De Weg naar Dictatuur


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #232 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


In deze ongelooflijke moeilijke tijd van maatschappelijke onrust en onzekerheden, waar we van de ene crisis in de andere crisis belanden, maakt het de weg vrij, naar nieuwe dictaturen en massavorming overal in de wereld. Zonder de hypnotiserende menigte geen dictatuur.


Democratie staat onder druk en aangezien economie en kapitalisme regeren, kan men feitelijk niet meer spreken over een democratie, maar eerder over een totalitair-, autocratisch-, of technocratisch systeem.

Wat is dictatuur en welke weg naar dictatuur?


Een dictatuur is een regeringsvorm waarin alle macht in handen is van één persoon of van één groep mensen. In verreweg de meeste gevallen komt een dictatuur tot stand na onzekerheden en crisissen en gebruik van geweld of dreiging met geweld. Een dictatuur is het tegenovergestelde van democratie.

Wanneer men in moeilijke tijden leeft, zoals nu, kun je je aangetrokken voelen tot iemand die zegt, “Alleen ik kan het oplossen”. Mensen willen (niet echt) vrede, mensen willen geregeerd worden, zeker in tijden van grote onzekerheid en ontevredenheid. De weg naar dictatuur is vrij eenvoudig. Zoek een zondebok, koop loyaliteit en ben één man met het volk.

De weg naar dictatuur wordt beschreven via zes voorbeelden uit de geschiedenis. Namelijk Adolf Hitler, Saddam Hoessein, Idi Amin, Jozef Stalin, Moammar Kaddafi en de Kim-dynastie.

1) Grijp de Macht. (Adolf Hitler)

*Geloof in jezelf: Als je de macht wilt, moet je in jezelf geloven, moet je een megalomaan vertrouwen hebben. De speciale uitverkorene van het volk, de held. De narcist en centrum van het universum. Alleen jij kunt het land, het volk redden en zelfs de wereld, want jij bent gekozen door God.

*Zaai verbolgenheid: Mensen zijn boos en willen anderen de schuld geven. Zoek vijand en beschuldig die, minderheden of vijanden van buitenaf. Hun vijanden zijn jouw vijanden.

* Wees een man van het volk: Droom, wat het volk droomt, wordt één met de massa. Ik ben jou en jij bent mij, een soort collectief organisme.

*Maak van je beweging een merk: Vorm eensgezindheid. Je wilt bij het team horen en daarmee creëer je loyaliteit en gehoorzaamheid.  Zorg voor een sterk icoon, zoals de nazi-vlag.

*Bouw een team: Een team van loyale en gehoorzame volgelingen. Controleer de media. Zorg voor goede propaganda  en gebruik de kracht van herhaling. Beschuldig anderen, waar jezelf schuldig aan bent. Speel in op de woede van het volk en maak van je beweging een onvergetelijke identiteit en omring je met een kleine groep loyalisten.

* Bepaal wanneer je toeslaat: Timing is alles. Goede tijden gedijen niet voor een dictator, men heeft een crisis, depressie nodig en als dictator heb je een woedende massa nodig. Als mensen bedreigd worden, zoeken ze een sterke autoritaire leider. Zorg voor incident en beschuldig anderen, zodat de nationale veiligheid in het geding komt en maak er een politiestaat van.

2) Vernietig je rivalen. (Saddam Hoessein)

*Pleeg een coup en creëer overwicht: Elimineer concurrenten en rivalen en houd ze onder controle. Richt geheime politie op en zorg voor wantrouwen. Bespioneer elkaar. Koop de coalitie en corrumpeer hen en koop het volk. Zaai angst. Dood, of gedood worden.

*Psychologische manipulatie: Verneder iedereen, zodat de regels duidelijk zijn. Dictators zijn pathologische narcisten, vanwege hun onzekerheid. Hun reactie op kritiek is altijd de aanval kiezen. Zaai angst, intimideer, om controle te hebben/houden.

*Iedereen is vervangbaar: Zelfs eigen familie is vervangbaar, zo houdt men zijn rivalen eronder.

3) Heers door terreur. (Idi Amin)


Hoe houd je de massa aan jouw kant, door dik en dun? Door geweld en terreur. Machiavelli stelde de vraag; “Kan een heerser beter gevreesd of geliefd worden”? Vertrouw op angst, want als ze je vrezen, heb je controle over ze.

*Verberg wreedheid: Door middel van; Desinformatie, censuur, verberg de waarheid, gebruik charme. Zaai verdeeldheid.

*Maak van de wet een wapen: Ontmantel, verzwak de instituten. Controleer regering, overheid en economische structuur. Schrap grondwet en geef jezelf de macht om eigen wetten in te voeren. Zet de rechters opzij.

*Gebruik pijn: Martelen. Mensen moeten bang zijn en zorg dat niemand elkaar vertrouwt. Heers door angst en pijn.

*Kies een zondebok: Emoties kun je manipuleren. Geef anderen de schuld.

* Begin een oorlog: Als je met de rug tegen de muur staat en het vertrouwen is weg, begin een oorlog. Voor loyaliteit en een gemeenschappelijke vijand.

4) Controleer de waarheid: (Jozef Stalin)

 De waarheid was; Als het goed is voor de leider, of voor de partij, dan is dat de waarheid.

*Herschrijf geschiedenis: “Wie het verleden beheerst, beheerst de toekomst”, aldus George Orwell. Creëer eigen realiteit. Hervoed/leidt de jeugd anders op, met jouw geschiedenis.

*Censureer alles: Controleer informatie en pers.

*Verleid buitenstaanders: Bijvoorbeeld, als een alternatief tegen Amerikaans imperialisme, kapitalisme, voor een grotere legitimiteit van regime. Idealiseer de Socialistische utopie en zorg voor goede pr.

 *Vernietig God:  Voor een dictator is er maar één God en dat is hijzelf. “Religie is het opium voor de massa”. Religies waren rijk. Vervang God en zorg voor eigen mythe. Marxisme-Leninisme. Jouw waarheid is de waarheid en jouw waarheid is Goddelijk.

*Corrumpeer wetenschap: Als een onderzoek niet paste bij de ideologie, werd het genegeerd. Loyaliteit is belangrijker dan de wetenschap zelf.

*Elimineer vertrouwen: Wantrouwen is een sterk hulpmiddel. Als je niemand vertrouwt, geef je jezelf over aan de macht van de staat, want alles is verdacht. Iedereen kan een verrader zijn en als volk is het jullie taak om samenzweerders te vinden. ( De grote zuivering) De leider, partij bepaalt wat waar is en de hogere macht is de waarheid van de leider, van de macht.

5)Creëer een nieuwe gemeenschap:(Moammar Kaddafi)

* Jij bent de wet: Hervorm de maatschappij. Regeer het volk met sterke hand. Beperk de rechten en vrijheid van het volk, want dat is het beste voor staat en volk. De dictator weet wat goed is en wat de waarheid is. Verbied buitenlandse producten/ invloed.

*Bouw je nalatenschap: Bouw grote statische beelden, grote projecten. Maak je onsterfelijk. Door dagelijks gezien te worden, toont men hun grootsheid. Upgrade je land en imago.

*Exporteer je grootsheid: Zoek steun, sympathie en sponsor revolutionaire bewegingen in het buitenland.

*Houd je bij je wapens: Wanneer je niet genoeg wapens hebt, kun je niet dictatuur verdedigen.

6) Heers voor altijd. (De Kim-Dynastie)

Een man is zo trouw als zijn opties.

Permanente stabiliteit is het probleem van tirannen, omdat ze uiteindelijk toch vaak door de mand vallen en doorzien worden. Het volk wordt er niet beter van, blijft onderdrukt, wordt uitgebuit, gemanipuleerd en vernederd.

Een dictator moet verheerlijkt worden en geportretteerd als de bron van alle wijsheid en deugd. Blijf aan de macht, zorg voor continuïteit en zorg voor onsterfelijkheid. Heerser voor altijd.

*Isoleer je koninkrijk:

*Houd het in de familie:

*Bevestig je Goddelijkheid:

*Laat het volk hongeren:

*Wordt een kernmacht:

Geïnspireerd door de docu; How to become a TYRANT

Peter van Elst
https://lanariaamberkira.blogspot.com/Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk