Is voedselproductie in ons land overbodige luxe?


Wereldwijde ‘StaatWereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #121 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


‘Groene’, werkelijkheidsvreemde stedelingen lijken het idee te hebben dat voedselproductie in ons land een soort overbodige luxe is. Maar eten moeten we allemaal. Willen ze soms al ons voedsel gaan importeren, hoewel het elders in de wereld veel minder duurzaam wordt geproduceerd dan hier? Of is het idee dat we allemaal aan de plantaardige voeding moeten, genetisch gemodificeerd geproduceerd in grote hallen met kunstlicht?


We kunnen alleen maar raden wat er achter de schijnbaar onzinnige, rücksichtslose benadering van het kabinet schuilgaat. Ongetwijfeld is er een voedingsindustrie die graag wil lobbyen voor een meer industriële voedselproductie.

Dus in plaats van terug naar een natuurlijker manier van boeren, juist ‘vooruit’ naar een nog veel onnatuurlijker manier… ‘Factory farms’. Wereldwijde productieketens passen ook prima bij de globalistische ideologie, al valt de globale wereldorde nu steeds verder uit elkaar.

Premier Rutte was in 2020 bij een toespraak nog heel enthousiast dat de ‘Food Innovation Hubs’ van het World Economic Forum hun vaste coördinatiecentrum kregen in Wageningen…

Wie heeft er trek in insecten?

We moeten ons nu verzetten, als dit niet de wereld is waar we naartoe willen:

Teken hier als je de petitie om onze boeren te redden nog niet had getekend! 
Of deel deze urgente petitie via WhatsApp, Facebook, Twitter of e-mail. 

Alvast heel erg bedankt! Michiel Hemminga en het hele CitizenGO-team P.S. Als je de petitie op Facebook wilt delen, lijkt de afbeelding in eerste instantie niet te werken. Maar als je de post geplaatst hebt, doet de afbeelding het uiteindelijk wel!

Hier is de e-mail die we hier eerder over stuurden: 

Terwijl bureaucraten achter de tekentafel zitten te goochelen met cijfertjes, dreigt het leven van onze boeren kapot te worden gemaakt.

Dit mogen we niet laten gebeuren. TEKEN DE PETITIE

De stikstof plannen van de regering dreigen boeren de nek om te draaien. Het is begrijpelijk dat velen van hen boos zijn. Of wanhopig. Want boer zijn is niet zomaar een beroep. Het is onderdeel van de identiteit van mensen. De overheid mag hen het boer-zijn en hun bedrijf niet afnemen. Dit gaat in tegen de meest basale principes van rechtvaardigheid. Daarom hebben wij een petitie opgesteld.

Teken nu onze petitie aan de leden van de Provinciale Staten, om de stikstofplannen van de regering niet op zo’n manier in te voeren dat boeren hierdoor failliet gaan of gedwongen worden om te stoppen. 

We schrijven de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies aan, omdat zij straks verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van de stikstof besluiten van de regering. Zij krijgen daarbij wel enige vrijheid, dus het is belangrijk dat ze hiervan maximaal gebruikmaken om de boeren te ontzien.

Daartoe roepen we hen op. Bovendien zijn er vanuit de provincies al kritische geluiden te horen geweest. We verwachten daarom een welwillend gehoor te vinden bij veel Provinciale Statenleden. Minder stikstof willen is één ding, maar boeren dwingen om hun bedrijf te sluiten is iets anders. Maatregelen moeten in samenspraak met boeren worden vormgegeven, zodat zij er niet aan onderdoor gaan. Mét en niet tegen de boeren, moet het devies zijn. Teken daarom onze petitie aan de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies, om hen duidelijk te vertellen dat ze rekening hebben te houden met de legitieme belangen van de boeren. 

We mogen onze boeren niet aan hun lot overlaten. Zoals het er nu uitziet, moeten zij opdraaien voor de gevolgen van de stikstof maatregelen van de overheid. Maar we hebben hen nodig. Niet alleen zijn onze boeren economisch belangrijk voor het land, ook onze voedselzekerheid komt in gevaar. Juist in een periode van deglobalisering, waardoor de aanvoer van goederen en ook voedsel minder betrouwbaar wordt, dreigt de overheid boeren de nek om te draaien. Een bijzonder dwaze onderneming, waartegen wij onze uitermate moeten verzetten.

Hervormingen in de landbouw hoeven niet slecht te zijn, integendeel, maar ze moeten wel leefbaar worden gemaakt voor alle betrokkenen… dus ook voor de boeren. Want terwijl bureaucraten achter de tekentafel zitten te goochelen met cijfertjes, dreigt van deze mensen het leven kapot te worden gemaakt. Dit mogen we niet laten gebeuren.

Teken daarom nu en bescherm onze boeren tegen de bureaucratische dwingelandij van de overheid, waardoor zij in hun voortbestaan bedreigd worden! 

Bedankt voor je inzet, Michiel Hemminga en het hele CitizenGO-team

P.S. Deel deze petitie alsjeblieft met zoveel mogelijk gelijkgestemden! Meer informatie: Vergaande stikstof plannen bekend: derde van de veestapel verdwijnt (Het Parool): https://www.parool.nl/nederland/vergaande-stikstofplannen-bekend-derde-van-de-veestapel-verdwijnt~b1a05788/

Rutte koerst af op clash met provincies (RD): https://www.rd.nl/artikel/979011-rutte-koerst-af-op-clash-met-provincies

Provinciale Staten Groningen vinden stikstof plannen kabinet te ingrijpend (GIC): https://www.gic.nl/nieuws/provinciale-staten-groningen-vinden-stikstofplannen-kabinet-te-ingrijpend

Provincies terughoudend met ingrijpen om de stikstofcrisis te bezweren (Trouw): https://www.trouw.nl/politiek/provincies-terughoudend-met-ingrijpen-om-de-stikstofcrisis-te-bezweren~b5014bf3/

Provincies aan zet na Haagse stemmingen over stikstof (RD): https://www.rd.nl/artikel/981277-provincies-aan-zet-na-haagse-stemmingen-over-stikstof

CitizenGO is een gemeenschap van actieve burgers die zich inzet om te zorgen dat het menselijk leven, het gezin en onze vrijheden wereldwijd gerespecteerd worden. CitizenGO’ers wonen over de hele wereld. Ons team is verspreid over 16 landen op 5 continenten en werkt in 12 verschillende talen. Leer hier meer over CitizenGO of volg ons op Facebook of Twitter.


© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk