‘Alternatieve’ Gezondheidszorg in Frankrijk nog steeds buitengesloten


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #166 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Einde gezondheidspas in Frankrijk: 1 augustus, ziekenhuis, reizen, … lezen we in de media, … maar de alternatieve gezondheid beroepen mogen hun diensten nog steeds niet leveren als voorheen en we spreken hier in Frankrijk over ruim 150.000 beroepsbeoefenaars !! En, nee, je kan niet gewoon naar elk land reizen daarvoor heb je het “certificat sanitaire de voyage” nodig, het “reis-gezondheid-certificaat”. En juist je bent pas “gezond” als je het vaccin hebt gehad, hier vindt je alle info via Google Translate in het Nederlands


REINFOSANTÉ is een zijtak van REINFOCOVID

Deze nieuwe tak verenigt gezondheidswerkers in de ruimste zin van het woord: artsen en paramedici, alsmede diverse beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (natuurgeneeskundigen, psychotherapeuten, enz.).

REINFOSANTÉ heeft twee doelen
– Het openen van praktische wegen naar autonome en integrale gezondheid,
– Om samen een wijsheid van de levenden uit te werken.

De doelstelling van REINFOSANTÉ

Ons doel is het publiek op een aanvullende, globale en kwalitatieve manier te informeren over gezondheid. Na de “problemen” aan de kaak te hebben gesteld, is de tijd gekomen om over te gaan tot “oplossingen en actiemiddelen” in een gemeenschappelijke en integratieve visie op gezondheid en zorg.

Wij gaan uit van een preventief en niet van een curatief aspect, in een interdisciplinaire verdeling, om te inspireren eerder dan te overtuigen. Het doel is over te gaan tot praktijk en experiment.

Daartoe is een thematisch gezondheidsprogramma ontwikkeld dat in tien thema’s is ingedeeld:

Voeding
Lichamelijke activiteit
Stressbeheer
Leef je emoties
Gezondheid van kinderen
Gezondheid van ouderen
Supplementen en immuniteit
Rust
Immuniteit
Detox
Ademhaling

De missies van REINFOSANTÉ

Het bijeenbrengen van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in de ruimste zin
Het publiek op een aanvullende, algemene en kwalitatieve manier informeren over gezondheid
Educatieve en begrijpelijke inhoud voor het grote publiek voorstellen
Nadruk op preventie en de pijlers van gezondheid
Om het begrip globaliteit te benadrukken
Het grote publiek inspireren om actie te ondernemen

Ga naar de Franse website REINFOSANTÉBericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk