“Rusland is niet alleen, anti-globalistische bevrijdingsbewegingen krijgen vorm in landen over de hele wereld.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #205 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Het is net na drie in het midden van de nacht, de wekker staat op kwart voor vier voor de eerste F1 training. Ik ben wakker en besluit er maar gelijk uit te gaan, ik had namelijk nog geen nieuw artikel online staan voor vandaag. Het is namelijk oorlog, en die oorlog wordt ook gevoerd tegen mij, mijn vrijheid, te mogen leven in een vrije wereld.


Elke dag voert mijn speurtocht langs de nieuwskanalen in mijn RSS feed programma Vienna (Mac). Steeds minder en minder zijn de traditionele -alternatieve- nieuwskanalen een bron voor mijn schrijfsels of vertalingen. Een enkel woord kan vaak voldoende zijn voor inspiratie. Gisteren kwam ik niets tegen, nu al gelijk bingo, een link naar een video van Poetin op Telegram. Via de freespoke.com kijk ik of de betreffende video te vinden is, ik zag ook onderstaande artikel op Key Wiki wat ik snel door de vertaalmachine heb gehaald want, …

Heel mijn leven hoor ik in de media alleen maar slechte dingen vertellen over Rusland, de koude oorlog etc. Maar ik -zie- ook dat het land die deze koude oorlog woorden elke keer naar voren bracht een constante oorlogsmachine operationeel had die overal ter wereld aan de slag ging in de naam van democratie herstellen, vrede brengen etc. Sinds ik lang geleden het boek las “The Economic Hitman” weet ik echter wel beter. Sinds Q in 2017 ten tonele verscheen ben ik steeds meer en meer een fan geworden van Poetin die een andere agenda nastreeft, net als ook Trump als plan heeft, hieronder enige duiding, …


Anti-globaliseringsbeweging van Rusland

Bron artikel: Key Wiki

De anti-globaliseringsbeweging van Rusland is een sociaal-politieke beweging die zich richt tegen bepaalde aspecten van het globaliseringsproces in zijn huidige vorm, in het bijzonder tegen de wereldwijde dominantie van transnationale ondernemingen en supranationale handels- en financiële instellingen.

De beweging verzet zich tegen de monopolisering van het mondiale systeem van betrekkingen en bestuur door enkele afzonderlijke landen. Zij verzet zich tegen de opkomende unipolaire wereld en tegen het dictaat van “het enige juiste standpunt” over de problemen in de wereld, de manieren om deze problemen aan te pakken en de ontwikkeling van de mensheid.

De Anti-globaliseringsbeweging van Rusland steunt de volledige soevereiniteit van natiestaten, met inbegrip van de soevereiniteit van Rusland als onafhankelijke speler op het politieke, economische en culturele wereldtoneel. De beweging wil alle aspecten van de nationale veiligheid en traditionele morele waarden bevorderen. Zij verzet zich tegen de pogingen om een “nieuwe wereldorde” op te leggen en tegen de rampzalige eenwording die zou kunnen leiden tot het ontstaan van één enkele megatotalitaire wereldstaat.

De Anti-globaliseringsbeweging van Rusland steunt landen en volkeren die zich verzetten tegen het dictaat van een unipolaire wereld en op zoek zijn naar een alternatieve agenda. De beweging pleit voor de ontwikkeling van internationale samenwerking en solidariteit – in tegenstelling tot het principe van “allen tegen allen” – met respect voor andere volkeren en hun soevereiniteit, waardesystemen en levensstijlen. In de loop van duizenden jaren van coëxistentie hebben vele volkeren en culturen de beginselen van wederzijdse verdraagzaamheid, samenwerking en wederzijdse verrijking van culturen ontwikkeld. Zij bewaren de beschavingsdiversiteit van de mensheid, de sleutel tot haar voortbestaan. Vandaag moet alles in het werk worden gesteld om de meest verwoestende uitingen van de “nieuwe wereldorde” te stoppen: de barbaarse uitbuiting van de meerderheid van de wereldbevolking, de onderdrukking van de nationale soevereiniteit, de vernietiging van de geestelijke grondslagen van de samenleving, de onderdrukking van de soevereiniteit van het individu door middel van totale elektronische controle.

Wij moeten deze kans benutten en daarom nodigen wij allen die zich het lot van de wereld aantrekken uit om de Beweging te steunen en actief deel te nemen aan haar manifestaties.

Verenigd zijn we onoverwinnelijk!Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk