID-19 voordat zij medicijnen kregen. Door deze extra tijd had ongeveer zeven procent van de deelnemers geen symptomen tegen de tijd dat ivermectine arriveerde.

Ondanks deze negatieve bevindingen voor ivermectine is er nog steeds enig bewijs dat kan aantonen dat ivermectine nuttig kan zijn bij de behandeling van COVID-19.

In het abstract concludeerden de auteurs dat het innemen van ivermectine “een posterieure waarschijnlijkheid van voordeel van .91” had, wat een andere manier is om te schrijven dat ivermectine een waarschijnlijkheid van 91 procent had om gunstiger te zijn dan een placebo.

Het waarschijnlijkheidspercentage is lager dan 95 procent, waardoor het voordeel van ivermectine niet significant is.

Noot: Een ieder kan hier uit concluderen dat voordat er ook maar ergens een studie gaat opduiken van de werking van ivermectine bij vaccinatieschade er elke dag mensen overlijden wereldwijd aan “oversterfte” – “langdurige COVID” – “plotseling dood syndroom” of welke naam men de mysterieuze ziekte ook mag benoemen die deze wereld heeft getroffen. Langdurige COVID die uitsluitend plaatsvind bij gevaccineerden?

Meer informatie @ COVID critical care

LONG COVID TREATMENT | PDF download |Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk