Stelletje boeren!


Wereldwijde ‘StaatWereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #100 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Al vele jaren worden boeren het slachtoffer van de onnozelheid of moedwillige treiterij van onze overheid. Meer melk moeten produceren en dus meer koeien moeten aanschaffen. Dan vanwege een melkoverschot minder melk moeten produceren en dus minder koeien moeten hebben. Koeien antibiotica te geven zodat ze minder ziek worden. Dan koeien geen antibiotica te geven zodat wij minder ziek worden. Kunstmest moeten gebruiken terwijl de veestapel meer dan genoeg natuurlijke mest produceert om alle gras- en landbouwgrond te kunnen bemesten. Dan die natuurlijke mest af moeten voeren. En vervolgens beschuldigd worden van het stikstof probleem.

Het moet allemaal niet veel gekker worden. Boeren hebben de hulp van burgers nodig!

Veel gekker!

Maar het wordt allemaal wel nog veel gekker. Want nu wil de overheid de boeren verplichten hun bedrijf op te geven of land te verkopen. Boeren die dagelijks bezig zijn voor ons voedsel, die elke dag voor dag en dauw opstaan om ons te voeden. Dus het raakt ons, de Nederlandse bevolking, ook. Dus moeten wij, de Nederlandse bevolking, niet alleen opkomen voor het belang van de boeren maar ook voor ons eigen belang! Want zoals we zo langzamerhand wel weten neemt de overheid onze belangen niet serieus, de overheid werkt alleen in haar eigen belang en het belang van de opdrachtgevers deze waanzin door te drukken!

Wat is één van de belangen van deze regering?

Projectontwikkelaars kopen vaak grond op in bijvoorbeeld polders. Vervolgens proberen ze gemeentes en provincies zo ver te krijgen dat deze het bestemmingsplan aanpassen en deze polders als bouwgrond gaan betitelen. Lukt dit niet dan gaan ze bij de kamer, de centrale overheid, lobbyen om het bestemmingsplan te wijzigen. Recente voorbeelden hiervan zijn de Gnephoek bij Alphen aan den Rijn, Rijnenburg bij Utrecht, Oosterwold bij Almere en de Zuidplaspolder bij Rotterdam.

De gemiddelde prijs van grasland is zo’n 71.000 euro per hectare. Bouwgrond gaat buiten de Randstad gemiddeld voor zo’n 200 euro/m2, oftewel rond de 2 miljoen euro per hectare. In de Randstad liggen die bedragen nog veel hoger, gemiddeld zo rond de 600 euro/m2 of 6 miljoen euro per hectare. Er is dus een behoorlijke winst te behalen bij het wijzigen van de bestemming van landbouwgrond naar bouwgrond. En die winst wordt nog veel groter als een projectontwikkelaar op deze bouwgrond huizen bouwt.

Gezien het door onze overheid gecreëerde tekort aan woningen is de druk om meer woningen te bouwen enorm en daarmee dus ook de druk om bestemmingsplannen te wijzigen zodat er op voorheen onbruikbare grond woningen gebouwd kunnen worden. Een fijne bijkomstigheid is dat de overheid zich op de borst kan slaan omdat ze iets aan de woningnood heeft gedaan. Maar er zijn ook wat minder fijne bijkomstigheden.

Voedseltekorten.

Één van die minder fijne bijkomstigheden is dat er door het omzetten van gras- en landbouwgrond minder grond beschikbaar is om de veestapel op te laten grazen en om voedsel op te verbouwen.

Nu is één van de aan Rusland opgelegde sancties dat het westen geen graan meer uit Rusland importeert en Rusland is één van de meest graanproducerende landen ter wereld (in 2024 waarschijnlijk het land dat het meeste graan produceert). Dat door de sanctie gecreëerde gat moet dus eigenlijk met onze eigen productie van graan worden opgevuld. Maar we hebben daar, door het afpakken van land van de boeren, minder land voor beschikbaar. De vraag is dan ook of hierdoor geen voedseltekort zal ontstaan. En de echte vraag is in hoeverre onze overheid dit expres doet of uit pure onnozelheid handelt, of in opdracht van grote multinationale bedrijven en de bazen daarvan.

Zijn de boeren ook onnozel?

Denkt u dat de boer van blijheid in zijn handen klapt wanneer hij beseft hoeveel zijn grond uiteindelijk waard is als er op gebouwd mag worden? Of zal hij het gevoel hebben weer eens genaaid te worden door de politiek? En is het voor de overheid nou echt zo moeilijk de boeren een goed en eerlijk aanbod te doen voor hun land? Land dat ze de boeren ook in opdracht van Europa afpakken om een deels door het verplicht gebruik van kunstmest veroorzaakt stikstof probleem op te lossen.

Wat zou een goed en eerlijk aanbod kunnen zijn?

Afgezien van het met rust laten van de boeren en ze helemaal geen land af te pakken zijn er mogelijkheden om de boeren niet nog harder te naaien.

Zo zou men de bestemming van de landbouwgrond al voor de aankoop om kunnen zetten naar een bestemming als bouwgrond en daarvoor de in de regio geldende grondprijzen, of in ieder geval een zeer redelijke prijs voor betalen. Maar of de regering zich hiermee akkoord verklaart? Ik denk niet!

Dus is het niet meer dan normaal dat burgers de boeren steunen in hun strijd omdat het ook de burgers gaat treffen wanneer de boeren van hun land verdreven worden!

Boeren kunnen ook hun producten direct of indirect aan burgers verkopen zodat de tussenhandel alleen de verkopers zijn. Deze tussenhandel kan elke winkel zijn die hieraan wil meedoen. Ook kunnen burgers zich beschikbaar stellen door via een boer hun huis, schuur of garage te gebruiken als verkooppunt.

Het is dan misschien verstandig dat de prijs die de boer vraagt te vermelden bij het product zodat er een eerlijke en open verkoop plaats kan vinden!

Ik wens burgers en boeren veel sterkte in hun protest!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk