Brief aan het energiebedrijf!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #208 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Weten energiebedrijven dat ze meewerken aan exhorbitante prijsverhogingen en in opdracht van een criminele organisatie belasting heffen? We kunnen ze daarvan per brief op de hoogte stellen. We kunnen zelf nadenken of we daaraan willen meewerken. Betalen we dat wel, niet of een billijk bedrag? Een notificatie van persoonlijke aansprakelijkheid en hoofdelijke verantwoordelijkheid is wellicht een geweldloze oplossing.


Geacht energiebedrijf! Ik ben een klant met dringende vragen! Ik heb veel vragen en mijn lijst is niet volledig. Ik ben zeer teleurgesteld in uw organisatie en in u als mens. Ik steek gelijk van wal. In dit artikel geef ik een samenvatting. In de bijlage (onderstaand een link naar het pdf document) zit een voorbeeldbrief aan u als energiebedrijf. Deze pdf bevat tevens ondersteunende informatie zodat huishoudens (mensen) naar eigen situatie hun brief kunnen samenstellen. Een flink verhaal. Dit speelt onder uw klanten. Tevens een waarschuwing. Bent u zich bewust van de niet ondenkbare gevolgen voor meewerkenden? Voor uw organisatie?

Hier is een greep uit mijn vragenlijst (in de pdf uitgebreider en nog steeds onvolledig).
Stel uzelf de volgende vraag: ben ik schuldig dan wel medeschuldig aan:

Het uitkleden, afpersen en knechten van de bevolking (uw medemensen)?
De enorm oplopende inflatie, misschien wel hyperinflatie?
Het energieafhankelijk te maken van het buitenland?
Het spekken van energiebonzen met miljarden woekerwinsten?
Het innen van belastinggeld voor een criminele organisatie?
Uit de hand lopende conflicten in oorlogsgebieden (kerncentrale of kruisrakketten)?
Het (mede)financieren van terrorisme?
Meewerken dan wel meeprofiteren aan een verzonnen energiecrisis (de klimaat hoax)?
Meebetalen dan wel meeprofiteren van de klimaattransitie?
Het wanbeleid van onze regering en EU?
Het slopen van het MKB en de bevolking?
Het principe ‘ik volg gewoon orders op, al zijn ze illegaal’?
Het mishandelen van gezinnen (en kinderen) die niet kunnen stoken?

Ik zal u alvast mijn antwoord op deze vragen geven. JA. JA. JA. Op alle vragen!

Wist u dat uw organisatie:

Uitvoering geeft aan opdrachten en handelingen van een crimineel misdaadsyndicaat?
Medeplichtig zou kunnen zijn aan landsverraad / volksverraad?
De Nederlandse Grondwet schendt?
De Nederlandse Wet schendt?
Een of meer (door Nederland geratificeerde) internationale verdragen schendt?
Onbehoorlijk bestuur bezigt?
De Natuurlijke Wetten schendt?
De kinderen van God ernstig leed aandoet?

Vragen (ik noem het nee-vragen). Heeft u er alles aan gedaan:

om voor uw klanten te zorgen dat de kosten laag blijven?
om de overheid te wijzen op hun wanbeleid?
om de overheid te wijzen op hun criminele beleid?
om te weigeren mee te werken aan criminele activiteiten?
om de overheid te wijzen op de schending van wetten en verdragen?
om geen kunstmatige prijsverhogingen en belastingen te heffen?
om geen trekpop van het regiem te zijn?
om geen deurwaarders e.d. in te schakelen als een klant een redelijk bedrag wil betalen?
om uw broodheren te controleren op oplichting van u en uw klanten (b.v. calorische waarde)?

U heeft verantwoordelijkheid. Een huishouden kan geen recht halen: dat is financieel onbereikbaar gemaakt in een tot op het bot verrot systeem. Het rechterlijk systeem bestaat voornamelijk uit politieke activisten vermomd als rechter. Van de bestuurlijke macht is dat geschat 90%. Trias politica bestaat niet. De rechterlijke macht is een politieke trekpop van onze bezetter, de regering.

Alleen een massa mensen die geweldloos actie voeren, niet meer meedoen, gesteund door bedrijven als dat van u kunnen ons land redden ons te ontdoen van een kwaadaardig regiem. Kwaadaardig omdat er oplossingen zijn! En daarvoor wordt pertinent niet gekozen!

Vergeet niet, uiteindelijk wordt uw bedrijf door het regiem onder de tram gegooid (zoals dokters n.a.v. schade a.g.v. de “veilige” spuitjes) of (via tribunalen) door de bevolking ter verantwoording geroepen. Alleen enkele globalistische bedrijven, vriendjes van ons kwaadaardig regiem, blijven. Denkt u Bilderberger te mogen worden? Klaus Schwab’s WEF-poedel Yuval Harari zei het al: wij zijn (hackbaar) vee! Mensen hebben geen ziel dus geen rechten (ergo: slaven ten behoeve van de zichzelf daarboven verhevenen elite en vee dat gechipped kan worden).

Met hulp van externe bronnen zoals Videowaarheid en Viruswaarheid en een spiritule tocht stuur ik u een ‘notificatie van persoonlijke aansprakelijkheid en hoofdelijke verantwoordelijkheid‘. Karma speelt een rol. Vooralsnog betekent dat om genoemde redenen vooralsnog geen juridsche actie. Wat verzenders van het document daarmee hebben is een belangrijk bewaardocument dat wanneer nodig (b.v. massaschadeclaims, volkstribunalen, militaire tribunalen) weer opduikt. Het tij is aan het keren en de bevolking zal in de toekomst vermeend schuldigen ter verantwoording kunnen roepen: “ich habe es nicht gewußt” of “ik voerde slechts orders uit” gaat niet op.

Ik heb niet uitgezocht hoe de financiële stromen van uw organisatie lopen en wie uw connecties en netwerkrelateis zijn. Wellicht kom ik uit bij een van die globalistische bedrijven. Zij, hun eigenaren, partners, aandeelhouders en hun politieke vriendjes hebben schijt aan de bevolking, en schijt aan mensen. Hun valse god is ‘geld’, hun valse god is ‘macht’, hun valse god is ‘AI’ en hun emotie is ‘haat’. Totale en totalitaire controle over en vernietiging van alles dat God geschapen heeft is hun satanische doel. We leven in een oorlogssituatie. Zij en de regering hebben ons de oorlog verklaard!

Ik heb geen oorlog met u. Ik wil geen oorlog met u. Wij hebben een gezamenlijke vijand, een tirannieke overheid. Een van hun voornaamste wapens: verdeel-en-heers. Waarom mag uw bedrijf belastingen innen en krijgt u een wapenarsenaal? De overheid blijft buiten schot terwijl uw bedrijf mensen sloopt als zij niet langer kunnen betalen of belasting willen betalen. Uw donker karma. Een ander wapen: de leugenachtige mainstream propagandazenders die niet onderdoen voor hun collega’s in Noord-Korea of China. Zij vertelen wat u moet denken.

Ik hoop dat uw organisatie verankerd is in God. Mededogen, naastenliefde, natuurlijke wetten. Dan is er hoop dat wij samen met u de corrupte overheid en hun medeplichtigingen kunnen verslaan. Een wereld met de principes van Jezus (via hem naar God, de Vader) is mijn wens. Bent u onderdeel van het probleem of de oplossing?

Met vriendelijke groet
P.A. Triot
“Give me liberty or give me death” (Patrick Henry, 1775)

[link] voorbeeldbrief aan het energiebedrijf en aanvullende informatie [pdf]Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …


!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src=”https://rumble.com/embedJS/u3h3g0″+(arguments[1].video?’.’+arguments[1].video:”)+”/?url=”+encodeURIComponent(location.href)+”&args=”+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, “script”, “Rumble”);
Rumble(“play”, {“video”:”v16admd”,”div”:”rumble_v16admd”});
!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src=”https://rumble.com/embedJS/u3h3g0″+(arguments[1].video?’.’+arguments[1].video:”)+”/?url=”+encodeURIComponent(location.href)+”&args=”+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, “script”, “Rumble”);
Rumble(“play”, {“video”:”vlecsb”,”div”:”rumble_vlecsb”});

Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src=”https://rumble.com/embedJS/u3h3g0″+(arguments[1].video?’.’+arguments[1].video:”)+”/?url=”+encodeURIComponent(location.href)+”&args=”+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, “script”, “Rumble”);
Rumble(“play”, {“video”:”vnbaez”,”div”:”rumble_vnbaez”});

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …

!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src=”https://rumble.com/embedJS/u3h3g0″+(arguments[1].video?’.’+arguments[1].video:”)+”/?url=”+encodeURIComponent(location.href)+”&args=”+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, “script”, “Rumble”);
Rumble(“play”, {“video”:”vokdv5″,”div”:”rumble_vokdv5″});
!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src=”https://rumble.com/embedJS/u3h3g0″+(arguments[1].video?’.’+arguments[1].video:”)+”/?url=”+encodeURIComponent(location.href)+”&args=”+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, “script”, “Rumble”);
Rumble(“play”, {“video”:”vwrx72″,”div”:”rumble_vwrx72″});

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk