Heeft de VS tegen Rusland de hand overspeeld ?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #203 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Waarom viel Rusland de Oekraïne binnen, een opeenstapeling van redenen !! Een van de belangrijkste redenen is recent naar voor gekomen in de speech van Poetin en we deden hier al verslag van sinds begin dit jaar; “Bio-wapen labs recht aan de grens van Rusland.

Een tweede niet onbelangrijke reden was dat de bevolking van de Oekraïne de hulp hadden ingeroepen van Rusland om een einde te maken aan de oorlog die al sinds 2014 werd gevoerd tegen een deel van de bevolking van de Oekraïne, bovendien wilden deze bij Rusland terugkeren.

Een andere reden, de steeds verdere uitbreiding van de NAVO / EU richting Rusland. Vele artikelen zijn te vinden over dit onderwerp belicht vanuit het standpunt van de VS zoals:

“De Amerikanen denken dat wat Gorbatsjov misschien wil in ruil voor de hereniging van Duitsland, een belofte is dat de NAVO niet naar het oosten zal uitbreiden,” zei Sarotte. “En dus zegt minister van Buitenlandse Zaken [James] Baker, op een speculatieve manier in een vroeg stadium van de onderhandelingen, tegen Gorbatsjov: ‘Wat denk je van dit idee: als jij jouw helft van Duitsland laat gaan en wij ermee instemmen om slechts dat ene stuk vooruit te schuiven?”

Maar president George H.W. Bush verwierp het idee, en toen later in 1990 meer formele onderhandelingen begonnen, werd een verbod op NAVO-uitbreiding nooit echt aangeboden, zei Sarotte.

Er is enige onenigheid over wat er gebeurde tijdens de Baker-Gorbachev gesprekken in februari 1990. Sommigen zeggen dat toen Baker voorstelde dat de NAVO geen “centimeter” naar het oosten zou opschuiven, hij alleen Oost-Duitsland bedoelde, omdat geen van beide partijen was begonnen na te denken over NAVO-uitbreiding verder dan dat”.

Bron: NPR.org

Moraal: Dus deze gedachtengang is schijnbaar een rechtvaardige zienswijze om “landjepik” te doen door op onfatsoenlijke wijze met bedrog en manipulatie steeds meer landen in te pikken door de oh-zo democratische vrede brengende VS+ EU+NATO [?]

Deze bovenstaande drie-eenheid was voor Rusland de reden om orde op zaken te gaan stellen en ik denk dat de Bio-Wapen laboratoria aan de grens de bekende druppel waren die de emmer deden overlopen.

De beer is los.

Het eerste verzet waren slechts schermutselingen voor de Russen waarbij de strijdkrachten van de Oekraïne vele verliezen leden. Niet getoond in de Westerse media, niet te volgen via de gecensureerde Russische media, toch lekte veel nieuws via Telegram naar het westen en waren de beelden dagelijks te volgen.

Met de Russische mobilisatie en het opblazen van beide olie pijp leidingen door de VS, laat dat duidelijk zijn, is er een situatie geschapen die vele landen gaat betrekken in dit geschil dat nu een internationale oorlog karakter heeft gekregen.

Worden de buitenlandse wapenleveranties aan de Oekraïne opgevat als een oorlogsverklaring aan Rusland ?

Van een koude oorlog is al geen sprake meer, het conflict is al volledig uit de hand gelopen met de aanslag op de twee Nord Stream pijpleidingen, hét economische geld verdien project van de Russen wat, alleen al om deze reden, een economische zelfmoord zou betekenen voor Rusland. Iedereen die het sprookje geloofd dat de Russen het zelf deden hebben mijns inziens een “bakje schroefjes” los liggen in hun bovenkamer.

De huidige situatie lijkt onoplosbaar, Rusland voelt zich bedreigt op vele fronten en de VS-EU-NAVO-WEF en al die andere clubjes as -lees de Deep State- zitten gevangen in een overlevingsscenario. 

Een doodsstrijd die men niet wil opgeven ten kost van alles

Er is maar èèn scenario denkbaar voor de ‘insiders’, de komende strijd in de VS om de waarheid, the Truth naar buiten te brengen. 

De alles omvattende vraag: 

“Wie heeft nu echt de 2020 verkiezingen gewonnen?”

“Wie is de echte President van de VS ?”

“Wie is de man die in vier jaar al bewezen heeft orde op zaken te kunnen stellen?”

… en deze vragen vereisen een snel antwoord.

Verwacht een hete maand, een Red October. 

Q red october
Drie November 2020 op herhaling, …


Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk