Resoneert onze gezondheid & “ziekte” mee met de mensen in de nabije omgeving?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #211 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Ik heb de ervaring dat ik mij het liefst omring met positief ingestelde mensen, die geven mij een energie boost, een goed gevoel. Tegenovergesteld zal ik het contact met negatieve mensen zo kort mogelijk houden. Het lijkt erop dat dit met de gezondheid en “ziekte” eveneens zo werkt, … ontdek!


Afgelopen maandag was een dag dat ik 10 uur lang geen internet had, dus dan ga je wat anders doen op je computer, een eBoek lezen, in dit geval “De besmettingsmythe”. Het verhaal achter het niet bestaan van levende besmettelijke virussen. En elke keer pik je weer wat anders op uit het verhaal wat je eerder over het hoofd hebt gezien zoals, dat men in de Ayurveda en Chinese geneeskunde niet uitgaat van levende virussen.

Ga je zelf op zoek naar levende virussen dan kom je in de zoekmachines uitsluitend misinformatie en regelrechte leugens tegen. Het voortbestaan van de wereld lijkt op het spel te staan zo fanatiek verdedigen instanties en farmaceutische dokters het fenomeen virus. (De uitvinding van Louis Pasteur, wat een absolute fraude is gebleken). Dat moeten ze ook wel, de leugen volhouden, want als uitkomt wat er werkelijk gaande is dan stort het hele -mensen bang maken- sprookje in elkaar. Er is namelijk nog nooit wetenschappelijk bewijs afgeleverd volgens de Koch statuten, de basisregels waar een wetenschappelijk onderzoek aan moet voldoen. Dit als een snelle samenvatting voor diegenen die hier nog nooit mee geconfronteerd werden. Doe je eigen onderzoek en begin bij viroloog Stefan Lanka.

Wat kwam ik nog meer tegen in dat eBoek?

Iedereen weet dat wanneer je een snaar aanslaat op een gitaar de andere snaren mee resoneren, weet dat zonder deze resonantie het geluid totaal anders zou zijn evenals de lucht in de klankkast die mee vibreert / resoneert. 

In hoofdstuk 8 gaat het over water. Schoon drinkwater kan worden aangewezen als de basis voor onze gezondheid, nog meer dan voeding. 

Hoofdstuk 7 was echter wat mijn aandacht opeiste; “Resonantie”

— tekst uit het eBoek —

Bij de studie van -wat materie is- stuiten wetenschappers op het fenomeen trilling of frequentie. Het is wetenschappelijk te verantwoorden dat alle materie uit trilling bestaat. Resonantie is een fenomeen dat plaatsvindt tussen twee onderling communicerende lichamen. Indien mensen elkaar ogenschijnlijk besmetten, is er sprake van een situatie waarin de mensen aan dezelfde ziekmakende bron zijn blootgesteld.

“Ziekte” wordt niet van het ene levende organisme op en ander levend organisme fysiek overgedragen maar als het ware ‘overgeseind.’ (Dus zonder enig lichamelijk contact)

De wereldberoemde wetenschapper Luc Montagnier heeft de volgende de proef gedaan. In een lab plaatste hij in één bekerglas een oplossing met daarin DNA of RNA. In een tweede glas, een eindje verderop, plaatste hij een hoeveelheid losse nucleïnezuren, zonder onderling verband. Daarna voegde hij energie toe aan het eerste glas met behulp van licht (ultraviolet of infrarood). Vervolgens groepeerden de losse nucleïnezuren in glas 2 zich volgens het patroon van het DNA of RNA materiaal in glas 1. De overdracht vindt hierbij dus plaats via inductie of resonantie. Uiteraard lukt deze herhaalbare proef uitsluitend indien de glazen water bevatten. Ook de mens bestaat voor een overgroot deel uit water.

De tweede reden dat een “ziekte” kan worden doorgegeven is omdat er in het andere organisme een goede reden bestaat om die lichaamsreactie of afweerreactie te geven, die zich uit in de vorm van ziektesymptomen, zoals koorts, huiduitslag, infectie – een reactie in de zin van: mij wordt door het ander organisme de suggestie gedaan om ook deze reinigende reactie in gang te zetten en indien het nodig is zal het andere organisme dezelfde reactie geven als het eerste organisme. 

Vooral bij kinderziektes is deze wijze van overdracht heel belangrijk, want kinderziektes hebben een zeer belangrijke functie, waar het organisme gedurende het gehele leven profijt van heeft. 

Wanneer wij in virussen enkel een vijand willen zien, dan is oorlog het logische gevolg van deze zienswijze. Deze oorlog is nu in volle gang. Maar een oorlog tegen virussen is een oorlog tegen het leven en tegen de voortgang van het leven. 

De enige oplossing is niet een vaccin, maar een nieuw medisch paradigma, waarin de functie van virussen om het leven te bevorderen een plaats heeft gevonden. 

— einde tekst eBoek —

In Jip en Janneke taal zou je kunnen stellen dat een virus de eigenaar van het lichaam dwingt om rust te nemen, zijn leefstijl te overdenken en aan te passen. Het is geen ziekteverwekker maar een manier om het systeem te resetten.

Een ander fenomeen dat ik tegenkwam in het boek was de elektrificatie van de aarde. Elke keer als er iets nieuws kwam zoals radar, hoogspanning netwerken, 1G, 2G etc tot 5G, elke keer werd dit opgevolgd door een grote epidemie. 

We hebben deze discussie tot uit den treuren gehad met een dotcom luisteraar. Nu kan ik eigenlijk pas een goed antwoord formuleren. Het is niet zo dat een nieuwe techniek elk jaar meer griepgevallen teweeg bracht maar slechts bij de overgang naar de nieuwe techniek een verstoring te zien gaf. Dus na de aanpassingsperiode konden de meeste mensen er goed mee omgaan.

Nu komt mijn insteek, al vanaf 1800 wordt er geëxperimenteerd met andere landbouw bemesting vormen en vanaf begin 1900 kwam de kustmest productie en toepassing op grote schaal op gang Het rapport; Uitputting landbouwgronden dateert uit midden dertiger jaren en laat al schrikbarende tekorten zien in de voedingswaarde van de producten. Nu is eigenlijk de gehele bevolking ondervoed en slechts de weinigen die uit eigen volkstuin eten of de voeding betrekken bij een ouderwetse biologische boer zijn beter af. (Maar verre van optimaal omdat we nu meer dan ooit in een giftige wereld leven)

Tussen 2004 en 2007 vertegenwoordigde ik het Amerikaanse laboratorium SpectraCell die intracellulaire vitamine en mineralen konden testen op een cellulair niveau, na de stofwisseling. Men kon vier tot zes maande terug kijken in de geschiedenis bij een gelimiteerd aantal vitaminen en mineralen. De getoonde resultaten waren spectaculair, en zeer verontrustend. Bij een studie onder 89.000 mensen bleken 74,6% een functioneel vitamine gebrek te hebben en 99,5% een functioneel mineralen gebrek. — Bedenk dat de testen uitgevoerd werden bij mensen waarvan er velen reeds gezondheid bewust zijn en al enkele veranderingen hadden door gevoerd in hun leefstijl. De uitkomst van de test is dus nog aan de positieve kant. Geen wonder dat er zoveel mensen ziek zijn, en leven met chronische gebreken. Noot: Functioneel gebrek, de vitamines en mineralen zijn mogelijk wel aanwezig maar in onbalans zodat het gewenste eindresultaat ontbreekt.

Ik vraag mij af of deze ondervoeding niet dé oorzaak is dat mensen de overgang naar de nieuwe technieken als 4G en 5G niet lichamelijk kunnen verwerken in de basis?

Terug naar de titel van het artikel; “Resoneert onze gezondheid mee met de mensen in de nabije omgeving?”

Het is de eerste keer dat ik las over dit onderzoekje dat bewijs levert dat dit mogelijk is, maar wellicht is dit al stokoud nieuws in de Ayurveda en Chinese geneeskunde. Wie meer weet te vinden, laat het ons weten.Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk