Het achtvoudige pad van een goed karakter


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #238 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


“Let op je gedachten, ze worden woorden. Let op je woorden, ze worden acties. Let op je daden, ze worden gewoontes. Let op je gewoontes, ze worden karakter. Let op je karakter, want het wordt je lot.” ~Frank Outlaw


Bron Walking Times: “THE EIGHTFOLD PATH OF GOOD CHARACTER
Door: Gary Z McGeeContributor

Een sterk karakter berust op acht kerndeugden: moed, nieuwsgierigheid, matigheid, nederigheid, vrijheid, eer, wijsheid en humor. Deze deugden zijn vitale sporten op de ladder naar een heel karakter.

Moed bevrijdt het karakter, nieuwsgierigheid doet het karakter groeien, matigheid brengt het karakter in evenwicht, nederigheid verankert het karakter, vrijheid stabiliseert het karakter, eer verenigt het karakter, wijsheid leidt het karakter en humor overwint het karakter. Laten we het opsplitsen.

1.) Moed:
“Zonder moed kun je geen enkele andere deugd consequent beoefenen.” ~Maya Angelou

Moed is het fundament van menselijke uitmuntendheid. Voordat enige andere deugd kan worden verwezenlijkt, moet moed zichzelf verwezenlijken. Er moet eerst een moedige afwijking komen of er is geen “eerst”. Punt. Daarom is het van het grootste belang dat je een op moed gebaseerde levensstijl leidt in plaats van een op comfort gebaseerde levensstijl.

Zonder de eerste sprong van moed is er geen vrijheid, geen uitmuntendheid. Zonder moed blijft men beperkt tot het conventionele, geremd door de grillen van anderen, gevangen in de doos van de status quo, en gehinderd door achterhaalde redeneringen. Zonder moed blijft het derde oog verkalkt, star en blind.

Maar met de sprong van moed wordt men geëmancipeerd. De wereld gaat open. De geest ontgrendelt. De ziel maakt zich los. Remmingen verdwijnen en serendipiteit, aanpassingsvermogen en improvisatie worden zichtbaar. Grenzen worden horizonten. Comfort zones worden avontuurlijk. Je splijt de rook. Je verbrijzelt de spiegels. En de glorie van het pad wordt onthuld.

2.) Nieuwsgierigheid:
“Als je niet in ontzag leeft, besteed je geen aandacht.” ~Rumi

Nieuwsgierigheid is essentieel. Het is de brandstof die ons voorbij het geloof lanceert. Het is de remedie tegen de ziekte van de zekerheid.

Ware nieuwsgierigheid is diep, oer, absorberend, fantasierijk en hongerend naar bijgewerkte kennis die het potentieel heeft om verouderde kennis te laten rusten.

Nieuwsgierigheid is het ultieme existentiële nivelleringsmechanisme. Het dwingt onze gedachten buiten de kaders, rekt onze comfortzone op, verbrijzelt vastgeroeste mentale paradigma’s, houdt ons voor op de feiten, en verlegt de grenzen van alle dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen.

Nieuwsgierigheid staat aan de rand van morgen, lacht de afgrond in, onttrekt zich aan het kleingeestige perspectief van ons bekrompen verleden, en stort zich in verbazing en wilde verwondering op het mysterium tremendum et fascinans van het Grote Mysterie.

3.) Matigheid:
“De beste hoeveelheid bezit om te hebben is dat wat genoeg is om ons van armoede af te houden, en wat er toch niet ver vanaf is.” ~Seneca

Gelukkig is gezondheid een maatstaf voor matigheid. Het is de kern van de universele wet. Helaas is deze maatstaf verborgen in een ‘taal ouder dan woorden’, die soms onmogelijk te decoderen lijkt. Matiging is de geheime decoderring van Gezondheid.

Hoewel sommige dingen meer gematigd moeten worden dan andere, is extremisme in alles de vloek van de gezondheid. We kunnen te veel zuurstof inademen. We kunnen te veel water drinken. We kunnen zelfs te veel in het moment leven. Door gematigdheid ontdekken we gezondheid. En door gezondheid zijn we vrij om matigheid te beoefenen. We onderhouden onze persoonlijke gezondheid door matigheid, zodat gezondheid in het algemeen zich kan manifesteren. Zoals Gandhi wijselijk voorstelde: “Leef eenvoudig zodat anderen eenvoudig kunnen leven.”

Een goede vuistregel is dan deze: matigheid in alle dingen, ook in matigheid. Zo brengen we proactief evenwicht in de kosmos, terwijl we tegelijkertijd van het leven genieten. De sleutel is de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van zowel onze gematigde als matige keuzes. Lastig, maar daar komt nederigheid om de hoek kijken.

4.) Nederigheid:
“Na de extase, de was.” ~Jack Kornfield

Onderzoek suggereert dat een gezonde dosis nederigheid helpt beschermen tegen extremisme, polarisatie en vooringenomenheid. Als we nederig zijn, kunnen we toegeven dat we feilbaar, onvolmaakt en onzeker zijn. Het geeft ons de moed om toe te geven dat we het mis hebben.

Zonder nederigheid lopen we meer kans slachtoffer te worden van cognitieve dissonantie. Zonder nederigheid zijn we verblind door geloof en zitten we vast in afgedankte ideologieën en achterhaalde tradities. Zonder nederigheid worden we eerder vertroebeld door trots. Zonder nederigheid gaat zelfmedelijden ten koste van zelfontplooiing en heerst het Ego, dat de Ziel overvleugelt.

Nederigheid brengt ons terug op aarde. Het ontrafelt de wortels, legt de botten bloot, raakt de kern van de menselijke conditie. Het onthult dat wij altijd de tovenaar achter het gordijn waren. Het duwt ons hoofd over de rand van de afgrond. Het legt onze halo’s bloot als sterfelijke kronkels. Het haalt ons uit onze eigen weg.

Dat Servische spreekwoord zei het het beste, “Wees nederig want je bent gemaakt van aarde. Wees nobel want je bent gemaakt van sterren.”

5.) Vrijheid:
“Zoek vrijheid en word gevangene van je verlangens. Zoek discipline en vind je vrijheid.” ~Frank Herbert

Vrijheid is geen gegeven. Het moet verdiend worden. Het moet gecultiveerd, geoefend en dagelijks toegepast worden. Het moment dat vrijheid als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is het moment dat het verloren gaat.

Vrijheid is altijd een rebellie. Waartegen het in opstand komt is alles wat de progressieve en gezonde evolutie van de menselijke geest belemmert. In het neerstortende vliegtuig van een onvrije wereld is een vrij mens iemand die eerst het zuurstofmasker op zichzelf zet om er te zijn voor degenen die niet in staat zijn of die niet weten dat ze niet vrij zijn.

Zoals Jean Piaget zei: “We organiseren onze wereld door eerst onszelf te organiseren.” En zo is zelforganisatie (zelfdiscipline) de eerste stap naar vrijheid. Vrijheid is dan een hoogtepunt van het verdienen van vrijheid door zelfdiscipline, en vervolgens de wereld ter verantwoording roepen.

6.) Eer:
“Bijna alle mensen kunnen tegenspoed aan, maar als je het karakter van een man wilt testen, geef hem dan macht.” ~Abraham Lincoln

De kern van eer is zelf-eerlijkheid. We kunnen niet eervol zijn zonder zelf-eerlijkheid. Waar eerlijkheid karakter relativeert, verenigt eer karakter. Echte eer is verantwoordelijk zijn met onze macht.

Eer is vooral verantwoordelijkheid. Als we niet verantwoordelijk zijn met onze macht, worden we er een pion van. Een pion zijn van macht is gevaarlijk omdat macht ons doet geloven dat we altijd gelijk hebben. Maar als we verantwoordelijk met onze macht omgaan, zullen we eerder toegeven dat we het mis kunnen hebben. En aangezien de feilbare en onvolmaakte mens zich in veel dingen vergist, is het voor ons allen zaak verantwoordelijkheid te nemen met onze macht, om er geen pion van te worden.

Als we onze macht over anderen heersen, zijn we oneervol bezig. Als we onze macht gebruiken om anderen te helpen zich te ontplooien, zijn we eervol. Als we macht oppotten ten koste van anderen, zijn we oneervol. Als we onze macht afstaan om anderen kracht te geven, zijn we niet alleen eervol, maar ook prestigieus.

7.) Wijsheid:
“Wij zijn niet voorzien van wijsheid, wij moeten die zelf ontdekken, na een reis door de wildernis die niemand anders voor ons kan ondernemen.” ~Marcel Proust

Wijsheid kan niet aangeleerd worden. Kennis kan geleerd worden, vaardigheden kunnen geleerd worden, maar wijsheid niet. We kunnen wijsheid ontdekken, we kunnen het beleven door ervaring, we kunnen er in en uit duiken in Flow States, we kunnen er daarna wonderen mee doen met onze creatieve vermogens, maar we kunnen het niet aanleren.

Wijsheid is net zo ondefinieerbaar. Het is mystiek, numineus en transcendent. Het kan zelfs dwaas, excentriek en vreemd zijn. Er zit een kinderlijk element in dat beheersing vernedert, net zoals er een volwassenheid in zit die boven naïviteit uitstijgt.

Wijsheid is vooral een verhoogde staat van helderheid. Het is een helderheid van verheven geest. Het is een uil met drie ogen op een hoge tak. Het is een diep gevoel voor humor dat niet wordt afgeschrikt door de kennis, ervaring en beproevingen die het hebben voortgebracht. En bovenal, wijsheid heeft het vermogen om zichzelf uit de weg te ruimen.

Zoals Lao Tzu wijselijk zei: “Om kennis te verkrijgen, voeg je elke dag dingen toe. Om wijsheid te bereiken, verwijder je elke dag dingen.”

8.) Humor:
“Het individu wordt vollediger onthuld in spel dan op enige andere manier, en spel heeft een grotere vormende macht over het karakter en de aard van de mens dan enige andere activiteit.” ~Luther Gulick

Humor is de enige deugd die transcendent is. Het ziet hoe een personage precies dat is: een personage dat gevangen zit in een tragikomedie, dat zichzelf paradeert over een al te sterfelijk toneel. Het ziet de lemen voeten van het personage. Maar het ziet ook de vleugels van het personage. Het eert beide door een lach geboren uit lichtzinnigheid.

Die lichtzinnigheid creëert een krachtige zwaartekracht. Het zelf wordt magnetisch. Als je flexibel bent in humor trek je de wereld naar je toe. Je bent in staat om met een ziel te lachen om alle ego-ernst. Kleinzieligheid valt van je af als water van een eendenrug. Je wordt transcendent, onthecht, onoverwinnelijk.

Een goed gevoel voor humor is de bekroning van een goed karakter, en de ziel is de kroon. Het is de gouden kroonchakra van karakter, vonkend in de eeuwige nacht, een baken van hoop in het donker, een baken van duisternis in het verblindende licht, een symbool van gerecycleerd meesterschap dat het Grote Mysterie eert ondanks onze al te sterfelijke angst.

Gary ‘Z’ McGeea former Navy Intelligence Specialist turned philosopher, is the author of Birthday Suit of God and The Looking Glass Man. His works are inspired by the great philosophers of the ages and his wide awake view of the modern world.Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk