Wanneer gebeurt “het”? Sneller dan je denkt.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #117 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Sinds ik begon te schrijven in 2000 op uitdaging.net en later op gedachtenvoer was de rode draad door alle artikelen -inzicht te geven in- -zie jij / jullie niet wat ik / wij zien [?]. Maar vooral de woorden “motivatie” en “vertrouwen” vormden die rode draad. Onderstaande artikel van Clandestine is exact het zelfde, mensen helpen de dotjes bij elkaar op te tellen en te laten zien wat wij ook zien.


Door: Clandestine: When Does “It” Happen? Sooner Than You Think 09-07-2022

Ik bespeur wat strijdmoeheid. Ik zie dat men ontevreden is over het tempo waarin degenen die verantwoordelijk zijn voor de productie van biowapens in Oekraïne ter verantwoording worden geroepen. Dus ga ik in op veel van de vragen over de tijdlijn. Dit gaat VEEL sneller dan je zou denken en het is nu niet het moment om te aarzelen.

Voor degenen die mijn verslag van 30 juni hebben gemist: Russische regeringsfunctionarissen hebben aangekondigd dat zij het eindverslag van het Russische MIL over de biologische activiteit van de VS in Oekraïne “in de herfst” verwachten. [Eindverslag over onderzoek naar biologische misdaden VS in Oekraïne verwacht in het najaar] De parlementaire raad kondigde aan dat zij een dossier tegen de VS aan het samenstellen zijn met alle bewijzen van schendingen van het BWC, en dat zij dit zullen voorleggen aan de VN-Veiligheidsraad om zich te beroepen op de artikelen V en VI van het Verdrag inzake Biologische Wapens. Indien op deze artikelen een beroep wordt gedaan en de Naties van de VN het eens zijn met de bevindingen, zullen de verantwoordelijken voor de gepleegde misdaden voor een internationaal militair tribunaal worden gebracht wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Dus voor degenen die zich afvragen “wanneer er iets gebeurt”… Ik weet niet wat u definieert als “iets”, want wat er nu gebeurt is ongekend. Maar de “grote” domino valt in de herfst. Dat is pas over 2 maanden. Maar wat er gebeurt tussen nu en het eindrapport is nog steeds van vitaal belang voor de operatie. We zitten in de normalisatie periode.

Het herhaaldelijk doseren en verzamelen van bewijsmateriaal is noodzakelijk voor zowel veroordeling als publieke acceptatie. Veel gevallen van wangedrag zijn VEEL moeilijker te ontkennen dan een paar.

Een goed voorbeeld is Deshaun Watson en zijn beschuldigingen van aanranding. Hij heeft 24 civiele zaken en huurde 66+ vrouwelijke masseuses in een periode van 17 maanden. Wat er ook gebeurt in het juridische proces, het hof van de publieke opinie heeft besloten dat hij schuldig is, gewoon door het volume van de beschuldigingen. Het is één ding om een paar masseuses te hebben, maar 24 beschuldigden en 66 in totaal? Het is veilig om aan te nemen dat er iets snode aan de hand is.

Pas deze zelfde lijn van denken toe als het gaat om het winnen van de publieke opinie over DNC biologische malversaties in Oekraïne. Als er maar een paar labs waren, zou het niet zo vreemd zijn, maar het Amerikaanse Ministerie van Defensie gaf toe dat het er 46 zijn. Veel moeilijker om snode activiteiten te ontkennen met die absurde hoeveelheid biologische activiteit aan de grens van Rusland.

Russische MIL verzamelen het bewijs van deze labs, wat tijd kost omdat het er zo veel zijn. En ze doen dit midden in een oorlog, terwijl ze proberen dit te doen met zo min mogelijk collateral damage. Probeer dus geduldig te zijn, duizenden mensen sterven in naam van de ontmaskering van deze biowapenlaboratoria.

Naast het feit dat Rusland de levens van hun soldaten opoffert om de Amerikaanse Deep State puinhoop op te ruimen, zijn de Russische MIL ook uiterst nauwkeurig in hun beschuldigingen, waarbij ze ervoor zorgen dat ze gericht zijn op de DNC en niet op Trump. Rusland is heel voorzichtig geweest om dit te richten op een specifieke factie binnen de Amerikaanse regering en niet op de VS als geheel. Dat betekent dat we niet worden gebombardeerd en dat Poetin/Rusland de Deep State graag willen zien en naar alle waarschijnlijkheid op de een of andere manier met Trump samenwerken.

Dus voor degenen die vragen “waar is het Amerikaanse leger?”, ik geloof dat je het ziet. Ze houden zich in deze situatie strategisch afzijdig, zodat Rusland de operaties in Oekraïne kan uitvoeren. Ik denk dat ze samenwerken met de Russische MIL en inlichtingen delen om deze puinhoop op te ruimen. Om optische redenen konden ze het US MIL niet naar Oekraïne sturen om te laten zien wat er aan de hand was.

Rusland ruimt de DNC biowapens op, zet Obama, Hilary, Biden en Soros voor internationale militaire tribunalen wegens misdaden tegen de menselijkheid, terwijl ze strijden tegen letterlijke Nazi’s, en zal hun eindrapport uitbrengen vlak voor de midterms van 2022. Letterlijk elke Anon’s wildste fantasieën werkelijkheid maken.

Als er een manier is om de Deep State spelers verantwoordelijk te houden via een militair tribunaal, DIT IS HET. Eindrapport is in de herfst, dan gaat het naar de VN-Veiligheidsraad. Als zij het niet accepteren, dan gaat het naar “niet-diplomatieke maatregelen”.

Dat is de tijdslijn. Als je problemen hebt met het tempo, dan is dat jammer. Deze tijdlijn gaat niet over een individu, maar over het redden van de wereld voor de hele mensheid.

-ClandestineNederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk