Verslaving, verveling en uitsluiting (lockdowns)


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #088 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Mike Donkers: Weten jullie nog dat ik vorig jaar een keer begon over een TED talk over de ware aard van verslaving? Ik kon toen die talk nergens terugvinden. Nou, ik heb hem gevonden en hij is nu nog even briljant als toen ik hem voor het eerst hoorde!


Wat de spreker hier zegt is dat ISOLATIE en VERVELING de werkelijke oorzaken van verslaving zijn. Twee dingen die me zijn bijgebleven van deze talk:

Junks op straat gebruiken het meest onzuivere, versneden spul dat er maar bestaat en raken hieraan verslaafd. Patienten in ziekenhuizen (waaronder ikzelf 7 jaar geleden) krijgen het meest zuivere, onversneden spul toegediend en raken (over het algemeen) niet verslaafd. Hoe kan dat? Antwoord: zorg vs. aan je lot worden overgelaten.

Hij noemt het voorbeeld van een rat die alleen in een kooi verslaafd raakt aan water met daarin cocaine en heroine. Totdat Rat Park gebouwd wordt, waar de rat kan spelen met speeltjes en met andere ratten. Het met drugs gevulde water is nog steeds beschikbaar, maar de ratten drinken er nauwelijks van en als ze het doen weten ze maat te houden. Hoe kan dat? Antwoord: natuurlijke interactie vs. vereenzaming.

Fascinerend dit. En de zelfverklaarde elite weet dit. Daarom zijn ze ook voortdurend uit op het breken van het gezin en op zelfisolatie (lockdowns!). Bekijk de TED talk hier als inspiratie voor deze zondag:

schakel ondertitels in voor elke taal

Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk