Analyse toespraak Poetin: Biologische wapens en menselijke experimenten in de Oekraïne


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #199 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Poetins toespraak van vrijdag zat boordevol waardevolle informatie. Als je het volledige transcript nog niet hebt gelezen, moet je dat onmiddellijk doen. Poetin sprak openlijk over “biologische wapens en menselijke experimenten in Oekraïne”, voor het eerst sinds de luchtaanvallen! Als u een MSM samenvatting van de toespraak heeft gelezen, heeft u alle belangrijke delen gemist. Hier, behandel ik het echte nieuws dat de media weigeren aan te raken.


Door Clandestine op subtrack:
Putin’s Speech Analysis: Bioweapons and Human Experimentation in Ukraine

Lees hier de toespraak van Poetin in zijn geheel vertaald naar het Engels

Nu u de toespraak hebt gelezen, zal ik mijn conclusies trekken en aangeven welke passages mij zijn bijgebleven.

De algemene boodschap van de toespraak is dat Rusland land heeft heroverd dat nog maar enkele decennia geleden aan hen toebehoorde. Gevolgd door een absolute afkeuring van de VS/NAVO en een oorlogsverklaring aan de “westerse elites” (de diepe staat) en de liberaal-globalistische ideologie als geheel. Poetin besteedde een aanzienlijk deel van zijn toespraak aan het benadrukken van de hypocrisie van de westerse samenleving en de plaag die zij over de wereld heeft gebracht.

Jullie weten allemaal dat mijn vakgebied draait om de biolabs in Oekraïne. Interessant detail van Poetin in deze toespraak, zijn eerste publieke erkenning van “biowapens” en “menselijke experimenten” in Oekraïne en elders. In het verleden heeft hij VN-diplomaten en de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken toegestaan deze situatie aan te kaarten, tot vandaag.

“Ze noemen de bevelen en bedreigingen die ze aan hun vazallen geven Euro-Atlantische solidariteit, en het maken van biologische wapens en het gebruik van menselijke proefpersonen, ook in Oekraïne, nobel medisch onderzoek.”

Het lijkt misschien niet veel, maar wat Poetin zojuist beweerde zouden de twee meest ingrijpende internationale misdaden zijn die de mensheid kent. Poetin heeft het Westen er zojuist publiekelijk van beschuldigd het Internationaal Verdrag inzake biologische wapens en de Code van Neurenberg te schenden. Voor het geval iemand een herinnering nodig heeft wat de straf is voor deze misdaden…

Wat de rest van de toespraak betreft, Poetin maakt een overvloed aan legitieme punten. Vele daarvan lijken sterk op de verhalen en talking points van Trump.

“Een dergelijk zelfvertrouwen is een direct product, niet alleen van het beruchte concept van exceptionalisme – hoewel het nooit ophoudt te verbazen – maar ook van de echte ‘informatiehonger’ in het Westen. De waarheid is verdronken in een oceaan van mythen, illusies en vervalsingen, met behulp van uiterst agressieve propaganda, liegen als Goebbels. Hoe ongelooflijker de leugen, hoe sneller de mensen hem zullen geloven – zo werken ze, volgens dit principe.”

Poetin beschrijft nauwkeurig het huidige landschap van de westerse media. De overgrote meerderheid van het publiek is “informatiehongerig” omdat de waarheid hun wordt onthouden. Hij vergelijkt de censuur en propaganda van het Westen met die van nazi-Duitsland (Goebbels).

“Westerse landen zeggen al eeuwen dat ze andere landen vrijheid en democratie brengen. Niets is minder waar. In plaats van democratie te brengen, onderdrukken en exploiteren ze, en in plaats van vrijheid te geven, maken ze slaven en onderdrukken ze. De unipolaire wereld is inherent antidemocratisch en onvrij; ze is door en door vals en hypocriet.”

Hier blijft Poetin ingaan op realiteiten die het Westen negeert. De liberaal-globalisten prediken “vrijheid en democratie”, maar ze brengen niet in praktijk wat ze prediken. In feite doen ze het tegenovergestelde. De westerse elites houden zich bezig met leugens en bedrog op wereldschaal. Ze gebruiken hun macht als een sluier om hun gruwelijke misdaden te verbergen.

“Daarom moeten politici in Europa hun medeburgers ervan overtuigen minder te eten, minder vaak te douchen en zich thuis warmer te kleden. En wie eerlijke vragen begint te stellen als “Waarom is dat eigenlijk?” wordt onmiddellijk tot vijand, extremist en radicaal verklaard. Ze wijzen terug naar Rusland en zeggen: dat is de bron van al jullie problemen. Nog meer leugens.”

Dit klinkt erg vergelijkbaar met Trump die op een rally spreekt. De Deep State geeft hun vijanden, in dit geval Trump en Poetin, gewoon de schuld van alle problemen die ze zelf hebben gecreëerd.

Het draaiboek is ongeveer versleten. Uw liberale collega gelooft het misschien nog, maar de collectieve wereld gelooft het niet meer.

“Laten we voor onszelf een paar heel eenvoudige vragen beantwoorden. Nu wil ik terugkomen op wat ik zei en me ook richten tot alle burgers van het land – niet alleen tot de collega’s die in de zaal zitten – maar tot alle burgers van Rusland: willen we hier, in ons land, in Rusland, ‘ouder nummer één, ouder nummer twee en ouder nummer drie’ (ze zijn het helemaal kwijt!) in plaats van moeder en vader? Willen we dat onze scholen onze kinderen vanaf hun eerste schooldagen perversiteiten opdringen die leiden tot afbraak en uitroeiing? Willen we hen het idee inprenten dat er naast vrouwen en mannen ook andere geslachten bestaan en hen een geslachtsveranderende operatie aanbieden? Is dat wat we willen voor ons land en onze kinderen? Dit is allemaal onaanvaardbaar voor ons. We hebben zelf een andere toekomst.”

Klinkt als een redelijk en gezond standpunt met betrekking tot familie en kinderen. Vergelijkbaar met Trump. Hij verwerpt de absurde en krankzinnige ideologie van de liberaal-globalisten. Poetin wil de Russische kinderen niet onderwerpen aan de psychologische perversie die hier in het Westen bestaat. En ik kan u verzekeren dat meer dan 90% van de ouders wereldwijd het met Poetin eens is.

“Vermink, manipuleer en/of ontmenselijk onze kinderen niet” lijkt een redelijk verzoek. Maar de linkse media vertellen je dat zij de verstandigen zijn, en Poetin de gek.

“Laat me herhalen dat de dictatuur van de Westerse elites alle samenlevingen viseert, inclusief de burgers van de Westerse landen zelf. Dit is een uitdaging voor iedereen. Deze volledige ontkenning van wat het betekent om mens te zijn, de omverwerping van geloof en traditionele waarden, en de onderdrukking van vrijheid beginnen te lijken op een “omgekeerde religie” – puur satanisme. Jezus Christus zei in de Bergrede over valse messiassen: “Aan hun vruchten zult gij hen herkennen.” Deze giftige vruchten zijn al duidelijk voor de mensen, en niet alleen in ons land, maar in alle landen, waaronder veel mensen in het Westen zelf.”

Deze passage is misschien wel de meest intrigerende van allemaal. Poetin stelt dat de slachtoffers van de westerse elites ook hun eigen burgers zijn. Hij benadrukt dat de Deep State een agenda heeft om elke samenleving te ontmenselijken en alle traditionele waarden te ontmantelen. Hij noemt de Westerse elites “puur satanisme”.

Ik denk dat Poetin hier tot ons Westerse burgers spreekt. Hij laat ons weten dat hij weet dat de ruzies van Rusland niet liggen bij het volk van de VS en het Westen, maar bij de paar elites die dit wereldwijde misdaadsyndicaat leiden.

Klinkt dit als een gestoorde, oorlogszuchtige gek?

Als je de media leest, zullen ze niets zeggen over de “biowapens” passage. Sommigen gaan in op het satanisme, in de hoop dat Poetin daardoor gek lijkt, om hun verhaal beter te voeden. De westerse burgers krijgen selecte regels uit de toespraak te horen in een poging Poetin in een kwaad daglicht te stellen en mensen ervan te weerhouden het volledige transcript te lezen. Anders zouden mensen het zelf kunnen lezen en tot de conclusie komen dat Poetin geen gek is en een serieus overtuigend en gezond betoog houdt.

Klinkt EXACT als Trump.

Concluderend, deze toespraak vertelt me dat Trump en Poetin op dezelfde golflengte zitten. En we kunnen niet negeren dat een groot deel van Poetins toespraak draaide om vele Q-gerelateerde verhalen, waaronder: Satanisme, de “Westerse Elite” (Deep State), Westerse propaganda en Orwelliaanse dystopie, perversie van de jeugd, en ontmenselijking van alle traditionele waarden en de samenleving.

De basis van deze toespraak klinkt vergelijkbaar met de belangrijkste gesprekspunten op een Trump rally.

We moeten ook goed in de gaten houden dat Poetin en Trump nooit vijandigheid of negatieve woorden naar elkaar hebben gesproken. Gedurende dit hele proces zijn zowel Poetin als Trump consequent gebleven dat de Deep State de schuldige is. Ze hebben nooit slecht over elkaar gesproken.

Ik denk dat we ons in een gecontroleerde psychologische militaire operatie bevinden, waar zowel Trump als Poetin aan meedoen. De wereld wordt naar de rand van de nucleaire vernietiging geduwd, er vindt een Cubaanse Raketcrisis-achtige gebeurtenis plaats, we komen er ongedeerd uit, en Trump en Poetin lossen de kwestie op de een of andere manier op, wat zal resulteren in wereldwijde steun en dus een wereldwijde afkeuring van de Deep State/Westerse Elite, gevolgd door een passende straf voor de verantwoordelijken.

De andere optie is dat dit geen gecontroleerde operatie is, en we eigenlijk op de rand van nucleaire vernietiging staan, in welk geval we hoe dan ook genaaid zijn.

En hoe dit afloopt? Dat kan ik je niet vertellen. Weet alleen dat het alleen maar gekker gaat worden. Maar hoe gekker het wordt, hoe dichter we bij de finish komen.

-ClandestieneBericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk