Wordt Sergei Skripal aanleiding voor een nieuwe valse vlag tegen Rusland?


Wereldwijde ‘StaatWereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #070 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Dit artikel scheef ik 4 jaar geleden naar aanleiding van de aanslag op Sergei Skripal. Nu is dit weer actueel omdat er nu pas een rechtszaak komt tegen Hilary Clinton. Die toentertijd Donald Trump beschuldigde diepgaande connecties te hebben met Rusland en vooral Poetin. Dit is na een diepgaand onderzoek niet bewezen! 

Wat er werkelijk gebeurde 4 jaren geleden.

Onbewezen beschuldigingen!

Het is verbazingwekkend hoe makkelijk het is een beschuldiging te uiten zonder enig bewijs? Dat gebeurt nu ook in de zaak Skripal. De Russisch/ Engels ex dubbel spion. Hij werd volgens May vergiftigd met de stof Novichoks. Een stof die zogenaamd bij de Engelse niet bekend is! Maar we kunnen wel een aantal feiten combineren met andere gegevens om te komen tot een consensus.

Eerste kunnen we vaststellen dat de Britten geen enkel bewijs hebben geleverd om deze beschuldiging te kunnen uiten. In de westerse rechtspraak is het zelfs verboden om iemand te beschuldigen wanneer er geen hard bewijs is. Dat bewijs moet dan geleverd worden en overgedragen aan het OM die daarop iemand in staat van beschuldiging kan stellen. Via de rechter wordt dan beslist of iemand schuldig is. In het geval Skripal is van deze gang geen sprake. May roeperdepoept dat Skripal vergiftigd is door toedoen van Rusland. Wat zit hier achter?

Rusland doet nooit iets goed!

Rusland en Poetin worden door de westerse media al langere tijd beschuldigd van een aantal dingen die ook nooit echt met hard bewijs zijn ondersteund. Dat gebeurt altijd wanneer er iets door de westerse machthebbers wordt voorbereidt.                        

Terwijl het juist de VS is en de NAVO landen die valse vlaggen gebruiken! Dit hebben we gezien als voorloper in de oorlogen tegen Vietnam ( beschieting op schepen in de baai van Tonkin ). De oorlog tegen Irak werd vooraf gegaan met Saddam Hoessein zwart te maken en de beschuldiging van het hebben van grote voorraden gifgas. De oorlog in Libië waar Kadhafi ineens een erg slecht mens was ( die overigens is vermoord door de Franse geheime dienst). Syrië werd geleidt door een in slecht mens, Assad, die zijn volk zo onderdrukte dat hij weg moest van Obama. En dat kon alleen door er een oorlog te beginnen. De werkelijke reden was het beschermen van de oliedollar!

(De training van “terroristen“ die de opstand tegen Assad moesten beginnen werden vanaf 2002 al getraind in Jordanië door instructeurs van de Mossad, MI6 en de CIA. IS en Al- Nusra werden jarenlang betaald en bewapend door de VS en Saoedi Arabië.)

Een volgende leugen was MH17. Weer zonder enig bewijs was het Obama die als eerste direct Rusland als schuldige aanwees. Terwijl er voldoende bewijs werd geleverd door o.a. Rusland die radarbeelden heeft vrijgegeven. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op mijn tijdlijn naar “Valse vlag MH17 “. Een aantal volgende leugens hadden betrekking op de gasaanvallen die plaatsvonden in Syrië. Hiervan kreeg Assad de schuld. En nu komt het: eerst was het, volgens de westerse media, Sarin gas dat werd gebruikt. Maar dat kon niet omdat de symptomen van Sarin heel anders zijn dan de symptomen die de slachtoffers vertoonde. U kunt zich voorstellen hoe dom dit is. Nu kunt u zich ook voorstellen hoe de bevolking, die er geen verstand van heeft, hierop reageerde. Assad was een zoon van satan of nog erger. Al vlug kwamen onderzoekers erachter dat het niet Assad was die dit ( overigens  chloorgas ) had gebruikt, maar dat de Saoedische geheime dienst dit had gegeven aan de rebellerende IS en Al- Nusra strijders. Die dit afvuurde op de burgerbevolking.

Terug naar Skripal!

In het rapport van het Britse Detection Laboratory, dat onderzoek uitvoert naar chemische en gifstoffen die gebruikt kunnen worden in oorlogvoering, staat dat het op Skripal gebruikte gas onbekend is in Engeland. Ze weten dus nog steeds niet welke stof het is dat eventueel door Rusland gebruikt zou zijn. Hoe kunnen ze dan zeggen dat het gif door Rusland gebruikt is als ze het niet eens kennen! Hoe kan dan worden vastgesteld dat het Novichoks is? Wanneer de Britse regering vaststelt dat het gebruikte gas Novichoks is, kan het bijna niet anders dan dat de Britse regering dit liegt of zelf een ander gas heeft ingezet tegen Skripal! En met reden! Maar daar kom ik later op terug. De Britten weigeren, het op Skripal gevonden gif, ter beschikking te stellen aan het OPCW, dat nota bene in Den Haag is gevestigd. Dat zegt eigenlijk al alles! Er is een wet die dat verplicht, maar zelfs de eis van Rusland om het gif ter beschikking te stellen van het OPCW wordt door de Britten geweigerd. Is dat een bekende truc die we ook zien bij de bewijzen in de ramp van MH17? Ook hier weigert de onderzoekende organisatie de aangeleverde bewijzen niet op te nemen in de rapporten. Met moet en zal Rusland de schuld geven! Het is zelfs bekend dat Novichoks door elk bedrijf dat b. v kunstmest en pesticiden kan maken, dit gif ook kunnen maken. Maar voor de onwetende burger gaat dit hele, toch wel domme verhaal, er in als koek. En de media? Zijn die nog dommer? Of moeten die stommetje spelen! Maar het kan toch niet zo zijn dat staatshoofden niet beter weten. Die behoren zich hiervan op de hoogte te laten stellen! 

Nu weet jij het ook Rutte, want dit schrijven stuur ik ook naar de Kamer. Dan kunnen ze meteen een afzettingsprocedure starten om Rutte te ontslaan als premier omdat hij het volk bewust heeft voorgelogen. En niet voor de eerste keer! Novichoks staat niet eens op de lijst van verboden middelen!

Dan nog even dit!

Via twee van mijn contacten kreeg ik informatie over Skripal. Maar ook nog wat informatie over iets anders!

Osama Bin Laden.

Ik heb nooit geloofd dat Osama Bin Laden door de VS is gedood. Maar het blijkt dat hij eerder is overleden dan dat hij zogenaamd is gedood door de VS. Een informant zegt dat hij al eerder is overleden aan een nierziekte. Dit bericht kan ik nog niet verifiëren als waarheid. Maar de informant gaf in het verleden al betrouwbare informatie.

Osama Bin Ladens echte naam was Tim Osman en was in dienst van de CIA. De CIA heeft Al- Qaida zelf opgezet om overal waar de VS dat wilde landen binnen te vallen waar ze “terroristen” wilde bestrijden. En het was ook een kapstok om hem de schuld te geven van 9/11.

De oorlogen.

Een aantal huidige westerse machthebbers zullen in de nabije toekomst vervolgt worden omdat ze via de NAVO hebben meegewerkt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Dat zullen de mensen zijn die opdracht hebben gegeven soldaten en materiaal te sturen naar de oorlogen in Afghanistan, Libië, Iran en Syrië. En nu weer naar Oekraïne! Ze vieren nu nog feest, maar de koude kermis is nabij! Tegen Bush wordt al een rechtszaak voorbereidt! In de VS zijn al verschillende arrestaties verricht en vinden er veel verschuivingen plaats. Ook het pedofilienetwerk wordt wereldwijd opgerold. Ook hier zullen veel arrestaties volgen!

De gif moord in Engeland.

Dubbelspion, de Rus Skripal, die volgens de Britten is vermoord met een vergif waar zijn dochter ook slachtoffer van werd, was medewerker van Christopher Steele. Christopher Steele werd door Hillary Clinton voor 12 miljoen dollar ( waarschijnlijk afkomstig van de Clinton Foundation) ingehuurd om Donald Trump te beschuldigen van samenwerking met de Russen. Deze Christopher huurde, tegen veel geld, Skripal en een aantal onafhankelijke Russen in om te infiltreren in het VS internet. Christopher was eerder in dienst van de Engelse geheime dienst MI6. De FBI en CIA hebben zelf ook ingebroken en onderzoek gedaan naar Hillary Clinton en Donald Trump om een mogelijke claim op hen te krijgen. Dat was voor Trump aanleiding de directeur van de FBI te ontslaan wegens valse beschuldiging. De FBI heeft Hillary Clinton tijdens haar campagne uit de wind gehouden, maar hebben nu de opdracht gekregen tot nader onderzoek en er wordt verwacht dat Hillary Clinton nog enige moeilijkheden gaat krijgen ( en om verschillende andere redenen) omdat deze waarschijnlijk toch staatsgeheimen heeft gelekt en een nucleaire deal heeft gesloten! Dat is ook de reden dat de voormalig directeur van de FBI is ontslagen. 

Trump is nu bezig al de mensen die zitting hebben in zijn kabinet te screenen of ze op enige manier zijn betrokken bij de Cabal. De mensen die zijn ontslagen hadden met de Cabal te maken!

Dit schrijf ik nu – 23-05-2022.                                                                                     

Trump en zijn team zijn nu bezig het moeras te zuiveren. De verkiezingsfraude bloot te leggen en een aantal mensen dat misdaden heeft gepleegd voor het tribunaal te brengen!

U mag dit artikel veel delen zodat uw vrienden het ook kunnen lezen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk