Is Q een PSYOP? [psychologische oorlogvoering]


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #130 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Vandaag gaan we het hebben over de ironie van een van de favoriete modewoorden van de vijand, “PSYOP”.

Linksen, bedriegers, blaaskaak conservatieven met een zwarte kop; allemaal gooien ze dit woord gedachteloos in het rond en verbinden het aan alle obscure informatie die ze niet leuk vinden of niet kunnen begrijpen. Het is een veelgebruikt argument geworden om alle belastende informatie tegen de DNC Globalisten te verwerpen. Vooral toegepast op alles wat in de verste verte met Q. te maken heeft.


Door: Clandestine: Is Q a PSYOP?

Wat ironisch is, is het feit dat alle Anons letterlijk beweren dat Q een PSYOP is. Via definitie. Links heeft alleen een negatieve connotatie toegepast die impliceert dat alle psyops “desinformatie” zijn. Wat gewoon niet waar is.

“PSYOP” Het is een afkorting voor Psychologische Operatie. Normaal gesproken en regelmatig uitgevoerd door militairen. Het US MIL heeft specifieke Special Forces PSYOP eenheden die vallen onder SOCOM. Dit is geen samenzweringstheorie, Militairen doen dit,

https://en.m.wikipedia.org/wiki/4th_Psychological_Operations_Group

“Psychologische operaties (PSYOP) zijn operaties om geselecteerde informatie en indicatoren over te brengen aan een publiek om hun emoties, motieven en objectief redeneren te beïnvloeden, en uiteindelijk het gedrag van regeringen, organisaties, groepen en individuen.

De definitie, is EXACT wat Q en de Anons beweren. Dat de US MIL informatie overbrengen om de bevolking te beïnvloeden via emoties en objectief redeneren. Q IS EEN PSYOP. Dat wil niet zeggen dat het niet waar is. Links gebruikt dit woord ten onrechte als een belediging, terwijl het in werkelijkheid precies is wat wij beweren.

De schapen is gewoon wijsgemaakt dat “PSYOP” automatisch betekent dat de inhoud van een dergelijke operatie uitsluitend desinformatie is. Oké dan, laten we die realiteit aanvaarden. Dat de Q PSYOP kwaadwillige desinformatie is en de Dems volledig onschuldig zijn. Maar één ding dat links, de schapen en de bedriegers, nooit aan de orde stellen… als Q een PSYOP is, WIE voert de operaties dan uit? WIE verspreidt al die vermeende desinformatie?

Zo ver komen ze nooit in hun redeneringen, want als ze er echt over zouden nadenken, zou geen enkel scenario ergens op slaan.

Laten we zeggen dat het de US MIL is, maar dat alle Q drops desinformatie is zoals links beweert. Het was allemaal een leugen om Trump’s basis te manipuleren. Oké dan, als dat het geval is, waarom voeren de US MIL dan psychologische operaties uit en verspreiden ze desinformatie tegen de DNC? Zouden de politici niet bezorgd zijn dat de US MIL deze vermeende desinformatie over hen verspreiden? Zou dat geen verraad zijn van de US MIL voor het helpen van Trump’s campagne? Wat zou de reden zijn voor de US MIL om deze “desinformatie” over de DNC, Media, Globalisten, Pedofielen, enz. te verspreiden?

Als het de US MIL is, waarom ondernemen de Dems dan geen actie tegen de desinformatie die wordt verspreid tegen hun zogenaamde Commander in Chief? Logisch gezien, slaat het nergens op. Als de DNC ECHT dacht dat het US MIL verantwoordelijk was voor hun boogeyman “Qanon”, dan zouden ze zich heel anders gedragen. En in zekere zin zou dit scenario nog steeds bewijzen dat Q “echt” is als de US MIL een psychologische desinformatie campagne voeren tegen de DNC Globalisten.

Een andere populaire claim van links is dat Q “Russische desinformatie” is. Oké, dus zij denken dat de Russische MIL erachter zitten? Wat zouden de Russen er bij winnen om Trump’s basis aan te wakkeren en desinformatie te verspreiden over de DNC en de Globalisten?

In dit scenario gaan de linksen ervan uit dat de Russen slecht zijn, en dat hun desinformatiecampagne bedoeld is om de “democratie” te vernietigen. Als dit het geval is, wat hebben de Russen er dan aan om de Trump-basis te pacificeren met de Q-drops? Als Rusland Amerika wil overnemen, zouden ze dan geen massale chaos en geweld willen?

Hoe heeft Rusland hier voordeel bij? En als het Rusland is, WAAROM voelen ze dan de behoefte om zo strijdlustig te zijn tegen specifiek de DNC, en niet tegen Trump? Waarom zijn de Russen zo anti-liberaal en anti-globalistisch?

Hetzelfde kan gezegd worden van China, of elke andere tegenstander. Als zij echt onze tegenstander zijn, wat hebben zij er dan aan om de Amerikaanse bevolking te pacificeren? En wat hebben ze tegen de DNC? En is hun haat gerechtvaardigd? Waarom houden ze van Trump? Wat hebben ze te winnen met het neerhalen van de DNC, maar het steunen van Trump? Zouden ze niet beide partijen ten val willen brengen?

Links kan geen van deze vragen beantwoorden. Ze houden alleen van het deel waar PSYOP “desinformatie” betekent in hun hersenen, zodat ze kunnen blijven rechtvaardigen dat ze negeren dat hun werkelijkheid volledig uit elkaar is gevallen.

De bedriegers beweren dat Trump deel uitmaakt van de Deep State, die ons allemaal in zelfgenoegzaamheid sust, zodat de Deep State de wereld kan overnemen! In dit scenario bestaat de Deep State dus echt, en voert een massale psychologische operatie uit om desinformatie over zichzelf te verspreiden, en Trump’s achterban aan te wakkeren, hen meer gemotiveerd te maken, allemaal om hen te verleiden niet terug te vechten tegen de Deep State, door de Deep State te ontmaskeren, en Trump te steunen, die eigenlijk ook Deep State is.

Dit verhaal is volkomen onlogisch en nogal komisch 😂

Waarom zou de Deep State in godsnaam al die moeite doen om een reeds zelfgenoegzame en volledig gehersenspoelde bevolking wakker te schudden? De Diepe Staat had de wereldheerschappij in de zak, totdat Trump opdook en Hilary van de troon stootte. Dit zou ook bewijzen dat Q “echt” is, als de Deep State echt is en psychologische operaties uitvoert om de Trump-basis te misleiden.

Oké, als het geen regering of militaire entiteit is, wie kan het dan wel zijn? Is het gewoon een willekeurige 4chan troll? Zo ja, hoe is een 4chan trol erin geslaagd om “de meest gevaarlijke bedreiging voor de democratie” te zijn? De Dems beweren dat Qanon een extreem-rechts extremisme is en verantwoordelijk is voor 6 januari en een opstand tegen de regering.

Verraad, opruiing, oproer, terrorisme. Dus de FBI kan Facebook moeders vinden die klagen over het schoolprogramma op message boards, maar een willekeurige kerel in de kelder van zijn moeder pleegt al 5 jaar terrorisme en oproer, en is de grootste bedreiging voor onze samenleving, en we kunnen hem niet vinden?

Dus de volgende keer dat iemand beweert dat iets een “PSYOP” is, vraag hem dan vriendelijk WIE hij denkt dat de PSYOP uitvoert. Pas de Socratische Methode toe en ze zullen snel begrijpen dat ze geen flauw idee hebben waar ze het over hebben. Ze hoorden gewoon iemand Q een PSYOP noemen, vonden dat het cool klonk, en braken het uit bij elke kans die ze krijgen.

Wat hilarisch ironisch is, omdat Q eigenlijk een PSYOP is, direct volgens de definitie. Het is de US MIL die ons leidt naar open source informatie. Maar de schapen weten dat niet. Dat zou vereisen dat ze nadenken.

Links gebruikte dezelfde methode met het woord “samenzwering”. Het woord is vervormd tot een “dwaze en ontkrachte theorie”. Terwijl het in werkelijkheid betekent “een geheim plan van een groep om iets onwettigs of schadelijks te doen.”

Dus als een linkse zegt dat de Diepe Staat een “samenzwering” is. hebben ze ironisch genoeg gelijk, want ja, de Deep State is een geheime groep die onwettige en schadelijke dingen doet. Maar links heeft deze negatieve connotatie en valse definitie van het woord toegepast, dus gebruiken de linksen het woord niet eens correct.

Samenvattend, ja, Q is een PSYOP. Dat is precies wat Anons de hele tijd hebben beweerd. De linkse rakkers die dit woord gebruiken, weten gewoon niet wat PSYOP betekent en zijn geprogrammeerd om het te associëren met “desinformatie”. Trek hun logica ook maar een beetje in twijfel, en hun argument valt meteen in duigen.

Dus dit is een uitdaging aan de MSM, de DNC, normies, schapen, nee-zeggers, shills, de nekbaard maagdelijke incels bij Media Matters, ADL, en WaPo die me stalken, IEDEREEN…

Als Q een PSYOP is, wie voert de operatie dan uit?

Ik nodig IEDEREEN uit om mijn ongelijk te bewijzen.

-ClandestineNederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk