De corona vaccins zijn niet experimenteel ???


Wereldwijde ‘StaatWereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #127 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Er zijn mensen, en ook de overheid, die beweren dat de gegeven vaccinaties tegen het Corona niet experimenteel zijn! Dat klopt voor een deel. Er zijn vaccins tegen corona die gedeactiveerde delen van het ( virus) gebruiken om een immuunreactie teweeg te brengen, de zogenaamde inactivated virus vaccins. Alhoewel dit soort vaccins al heel erg lang gebruikt worden is zo’n soort vaccin tegen covid wel nieuw, we gebruiken ze immers nog niet zo heel lang en ze bevinden zich feitelijk dus nog in de laatste fase van het klinisch testen. Je zou dus kunnen stellen dat ze nog experimenteel zijn. 


Ook zijn er vaccins die het Spike eiwit gebruiken om een immuunreactie op te wekken, de zogenaamde viral vector vaccins. Viral vector vaccins zijn ook niets nieuws maar wederom, de viral vector vaccins tegen covid zijn wel nieuw en dus nog in de laatste fase van het klinisch testen en dus eigenlijk ook nog experimenteel.

Er zijn ook vaccins die gebruik maken van mRNA om een immuunreactie op te wekken, de zogenaamde mRNA vaccins. In het laatste geval worden onze eigen cellen door het mRNA aangezet het Spike eiwit te gaan maken en dat veroorzaakt een immuunreactie. Op zich worden mRNA vaccins al langer gebruikt maar er is een wezenlijk verschil tussen die mRNA vaccins en de mRNA vaccins die tegen covid gebruikt worden. Dat verschil zit ‘m in het mRNA. Het mRNA dat in eerdere mRNA vaccins gebruikt wordt is een natuurlijk mRNA dat zijn werkt doet en binnen een uur of 2 uit het lichaam verdwenen is. 

In het geval van de mRNA vaccins tegen covid wordt een synthetisch mRNA (in een lab gemaakt) gebruikt wat pas na zo’n 60 dagen uit het lichaam verdwenen is. Het is voor het eerst dat zo’n synthetisch mRNA gebruikt wordt en daarom zijn deze vaccins wel degelijk in alle opzichten experimenteel, niet alleen omdat ze voor het eerst tegen covid gebruikt worden maar ook omdat het gebruik van een synthetisch mRNA nog niet eerder heeft plaats gevonden.

Wat is het grote verschil tussen natuurlijk mRNA en dit synthetisch mRNA zal je je afvragen. Natuurlijk RNA heeft 4 nucleobasen; adenine (A), cytosine (C), guanine (G) en uracil (U). Uracil vertelt een bepaald enzym in de cel wat het met het RNA moet doen en daarbij vervangt het enzym het uracil met een pseudo-uracil. Uracil bevindt zich op zeer specifieke plaatsen in het RNA. Bij het synthetisch mRNA hebben de wetenschappers alleen maar pseudo-uracil gebruikt en veel minder specifiek/veel uitgebreider dan in een natuurlijk RNA met uracil het geval is. Aangezien de wetenschap nog altijd niet exact weet hoe RNA precies werkt en met name hoe het uracil precies functioneert, is het onmogelijk te voorspellen wat dit synthetisch RNA, met al het pseudo-uracil, precies zal gaan doen. Dus ook in dat opzicht zeer zeker nog een experimenteel vaccin.

Klinisch onderzoek bij nieuwe vaccins vindt plaats in 4 fases; allereerst testen op dieren en vervolgens in 3 fases het testen op mensen. De laatste fase van dat testen op mensen gebeurt onder een grote groep mensen en duurt over het algemeen zo’n 3 a 4 jaar. Aangezien men op zijn vroegst in maart 2020 begonnen is met het testen van al deze vaccins tegen covid op mensen zal het dus minstens tot maart 2023 duren voordat die laatste fase afgerond kan worden. M.i. is het zelfs beter voor die laatste fase 4 jaar uit te trekken wat betekent dat we dus tot 2024 moeten wachten. Dus ook in dat opzicht zeer zeker een vaccin dat zich nog experimenteel genoemd mag worden.

Het feit dat deze vaccins nog experimenteel zijn is de reden dat er een emergency use authorization (EUA) is gegeven voor het gebruik van deze vaccins.

-Over bijwerkingen van deze vaccins op de korte en de lange termijn.

We zien steeds duidelijker wat de korte termijn bijwerkingen van deze vaccins zijn: ontstekingen aan het hart, bloedproppen, vreemde eiwitstructuren in bloedvaten, etc. Ook de hoeveelheid mensen die na vaccinatie zijn overleden is verontrustend te noemen. Dit kunnen we zien aan de oversterfte die er wereldwijd is, maar vooral in landen waar veel gevaccineerd is! 

Wat betreft de lange termijn bijwerkingen is eigenlijk nog niets duidelijk aangezien het testen op mensen pas in maart 2020 heeft aangevangen. We zullen dus pas in 2023/2024 gaan zien wat eventuele lange termijn bijwerkingen kunnen zijn. 

Een publicatie van de rijksoverheid van 14-04-2021, nauwelijks 4 maanden nadat met vaccinatie van de bevolking begonnen is, zegt m.i. uiterst weinig over welke bijwerkingen (korte en lange termijn) deze vaccins eventueel kunnen hebben. Zo’n publicatie is niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten en is niets meer dan een zoethoudertje voor de bevolking, een verhaal dat men zich vooral geen zorgen hoeft te maken en men zich vooral in moet laten enten (met een vooralsnog experimenteel vaccin).

Ik begrijp dat niet iedereen een expert is op het gebied van vaccins, virologie, moleculaire biologie, etc maar de zaken die ik hier benoem zijn ook voor de leek makkelijk te verifiëren feiten.

Ik hoop hiermee wat duidelijkheid verschaft te hebben.

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk