De wereld veranderen begint in je eigen straat &, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #244 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Ik begon dit artikel te schrijven naar aanleiding van de verkiezingen in de VS, maar mijn artikel kreeg een hele andere wending al schrijvende. We wijzen met een vinger naar iets wat we zien of meemaken, de ander negen vingers wijzen naar onszelf.


Zie eerst maar eens je eigen straatje schoon te vegen is het gezegde, .. toch? Je hebt hoop dat het allemaal wel goed zou komen is de wereld en met de #Midterm2022 en toch dondert de hele voorspelde rode golf, de verwachte tsunami in elkaar. Wat nu? 

Wat kan mij die verkiezingen ook eigenlijk schelen in Amerika? 

De statistieken op mijn website vertelden dat verhaal op 8 november niet, toen waren er een bovengemiddeld aantal bezoekers. De dag van de waarheid, 9 november toen de uitslagen binnen kwamen, toen was de belangstelling een stuk onder het gemiddelde en ik vraag mij af hoeveel mensen nog getuige waren van de uitgerekte verkiezingsdag waar ook de fraude zichtbaar begon te worden in de rest van de week. Ik was erbij de gehele nacht en de daar op volgende dagen. Nergens anders tijd voor, ik wilde erbij zijn nu er geschiedenis werd geschreven. 

Overal in de wereld zijn verkiezingen onderhevig aan mega fraude, en als er èèn werelddeel is waar men de sleutel heeft om deze fraude aan het licht te brengen dan is dat in de VS !! 

Als daar de fraude van 2018, 2020 & 2022 aan het licht gaat komen vallen overal ter wereld de domino steentjes, van onder andere de Dominion stemcomputers en de ontdekte verbindingen met China en andere landen, dan valt het gehele politieke toneelspel met een donderend geraas in elkaar. Hoogverraad, buitenlandse inmenging in nationale verkiezingen. En met de politiek houdt dat niet op, dan gaat alles tegelijk aan de oppervlakte komen wereldwijd, knoop dat in je oren. 

Wat heb ik daar van geleerd de afgelopen jaren?

Politiek actief zijn als activist gaat niet over Den Haag, Washington DC, Londen, Parijs of waar dan ook. Ja je praat en bericht daarover maar je eigen buurt of plaats en je eigen straat daar gebeurde er zoveel meer.

Je hebt de afgelopen jaren als nooit te voor naar de wereld leren kijken, als je het tenminste zag / wilde zien? Je hebt echter onmiskenbaar aan den lijve ondervonden wie je echte vrienden waren, op wie je kon bouwen, welke mensen je letterlijk de deur wezen en buitensloten. Bij wie je kon aankloppen voor hulp om een betere wereld te gaan bouwen.

Je hebt onmiskenbaar met eigen ogen gezien en ervaren welke bedrijven, instellingen winkels en horeca slaafs de orders van de ontspoorde overheid, de ontstane dictatuur opvolgden en je de toegang hebben ontzegd in hun bedrijf als je niet gevaccineerd was. Je zag ook de artiesten die weigerden op te treden voor slechts een deel van het publiek. Chapeau voor hen !!

Je kent nu alle mensen die geen mededogen kenden en zonder medelijden frivool verder gingen met ‘hun’ vrije leventje. [apartheid]

Je zag wie er de dikke leugens verkondigden op TV en in de krant, je hoorde de napaters van die leugens in je eigen straat en moest in het bijzijn van familie of vermeende vrienden alle uit zijn verband getrokken onzin zonder tegenwerping lijdzaam aanhoren om niet nog meer relaties te verstoren -op dat moment-.

Zelfs in de eigen familie was je niet veilig als je het “V” niet genomen had en ouders werden zelfs verstoten door de eigen kinderen. Ongekend !! 

Je kon soms op de eerste rij zien wie er voor kozen om de monsterlijke & satanische experimentele mRNA injecties onnadenkend ten uitvoer brachten en zelfs na de eerste, tweede, derde, vierde en ja zelfs de vijfde ronde geen mentale hindernis hadden om als super knecht van Satan door te gaan ondanks de wereldwijde oversterfte. (dokters en verpleegkundigen) En ja, als je die pieken van sterfgevallen in de zelfde grafiek kan aanschouwen als plaatsvindend na de respectievelijke 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de vaccinatie ronde, dan zie je het bewijs, dan ben je ontdaan van elk greintje menselijkheid.

Overal kon je ook getuige zijn van -moeders- die de gezondheid van hun eigen kinderen grotesk in gevaar brachten door ze te laten vaccineren of nog erger, zichzelf lieten vaccineren terwijl ze zwanger waren, de gevolgen zijn nu duidelijk geworden en wat er op de lange termijn nog gaat plaatsvinden is totaal onbekend. Kinderen die als geen ander -helemaal- moeten kunnen vertrouwen op de bescherming van hun moeder !! Ja er zijn verzachtende omstandigheden, iedereen was onder invloed van de angstgolf en misinformatie. Maar het was wel je kind, die het verdiende dat je alles grondig onderzoekt, ….

Als je als politie agent bejaarde geweldloze protesteerders in elkaar kunt meppen vol op de nationale TV in beeld. Hoe andere agenten omgingen met hun besmette ‘uniform’ en de BOA’s die met een uniform ineens gezag meenden te moeten uitoefenen. 

Als je als je als activist dacht meer resultaat te boeken door mee te werken aan de orders van de foute gezagdragers. Als je het normaal vind als rechter of andere gezagdrager dat de grondwet en mensenrechten wel geschonden mogen worden in het ‘algemeen belang’, hoe krom dat ook al snel aantoonbaar was. En al die ‘mensen’ woonden bij iemand in hun straat !!

Maar ook hoe je teruggeworpen werd als persoon op je eigen waarneming, referentiekader, je eigen standvastigheid, je persoonlijkheid, om niet ten onder te gaan in de stortvloed van tegenstrijdige berichten meningen emoties, en richtlijnen die als ‘de wet’ dwingend verkocht werden zoals verplichte vaccinaties. 

Die hele rollercoaster rit begon in feite eerst met je eigen straatje schoon te vegen. Wie ben ik, wat wil ik, waar sta ik voor, hoe pak ik zaken aan en met wie? Wat dien ik te leren van deze reis?

Een voorspelling voor de toekomst, …

Deze week in dotcom, radio vertelde ik het spontaan. De kleuren van de elektrische bedrading hier in Frankrijk zijn.

Rood is de +

Blauw is de –

Groen/geel de aarde

In de VS is de Rode golf door fraude omgekeerd

De blauwe nep golf zal het keerpunt vormen van de wereldwijde onthullingen

Groen/gele golf zal de kortsluiting zijn die over de gehele aarde zal toeslaan en via de aarde in goede banen geleid moet gaan worden, als je tenminste goed bedraad bent. 

Zo gauw het tij echter gaat keren zul je zien dat er hele volksstammen aan de slag gaan om hun eigen straatje schoon te vegen. En dan krijg je het aloude bekende riedeltje weer dat we kunnen vangen in dit ene zinnetje; “Ich habe es nicht gewusst”. Maar voor velen ligt dat probleem nu ook op het eigen mRNA bordje.

Deze vraag roept om uitspraken van een militair tribunaal voor de kopstukken die snel een einde maakt aan de grootste criminelen. En de rest, de “meelopers”, …

Uiteindelijk zal het uitkomen op dit simpele gegeven; “Waar & Wie was ik in dit tijdstip van de geschiedenis?” … maar bovenal; “Hoe kan ik doorgaan met m’n leven zonder dat daar een rechter zich over hoeft uit te spreken, de meest effectieve rechtspraak wordt immers meedogenloos afgehandeld binnen je geweten”. 

DEZE VIDEO SCHETST HET HELE VERHAAL. DEEL HEM MET IEDEREEN EN GA SAMEN ZITTEN MET MENSEN DIE GEEN ENGELS SPREKEN. DIT MOET OPHOUDEN! NOG STEEDS TRAPPEN MENSEN IN DEZE VAL. ELKE DAG VALLEN ER DODEN EN DIT WORDT ALLEEN MAAR ERGER (Als jij niks doet, .. !!)


In geen enkele oorlog
Werden zoveel mensen meegesleurd in het bedrog
En staat vrijheid nu op een ieders keuzemenu
In het belang van werkelijk ieder individu
Sta op en zeg; ”Hé ik ben er ook nog”Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk