Gehoorzaam Mentaliteit; zou het ook onderdeel zijn van de vaccinatie ‘Zwarte Magie’


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #131 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Wat zijn zoal zaken die kunnen bijdragen aan de massale ‘gedragsstoornis’ waardoor mensen bij miljoenen zich lieten injecteren met een experimenteel en potentieel dodelijk en ziekmakend, wat we nu weten, bio-wapen. Wat sommigen al jaren wisten maar in het najaar niet meer te stoppen wereldnieuws gaat worden.


We hebben het er vele malen over gehad bij de dotcom.radio podcast en Mike heeft er zelfs een apart topic over op zijn fats forum “Black Magic”.

Hebben we een simpel gegeven over het hoofd gezien bij dit slaafse onnadenkende gedrag? Ik zag een video waarbij mij twee woorden opvielen. 

Mensen hebben een “Gehoorzaamheid Mentaliteit”, dat zou wel eens de klap met de hamer op de kop van de spijker kunnen zijn.

Weet je nog dat boek; “Rijke Papa Arme Papa”, afhankelijk van de fopspeen die men je als baby in de mond stopte kreeg je een andere opleiding, een andere leerschool. 

De rijke mensen werden klaar gestoomd om een leidende rol te vervullen en arme mensen werd geleerd om een slaafse werknemer te worden en vooral niet teveel zelfstandig na te denken. Dat werd er ook thuis fijntjes ingeprent; “Als je voor een dubbeltje geboren bent zal je nooit een kwartje worden”.

In het leger, ik heb er niet ingezeten maar had er vele contacten, werd dat helemaal eerlijk gezegd, nadenken dat doen wij wel voor je, hier volg je orders op en niets meer of minder. En in fijnere bewoordingen kreeg je dezelfde boodschap mee in je schoolopleiding wat naadloos overging in de werkverhoudingen. Je werd verwacht op een bepaalde tijd te beginnen, koffie en lunch pauze, en als het werk klaar was kon je naar huis vertrekken. Heel geordend ging het toe en niet zoals nu, al zijn de mogelijkheden om heden ten dage op afstand te controleren of iemand zijn werk uitvoert vele malen groter.

In grote lijnen worden we klaargestoomd om het harnas van de gehoorzaamheid aan te passen. Dat is ook waarom er altijd enkelen waren die zich niet aan konden passen en ‘veroordeeld’ waren iets te kiezen in de vrije beroepen met wat meer ‘vrijheid’. 

De vraag die dan opkomt is; “Zijn mensen zo geconditioneerd dat zelfs nu, wanneer geacht wordt dat mensen zelf een beslissing dienen te nemen voor hun eigen bestwil, dat ze dan toch gehoorzaam kiezen omdat iemand in de hogere hierarchie dat zegt. Nee dat zelfs beveelt. Want in eerste instantie was het aan te raden en verstandig, daarna werd het, je doet het voor die ander, vervolgens mocht je niet meer volledig vrij deelnemen aan het leven, je werd ontslagen of kon niet meer vrij reizen. koppel dat aan de gehoorzaamheid mentaliteit en voilà. Voor een deel heb je de bevolking waar je ze hebben wilt moeten de minister en zijn vazallen gedacht hebben. 

Gehoorzaam, bereid zijn om te doen wat er van je verwacht wordt. Dat klinkt eigenlijk voor velen best onschuldig en er werd verteld dat het veilig was en goed getest. Bovendien kende je niemand die, …

En daar ging het fout want je kende natuurlijk wel mensen waar ooit in je leven nare bijwerkingen waren opgetreden na zo’n veilig vaccin. Daar hadden alarmbellen moeten gaan rinkelen. 

Gehoorzaamheid is een vorm van sociale beïnvloeding waarbij een handeling wordt verricht op bevel van een autoriteitsfiguur. Het verschilt van naleving (waarbij je je gedrag verandert op verzoek van een andere persoon) en conformiteit (waarbij je je gedrag verandert om met de rest van de groep mee te gaan).

In plaats daarvan houdt gehoorzaamheid in dat u uw gedrag verandert omdat een autoriteitsfiguur u dat heeft opgedragen.

Gehoorzaamheid is een bevel; 

conformiteit is een verzoek.

Gehoorzaamheid is gehoorzamen aan iemand met een hogere status; 

conformiteit is meegaan met mensen van gelijke status.

Gehoorzaamheid berust op sociale macht; 

conformiteit berust op de behoefte om sociaal aanvaard te worden.

Al deze zaken tellen mee in hoe mensen beslissingen maken.

Ben je het hele leven al tegendraads, eigen-wijs, geen kudde dier, dan pas je bovenstaande regels alleen maar toe als het je -even- beter uitkomt.

Bij vele mensen voelde het niet goed, noem het intuïtie, bij anderen kwam de groepsdruk om de hoek kijken. 

Na het onmenselijke gedrag van de Duitsers in de oorlog en met name de concentratiekampen diende de vraag zich aan; “zijn Duitsers anders?”

In de jaren vijftig raakte de psycholoog Stanley Milgram geïntrigeerd door de conformiteit experimenten die door Solomon Asch werden uitgevoerd.

https://www.verywellmind.com/what-is-obedience-2795894

Maar Milgram ontdekte spoedig dat de meerderheid van de mensen verrassend gehoorzaam is aan het gezag.

Gezien het feit dat deze experimenten al uitgevoerd werden in de vijftiger jaren is het heel aannemelijk dat dit al meegenomen is in de schoolopleiding van de zestiger en zestiger jaren en de “gehoorzaamheid mentaliteit” helemaal niet zo vreemd is en terug te zien in het corona/covid vaccinatie gehoorzaamheid gedrag waar de gevaccineerden automatisch de taak op zich namen de ongevaccineerden de les te lezen, uit te sluiten (apartheid) en te ontvrienden, nu niet op sociale media maar ook ongenadig in het ‘echte’ leven. Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk