Bijwerkingen van de ‘vaccinaties’ verklaren.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #190 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Over de werking van de Corona injecties in het lichaam en op het immuunsysteem,  klachten die kunnen optreden, onderzoeken die gedaan kunnen worden en mogelijke behandelingen. Bron artikel


Vaccinaties of genetische injecties

Toen de vaccinaties werden aangekondigd in 2020 waren er talloze artsen en wetenschappers die hun zorgen uitspaken over effectiviteit en veiligheid. Velen noemden het genetische manipulatie en waarschuwden voor gevaarlijke bijwerkingen en verstoringen van het immuunsysteem.

Intussen zijn hun angsten bewaarheid geworden. Het aantal bijwerkingen is enorm, er is een oversterfte sinds het begin van de vaccinaties en onderzoek heeft aangetoond dat het mRNA en het DNA in de injectie  ons  DNA kan veranderen, het kan worden ingebouwd in het lichaamseigen DNA.

Ik noem de corona injecties niet vaccinaties omdat het genetische manipulatie injecties zijn. DNA  en mRNA dat bedoeld is om het functioneren van de cellen te manipuleren en ingebouwd kan worden in het menselijk DNA is genetische manipulatie.

Als na het juiste onderzoek duidelijk is op welke wijze de klachten ontstaan kan een passende aanpak worden gekozen.

Gemelde bijwerkingen  LAREB 12 september 2022

Ademhalingsstelsel en borstkas, bloed- en lymfestelsel, bloedvaten, Chirurgische en medische verrichtingen, Endocrien systeem, Hart, Huiden  en onderhuid, Immuunsysteem, Infecties en parasitaire aandoeningen, Intoxicaties en letsels, Lever en galwegen, Maag-darmstelsel, Neoplasmata, Nier en urinewegen, Oog, Oor en evenwichtsorgaan, Product aangelegenheden, Psychisch, Sociale omstandigheden, Spieren, gewrichten en bindweefsel, Testuitslagen en onderzoeken, Toedienplaats en lichaam algemeen, Voeding en stofwisseling, Voortplantingsstelsel en borsten, Zenuwstelsel, Zwangerschap en perinatale periode

Het betreft officiële meldingen bij het LAREB, er worden nog meer verschillende bijwerkingen genoemd.  De grote verscheidenheid komt door het werkingsmechanisme van de injectie en met name de Spike proteïnes.

 In dit artikel worden de volgende groepen klachten en verstoringen met hun ontstaansmechanisme, onderzoeken en behandeling beschreven:

 • Trombose
 • Hartspierontsteking
 • Chronische belasting door Spike proteïne productie
 • Wat is met de ACE2 receptor
 • Spike proteïne toxisch
 • Shedding
 • Immuunsysteemverstoring op lange termijn
 • Immuunsysteem uit balans
 • Auto immuun aandoeningen
 • Laaggradige ontsteking, Silent Inflammation
 • Endothelitis, chronische ontsteking van de bloedvatbekleding
 • ADE
 • Neuro-inflammation, ontsteking van zenuwweefsel

Mijn eerste persoonlijke ervaring met de bijwerking

In 2020 las ik voor het eerst over de effecten  van de corona injecties op  het immuunsysteem,  de (bij)werkingen die het zou hebben en de oversterfte die het zou veroorzaken.

Maar het blijft een soort van ‘niet werkelijkheid’ tot je er zelf mee te maken krijgt. In mijn praktijk krijg ik intussen wekelijks mensen aan de telefoon en in de praktijk die spreken van ernstige klachten en verergering van klachten en aandoeningen na de injecties.

Het eerste voorbeeld dat mij deed realiseren wat gaande was is de ervaring met een patiënt met kanker. Hij was al jaren bij mij in begeleiding. Het proces was tot verbazing van de oncologen jarenlang stabiel en hij voelde zich prima. Onder druk van zijn kinderen heeft hij zich twee maal laten prikken. Na de eerste keer kreeg hij algemene klachten en hij bezocht zijn oncoloog, deze deed bloedonderzoek,  niets bijzonders werd gevonden. De klachten hielden echter aan en werden erger, er werd een tweede maal bloedonderzoek gedaan, nu met de trombosemarker D-Dimeer. D-Dimeer toont aan dat het lichaam bezig is bloedstolsels op te ruimen, het duidt op trombose.  De oncoloog kende kennelijk het verband tussen trombose en de injecties. 

Hij kreeg een tweede injectie en werd binnen een week blind aan één oog, de artsen legden geen  relatie met de injectie terwijl ook destijds, in 2021, trombose als bijwerking bekend was.

Vervolgens ging hij zich slechter en slechter voelen, er kwamen tumoren op talloze plaatsen waar hij voordien geen kanker had. Ze groeiden snel en waren soms binnen enkele dagen als zwelling onder de huid zichtbaar.

Binnen enkele weken is hij overleden aan een explosief groeiend kankerproces.

Sinds dat moment heb ik me nog meer verdiept in de werkingen van de injectie en begrijp intussen hoe de bijwerkingen kunnen ontstaan. Het was logisch en voorspelbaar, erger, het is door wetenschappers en artsen al in 2020 voorspeld en nu zien we de gevolgen. Talloze gepubliceerde onderzoeken bewijzen intussen de voorspelde gevolgen en verklaren hoe de gezondheidsschade ontstaat.

Het verschil tussen een vaccinatie en de corona injectie

Bij een klassieke vaccinatie wordt een verzwakte, gedode of een deel van een ziekteverwekker ingespoten. Cellen van het immuunsysteem herkennen dit als ziekteverwekker en het normale immuun proces start.

Macrofagen eten de ziekteverwekker of het deel van de ziekteverwekker op en presenteren de herkenningstekens aan het lerende immuunsysteem. Vervolgens worden gespecialiseerde witte bloedcellen, T- en B lymfocyten, opgeleid om te letten op ziekteverwekkers met de aan hen gepresenteerde herkenningstekens. 

Het is te vergelijken met de politie die een terrorist oppakt, deze arresteert en meeneemt naar de ME kazerne. De politie laat de ME zien waaraan ze de terrorist kunnen herkennen waardoor ze effectiever en sneller kunnen optreden.

T-Cellen kunnen ziekteverwekkers aanvallen en B- Cellen maken antilichamen. Bovendien ontstaan geheugencellen. Als na een tijdje weer dezelfde ziekteverwekker binnendringt kan het immuunsysteem direct geactiveerd worden.

Antilichamen kunnen aan de herkenningstekens van de ziekteverwekker hechten en hebben meerdere effecten. De ziekteverwekker wordt beter herkenbaar voor de cellen van het immuunsysteem, kan zich niet meer delen of voortbewegen of cellen binnendringen. 

Bij de corona injectie wordt geen ziekteverwekker gebruikt maar wordt een boodschap aan gezonde cellen gegeven. Het immuunsysteem wordt in eerste instantie niet geactiveerd.  De boodschap aan de cel wordt overgebracht door het mRNA en het DNA in de injectie. Het dringt gezonde cellen binnen waar het de opdracht geeft spike proteïnes te gaan maken. Spike proteïnes zijn één van de herkenningstekens van het Corona virus. Bij een natuurlijke besmetting worden alle herkenningstekens aan het lerende immuunsysteem gepresenteerd, bij een corona injectie slechts eentje. Verder wordt bij een echte vaccinatie het immuunsysteem geactiveerd, niet gezonde cellen van allerlei weefsels en organen.

Wat gebeurt na de corona injectie

Het DNA of mRNA dringt binnen in gezonde cellen.  De cellen kunnen in principe overal in het lichaam zijn maar in eerste instantie zijn het vaak cellen die de binnenwand vormen van bloedvaten, het endotheel.  De bloedvatcellen maken spike proteïnes die deels in het bloed terecht komen, deels gaan hechten aan hun eigen celwand  en deels in een soort van zakjes, exosomen genaamd, door het bloed worden vervoerd.Wanneer cellen van het immuunsysteem de spike proteïnes aan de bloedvatcellen opmerken gaan ze over tot de aanval. Er worden dan eigen gezonde lichaamscellen aangevallen.

Trombose

In bloedvaten ontstaan kleine ontstekinkjes waarbij bloedstolsels ontstaan zoals dat gebruikelijk is bij ontstekinkjes. Als het in grotere bloedvaten optreedt zijn geen klachten te verwachten maar kleinere bloedvaatjes kunnen afgesloten raken. In weefsel met veel kleine bloedvaatjes kunnen klachten optreden bijvoorbeeld in de ogen, hersenen, longen, nieren en hart. Het is mogelijk dat een bloedpropje losschiet en een verstopping elders veroorzaakt, bijvoorbeeld in de longen, longembolie, of de hersenen, herseninfarct.

Mogelijke klachten door deze verstoppingen:

 1. Hersenen: brainfog, tinitus, duizeligheid
 2. Spieren: spierzwakte, spierpijn, stijfheid, reflexstoringen
 3. Zenuwweefsel: veranderd gevoel (verminderd gevoel, kriebelen, alsof mieren over de arm of been lopen), pijn in het verloop van de zenuw, verlammingen.

Onderzoek om trombose vast te stellen:

Een bloedstolsel bevat het fibrinogeeneiwit, bloedplaatjes en rode bloedcellen. Lichaamseigen enzymen breken de fibrinogeen af in kleine stukjes, dit zijn D-Dimeerstukjes.  Je meet dus de afbraak van fibrinogeenstolsels.

Een negatieve uitslag, bij een niet verhoogde d-dimeerwaarde, wil niet zeggen dat er geen bloedvatverstopping is. Door de spike proteïnes kunnen amyloïde eiwitten ontstaan. Hierbij zijn geen bloedplaatjes betrokken. De propjes bestaan uit fibrinogeen en rode bloedcellen. De natuurlijke lichaamseigen enzymen die normale  bloedpropjes opruimen, kunnen deze niet goed oplossen. Nattokinase heeft hier een betere invloed op. Bij gebruik van bloedverdunners kan hier beter vanaf worden gezien.

Dergelijke amyloïde eiwitverstoppingen zijn enkel met gespecialiseerde apparatuur meetbaar, met fluorescentie microscopie van het bloedplasma.

Behandeldoel

De verstoppingen in de bloedvaten oplossen. 

Mogelijke behandelingen

Doorbloeding verbeterende medicijnen zijn zinvol.

Nattokinase kan een positief effect hebben. Het is een enzym dat eiwitten kan oplossen. Het wordt gezien als preventief en therapeutisch supplement bij hart- en vaataandoeningen. Bij gebruik van medicijnen, zeker bij bloedverdunners  kan beter afgezien worden van dit product of overleggen met de behandelend arts. Verder ondersteunen onder meer resveratrol en knoflook een goede doorbloeding. Als ondersteunende behandelingen kan worden gedacht aan Oxyvenering en Ozon.

Citozym is voor Nederland nieuw supplement dat de enzymen binnen in de cel ondersteunt en helpt herstellen. Zo worden alle celprocessen waaronder de ontgifting, energieproductie en genexpressie ondersteunt. Het helpt eveneens bloedvaten ‘ontstoppen’ door het versterken van de enzymatische werking.  Meer informatie over Citozym.

Mogelijke Infusen

 • Vitamine C 25 gram
 • Ozon
 • Curcumine
 • Glutathion, eventueel hoog gedoseerd
 • Alfaliponzuur
 • B complex
 • L-Lysine
 • Homeopathische aanvulling
 • Vitaal Aminozuur
 • Psychisch stabiel

Hartspierontsteking

Als de spike proteïnes aan de bloedvatcellen in het hart hechten kan een hartspierontsteking ontstaan, een myocarditis. Er worden hartspiercellen vernietigd bij de ontsteking omdat het immuunsysteem cellen waaraan het spike proteïne is gehecht aanvallen.

Hartspierontsteking is vooral bij jongeren vastgesteld, des te tragischer omdat jongeren van het virus niets te duchten hebben.  Juist omdat het risico niet opweegt tegen het eventuele voordeel wordt in veel landen de DNA-mRNA vaccinatie niet meer aan jongeren en jong volwassenen geadviseerd.

In Nederland worden deze vaccinaties nog steeds geadviseerd en ondersteund door bijna de gehele tweede kamer.

Mogelijke klachten:

 • Vermoeidheid
 • Matheid
 • Pijn in armen en benen
 • Drukgevoel op de borst
 • Hartritmestoringen
 • Ademnood
 • Vocht vasthouden in de benen

Mogelijke onderzoeken:

Laboratorium:

 • CK, CK-MB, troponine, Nt-proBNP, CR

Verder onderzoek

 • Afluisteren met stethoscoop, hartfilmpje, echo, MRT

Behandeling

als bij trombose

Chronische belasting door de spike proteïne productie

De beschreven klachten en het ontstaansmechanisme gelden voor relatief acute problemen, binnen dagen tot weken.

Het gevaar bestaat dat op langere termijn gevolgen groot zijn door de voortdurende productie van de spike proteïnes. Recent onderzoek toont aan dat tot vijftien maanden na de injectie Spike Proteïnes in het bloed kunnen circuleren.

Ze komen in de kleinste bloedvaatjes in het hele lichaam terecht en blokkeren daar de bloedstroom waardoor het weefsel geen voedingsstoffen en zuurstof meer krijgt en uiteindelijk afsterft. Omdat de kleinste bloedvaatjes worden geblokkeerd ontstaan langzamerhand, in de loop van jaren moeilijk te duiden klachten.

Mogelijke klachten:

 • Hersenen: brainfog, tinnitus, duizeligheid
 • Spieren: spierzwakte, spierpijn, stijfheid, reflexstoringen
 • Zenuwweefsel: gevoelsstoornissen, verminderd gevoel, kriebelend gevoel, pijn in zenuwverloop, verlammingsverschijnselen

Onderzoek: als bij trombose.

Wat is met de ACE2 receptor

Cellen zijn als het ware zelfstandige eenheden, ‘zakjes’ zou je kunnen zeggen, met als buitenkant de celmembraan. In de cel vinden alle processen plaats, de energieproductie, immuunreacties, celontgifting, reguleren van de genexpressie etc. er moet dus veel informatie worden uitgewisseld, deze communicatie gaat veel via receptoren aan de buitenkant van de celwand.

De ACE2 receptor die door het corona spike proteïne wordt gebruikt is één van de vele soorten receptoren en was tot voor kort onbekend voor de meeste mensen. Het activeren van deze receptoren heeft invloed op onder meer de bloeddrukregulering. Bij activering verwijden de bloedvaten en de bloeddruk daalt. Virussen maken gebruik van receptoren om cellen binnen te dringen,  de Coronavirussen gebruiken hiervoor de ACE2 receptor. Het spike proteïne  plakt aan de ACE2 receptor en versmelt hiermee, de receptor is kapot en het virus kan naar binnen.

Als veel ACE2 receptoren worden vernietigd door spike proteïnes kan hoge bloeddruk ontstaan waardoor organen beschadigd kunnen raken.

Vooral weefsels en organen met veel ACE2 receptoren, longen, hart, nieren en darm lopen een hoger risico.  Door beschadiging van de receptoren in de longen kan een hoge bloeddruk in de longen ontstaan, een pulmonale hypertonie, dit kan leiden tot een verhoogde belasting voor het hart en uiteindelijk een overbelasting van het hart. Het heet dan hartinsufficiëntie.

De ACE2 receptor is verder belangrijk voor een aantal regelprocessen in de cel  met name voor de mitochondriën. Mitochondriën zijn cel onderdelen met meerdere taken waarvan de energieproductie de bekendste is.

Organen met veel mitochondriën lopen eveneens extra risico op problemen.

Klachten in:

 • Hart, longen, nieren, maag-darmsysteem, voortplantingsorganen.

Spike proteïne toxisch voor cellen en mitochondriën

Het spike proteïne is met name bekend als antigeen van het coronavirus, het herkenningseiwit, maar het blijkt bovendien een toxische werking te hebben op de mitochondriën.

Belangrijke taken van de mitochondriën zijn energieproductie en genregulatie, ze kunnen genen aan- en uitschakelen en daarmee talloze functies beïnvloeden waaronder immuunsysteem reacties. Ze hebben eveneens invloed op tumor onderdrukkende en stimulerende genen. Ook de apoptose, de geprogrammeerde celdood is afhankelijk van goed functionerende mitochondriën.

Als cellen  aan het einde van hun levensduur zijn gekomen gaan ze dood door een automatisch programma, de apoptose.

Bijna alle chronische aandoeningen gaan gepaard met mitochondriopathie, verminderde hoeveelheid of functie van mitochondriën.  Het uit zich onder meer in vermoeidheid en uitgeput zijn en is een veel voorkomend symptoom, ook na vaccinaties.

Klachten: vermoeidheid, uitgeputheid, soms zo sterk dat de eenvoudigste bezigheden onmogelijk zijn.

Onderzoeken:

 • Niet-neutraliserende Corona antilichamen (ADE)
 • Meting van de energieproductie, de hoeveelheid ATP
 • Bij een goede mitochondriën functie wordt zuurstof gebruikt, bij verminderde functie wordt suiker gebruikt, hierbij ontstaan andere enzymen, deze zijn meetbaar
 • Het aantal mitochondriën kan worden vastgesteld
 • Functie onderzoek van de mitochodrien BIH

In onderstaand scherm worden de gemeten factoren van de mitochondriën stofwisseling aangegeven.

Mogelijke behandelingen

Supplementen

Mogelijke Infusen

 • Vitamine C 25 gram
 • Ozon
 • Curcumine
 • Glutathion
 • Alfaliponzuur
 • B complex

Afhankelijk van de uitslagen zijn aanvullingen op de behandelingen mogelijk.

Bloed hersenbarrière beschadigd

Het spike proteïne kan de bloed hersenbarrière beschadigen. Schadelijke stoffen en ziekteverwekkers kunnen de bloed hersenbarrière doordringen en in de hersenen komen.

Klachten:

brainfog, duizeligheid, vermoeidheid e.d.

Onderzoeken naar de integriteit van de bloed hersenbarrière:

 • S-100 en
 • alfa-1-antitrypsine
 • zonuline

Verder is het zinvol om een chronische laaggradige ontsteking, een silent inflammation en een lekkende darm uit te sluiten omdat deze herstel van een beschadigde bloed hersenbarrière beïnvloeden.

Mogelijke onderzoeken naar een Silent Inflammation: verschillende boodschappermoleculen waaronder:

 • IL-6
 • TNF alfa.

Mogelijke onderzoeken naar een lekkende darm:

 • LPS in het bloed,
 • meerdere markers in de ontlasting (zonuline, SiGA, alfa-1-antitrypsine)

Behandeling

Supplementen

Mogelijke Infusen

 • Vitamine C 25 gram
 • Ozon
 • Curcumine
 • Glutathion
 • Alfaliponzuur
 • B complex

Shedding, de verspreiding van spike proteïnes

In eerste instantie was ik geneigd om shedding niet serieus te nemen maar al snel bleek dat mensen, ook uit mijn omgeving, sterke klachten kregen nadat ze met gevaccineerde mensen in aanraking waren gekomen. Onder meer gordelroos trad spontaan op. Toen ik er meer over ging lezen bleek dat zelfs in de Pfizer documenten  voor shedding gewaarschuwd werd. Zwangere vrouwen werd op het hart gedrukt om gedurende de tijdsduur van het Pfizeronderzoek het contact met gevaccineerde te mijden om shedding te vermijden en daarmee risico’s voor de zwangerschap.

Shedding, de verspreiding van Spike proteïnes door gevaccineerde, is onder meer mogelijk doordat de spike proteïnes in ‘zakjes’ van 30 tot 90 nanometer worden verpakt, exosomen genaamd, deze transportblaasjes circuleren in het lichaam en kunnen  dankzij hun geringe omvang in alle cellen doordringen. Ze worden uitgescheiden via onder meer zweet en speeksel.

Waarschijnlijk duurt shedding  twee tot drie weken na de injectie.  Misschien ook veel langer. In een recent onderzoek is aangetoond is dat spike proteïnes tot in ieder geval vijftien maanden na de injectie kunnen circuleren in het lichaam.

Spike proteïnes worden door de moedermelk doorgegeven aan de baby. Het is belangrijk geen injectie te krijgen als borstvoeding wordt gegeven.

Verminderde immuniteit en auto immuun aandoeningen  

Op basis van wetenschappelijke onderzoeken lijkt het alsof het immuunsysteem de grootste en meest langdurige verstoring krijgt van de corona injecties.

Er zijn twee groepen verstoringen:

 1. verzwakte afweer
 2. ‘versterkte’ afweer: auto immuun problemen, allergieën, versterking ontstekingen

De eerste week na de corona injectie blijkt het immuunsysteem te verzwakken. Het aantal lymfocyten, de belangrijkste verdedigende cellen zijn in aantal verminderd. Het betekent dat de weerstand tegen alle ziekteverwekkers is verminderd. Bij contact met gewone verkoudheidsvirussen, griepvirussen of bacteriën kan een flinke soms levensbedreigende ontsteking ontstaan.

Een ‘quarantaine’ van oudere mensen, 70+, bij een aandoening van het immuunsysteem, bij auto immuun aandoeningen, allergieën en mensen in bijvoorbeeld verpleegtehuizen is voor minimaal een week zinvol.

Immuunsysteem verstoring op langere termijn

De beschreven gevolgen van de Spike Proteïnes gaan over de mogelijke gevolgen op de relatief korte termijn, uren, dagen, weken. Er zijn ook veranderingen die op langer termijn merkbaar worden.

Uit onderzoeken blijkt dat na de injectie vroeger doorgemaakte virale infecties zoals gordelroos en de ziekte van Pfeiffer weer actief kunnen worden zoals het altijd gebeurt bij verzwakking van het immuunsysteem.

Met name de reactivering van het Eppstein Barr (EBV) of Pfeiffervirus komt regelmatig voor.

Klachten:

 • Koorts
 • Vermoeidheid
 • Matheid
 • Geen initiatief
 • Lymfknopenzwelling
 • Depressiviteit

Onderzoek

Het zijn algemene symptomen die ook bij andere aandoeningen voorkomen. Onderzoek is noodzakelijk om te weten wat de oorzaak is omdat de aanpak afhankelijk is van de oorzaak.

 • EBV antilichamen, vier soorten antilichamen
 • T-cel analyse

Er is geen antivirale aanpak tegen het EBV virus. Het immuunsysteem moet het oplossen. Supplementen die het immuunsysteem ondersteunen zijn onder andere:

 • Zwarte komijnzaadolie
 • Lactoferrine
 • Vitamine D
 • Artesunaat, bijvoet
 • Sulforafaan uit bepaalde groentes waaronder broccoli
 • Curcumine
 • Polyfenolen (resveratrol, EGCG, apigenine en andere)
 • Astragalus
 • Citozym

Mogelijke Infusen

 • Vitamine C 25 gram
 • Ozon
 • Curcumine
 • Glutathion, eventueel hoog gedoseerd
 • Alfaliponzuur
 • B complex
 • L-Lysine
 • Homeopathische aanvulling
 • Vitaal Aminozuur
 • Psychisch stabiel

Natural Killercellen,, NK, essentieel voor een goede afweer

Natural Killercellen zijn witte bloedcellen. Ze zijn met name belangrijk voor het elimineren van tumorcellen en cellen die door virussen zijn geïnfecteerd. Verder zijn ze een soort schakelverbinding tussen het aangeboren en lerende immuunsysteem. Met het stijgen der jaren vermindert de activiteit van de NK cellen en het is gebleken dat door de injecties de afweer door NK cellen ook sterk kan verminderen. Er treden meer infecties op die bovendien heftiger kunnen verlopen. In het lichaam aanwezige virussen kunnen actief worden.

Om te weten of hier aandacht aan moet worden besteed in de behandeling is onderzoek noodzakelijk.

Onderzoek:

 • Zowel het aantal als de activiteit van de NK cellen kan worden gemeten.
 • Verder kan worden onderzocht hoe NK cellen worden geactiveerd door supplementen.

Zo kunnen supplementen gericht worden gekozen.  Onder meer de volgende kunnen geschikt zijn:

 • Curcumine
 • Zink
 • Selenium
 • Knoflook
 • Astaxanthine
 • Melatonine
 • Astragalus
 • Spirulina
 • Bosbes
 • Echinacea
 • Citozym

Mogelijke Infusen

 • Vitamine C 25 gram
 • Ozon
 • Curcumine
 • Glutathion, eventueel hoog gedoseerd
 • Alfaliponzuur
 • B complex
 • L-Lysine
 • Homeopathische aanvulling
 • Vitaal Aminozuur
 • Psychisch stabiel

Het immuunsysteem uit balans

Ons immuunsysteem is een perfect uitgebalanceerd verdedigingssysteem dat bovendien iedere dag bijleert. Het reageert specifiek op bedreigingen en heeft talloze wapens en op elkaar afgestemde strategieën.  Het getuigt van arrogantie en gebrek aan kennis en inzicht om te denken dat met een infuus of pil  het immuunsysteem ‘verbeterd’ kan worden.

De enige zinvolle en duurzame aanpak is herstel van de functionaliteit en de balans van het immuunsysteem. Voeding, omgang met stress, supplementen, bewegen, ontgiften, infusen en behandelingen spelen hierbij allemaal een rol.

Door medicijnen en vaccinaties blijkt het immuunsysteem uit balans te kunnen raken met als gevolg een heel scala aan ‘onbegrepen’ klachten. Onbegrepen omdat in het algemeen onderzoek dat de klachten kan verklaren niet wordt gedaan.

Met een dysbalans van het immuunsysteem bedoel ik een verstoorde verhouding van de gespecialiseerde witte bloedcellen, de lymfocyten en NK cellen, en de boodschapperstoffen; cytokines, interferonen en interleukines.

Klachten

die door een verstoorde immuunsysteembalans kunnen optreden:

 • Verhoogde infectiegevoeligheid
 • Reactivering vroeger doorgemaakte infecties
 • Versterkte allergieën
 • Verergering van autoimmuun klachten
 • Verslechtering depressiviteit
 • Verminderde afweer tegen tumoren

Het voert in dit artikel te ver om hier dieper op in te gaan. Op internet is veel informatie te vinden.

Onderzoek: 

Th1,Th2,Th17 balans

Erg algemeen zou je kunnen zeggen dat het Th1 systeem actief is tegen virussen en tumorcellen, bij een verminderde activiteit treden meer virusinfecties en kanker op, het Th2 systeem is actief tegen bacteriën en bij overactiviteit kan het leiden tot meer allergieën en auto-immuun aandoeningen.

Th17 cellen zijn actief bij chronische aandoeningen.

Het ligt vele malen gecompliceerder maar zo geeft het een indruk.

Onderstaand twee verschillende soorten uitslagen van een BIOVIS onderzoeksprofiel. De bovenste metingen zijn van een hyperactief immuunsysteem terwijl de onderste van een compleet lamgeslagen immuunsysteem, geen reactie. De aanpak moet heel verschillend zijn. Bij de bovenste waardes moet het immuunsysteem eerder afgeremd worden terwijl het bij de onderste juist moet worden gestimuleerd.

Auto immuun aandoeningen

Het wordt  gecompliceerder. De beschreven trombose, acute toxische reacties, microtromboses met amyloïde eiwitten, mitochondriën beschadiging en verzwakking van het immuunsysteem kunnen  worden gediagnosticeerd, gericht aangepakt en zijn meestal van voorbijgaande aard.

Met auto immuun aandoeningen is dat vaak niet het geval. Het blijkt dat Spike Proteïnes een sterke gelijkenis hebben met een aantal weefsels van ons lichaam waardoor ons immuunsysteem ‘per ongeluk’ eigen weefsel en organen aanvalt. Nog vervelender is dat door de eigenschappen van het Spike proteïne meerdere autoimmuun aandoeningen tegelijk kunnen ontstaan.

Bij aanhoudende serieuze gezondheidsklachten is het zinvol om deze mogelijkheid te onderzoeken. Bij de bekende auto immuun aandoeningen kunnen de antilichamen worden gemeten en is snel een eenduidige diagnose te maken. Door de eigenschappen van de Spike proteïnes kunnen meerdere auto immuun aandoeningen tegelijk ontstaan met soms atypische antilichamen.

Onderzoek

 1. auto immuunreactie tegen mitochondriën
 2. aantal antilichamen tegen Spike Proteins
 3. meerdere antilichamen tegen weefsels, onder andere schildklier, lever, celkern fosfolipiden

Onder andere de volgende klachten en aandoeningen kunnen een relatie hebben met een auto-antilichaam reactie:

Klachten

 1. Reumatisch: systemische sclerose, Sjögrensyndroom, CFS, Lupus.
 2. Hormonaal: Ziekte van Basedow, Verminderde schildklierfunctie, Adipositas
 3. Hart-vaatsysteem: hoge bloeddruk, hartspierontsteking, hoge bloeddruk bij zwangerschap, lage bloeddruk, hartritmestoring
 4. Zenuwsysteem: dementie, pijnsyndroom, myastenia gravis, glaucoom
 5. Kanker; borstkanker, eierstokkanker
 6. Cystic fíbrosis, astma

Schema van Florian Schilling

Behandeling

De aanpak is afhankelijk van alle factoren die gevonden zijn en de klachten. In ieder geval zijn ontstekingsremmende supplementen en eventueel medicijnen zinvol. Bijvoorbeeld:

Soms zijn medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken onontkoombaar.

Plasmaferese

Een probleem is dat de antilichamen door het bloed dwarrelen en steeds opnieuw voor ontstekingen kunnen zorgen. Plasmaferese is een soort van bloedfilter waarmee specifieke moleculen, bijvoorbeeld antilichamen.

Het is een effectieve aanpak met snel resultaat. Het nadeel is de prijs, een behandeling kan tussen de 1000 en 2500 Euro kosten en het effect is meestal tijdelijk.

Laaggradige ontsteking

Corona begon als virus dat bij de meeste mensen geen ernstige symptomen veroorzaakte.  Als het immuunsysteem het niet onder controle kreeg, het coronavirus in de bloedbaan terecht kwam en zich verspreidde ontstonden klachten aan andere organen. Het heet viremie.

Het is bij relatief weinig mensen voorgekomen en is eigenlijk een ontspoorde infectie.

Bij de injectie is het juist het doel dat de Spike proteïnes het hele lichaam doorgaan en dat voor een langere tijd, de cellen krijgen immers de opdracht om de Spike proteïnes te produceren!

Spike proteïnes in de bloedbaan stimuleren immuun cellen die weer ontstekingsboodschapperstoffen produceren.

Er ontstaat een chronische laaggradige ontsteking, een Silent Inflammation waarbij veel vrije radicalen ontstaan.

Onderzoek

 • LPS
 • Cytokines en Interleukines, ontstekingsboodschapperstoffen
 • Vrije radicalen

Behandeling

Het is mogelijk zinvol om kortdurend ontstekingsremmend te werken met medicijnen.

Supplementen onder meer

 • Polyfenolen: EGCG, resveratrol, apigenine
 • Vitamine E,
 • Niacine
 • MSM
 • Vitamine C
 • Planten extracten en andere voedingsbouwstenen
 • Curcumine
 • Citozym

Mogelijke Infusen

 • Vitamine C 25 gram
 • Ozon
 • Curcumine
 • Glutathion, eventueel hoog gedoseerd
 • Alfaliponzuur
 • B complex
 • L-Lysine
 • Homeopathische aanvulling
 • Vitaal Aminozuur
 • Psychisch stabiel

Het is belangrijk om te onderzoeken waar de Silent Inflammation zich bevindt. Vaak is de darm een bron en ook tanden en kaak kunnen voor saboterende ontstekingen zorgen.

Medicijnen zoals corticosteroïden en aspirine kunnen effectief zijn, dit moet met de behandend arts worden besproken.

Chronische Endotheelontsteking

Het endotheel zijn de cellen die de binnenbekleding vormen van de bloedvaten.  Een ontsteking heet endotheliitis.  Het is een chronische ontsteking in een groot deel van de bloedvaten waardoor algemene ziekteverschijnselen kunnen optreden, koorts, vermoeidheid e.d. Ook raken haarvaatjes geblokkeerd waardoor de doorbloeding wordt gestremd. Op korte of lange termijn kunnen klachten ontstaan

Omdat de klachten verschillen en niet duidelijk omschreven zijn wordt de diagnose vaak niet gesteld.

Met de volgende onderzoeken is endotheliitis vast te stellen.

Onderzoek

Ontstekingsmarkers: IL-2, IL-4, IL-6, CCL 5,IFN-gamma, VEGF.

Behandeling

De medicijnen Maraviroc, het wordt ook gebruikt bij HIV behandeling en Fractalkin, het wordt ook als statine gebruikt.

Deze medicijnen blijken de receptoren die worden gebruikt bij de ontsteking te kunnen blokkeren waardoor de ontsteking vermindert en kan stoppen. Het spreekt voor zich dat voor de medicijnen met een arts moet worden overlegd. Het wordt aangeraden om iedere twee weken de biomarkers te controleren, de klachten verminderen vaak twee weken nadat de biomarkers dalen.

Verder is Q10 zinvol en in een aantal situaties ook het medicijn Naltrexon.

Supplementen

Mogelijke Infusen

 • Vitamine C 25 gram
 • Ozon
 • Curcumine
 • Glutathion, eventueel hoog gedoseerd
 • Alfaliponzuur
 • B complex
 • L-Lysine
 • Homeopathische aanvulling
 • Vitaal Aminozuur
 • Psychisch stabiel

Plasmaferese is bij deze chronische ontsteking een effectieve behandeling.

ADE

ADE staat voor Anti Body Enhancement. Het betekent een versterking van de infectie dankzij en door  antilichamen. In de normale situatie worden na vaccinatie door B lymfocyten antilichamen gemaakt die aan de ziekteverwekker plakken waardoor deze minder goed functioneert en eenvoudiger door’ opeetcellen’ zoals monocyten en macrofagen kunnen worden opgeruimd.

Bij ADE hebben de antilichamen de tegenovergestelde werking. Ze plakken aan het virus en helpen het virus de cellen binnen te dringen. Mensen die teveel ADE hebben worden ernstiger ziek dan wanneer ze geen vaccinatie zouden hebben gehad.

Het is een bekend fenomeen bij SARS en MERS, het blijkt ook op te kunnen treden bij SARS-COV2, Corona. Na de vaccinatie worden neutraliserende en ontstekingsversterkende antilichamen gemaakt. Het aantal neutraliserende, dus goede antilichamen wordt in enkele maanden afgebouwd. De ADE antilichamen kunnen dan in de meerderheid raken.

Het gevolg is dat als mensen weer in aanraking komen met het virus, de infectie wordt versterkt, dus  meer mensen worden ziek en veel mensen worden zieker.

Om voorbereid te zijn en direct bij het ontstaan van klachten intensief te behandelen is het zinvol om de verhouding tussen neutraliserende en ADE antilichamen te kennen. Er wordt aangenomen dat het bij ongeveer 6% van de gevaccineerde optreedt.

Onderzoek

In het laboratorium wordt eerst het aantal antilichamen gemeten tegen SARS-Cov2, als deze worden gevonden wordt vervolgens onderzocht hoeveel ADE zijn.

Behandeling

Bij een slechte verhouding, bijvoorbeeld 6% neutraliserende en 94% ADE is het zinvol om een analyse te maken van het immuunsysteem, een witte bloedcelanalyse. Bij een verminderde conditie kan gewerkt worden aan verbetering. De kans om ernstig ziek te worden bij een goede T Celconditie is niet groot.

Het is zinvol om de supplementen bij de hand te hebben om snel te beginnen bij de eerste ziektesymptomen.

Supplementen

 • Quercetine
 • Zink
 • Vitamine D
 • Melatonine
 • Vitamine C
 • Curcumine
 • Zwarte komijnzaadolie
 • NAC
 • Polyfenolen
 • CITOZYM

Mogelijke Infusen

 • Vitamine C 25 gram
 • Ozon
 • Curcumine
 • Glutathion, eventueel hoog gedoseerd
 • Alfaliponzuur
 • B complex
 • L-Lysine
 • Homeopathische aanvulling
 • Vitaal Aminozuur
 • Psychisch stabiel

Aferese kan de antilichamen uit het bloed filteren, weliswaar zijn er dan geen antilichamen meer, maar er zijn  ook geen infectieversterkende antilichamen meer.

Neurologische ontsteking

Ontstekingen van het hersenweefsel veroorzaken ‘brainfog’, een situatie waarbij je je niet of nauwelijks kunt concentreren, vaak gepaard gaande met vermoeidheid, gebrek aan initiatief en depressiviteit.

Spike proteïnes kunnen de bloed hersenbarrière beschadigen waardoor stoffen in de hersenen terecht komen die daar normaal niet komen waaronder nanodeeltjes en toevoegingen van de injecties.

Het is aan te nemen dat Spike proteins in de hersenen terecht komen. Mogelijk kunnen ze de bloed hersenbarrière passeren, of worden ze meegevoerd in exosomen en komen vrij in de hersenen of ze komen in de hersenen door de productie van door mRNA of DNA gemanipuleerde hersencellen.

In de hersenen kunnen, net als in het hele lichaam, tromboses, mitochondriënbeschadiging en ontstekingen optreden. Bovendien kunnen sommige hersencellen, de microgliacellen, worden omgeprogrammeerd. Deze cellen zijn essentieel voor het bind- en steunweefsel in de hersenen, de ‘witte stof’.  Deze is bedoeld om de hersencellen te beschermen maar wordt nu gedwongen ontstekingsboodschapperstoffen en zuurstof- en stikstof vrije radicalen te maken.

De productie van neurotransmitters zoals melatonine en serotonine vermindert en er ontstaat een laaggradige ontsteking.

Klachten

Verminderde slaap, prikkelbaarheid, onrust, verhoogde pijngevoeligheid, brain fog.

Onderzoek

 1. Lokale ontsteking: IDO, KMO, NSE
 2. Boodschapperstoffen: IL-1, IL-6, TNF gamma
 3. Nitrosatieve stress: nitrofenylazijnzuur, methylmalonzuur, citrulline
 4. Bloed-hersenbarrière: S-100, Alfa-1-antitrypsine, zonuline

Behandeling

Supplementen

 • Magnesium, 4×300 mg/d
 • Curcumine, 2x 100 mg/d
 • Methylcobalamine 1x 100 microg/d
 • Artememisine, 1x 100 mg/d
 • Polyfenolen, 3x 6/d
 • 5-http, 1x 100 mg/d
 • Dextromethorphan (antihoest), 1x 30 mg/d, als er te weinig effect is opgetreden
 • Citozym

Mogelijke Infusen

 • Vitamine C 25 gram
 • Ozon
 • Curcumine
 • Glutathion, eventueel hoog gedoseerd
 • Alfaliponzuur
 • B complex
 • L-Lysine
 • Homeopathische aanvulling
 • Vitaal Aminozuur
 • Psychisch stabiel

Medicijnen:

Insuline per neusapplicator 10 IE per neusgat per dag, Increlex, 150 microgram per neusgat per dag.

Fluvoxamin, 1x 50mg/d, een antidepressivum met ontstekingsremmende en antivirale eigenschappen.

Afsluitend

Er bestaan geen adviezen die voor iedereen opgaan

Alle genoemde adviezen zijn richtlijnen. De meest optimale aanpak is individueel op basis van een goede inschatting van de ziektegeschiedenis en liefst aanvullend bloed-, urine-, speeksel- of ontlastingsonderzoek.

Geraadpleegde bronnen

Er zijn talloze informatiebronnen. Over de werking van de injecties, de oversterfte wereldwijd in landen waar een intensieve injectie marketing plaatsvond, de (bij)werkingen op korte en lange termijn.

Het onderwerp is te uitgebreid om het geloofwaardig te maken met enkele literatuurverwijzingen. Ik adviseer iedereen die verantwoorde keuzes voor zijn/haar gezondheid wil maken meerdere bronnen te raadplegen, met name die worden neergesabeld en gecensureerd omdat daar informatie wordt gedeeld die kennelijk niet iedereen mag weten…Waarom niet?

Voor dit artikel heb ik talrijke artikelen geraadpleegd, boeken gelezen en video’s op internet bekeken.

Enkele aanraders zijn:

Florian SchillingPostVakzin Syndrom met 100 referenties naar publicaties  en Long Covid met meer dan 100 referenties.

Video van dr. Sucharit Bakhdi in het Duits en Engels


Video van dr. Wodarg


Florian Schilling
PostVakzin Syndrom met 100 referenties naar publicaties  en Long Covid met meer dan 100 referenties.

Corona vals alarm?

Corona ontmaskerd

Corona Dossier

Talloze Nederlandstalige video’s en documenten over de verschillende aspecten van Corona

Bron artikelBericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk