Handboek voor de politiek, hoe beïnvloeden ik mensen / de kiezer?

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #093 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Uit dit boek: “Hoe maken mensen keuzes”, uitgave Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, blijkt onomstotelijk hoe de manipulatie agenda plaatsvind. Sommigen noemen het zwarte magie, en wellicht speelt er nog zoiets mee, maar de gewone techniek en kennis geeft al ruim voldoende mogelijkheden de hersenen van de ‘kiezer’ te bewerken. 


Als blijkt uit onderzoek dat mensen eerder kiezen om verlies te voorkomen dan voordeel te behalen dan kun je experimenteren met een plan om het anders te verpakken, iets in een andere vorm aan te prijzen. Voordat je dat plan dan gaat presenteren kun je die berichten bijvoorbeeld uitzetten als een onderzoek/poll en voila, volledig geautomatiseerd kan je het idee daarna groots uitrollen / presenteren met het voor de overheid gewenste resultaat. Van veel mensen is tevens bekend via de spionage mogelijkheden op internet in welke doelgroep ze ingedeeld zijn, hoe ze denken en handelen, niets is meer geheim in de moderne tijden. 

Een terugkerend begrip is dan rationeel handelen / denken. Begrijpbaar, wel doordacht, berekenbaar, in alle redelijkheid en verstandig.

Ik weet dat consumenten zelden de de verpakking van voedingsmiddelen bestuderen en gewoon giftige stoffen eten totdat ze letterlijk ziek worden en dan nog de schuld leggen bij de fabrikant. Logisch denkend zou het zo moeten zijn maar de overheid beschermt ons niet zoals vaak gedacht!

Nog erger is dat mensen gewoon experimentele en potentieel dodelijke “vaccins” laten inspuiten. Ik ben zeer benieuwd welke beslissingsprocessen hier allemaal aan ten grondslag liggen. Angst is er een van, maar hoe werken de geniepige mechanismen allemaal om die angst ‘aan te prijzen’, ik lees verder, …

Er is zelfs, een rekenmodule ontworpen die volgens het: “Verwachte nut”, het economisch gedrag, de theorie van het spel, sociale goedkeuring, keuze realisatie (kan ik dat ook) een berekening gemaakt kan worden op voorhand. En deze formule wordt al getest sinds 1944 en groeide verder uit tot: Theorie van gepland gedrag. 

Natuurlijk zijn mensen niet allemaal onder een hoedje te vangen, de uitzondering bevestigd de regel. Maar zijn we niet veelal verenigd met gelijkgestemden zoals bijvoorbeeld de ondernemers die je dan kan beïnvloeden via hun vakbladen of een artikel “Ondernemers Nieuws” te noemen?

‘Houden wat je hebt’, is voor velen een belangrijker begrip dan in te zetten (gokken) op verbetering. (Vax: de vrijheid van reizen niet willen verliezen) Het slechte vermijden telt hoger als het voordeel te omarmen. (Vax: Vakantie vrijheid (korte termijn denken) is dus belangrijker dan onzekere neveneffecten op de gezondheid. Deze wetmatigheid noemt men ‘slecht is belangrijker dan goed’. 

In het boek wordt deze stelling aangehaald: “Bij vaccinaties bijvoorbeeld worden de risico’s van wél vaccineren relatief zwaarder gewogen dan de risico’s van niet-vaccineren (Ritov en Baron 1990)”. De vraag die dit oproept bij mij is; “Welke motivatie ligt er dan aan ten grondslag dat wellicht zo’n 50% (of meer/minder) toch de afweging gemaakt heeft deel te nemen aan het experiment?”

Er wordt ook gesproken over het “endowment effect (begiftigingseffect Thaler 1980). Dit houdt in dat, als men eenmaal iets in bezit heeft, men daaraan een hogere waarde toekent dan toen men het nog niet bezat”. Dat kan ik wel gelijk plaatsen, eenmaal gevaccineerd wil men niets meer weten van mogelijke nadelige effecten en roept men tegen anderen hun voorbeeld te volgen en/of uit de buurt te blijven.

Mensen hebben ook een grote afkeer van onzekerheid wat verklaard dat er een on-aflatende angst campagne gevoerd werd om die onzekerheid in stand te houden. 

Dan is er het Hier en NU waarbij het heden een streepje voorheeft op de mogelijke toekomst, redeneren vanuit het -NU- noemt men een projectievertekening. 

Levendig en concreet, wat is er bekend en is het niet te veel werk om het uit te zoeken. Onrealistisch optimistisch, het vax zal wel getest zijn voor het op de markt gebracht is. De opmerking van dokters en politici, het vaccin is veilig wekt de indruk van een testfase. [misdadige verleiding]

Zo zijn er vuistregels en het referentiekader die vaak gevoed worden door actuele gebeurtenissen, stort er bijvoorbeeld een 737 max neer dan stap je met een knoop in de maag in zo’n vliegtuig.

Framing Welke alternatieven presenteer je en hoe worden die geformuleerd? Het gaat dan het om alternatieve presentaties van logisch volstrekt identieke keuzes. De politiek en de media zijn ‘sterren’ in deze vorm van beïnvloeding. 

Emoties, is je gevoel wel te negeren in het maken van beslissingen? Een keuze maken met emotie, onderbuikgevoelens of sommigen noemen het intuïtie. Velen redeneren vanuit een gewenste uitkomst die reeds opgeslagen is hun hun jarenlange opgebouwde referentiekader van goede of verkeerde informatie. 

“Kort samengevat komen die erop neer dat mensen in hun keuzegedrag geneigd zijn te willen houden wat ze hebben, sterk zijn georiënteerd op het hier en nu, en vooral gevoelig zijn voor levendige en concrete informatie”. 

Nog niet tegengekomen in het boek, maar ik heb er zelf al meer over geschreven, het groepsdenken. “wat zal een ander wel niet denken als ik … doe?” Dat is wat via de sociale media beïnvloeden wordt door de duimpjes omhoog. Vele duimpjes (positieve stemmen) maakt dat de ander ook graag bij die groep wil horen, met name Twitter gaat nu de gevolgen ervaren van deze “geheime” werkmethode om mensen te beïnvloeden. De 5% bots volgens Twitter en 20% volgens Elon Musk gaat een breekijzer worden die in alle gevallen nadelig gaan uitpakken voor het sociale mediaplatform. De waarde gaat gegarandeerd dalen, de adverteerders voelen zich bekocht want die betaalden veel te veel al die jaren. Twitter was een ster in het beïnvloeden van mensen. Het gedachten profiel van -ALLE- deelnemers was bekend, ongewenste meningen werden gecensureerd en de bots hemelden het groepsdenken op. 

Buiten de bewuste gedachten processen zijn er nog die van het onderbewustzijn die meewegen in beslissingen en gedrag. Alles wat met je zintuigen waarneembaar is kan je onderbewustzijn beïnvloeden. “In de jaren zestig en zeventig was de wetenschappelijke consensus dat de massamedia nauwelijks invloed hadden op de meningen van mensen. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat er wel degelijk een forse invloed is”. Gezien de waarnemingen bij de media propaganda praktijken van de laatste drie jaar mogen duidelijk zijn dat die invloed alleen maar toegenomen is. Heel de wereld van informatie voorziening is gelijkwaardig voor een ieder bereikbaar maar wordt niet eens ontgonnen als men daar niet eens de noodzaak voor inziet, het verstokte radio, TV, kranten media volgers volkje?

Een ander fenomeen onderscheid personen, de zelfcontrole waar een lange termijn afweging gemaakt word, een energie slurpende functie die door het Ego snel uitgeput raakt. Hier bleek dat de invloed van voeding (suiker) tot minder zelfcontrole leidde en ook rust een positieve invloed had. 

Dan komt er ook nog de bewering dat mensen niet over een vrije wil beschikken want onze discussie bij dotcom.radio over zwarte magie zou bevestigen. “Op zich is de discussie over de vrije wil al eeuwenoud. Tegenover het idee dat mensen daadwerkelijk over een vrije wil beschikken staat het determinisme. Kort gezegd is de stelling van het determinisme dat elke situatie waarin ons universum zich op zeker moment bevindt, volledig wordt veroorzaakt door en volledig verklaard kan worden uit een eerdere situatie van het universum. Niets gebeurt ‘zomaar’. “ Uit onderzoek blijkt dat het opgebouwde referentiekader beslissingen beïnvloeden. Mijn gedachte is dan ook dat de propaganda media jaren nadien nog invloed uitoefenen op slechte beslissingen, een verstoord beeld van de werkelijkheid geven. Als je bijvoorbeeld nooit zelfstandig nagedacht hebt wat kanker is en hoe je dat zou aanpakken dan ben je geneigd om onnadenkend de optie van de dokter te ‘kiezen’ van chemo en/of bestraling. Over alles waar je zelf al over nagedacht hebt, je referentiekader bewust hebt opgebouwd kies je anders, zelfstandig. 

In onderstaande video krijg je een aardig idee hoe deze technieken werden opgebouwd en gebruikt tegen de bewuste wil van de bevolking.

Het was President Rooseveld die burgers wilde aanspreken op hun actieve inbreng in de samenleving tegenover de heel geslepen tactiek van Sigmund Freud en met name Edward Bernays die de democratie koppelde aan het kapitalisme en het consumeren van goederen en de stimulatie van koopgedrag nog voor de levenscyclus van het oude product verstreken was. Hij sprak nooit in termen van het individu maar de onbewuste controle op de massa. 

Na het bekijken van deel een en twee trek ik al deze conclusie: Is het in feite niet Donald Trump die terugpakt naar het idee van President Rooseveld die de passieve rol van de burgers wilde omvormen naar een actie meedenkende rol. Zowaar een giga onderneming. Terug van, je kan van de burgers gedaan krijgen wat je wilt naar actief meedenken en werken aan de eigen toekomst. 

The engineering of consent | De techniek van de toestemming 

Vele jaren lang hebben de mensen als Anna Freud met psychoanalyse mensen proberen aan te passen aan de samenleving voor corrupt doelen, het idee van de tijd dat je mensen diende te controleren was fout. Het was de samenleving die slechte emoties in mensen gevaarlijk maakte, iets wat we de afgelopen tweeëneenhalf jaar maar al te duidelijk opnieuw zagen opduiken in de niet zo’n fijne ‘samen’leving. Iedereen die zich verzette tegen deze onderdrukte gevoelens waren de complotdenkers de rest onderwierp zich aan de heersende waanzin. Ontdek hoe we al die decennia in een geraffineerde illusie leefden van democratie. Nu is echter die illusie overboord geworpen -wereldwijd- en worden er beslissingen genomen -in alle openheid- alsof er geen kiezers meer bestaan, en worden verkiezingen zelf gemanipuleerd en is verkiezingsfraude gewoon in het volle daglicht ten toon gespreid en tot op heden zonder gevolgen dankzij de corrupte pers, het ongeloof van de bevolking en hier en daar een vorm van zwarte magie.


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk