WE(F) the People 


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #134 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Wij het Volk klinkt zo alledaags maar als je daar eens wat beter over nadenkt gebeurd alles met onze instemming. –ALLES– Wie zwijgt namelijk geeft de ander gelijk, waarom zouden “We the People” dan niet onze stem –gezamenlijk- verheffen en een einde maken aan deze dictatoriale aanslag op onze vrijheid ? Dit Hoogverraad !!


Dat is echter de GROTE vraag; “Waarom zijn we nog niet met z’n allen met onze kont uit de bank gekomen en opstaan tegen de mensen die ons leven op werkelijk alle lagen onaangenaam maken, tegen werken tot aan moord toe!!

Wij het volk en niet ‘iets’ als het World Economic Forum, lees hier hun missie statement:

Het Wereld Economisch Forum is de internationale organisatie voor publiek-private samenwerking.

Het Forum betrekt de belangrijkste politieke, zakelijke, culturele en andere leiders van de samenleving bij het vormgeven van mondiale, regionale en industriële agenda’s.

Het Forum werd in 1971 opgericht als een stichting zonder winstoogmerk en heeft zijn hoofdkantoor in Genève, Zwitserland. Het is onafhankelijk, onpartijdig en niet gebonden aan speciale belangen. Het Forum streeft er bij al zijn inspanningen naar om blijk te geven van ondernemerschap in het algemeen belang van de wereld en daarbij de hoogste normen van bestuur in acht te nemen. Morele en intellectuele integriteit vormen de kern van alles wat het doet.

Onze activiteiten worden vormgegeven door een unieke institutionele cultuur die gebaseerd is op de stakeholder-theorie, die stelt dat een organisatie verantwoording verschuldigd is aan alle delen van de samenleving. De instelling mengt en balanceert zorgvuldig het beste van vele soorten organisaties, uit zowel de publieke als de particuliere sector, internationale organisaties en academische instellingen.

Wij geloven dat vooruitgang wordt geboekt door mensen uit alle lagen van de bevolking samen te brengen die de drive en de invloed hebben om positieve veranderingen teweeg te brengen.

Mooie woorden die in de praktijk betekenen dat een privé bedrijf meent het recht te hebben om een wereld dictatuur uit te rollen door middel van het aanstellen van marionettenpoppen overal ter wereld. Een bedrijf -innig- verweven met de Bilderberg groep, de Nazi Wereld Orde en ook het zwarte boekje/ chantage praktijken van Epstein. Te chanteren tot in de kern, want ook WEF “mijnheer” Klaus Schwab heb ik al kostuums gezien die ik met carnaval niet zou willen aantrekken.

Nog voor dat alle bagger bekend is bij de massa zien we echter WE the People in beweging komen, dat zagen we eerste bij de Gilets Jaunes (gele hesjes) die zich roerden in Frankrijk, het duurde nog twee volle jaren voor dit een grootscheeps vervolg kreeg met de truckers in Canada en de rest van de wereld. Nu zijn echter de boeren in het geweer gekomen in Nederland omdat hun gehele bestaan bedreigt wordt, gevolgd door solidariteit uit werkelijk de gehele wereld, maar er moet nog meer reuring ontstaan, geen enkele politicus uit de marionetten verraders club moet nog vrij over straat kunnen lopen, overal moeten ze aangesproken worden op hun verraderlijke gedrag, een We the People volkstribunaal. Ze pleegden immers hoog verraad.

Het was al bekend wat voor plan ze hielpen uitrollen met het Corona / COVID sprookje waarvan het verslag dateert uit 2010, nu is bekend dat er een wereldwijd netwerk van biologische wapenlaboratoria geëxploiteerd werd met als hoofd broeinest de Oekraïne en in een van die labs werd C19 ontwikkeld om exclusief via vaccinaties de wereld te besmetten, mensen te vermoorden. 

Alles werd in het werk gesteld om dit mogelijk te maken, wereldwijd werden verkiezingen vervalst om de juiste NSBers aan het bewind te krijgen / te houden. De Grote Reset moest op alle fronten de dictators stevig in het zadel helpen in de smalle window of opportuniteit. 

Maar de geest is uit de fles,
de tandpasta gaat nooit meer terug in de tube. 

Het is tijd voor ALLE openbaringen, de complotdenkers slaken een zucht van verlichting na jaren en jaren van pure vertwijfeling. Als eenmaal alles bekend is van wat deze ’beesten’ uitgevreten hebben zullen vele in staat zijn om met blote handen de nek om te draaien van de hoordrol spelers, dat zal echter op nette wijze uitgevoerd worden via Neurenberg 2.0 tribunalen en militaire rechtspraak. 

WE the People want de kruik gaat net zolang te water, …Karikaturist Will: Voor een ieder komt de tijd, genoeg is genoeg, …
Karikatuurshop.nl


Twitter explodeerde vandaag na dit NOS bericht, lees enkele reactiesNederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk