Stikstof crisis [?]: Verklaring Vrije Friese Volk


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #122 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Zojuist kreeg ik dit bericht van Sylvia [vertaling] met de vraag of ik dit kon plaatsen, dit document vertaald uit het Fries. Verklaring Vrije Friese Volk De voorzitter van de Provinciale Staten Arno Brok en de Statenleden, die de schriftelijke verklaring aan het Friese volk niet ondertekend heeft, dienen niet de belangen van Fryslân en het Friese volk. Ze dienen in het geheim en uitsluitend de belangen van de particuliere organisatie het World Economic Forum (WEF) en hun directeur Klaus Schwab. 

Ferklearring Frije Fryske Folk [pdf document]


Mark Rutte (VVD), een politieke collega van Arno Brok (VVD), heeft in september 2015 in zijn functie als directeur van het bedrijf De Staat der Nederlanden met de partikuliere organisatie de Verenigde Naties in New York civielrechtelijke overeenkomst Agenda 2030 gesloten. De Nederlanders zijn nooit om toestemming gevraagd. Mark Rutte handelde zonder mandaat van het Nederlandse volk. Noch de Nederlanders, noch de Friese mensen sloten zich aan bij het civielrechtelijk akkoord.

Agenda 2030. De Friese mensen zijn niet gebonden aan de Agenda 2030. 

De bepalingen in de overeenkomst Agenda 2030 zijn bekend bij de voorzitter Arno Brok en alle Statenleden van de Provincie Fryslân. 

Arno Brok en de Staten, die weigeren de verklaring aan de mensen van Fryslân te tekenen, heeft de bepalingen van het Agenda 2030-akkoord nooit aan de Friese bevolking voorgelegd.  Door het uitvoeren van de bepalingen van de burgerlijke civielrechtelijke  overeenkomst Agenda 2030, afgesloten met een vreemde macht zonder toestemming van het Friese volk, pleegt de voorzitter van de Provinciale Staten Arno Brok en de Statenleden, die de schriftelijke verklaring aan het Friese volk niet ondertekend heeft, hoogverraad tegen het Friese volk (art. 97 Wetboek van Strafrecht ). 


De uitwerking van de bepalingen van de Agenda 2030 is feitelijk toegewezen aan het World Economic Forum. Het zogenaamde kabinet Mark Rutte c.s. voert sinds januari 2020 openlijk de instructies uit, uitgegeven door de WEF aan de Nederlandse regering, om de 17 “Globale” doelstellingen van de ‘geheime’ overeenkomst Agenda 2030 uit te voeren. 

Voor het grondgebied van Fryslân worden deze 17 doelstellingen van de Agenda 2030 uitgevoerd door de voorzitter van de Provinciale Staten Arno Brok en de Statenleden, die de schriftelijke verklaring aan het Friese volk niet ondertekend heeft.

Eén van de gevolgen is de onteigening van de meeste boerderijen in Fryslân. 

De basis van dit illegale en criminele plan is te vinden in het geheime project “de Blauwe Banaan” (uit 1989). [Ook buiten de blauwe banaan heb je een kans]

De onteigening van het grootste deel van de landbouwbedrijven op Nederlands grondgebied en Fryslân (start eind 2023, begin 2024) vindt plaats op grond van frauduleuze stikstof bepalingen, waarbij stikstof wordt ‘verkocht’ aan de onwetende en niets vermoedende burgers door WEF-manipulerende ambtenaren en hun metgezellen als een gif. De WEF gemanipuleerde ambtenaren en hen medewerkers weigeren de niets vermoedende mensen uit te liggen dat stikstofgehalte van de belangrijkste bouwstenen is voor onze natuur, onze welzijn, ons voedsel en onze zuurstofproductie ! Zonder STIKSTOF Geen ZUURSTOF. 

De voorzitter van de Provinciale Staten Arno Brok en de Statenleden, die de schriftelijke verklaring aan het Friese volk hebben afgelegd, heeft het strafwet van het WEF aan zijn kant.

Verklaring Vrije Friese Volk 

Plannen om al het land van de boeren af te nemen voor de realisatie van de door het WEF aangewezen ruimte voor de aanleg van de zogenaamde ‘Smart Cities en hen natuurgebieden’. Global Goal 11 van de 2030 Agenda: “Duurzame steden en gemeenschappen”. 


Voor het Nederlands grondgebied gaat het om TRISTATE (‘SMART’) CITY met een plande bevolking van ongeveer 45 miljoen mensen, verzameld uit gebieden over de hele wereld (meestal instroom van statushouders). De blanke bevolking in Nederland wordt ontmaskerd : “Sustainable Diversity”. 

Kabinet Mark Rutte en alle collega’s handelen met de bedoeling om het Friese grondgebied en de Friese gemeenschap volledig onder buitenlands beheer en controle te brengen, namelijk onder het beheer van het World Economic Forum. Het WEF heeft hun plannen bekend gemaakt aan alle ambtenaren en hen medewerkers – inclusief Arno Brok en de Statenleden die de schriftelijke verklaring aan het Friese volk niet ondertekend heeft – door onder andere de bekende boeken van Klaus Schwab: 


1. THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION / ISBN: 978-0-241-30075-6 
2. COVID-19: THE Groot RESET / ISBN: 9782940631124 


Op grond van de plannen van het WEF en de uitwerking van de Agenda 2030 wordt de Friese Gemeenschap  in 2030 definitief vernietigd en onder een totalitaire marxistische centraal autoritair gezag geplaatst met de naam THE NEW WORLD ORDER, die  alle partikuliere eigendommen van het Friese volk door de dan heersende totalitaire regime in beslag genomen zijn. 


“You will own nothing and You will be happy”. 
https://www.youtube.com/watch?v=4zUjsEaKbkM 
https://humansbefree.com/2020/10/world-economic-forum-by-2030-you-will-own-nothing- 
new-world-order.html
 


Mark Rutte en alle medewerkers heeft feitelijk het gezag over onder andere het grondgebied van Fryslân overgedragen aan de partikuliere organisatie het WEF. 

Ze doen zware misdaden tegen het menselijkheid, tegen het Friese volk. 

Mark Rutte en alle medewerkers hebben zich feitelijk ingezet voor de vernietiging van het Friese volk en hun gemeenschap. Door het feitelijk gezag over het Nederlandse grondgebied over te geven aan het WEF werd de oorlog verklaard aan het Nederlandse volk en het Friese volk. De bepalingen van de Vierde verdrag van Genève (1949) gold o.a.. 

Onder het internationaal recht? geldt dat, als een overheid het Friese volk niet meer dient, maar het Friese volk wel een overheid dienen moet, het Friese volk het recht? heeft om zichzelf te beschermen, met alle middelen te verdedigen en om de corrupte regering met alle middelen af te zetten. 

Alle wetten, bevelen en voorschriften, uitgegeven door het kabinet Mark Rutte en hun medewerkers, zijn daarom onwettig en ongeldig.  Alle ambtenaren en hen handlangers – ook Arno Brok en de Statenleden, die de schriftelijke verklaring aan het Friese volk niet ondertekend heeft – die in het geheim de uitvoering van de bepalingen van de  overeenkomst Agenda 2030 uitvoeren, doen een plegen een  onrechtmatige daad tegen het Friese volk en handelen in strijd met internationale verdragen van internationaal recht?. 

Verklaring Vrije Friese Volk 
Allemaal zijn ze gemeenschappelijk en individueel aansprakelijk voor de zware gevolgen onder internationaal recht? en alle materiële en immateriële schade die het Friese volk – elk individueel – daardoor ligt en nog toestaan zal. 


Het Vrije Friese volk is van niemand slaaf en het Vrije Friese volk heeft complete toegang tot de eigen gemeenschap en alles wat beweegt op het grondgebied van Vrij Fryslân, dat al tientallen eeuwen bewoonde en bewerkte is door het Friese volk. 

De Vrije Friese mensen zullen nooit buigen voor Mark Rutte, Klaus Schwab en hen bedienden. 
De Friese mensen buigen en knielen alleen voor hun schepper, God de Almachtige.Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk