dotcom.radio aflevering 330 van 18-09-2022


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #186 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


dotcom.radio

Jaargang 2016 — 2017 — 2018 — 2019 – 2020 – 2021 – 2022

Deze week in aflevering 330 – Digitaal ‘uitgaansverbod’ – Gezond nageslacht gevaccineerden [?] – Historische daling levensverwachting VS – Zo blijft de misdaad bestaan. – Trump & Q – Rusland, je wilt oorlog, je kan het krijgen – Engels sprekende militairen in de Oekraïne – Devolution – Van Dissel RIVM geeft geen antwoord – en meer nieuws dat je niet of verdraaid verneemt via de MSM [Afspelen — Download (rechts klik / opslaan als)]

radio. podcast


Opname Zondag 12.00 uur podcast online 14.00 uur

medeplichtig

Video’s sinds november 2021 “We geven niet op” NL – “We won’t give up” Eng – Verhuist naar Rumble begin 2022 “Here’s to your health” (oude tune gezondheidsradio) “Hope Comes In The Dark” (tune dotcom radio) July 2022 [Q] light my fire. Alle video’s totaal tezamen aantal keren afgespeeld 415.658

Wat ons al vanaf eind 2017 motiveert zijn de stroom [Q] berichten en de wereldwijde samenwerking tussen de anons die ons veel kennis, wijsheid, vertrouwen en rust opleverde. Onderstaande song gaat hierover, …

ONZE VRIJHEID & GRONDWET

* Heb met een lokale restaurant / camping houder afgelopen zondag afgesproken hier in Frankrijk dat: “als de Shit Hits The Fan” plaatsvindt en er is behoefte aan duiding dat ik dan op zijn lokatie een lezing kan verzorgen in het Nederlands of Engels, hij heeft ook een clubje Engels sprekende Fransen.

[PA Triot] [Bond tegen Overheidszaken] “Het Rijk onder vreemde heerschappij brengen of de regeringsvorm onwettig veranderen is een zwaar misdrijf wat terdege afgestraft zou moeten worden met levenslange opsluiting! Anton Mussert (NSB) is in 1946 ter dood veroordeeld wegens dezelfde strafbare feiten.”

[Mike] Ik vertrouw het wederom niet. De verwijzing naar Anton Mussert, hoofd van de NSB die veroordeeld en geexecuteerd werd wegens landverraad, gaat mank. Dit gebeurde door een zogeheten Bijzonder Gerechtshof in Den Haag, op last van de laffe Koninkkijke Familie die uit ballingschap was teruggekeerd uit Engeland. Gaan er al alarmbellen rinkelen? Men heeft zich van Mussert ontdaan, want dode mensen praten niet en stel je voor dat we alles te weten waren gekomen wat hij wist. Ondertussen zijn de echre kopstukken die hem aanstuurden vrijuit gegaan, zoiets als Dutroux opsluiten en niet kijken voor wie hij werkte.

Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers nu voor het gerecht dagen gebeurt niet binnen de context van een naoorlogs Bijzonder Gerechtshof. In de berichtgeving hierboven wordt gezinspeeld op een positief vonnis, waarin het volk de macht krijgt vanwege de volmacht die we middels onze stempas zouden hebben. De werkelijkheid is dat deze zaak zo goed als kansloos is vanwege het civielrechtelijk karakter, dat binnen het kader van het maritieme rechtssysteem plaatsvindt, waarin rechers trouw zweren aan de Koning. De BTOZ verzuimt om te vermelden dat een negatieve uitspraak inhoudt dat Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers daarna niet meer te veroordelen zijn voor landverraad. Dit zou alleen nog maar kunnen buiten het maritieme rechtssysteem om d.m.v. (internationale) militaire tribunalen, wat sowieso onze enige hoop is op daadwerkelijke gerechtigheid. Trap er dus niet in mensen!

* VVD voor digitaal uitgaansverbod (mooi woord voor censuur) door ophitsende online opmerkingen

* de FvD app
In het begin zal de app vooral economisch van aard zijn: een platform voor FVD’ers om zaken met elkaar te doen en diensten en producten van elkaar af te nemen – eventueel zelfs met korting!

Waar zit bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde FVD-bakker? Of de dichtstbijzijnde FVD-stomerij? Binnenkort is deze informatie voor alle FVD-leden binnen handbereik.

TRUMP– & –Qanon

[Mike] Gas levering (bericht Volkskrant) ‘Poetin heeft gezegd: als er een prijsplafond komt, leveren wij niks meer aan Europa. Daar hebben niet alle lidstaten trek in’

[Mike] Rusland – you want war, you got it:
– 50% van de Oekraïense elektriciteitsinfrastructuur is verwoest tijdens de aanvallen van afgelopen week – het is onduidelijk hoe lang het zal duren om deze te herstellen.
– Rusland is nu de fase ingegaan van een heuse oorlog. Het Russische parlement staat op het punt om Oekraine tot terroristische staat te verklaren en daarmee ook iedere staat die Oekraine financieel of militair steunt sancties op te leggen door energieleveranties aan deze staten te stoppen. De NAVO voert in Oekraine een proxy-oorlog en het wordt nu steeds zichtbaarder wie de werkelijke strijdende partijen zijn. Dit zou wel eens de Scare Event kunnen zijn, die noodzakelijk is. Rusland staat op het punt om de genadeklap toe te brengen aan het Oekraiense leger, want nu het alle ballen op Charkov is zijn ze daar nu ook.allemaal mooi bij elkaar verzameld om te worden vermorzeld. Daarna heb je alleen nog maar NAVO-huurlingen over, die volgens de Russen vogelvrij zijn en niet vallen onder de Conventie van Geneve.

[PA Triot] Devolution Heel grof door de bocht gaat het over EO 13818, ‘blokkeren van eigendommen van personen die betrokken zijn bij ernstige schendingen van mensenrechten of corruptie’, dat een ‘vang-ze-allemaal’ is voor corruptie en de overtreders. Er zit een belangrijke sectie in, en wel een die het element van verrassing voorbehoud bij in het grijpen van de criminelen. Die sectie bevat dit stukje: “om alle maatregel in effect te treden in geval van nationale nood is er geen voorafgaande aankondiging nodig …“. Deze EO kan, indien goed gebruikt de hele corrupte politieke bende onderuit halen.

Er zit echter een kleine ‘snag’ in… de EO is maar 6 jaar geldig vanaf de 23-12-2016. De ‘zonsondergang’ datum is derhalve 23-12-2022. Er zit dus een houdbaarheidsdatum op en die kan alleen door Biden verlengd worden.

Nu komt er een omweg naar een ‘Bill’ die Biden tot wet getekend heeft, H.R.7108; het uitstellen van handelsrelaties met Rusland en Belarus. In een ‘Bill’ die ogenschijnlijk niets te maken heeft met corruptie is de ‘zonsondergangsclausule’ uit de Global Magnitsky Act verwijderd. Dit kan een zeer groot indirect teken aan de wand zijn dat Biden geen niet in volle controle is. Door de verwijdering had de wet net zo goed kunnen heten ‘blokkeer alle eigendommen van de Biden Misdaadfamilie’.

* Activist Post Norway’s BankID System is Becoming a de facto Digital ID
– Het Noorse BankID-systeem, dat een vorm van digitale ID is geworden, heeft een nieuwe app gelanceerd die biometrisch geschikt is.
– BankID werkt met alle banken in Noorwegen en wordt momenteel gebruikt door 4,3 miljoen mensen, op een bevolking van 5,5 miljoen.

* Zerohedge US Consumer Prices Blow Away Expectations, Rise For 27th Straight Month
– iets met de crash van de dollar?

* Zerohedge GOP Leader Says Homes Of Trump Supporters May Soon Be Raided By FBI
– Dhillon (lady) “These bullying tactics are designed to target [and] intimidate Trump supporters.”
– Stond ook in de Q posts, ze komen voor jullie maar ik (Trump) sta nog in de weg !

* ZeroHedge Germany’s Power Grid Faces Collapse As Millions Stock Up On Inefficient Electric Heaters For The Winter [OMG]

[Angelface] Andrew Bolt UNLEASHES on Victoria Police and the mainstream media over “not one, not two, but three” unlawful arrests of “the same reporter“. “Avi Yemini, I’m so glad you took this to the Supreme Court”. (Revel News reporter)

* Brian Cates: Iedereen die veronderstelt dat de FBI blij is dat hun indienstneming van Danchenko als een CHS en dat zij hem 3 1/2 jaar op hun loonlijst hielden, zojuist openbaar is gemaakt door het Durham Special Counsel’s Office, maakt een verkeerde veronderstelling. — Wat het huidige en voormalige FBI Crossfire Hurricane team betreft, was het de bedoeling dat niemand hier ooit achter zou komen.

* Q Storm Rider: 24 september
Zoals ik al zei… Keer op keer….>Duitsland gaat instorten< ..//{[HET] bekende de VATICAAN heeft hun geld ingetrokken  >BLACKROCK en Co. < 
De dood van de koningin was een getimed signaal voor de implosie en de laatste tijd voor een vergadering in het VK met de wereld elite van de diepe staat die bijeenkwam om één op één te praten, weg van de telefoons. Computers. Internet…. . Deze geplande bijeenkomst zal de laatste orders geven van wat de CABAL heeft gepland.
_Merkel was RUSSISCHE KGB en speelde drievoudige agent voor KAZARIAN regel, en MI6 MOSSAD …
Duitsland zit zonder geld en kan geen olie kopen en niemand wil hen olie verkopen…
_ HET AFSLUITEN VAN HET NET.
BLACKOUTS EN HET VEROORZAKEN VAN CHAOS IS HUN LAATSTE REDMIDDEL.
zoals ik al eerder heb geschreven EN de aanwijzingen heb laten vallen… Duitsland zal militairen in de straten hebben. Marshal law.
Buckle up GERMANY
Het is tijd om te gaan. 

* Red Pil News Rand cooperartion
RAND voorspelt verliezen voor Duitsland van honderden miljarden euro’s, waardoor de economie instort, het BBP daalt en uiteindelijk ook de EU-economie volledig instort. Alle Europese munten zullen giftig worden en veel minder gewild dan de dollar, wat leidt tot een onvermijdelijke versterking van de Amerikaanse economie en een herpositionering van de VS als de meest begunstigde natie. Natuurlijk zal ook China profiteren van de economische omstandigheden in Europa.

Naast de economische problemen wordt massale migratie verwacht als de banen opdrogen en geschoolde arbeidskrachten niet langer nodig zijn. In dat geval zal hun enige toevlucht natuurlijk zijn om naar de Verenigde Staten te komen, waar onze bloeiende economie hen zal verwelkomen om te helpen de banen te compenseren die onvermijdelijk zullen ontstaan.

De Amerikaanse economie wordt gered, de Amerikaanse samenleving wordt afgeleid en de “electorale risico’s” worden afgezwakt, waardoor de Democraten weer aan de macht komen, mochten de voorspellingen van RAND uitkomen. Op dit moment zijn nog niet alle plannen van de Nationale Veiligheidsstaat verwezenlijkt, maar mochten ze uitkomen, dan kan dit onderzoeksrapport zeer relevant worden.

[Medusa] Impressive. Ukrainian troops speak fluent English with an American accent.

* WeTheMedia – Ultra Pepe Lives Matters Rumors circulating that Putin experienced an assassination attempt via car bomb and then the next day Zelensky says he survived a car crash… Two car incidents in the span of 24 hours. What are the chances? I’d love to see what’s going on behind the scenes here….

[Geert] Rusland roept in Vladivostok “multipolaire wereldorde” uit
die op de grondbeginselen van rechtvaardigheid en gelijkheid evenals op de erkenning van het recht van elke staat en elk volk op zijn eigen soevereiniteit zou berusten.

[Marij] Paul Serran about Q
– Voor de mensen die al die jaren niets hebben “gezien”

* GV [Q] aanwijzing [?] Operationeel

* NoMoreFakeNews Jon Rapopport
– GV DeSantis stuurt illegalen naar Martha’s Vineyard  (waar sommige elites wonen)
Noot: Dat is waar o.a. Obama zijn huisje heeft staan

* GV Trump doet voorspelling over mogelijke aanklacht

CORONA

[Medusa] link naar screenshots op fatsforum
Google zoek resultaten “died suddenly” 2020 – 46.600.000 resultaten
Google zoek resultaten “died suddenly” 2021 – 73.600.000 resultaten
Google zoek resultaten “died suddenly” 2022 – 1.060.000.000 resultaten
??? zijn 1 miljard doden onder de pet te houden, moeilijk te geloven ???

* GV Levensverwachting VS daalt opnieuw met ‘historische’ daling (Dr Mercola)
In 2019 was de gemiddelde levensduur van Amerikanen van alle etnische groepen bijna 79 jaar. Eind 2021 was de levensverwachting gedaald tot 76 
– Maak de rekensom (niet gedaan in het artikel) 76 is 92,6 % van 79
– Bevolking VS 332 miljoen inwoners x 7,4% = 24.568.000 levensjaren in de VS alleen
* noot: als dit alleen van een virus zou zijn dan waren we nu nog steeds in lockdown geweest

[Louis] BlckbxTV Artsen roepen wereldwijde medische crisis uit wegens sterfte door COVID-vaccins
– Noot: Artsen hebben niks meer te vertellen. Waar waren die voordat de mensen aan het experiment deelnamen. Het is toch hun beroep? Waarom waren er wereldwijd een paar miljoen mensen die wel van de daken schreeuwden “doe het niet”. Mosterd na de maaltijd, de held uithangen als het tij begint te keren. Loosers.

* GV Hoe maak je zo’n probleem bespreekbaar, … [?]
We horen steeds dat de experimentele vaccinaties het menselijke DNA aanpassen.  ” Is het dan nog mogelijk om gezonde nazaten te produceren of is er een hele groep mensen die zichzelf voor het leven op een zijspoor hebben gezet?

[Godsgeschenk] We hebben al een tijdje niets meer van Reiner Fuellmich gehoord. Het schijnt dat er iets voorgevallen is en spanningen opgetreden zijn tussen Reiner en Vivianne Fisher en Dr. Wodarg. Zo te zeggen hebben ze Reiner willen buitensluiten.

De problemen zijn gekomen met de gesprekken met Dr. Lanka en Dr. kaufmann die aangaven dat virussen niet bestaan. Dr. Wodarg ging toen toch daar tegen in en er ontstond een soort ruzie. De meningen van Dr. Lanka en Dr. Kaufmann zijn niet mee opgenomen in de sessies. Video

[Angelface] Er zijn aanwijzingen dat het buitengewone aantal sterfgevallen verband houdt met de coronavaccinaties. Is het dan wel verantwoord om volgende maand weer te gaan inenten? Bizar genoeg wil Van Dissel geen antwoord geven op deze cruciale vraag van @gideonvmeijeren

* Metafoor GV De ‘kwakzalver’ – ‘dokter’ en het tuinvrouwtje.

SOCIALE MEDIA

* Zaplog De social media managers die door alle grote social netwerken worden ingehuurd zijn allemaal op dezelfde NATO opleiding getraind

GEDACHTENVOER

* Twitter: Veel artiesten annuleren hun tours en concerten voor de maanden oktober en november , wat weten zei wat wij niet weten, … (ze weten dat alles duurder wordt en de opkomst niet hoog zal zijn !!)

* Stel je woont in het Duitsland van ’40 / ’45,
Je zit elke dag aan de radio gekluisterd en luistert naar de propaganda machine van Goebbels en leest de kranten. Dat zijn de enige informatie bronnen waar je je mening op kon vormen.
– Maar er zijn natuurlijk ook militairen die terug komen van het front en andere verhalen vertellen, soms verschrikkelijke verhalen, onmenselijke verhalen. Maar kun je die vertellen aan het schoolplein als je de kinderen ophaalt?
— Maar ok nu mag je niet vertellen wat je weet bij je vrienden ‘aan het schoolplein’, in de kroeg, op het terras, de koffie automaat. 
Maar van ’40 / ’45 weten we 100% zeker dat het allemaal gebeurd is, en nu geleven we het allemaal alweer niet, … Zo blijft dus de misdaad bestaan

* Professor klinische psychologie Mattias Desmet staat aan tafel om te reflecteren op de kritische reacties op zijn internationale bestseller “De psychologie van totalitarisme”. Zijn beschreven fenomeen ‘massavorming’ kreeg een stortvloed aan kritiek na zijn Amerikaanse optreden bij Tucker Carlson van Fox News.
– GV Hé, doe ze de groeten van mij, aan de rand van het ravijn, … en kom terug !!

* Nog wat gedachtenvoer over allerlei OMG verhalen waaronder de ondergang van het geld systeem. Ik doe helemaal niks met bitcoins of goud. Als we allemaal straatarm uit de strijd zouden komen beschouw ik “het plan” als een -totale mislukking-. Zonder financiële backup zouden we immers nooit in staat zijn de wereld weer snel op te bouwen – HM

Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk
Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten