Overheidsdatabank VS onthult 10.000% toename van kanker door COVID-vaccins


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #161 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Onderzoeker Brian Shilhavy vergeleek VAERS-rapporten over kanker na injecties met het COVID-vaccin gedurende de afgelopen 20 maanden met dezelfde query van alle door de FDA goedgekeurde vaccins gedurende de afgelopen 30 jaar.


Bron artikel: LIFESITE Gov’t database reveals 10,000% increase in cancer reports due to COVID vaccines

Een onderzoeker die het Centers for Disease Control’s (CDC) Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) doorzocht, ontdekte een toename van 10.661,4% in kankerrapporten als gevolg van experimentele COVID-19 gen-basis vaccins in vergelijking met alle door de FDA goedgekeurde vaccins gedurende de laatste 30 jaar.

Brian Shilhavy, die de redacteur is van Health Impact News, heeft zijn stappen in de zoektocht getraceerd met links naar documentatie van zijn verschillende bevindingen.

Nadat hij eerst de gevallen van “de meest voorkomende kankers [die] waren gemeld na COVID-19 vaccins” had opgevraagd, vond hij “837 gevallen van kanker, waaronder 88 sterfgevallen, 66 blijvende handicaps, en 104 levensbedreigende gebeurtenissen (Bron bij het Engelstalige artikel)”.

Hij benadrukte dat zelfs deze aantallen niet uitputtend waren, en dat de VAERS-database de grotere zoekactie van “ALLE kankers vermeld in VAERS” onder deze categorie van COVID-inentingen niet aankon.

“Gebruikmakend van exact dezelfde zoektermen voor kanker,” schreef hij, “heb ik vervolgens ALLE door de FDA goedgekeurde vaccins van de afgelopen 30 jaar doorzocht en vond slechts 140 gerapporteerde gevallen van kanker (Bron).”

“Dat resultaat is voor 360 maanden (30 jaar), terwijl de 837 gevallen na de experimentele COVID-19 vaccins werden gerapporteerd in slechts 20 maanden, sinds de uitrol van de COVID-19 shots beginnend in december van 2020,” schreef Shilhavy.

“Dat is een stijging van 10.661,4%!” concludeerde hij.

Shilhavy, wiens organisatie in Texas is gevestigd, wees ook op het aanzienlijke aantal kankergevallen in de databank bij jonge mensen, vanaf de leeftijd van 12 jaar tot en met veel jonge volwassenen van in de 20.

In oktober jongstleden werd in een Zweeds laboratoriumonderzoek vastgesteld dat het spike-eiwit dat in verband wordt gebracht met de ziekte COVID-19 en de experimentele vaccins, de celkern binnendringt en de functies voor het herstellen van DNA-schade aanzienlijk verstoort, waardoor de aanpassingsimmuniteit van een persoon in het gedrang komt en de vorming van kankercellen wellicht wordt bevorderd.

In maart 2021 meldde patholoog Dr. Ryan Cole dat hij een enorme “toename” zag van verschillende auto-immuunziekten en kankers bij patiënten die gevaccineerd waren met het COVID-vaccin.

“Sinds 1 januari zie ik in het laboratorium een toename van 20 keer het aantal gevallen van endometriumkanker ten opzichte van wat ik op jaarbasis zie,” zei hij.

Met betrekking tot de algemene aanpassingsimmuniteit beschrijft Cole: “Na het vaccin zien we een daling van de T-cellen die alle andere virussen onder controle houden”, waardoor de patiënt vatbaar wordt voor een groot aantal ziekten.

In januari lekten gegevens uit van drie “gedecoreerde hooggeplaatste militairen die arts en volksgezondheidsfunctionaris zijn,” in verklaringen onder ede op straffe van meineed, waaruit enorme pieken bleken in tientallen ziekten na het gebruik van het COVID-vaccin in het Amerikaanse leger.

Deze omvatten:

Miskramen – 279% toename,
Hypertensie (hoge bloeddruk): 2.281% toename,
Ziekten van het zenuwstelsel: 1.048% toename, en
Kanker: 296% toename.
VAERS-gegevens die op 29 juli door de CDC werden vrijgegeven, meldden 1.357.937 bijwerkingen in totaal in de Verenigde Staten na injecties van experimentele COVID-19-vaccins op basis van genen, waaronder 29.790 sterfgevallen en 247.686 ernstige verwondingen tussen 14 december 2020 en 22 juli 2022.

Hieronder vallen ook 55.719 blijvende handicaps, 50.739 gevallen van myocarditis/pericarditis, en 14.374 gemelde gevallen van gordelroos.

Aangezien deze cijfers gebaseerd zijn op vrijwillige meldingen, is het belangrijk op te merken dat zij zeer waarschijnlijk slechts “het topje van de ijsberg” zijn wat de werkelijke cijfers betreft.

Uit een in 2010 in opdracht van Harvard uitgevoerd onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) bleek dat “minder dan 1% van de ongewenste voorvallen bij vaccins” aan VAERS worden gemeld, en vaccinfabrikant Connaught Laboratories berekende in een vertrouwelijk onderzoek ten minste een “vijftigvoudige onderrapportage van ongewenste voorvallen”.

Noot: vele bronnen zijn na te lezen bij het bronartikelBericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk